Byla A2-468-547/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui E. Č. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5062,18 Lt žalos atlyginimo, 152 Lt žyminio mokesčio ir 5 % palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Nurodo, kad 2011 m. rugsėjo 7 d. kelyje Varėna-Matuizos-Valkininkai eismo įvykio metu buvo sugadintas L. V. priklausantis automobilis Ford Transit, valst. Nr. ( - ). Avariją sukėlė asmuo, vairavęs transporto priemonę VW Polo, valst. Nr. ( - ). Transporto priemonė registruota E. Č. vardu. Transporto priemonės VW Polo, valst. Nr. ( - ), vairuotojas pasišalino iš eismo įvykio vietos, apie avariją policijai nepranešė. Transporto priemonės VW Polo, valst. Nr ( - ), valdytojo civilinė atsakomybė buvo apdrausta AB „Lietuvos draudimas“. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pagrindu AB „Lietuvos draudimas“ nukentėjusiajam L. V. 2012-02-28 išmokėjo 5062,18 Lt dydžio draudimo išmoką. Minėtos aplinkybės patvirtinamos rašytiniais įrodymais, pridėtais prie ieškinio: draudimo liudijimo išrašu, sprendimu dėl draudimo išmokos, policijos komisariato pažyma, automobilio techninės apžiūros protokolu, nuostolio dydžio paskaičiavimu.

4Atnaujinus procesą ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus byloje ir nurodė, kad iš esmės dėl bylos esmės jau yra pasisakę ankstesniuose procesiniuose dokumentuose. Nurodė, kad ieškinio senaties termino pradžia apibrėžta CK 1. 127 str. Skirtingų atsakovų atžvilgiu ieškinio senaties terminas ir jo skaičiavimo tvarka skiriasi. Išmokėjęs draudimo išmoką ieškovas įgijo reikalavimo teisę į pasišalinusį asmenį, bet iš karto po išmokos išmokėjimo ieškovas neįgijo reikalavimo teisės į automobilio savininką. Nurodo, kad nepagrįstas yra atsakovo teiginys, kad išmokėjus išmoką, prasidėjo senaties terminas E. Č., kaip automobilio savininko atžvilgiu. E. Č. prievolė grąžinti draudiko išmokėtas sumas atsirado tik tada, kai paaiškėjo, kad dėl E. Č. kaltės negalima nustatyti automobilį vairavusio asmens. Ieškovas tvirtina, kad kol vyko tyrimas ir buvo nustatinėjamas automobilį vairavęs asmuo, tai ieškovas negalėjo teikti reikalavimo automobilio savininkui. Ieškovas nurodė, jog ieškinio senaties terminas E. Č. atžvilgiu prasidėjo tada, kai administracinėje byloje buvo baigtas tyrimas, kas pasišalino iš avarijos vietos ir kas atsakingas ir kai buvo nustatyta E. Č., kaip automobilio savininko neteisėti veiksmai. Todėl laiko, kad jie ieškinio senatį praleido dėl svarbių priežasčių, nes tyrimas byloje užtruko, o sužinoję įvykio kaltininką, kreipėsi į teismą su ieškiniu.

5Atsakovas E. Č. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašo jį atmesti ir priteisti jam bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas nurodė, kad jo kaltės dėl eismo įvykio, kurio metu buvo sugadintas L. V. priklausantis automobilis Ford Transit, nėra. Neneigia, jog yra automobilio VW Polo, valst. nr. ( - ), savininkas, tačiau eismo įvykio metu automobilio nevairavo, jį neteisėtai pasisavinęs vairavo jam nežinomas asmuo. Apie eismo įvykį atsakovas nieko nežinojo, įvykio metu buvo kitoje vietoje ir šias aplinkybes gali paliudyti atitinkami asmenys. Be to, atsižvelgiant į tai, jog tarp šalių susiklostę draudiminiai-teisiniai santykiai, galioja sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, kurį AB ,,Lietuvos draudimas“ yra praleidęs, o ieškiniu tokio termino atnaujinti neprašo ir svarbių praleidimo priežasčių nenurodo.

7Ieškovas, reikalaudamas iš jo atlyginti žalą, neįvertino fakto, jog ieškinį pareiškia netinkamam atsakovui. Nors atsakovas, E. Č., yra automobilio (kuriuo nukentėjusiajam buvo padaryta žala), VW Polo, valst. nr. ( - ), savininkas, tačiau eismo įvykyje jis nedalyvavo ir jo metu nurodyto automobilio nevairavo. Eismo įvykio metu atsakovas svečiavosi pas draugą A. Ž. Senojoje Varėnoje. Šią aplinkybę teismui galėtų paliudyti ir pats A. Ž.. Automobilis, priklausantis atsakovui buvo paiimtas be jo žinios, neteisėtai. Kas jį vairavo eismo įvykio metu nurodyti negali, nes jam tai nėra žinoma. Kadangi automobilį VW Polo atsakovas buvo praradęs dėl kitų asmenų neteisėtų veiksmų ir dėl jo valdymo įvykus eismo įvykiui jo kaltės nėra, nėra pagrindo ir tenkinti ieškovo ieškinį.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaikinęs, kad reikalavimas dėl neišmokėtų išmokų grąžinimo, kurį draudikas reiškia draudėjui (valdytojui) ar kaltininkui TPVCAPDĮ 22 str. pagrindu, yra regresinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-29 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-34-1). Ieškovo regresinis reikalavimas transporto priemonės savinikui E. Č. (traktuojama kaip už atsiradusią žalą atsakingam asmeniui), kildinamas iš draudimo teisinių santykių, todėl šie LR Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. pagrindu atsirandantys teisiniai santykiai yra draudiminiai-teisiniai santykiai nagrinėjamos bylos kontekste lemia ieškinio senaties terminų, nustatytų šiems santykiams taikymą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 str. 7 d. numato, kad reikalavimams, kylantiems iš draudimo teisinių santykių, taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Analogiškas aiškinimas dėl ieškinio senaties termino trukmės pateikiamas ir teismų praktikoje (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1619-823/2011). Ieškinio senaties taikymui svarbus ne tik jos terminas, tačiau ir ieškinio senaties pradžios nustatymo taisyklės. Pagal CK 1.127 str. 4 d. iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento. Toks aiškinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (CK 1.127 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-636/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Estijos draudimo bendrovė AS „ERGO Kindlustuse“ v. UAB „Transmėja“ ir DUAB „Baltijos garantas“, M. V.; bylos Nr. 3K-3-438/2006). Kadangi ieškovo reikalavimas yra regresinis, šiam reikalavimui ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pirmosios prievolės įvykdymo momento, t.y. nuo tada, kada atlygino žalą nukentėjusiajam L. V.. Iš kartu su ieškiniu pateiktų dokumentų, o būtent sąskaitos išrašo, aiškėja, jog draudiminę išmoką L. V. gavo 2012-02-28, taigi nuo šios dienos pradedamas skaičiuoti senaties terminas (vienerių metų) yra suėjęs 2013-02-27 ir ieškovas yra praradęs bet kokią galimybę reikšti reikalavimus atsakovui (net tuo atveju, jei esant kitoms aplinkybėms, atsakovui būtų pagrindas reikšti ieškinį).

9Sprendžiant nukentėjusiajam atlygintinos žalos dydį taikomos Vyriausybės nutarimu Nr. 795, 2004 m. birželio 23 d. patvirtintos Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos išmokėjimo taisyklės. Atsižvelgiant į šių taisyklių VI skyriaus 60.5. p. nagrinėjamu atveju net ir konstatavus atsakovo kaltę dėl kilusios žalos, nenustačius, jog įvykio metu automobilį vairavo atsakovas ir jis pasišalino iš eismo įvykio vietos, ieškovas turėtų teisę reikalauti ne daugiau kaip 20 proc. išmokėtos draudimo išmokos kaip už nepranešimą apie eismo įvykį, tačiau ne 100 proc. kaip už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos.

10Ieškovas, atsakovas ir jo atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, pateikė prašymus bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

11Priimtinas naujas sprendimas Ieškinys atmestinas.

122011-09-07 Alytaus apskrities VPK Varėnos r. PK pažymoje AB „Lietuvos draudimui“ (b. l. 17) nurodyta, kad transporto priemonės VW Polo, valst. Nr. ( - ), vairuotojas nenustatytas, automobilio savininkas yra E. Č..

13011-09-07 Transporto priemonės techninės apžiūros akte nurodyti automobilio Ford Tranzit, v. nr. ( - ), sugadinimai (b.l. 8).

14L. V. prašymu išmokėti draudimo išmoką (b. l. 9), 2012-02-28 AB „Lietuvos draudimas“ mokėjimo nurodymu (b. l. 18) išmokėjo 5062,18 Lt draudimo išmoką nukentėjusios transporto priemonės Ford Transit, valst. Nr. ( - ), vairuotojui L. V., todėl teisėtai reikalauja iš atsakovo išmokėtos žalos atlyginimo. 2011-09-13 remonto sąmata nustatyti automobiliui atliekami remonto darbai, keičiamos detalės (b. l. 10-12).

152011-03-19 įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis buvo apdraustas automobilis WV-Polo, v.nr. ( - ) (b. l. 6-7).

162012-02-29 ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ pareikšta pretenzija atsakovui E. Č. dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo ( b. l. 5).

17LR Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. numato, kad draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiajam autoavarijoje asmeniui, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į draudėją ar apdraustąjį, jei draudėjas ar apdraustasis pasišalino iš įvykio vietos. Remiantis LR Civilinio kodekso 6.270 str. 2 d. atsakovu turėtų būti laikomas asmuo, kuriam žalos padarymo metu nuosavybės teise priklausė minėtoji transporto priemonė (Vilniaus apygardos teismo 2012 gegužės 28 d. nutartis c.b. Nr. 2A-44-567/2012).

18Jeigu atsakovas neįrodo, jog žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo, taip pat fakto, kad būtų praradęs galimybę valdyti automobilį dėl kitų asmenų neteisėtų veiksmų, jis už žalą atsako pagal CK 6.270 str. nuostatas, kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės mėn. 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2012).

19Išnagrinėjus bylą ir pakartotinai, šalys nebuvo aktyvios ir neteikė teismui jokių naujų įrodymų. Teismas laiko, kad atsakovas, nors ir tvirtino, jog jis automobilio įvykio metu nevairavo ir tuo metu buvo visai kitoje vietoje ir kad tokias aplinkybes gali patvirtinti liudytojai, tačiau šių asmenų į posėdį neatsivedė, neprašė, kad teismas juos iškviestų ir šių aplinkybių teisme ištirtais įrodymais neįrodė. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas tvirtino, kad automobilį buvo praradęs dėl kitų asmenų neteisėtų veiksmų. Tačiau teismas laiko, kad atsakovas ir šios aplinkybės teismui neįrodė, nes byloje nėra jokių duomenų, jog atsakovas būtų kreipęsis į policiją su pareiškimu dėl to, jog jo automobilis buvo pavogtas ar pan. Be to vertintina ir tai, jog atsakovas elgėsi labai nerūpestingai ir neapdairiai, jeigu savo turtą – automobilį, kuris yra padidinto pavojaus šaltinis, paliko taip, kad juo galėjo pasinaudoti kiti asmenys.

20Todėl teismas daro išvadą, kad neginčijamai yra nustatyta, jog 2011-09-07 kelyje Varėna-Matuizos-Valkininkai įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo sugadintas L. V. priklausantis automobilis Ford Transit, v. nr. ( - ), automobilio VW Polo, v. nr. ( - ), vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino. Iš esančių rašytinių įrodymų šioje byloje matyti, kad tuo metu automobilio savininkas buvo atsakovas E. Č., kuris šios aplinkybės neginčija.

21Transporto priemonės apžiūros akte užfiksuota, kokie sugadinimai buvo padaryta L. V. transport priemonei FORD Transit, 1997 m. (b. l. 8), prašymas išmokėti draudimo išmoką (b. l. 9), AB ,,Lietuvos draudimas” transporto žalų vertintojų skyriaus parengta remonto sąmata (b. l. 10-12) ir pranešimas L. V., jog atlikus nuostolių sureguliavimo procedūras, paskaičiuotas 5 062,18 Lt nuostolis ir ši suma 2012-02-28 buvo pervesta į L. V. sąskaitą Swedbanke (b. l. 14).

22Dėl ieškinio senaties termino.

23CK 1. 125 str. 7 d. nurodoma, kad sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams.

24CK 127 str. nurodoma, jog teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šio straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento.

25Ieškovas nurodė, kad jis 2012-02-28 mokėjimo nurodymu pervedė L. V. žalos atlyginimą 5 062,18 Lt už automobilio sugadinimą įvykio metu, t. y. įvykdė pagrindinę prievolę, kylančią iš draudimo sutarties.

26Ieškovas nurodė, kad teisinės institucijos tik 2013-10-18 nustatė, jog dėl įvykio kaltas E. Č.. Draudimo bendrovė niekaip negalėjo įtakoti šio tyrimo ir paveikti, jog kaltininkas būtų nustatytas greičiau, todėl mano, kad šios aplinkybės yra svarbios ir todėl ieškinio senaties terminas, jeigu teismas vertintų, kad jis yra praleistas, būtų atnaujintas.

27Asmens teisė ginti savo pažeistą interesą nėra neribojama, todėl kiekvienas privalo gerbti įstatymo reikalavimus ir elgtis sąžiningai. Vertinant šalies elgesį bendrųjų teisės principų kontekste, sprendžiant dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo ar neatnaujinimo, senaties termino pradžia nusakoma ne vien objektyviu, bet ir subjektyviu momentu. Taigi, sprendžiant ieškinio senaties taikymo ar atnaujinimo klausimą, vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme ieškovui, kaip savo rizika veikiančiai ir pelno siekiančiai draudimo įmonei, keliami ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai, kurie realizuojant reikalavimo teisę, atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir prigimtį (kylantis iš profesinės veiklos) šiuo atveju yra aukštesni. Pernelyg ilgai delsdamas pareikšti ieškinį, remiantis profesine praktika ir patirtimi, ieškovas turėjo ir galėjo numatyti ieškinio senaties taikymo galimybę ir padarinius, taigi šiuo atveju pasirinkdamas savo elgesio modelį, savo neveikimu jis pats prisiėmė termino reikalavimams pareikšti pabaigos riziką.

28Byloje yra dokumentas - tai AB Lietuvos draudimas žalų išieškojimo ir tyrimo skyriaus 2012-02-29 išsiųsta pretenzija E. Č.. Ši pretenzija buvo išsiųsta jau kitą dieną po to, kai draudimas pervedė žalos atlyginimą L. V.. Pretenzijoje (b. l. 5) buvo nurodoma, kad E. Č. valdoma transporto priemonė buvo apdrausta TPVCAP draudimu ir jis yra atsakingas už šio eismo įvykio metu nukentėjusiajam padarytą žalą. Pretenzijoje nurodoma, kad ,,Remiantis informacija, pateikta PK pažymoje, Jūs esate atsakingas už šio įvykio metu nukentėjusiajam padarytą žalą…”. Todėl galima teigti, kad ne 2013-10-18 kaip tvirtina ieškovas, bet jau 2012-02-29 jie pripažino atsakovą E. Č. atsakingu už įvykusį įvykį ir reikalavo iš jo regreso tvarka išmokėto žalos atlyginimo.

29Ieškovas 2013-03-04 pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė priteisti iš E. Č. 5062,18 Lt žalos atlyginimo. 2013-03-05 buvo priimtas teismo įsakymas tenkinant šį pareiškimą. Skolininkui pareiškus prieštaravimą, 2013-03-27 Varėnos rajono apylinkės teismo pranešimu civilinėje byloje Nr. L2-355-308/2013 ieškovas buvo informuotas apie teisę per 14 dienų pateikti ieškinį atsakovui, tačiau šia teise per nustatytą terminą ieškovas nepasinaudojo ir 2013-04-16 nutartimi teismas pareiškimą grąžino kreditoriui (ieškovui). Kitą ieškinį ieškovė teismui pateikė tik 2013-09-09, t. y. praėjus penkiems mėnesiams nuo pirmojo pareiškimo grąžinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek pretenzija, tiek pirmasis pareiškimas teismui, tiek ir šis nagrinėjamas ieškinys buvo pateikti neturint jokios galutinės informacijos apie tai, jog E. Č. yra nubaustas administracine tvarka. Teismas šią aplinkybę vertina, jog ieškovei buvo žinoma, kad E. Č. yra atsakingas dėl žalos atlyginimo, tačiau dėl nežinomų priežasčių, jie nesikreipė per įstatymo nustatytus terminus su regresiniu ieškiniu į teismą. Ieškovas teisę reikalauti žalos atlyginimo įgijo nuo 2012-02-28 ir jokių objektyvių aplinkybių, galėjusių sutrukdyti ieškovui būtent nuo šio momento ginti savo galimai pažeistas teises nenustatyta. Ieškovė 2013-09-09 pateikdama ieškinį teismui nurodė, jog ,,Remiantis LR Civilinio kodekso 6.270 straipsnio 2 d. atsakovu turėtų būti laikomas asmuo, kuriam žalos padarymo metu nuosavybės teise priklausė minėtoji transporto priemonė (Vilniaus apygardos teismo 2012 gegužės 28 d. nutartis c.b. Nr. 2A-44-567/2012). Šios aplinkybės rodo, kad ieškovė svarstė, kas byloje yra atsakovas ir kuriam asmeniui teikti ieškinį ir pasirinko kaip ir ankstesniuose reikalavimuose atsakovą E. Č.. Ieškinyje jie nedėstė jokių aplinkybių dėl ieškinio senaties termino. Tik vėlesniame paaiškinime, pateiktame 2013-12-02 nurodė, jog ieškovė nepraleido ieškinio senaties, nes reikalavimo teisė į E. Č. atsirado tik baigus automobilį vairavusio asmens paieškas ir nustačius, kad E. Č. kaltas dėl neinformavimo apie pasišalinusį asmenį. Tačiau, kaip jau buvo minėta, ši aplinkybė nesutrukdė ieškovui reikšti ankstesnius reikalavimus E. Č. laiku, ieškinio senaties termine. Ieškovė yra juridinis asmuo, kurios veikla yra specifinė, susijusi su draudimo teisiniais santykiais ir ji, žinoma, yra pranašesnė už kitą proceso šalį, nes turi specialias žinias šiais klausimais. Todėl teismas daro išvadą, kad ieškovė be svarbių priežasčių praleido ieškinio senatį ir esant atsakovo reikalavimui ją taikyti, ieškinys atmestinas. Ieškovės prašymas atnaujinti ieškinio terminą todėl, kad policijos pareigūnai ilgai tyrė administracinę bylą, nelaikytinas svarbia priežastimi.

30Kadangi ieškinys atmestinas, tai bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

31Vadovaujantis LR CPK 259, 263-265 str., 268-270 str., 371 str. teismas

Nutarė

32Priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 5062,18 Lt žalos atlyginimo, 152 Lt... 3. Nurodo, kad 2011 m. rugsėjo 7 d. kelyje Varėna-Matuizos-Valkininkai eismo... 4. Atnaujinus procesą ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus byloje ir... 5. Atsakovas E. Č. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašo jį atmesti ir... 6. Atsakovas nurodė, kad jo kaltės dėl eismo įvykio, kurio metu buvo... 7. Ieškovas, reikalaudamas iš jo atlyginti žalą, neįvertino fakto, jog... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaikinęs, kad reikalavimas dėl... 9. Sprendžiant nukentėjusiajam atlygintinos žalos dydį taikomos Vyriausybės... 10. Ieškovas, atsakovas ir jo atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, pateikė... 11. Priimtinas naujas sprendimas Ieškinys atmestinas.... 12. 2011-09-07 Alytaus apskrities VPK Varėnos r. PK pažymoje AB „Lietuvos... 13. 011-09-07 Transporto priemonės techninės apžiūros akte nurodyti automobilio... 14. L. V. prašymu išmokėti draudimo išmoką (b. l. 9), 2012-02-28 AB... 15. 2011-03-19 įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 16. 2012-02-29 ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ pareikšta pretenzija atsakovui... 17. LR Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės... 18. Jeigu atsakovas neįrodo, jog žala atsirado dėl nenugalimos jėgos,... 19. Išnagrinėjus bylą ir pakartotinai, šalys nebuvo aktyvios ir neteikė... 20. Todėl teismas daro išvadą, kad neginčijamai yra nustatyta, jog 2011-09-07... 21. Transporto priemonės apžiūros akte užfiksuota, kokie sugadinimai buvo... 22. Dėl ieškinio senaties termino.... 23. CK 1. 125 str. 7 d. nurodoma, kad sutrumpintas vienerių metų ieškinio... 24. CK 127 str. nurodoma, jog teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią... 25. Ieškovas nurodė, kad jis 2012-02-28 mokėjimo nurodymu pervedė L. V. žalos... 26. Ieškovas nurodė, kad teisinės institucijos tik 2013-10-18 nustatė, jog dėl... 27. Asmens teisė ginti savo pažeistą interesą nėra neribojama, todėl... 28. Byloje yra dokumentas - tai AB Lietuvos draudimas žalų išieškojimo ir... 29. Ieškovas 2013-03-04 pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė priteisti... 30. Kadangi ieškinys atmestinas, tai bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.... 31. Vadovaujantis LR CPK 259, 263-265 str., 268-270 str., 371 str. teismas... 32. Priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti.... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...