Byla 2VP-6753-889/2018
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Milda Valiulytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Mineraliniai vandenys“, uždarajai akcinei bendrovei ( - ), R. B. dėl baudos skyrimo.

3Teismas

Nustatė

4antstolis Aleksandras Selezniovas kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas UAB ( - ) vadovui R. B. už 2017-12-04 turto arešto aktu Nr. ( - ) nustatyto reikalavimo pristatyti įmonės UAB ( - ) kasos knygą nevykdymą taikyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 2 dalyje numatytas poveikio priemones (289 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną).

5Teismas

konstatuoja:

6antstolio Aleksandro Selezniovo žinioje yra vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl

77 911,72 Eur skolos ir 8 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės UAB ( - ) išieškotojos UAB „Mineraliniai vandenys“ naudai pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-10-23 vykdomąjį raštą Nr. e2-35874-918/2017. 2017-12-04 turto arešto aktu Nr. ( - ) UAB ( - ) buvo įpareigota nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo turto arešto akto gavimo momento antstoliui įmonės kasos knygą. Antstoliui 2018-02-14 buvo pateikta kasos knyga laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-10-31. 2018-03-22 raštu Nr. ( - ) skolininkės UAB ( - ) vadovas pakartotinai įpareigotas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio rašto gavimo dienos, antstoliui pateikti UAB ( - ) kasos knygą laikotarpiu nuo 2017-12-14 iki rašto surašymo dienos. 2018-03-26 skolininkės vadovas elektroniniu paštu patvirtino, kad minėtą raštą gavo. Skolininkė UAB ( - ) iki šios dienos 2017-12-04 turto arešto aktu Nr. ( - ) nustatytų įpareigojimų nevykdo. UAB ( - ) vadovas yra R. B..

8Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (LR antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnis). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

9Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog suinteresuotas asmuo UAB ( - ) 2017-12-04 turto arešto aktu Nr. ( - ) nustatytų įpareigojimų tinkamai nevykdo, todėl suinteresuoto asmens UAB ( - ) vadovui R. B. už antstolio reikalavimų nevykdymą už laikotarpį nuo patvarkymo įteikimo iki šios nutarties priėmimo skirtina 50 Eur bauda (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 106 straipsnio 1 dalis). Skiriant baudą suinteresuoto asmens UAB ( - ) vadovui R. B., atsižvelgta į išieškomos sumos dydį ir reikalavimo nevykdymo laikotarpį (CK 1.5 straipsnis).

10Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 585 straipsniu, teismas

Nutarė

11tenkinti antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės ( - ), įmonės kodas ( - ), vadovui R. B., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta – ( - ), 50 Eur baudą už 2017-12-04 turto arešto aktu Nr. ( - ) nustatytų įpareigojimų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) nevykdymą už laikotarpį iki šios nutarties priėmimo dienos.

13Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui vykdomąją bylą

14Nr. ( - ).

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai