Byla 2A-1590-343/2010

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko, Arvydo Žibo, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo V. G. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-697-375/2010 pagal ieškovės UAB „Žaidas“ ieškinį atsakovui V. G., tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, J. G. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškiniu (b.l. 3-8, t. 1) ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 12 587,66 Lt skolą, 5% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė nuo 2006 m. kovo 2 d. iki 2008 m. gegužės 23 d. vykdžiusi gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratoriaus funkcijas. Atsakovui minėtame name priklauso trys butai ir negyvenamosios patalpos. Nors atsakovas buvo informuojamas apie jo pareigą apmokėti bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo ir administravimo išlaidas, šios pareigos jis tinkamai nevykdė, atsisakė mokėti už laikotarpiu nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d. atliktus remonto darbus, todėl susidarė prašomas priteisti įsiskolinimas. Prieangio remonto darbams atlikti buvo gautas savininkų susirinkimo pritarimas, sutvarkyti visi reikalingi dokumentai, dėl būtinybės atlikti aptariamus darbus į ieškovę kreipėsi būtent atsakovas, darbus atliko apklausos būdu parinktas rangovas. Be to, 2008 m. gegužės mėnesį buvo pakeista namo šalto vandens stovo dalis iki skaitiklio, kad ji atitiktų privalomus reikalavimus.

3Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 12 d. preliminariu sprendimu (b.l. 124-125, t. 1) ieškinys buvo patenkintas.

4Atsakovas pateikė teismui prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo (b.l. 153-157, t. 1), kuriuose nurodė su ieškiniu nesutinkantis, prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas ir nurodė, kad ieškovė turėjo patalpų savininkų sutikimą konkretiems darbams už konkrečią kainą atlikti, tačiau, pradžioje vilkino darbų atlikimą, o vėliau savo iniciatyva, pažeisdama teisės aktų reikalavimus, neapklaususi savininkų, nusprendė atlikti namo ekspertizę, kuri nustatytų, kurie darbai yra būtini, pati parinko rangovus, kurie mažesnės apimties darbus atliko už ženkliai didesnę, kelis kartus situaciją rinkoje viršijančią kainą. Be to, mažinant darbų apimtį buvo neatlikti kai kurie būtini darbai. Su nurodytomis pretenzijomis atsakovas ne kartą kreipėsi į ieškovę reikalaudamas stabdyti darbus. Atsakovas taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog dalį skolos, paskaičiuotą už butą Nr. 3, ieškovė nepagrįstai priskiria jam, o ne to buto naudotojai darbų atlikimo metu, kadangi šį būtą atsakovas perėmė vėliau.

5Atsiliepimu į prieštaravimus (b.l. 3-5, t. 2) ieškovė prašė prieštaravimus atmesti ir papildomai nurodė, jog prieangio remonto darbų atlikimas užsitęsė dėl privalomų projekto derinimų, darbais buvo likviduojama statinio avarinė būklė, darbų atlikimas visiškai atitiko patalpų savininkų interesus.

6Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 42-46, t. 2) trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė, visiškai sutikdama su ieškinio argumentais, prašė ieškinį patenkinti.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 24 d. galutiniu sprendimu (b.l. 125-128, t. 2) 2008 m. gruodžio 12 d. preliminarų sprendimą pakeitė, ieškinį patenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo ieškovei 11 014,82 Lt skolą, 5% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 164,43 Lt žyminį mokestį, 169,65 Lt išlaidų, susijusių su nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymu, atlyginimą, priteisė iš ieškovės atsakovui 195 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti, priteisė valstybei iš ieškovės 10,57 Lt, o iš atsakovo - 70,68 Lt teismo patirtoms pašto išlaidoms atlyginti. Teismas nurodė, kad šalys nesiginčijo dėl būtinybės atlikti remonto darbus, atsakovas neįrodė, kad darbų kaina buvo per didelė, būtiniems remonto darbams nebuvo būtinas išankstinis patalpų savininkų sutikimas. Iš kitos pusės, teismas sutiko su atsakovo argumentu, jog jis neprivalo atlyginti butui Nr. 3 tenkančių išlaidų (1 572,84 Lt), kadangi darbų atlikimo metu šis butas atsakovui nepriklausė.

8Apeliaciniu skundu (b.l. 133-138, t. 2) atsakovas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010m. gegužės 24 d. galutinį sprendimą pakeisti, iš atsakovo priteistą skolos sumą sumažinti iki 1630,94 Lt, perskirstyti bylinėjimosi išlaidas ir, laikydamasis savo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme išdėstytos pozicijos, pakartotinai nurodo, kad teismas nevertino aplinkybių, jog atsakovas nedavė sutikimo darbams atlikti, darbai buvo vilkinami, o vėliau atlikti už nepagrįstai didelę kainą, neapklausus tų įmonių, kurios pirminiame etape darbus siūlė atlikti pigiau. Papildomai atsakovas atkreipia dėmesį į tai, jog privalomų atlikti darbų kainai viršijant rinkos kainą, patalpų savininkai neprivalo atlyginti tos kainos dalies, kuri viršija vidutinę. Priimdamas sprendimą pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl atsakovo į bylą pateikto ekspertizės akto, iš kurio matyti, jog reali darbų kaina yra kelis kartus mažesnė (reali kaina 2 366 Lt), rangovo sudaryta lokalinė sąmata neatitinka teisės aktų reikalavimų. Teismas neįvertino ir aplinkybės, jog rangovas atliko visą eilę nereikalingų, neįtrauktų į projektą darbų, taip sąmatą dar padidindamas 1 606,88 Lt. Nurodytas aplinkybes patvirtino ir byloje apklaustas liudytojas. Be to, liudytoju apklaustas rangovo direktorius taip pat patvirtino uždirbęs apie 13 000 Lt, o tai reiškia, jog pelno dalis sudarė 84% sąmatos sumos. Kadangi pagrįsta laikytina 2 360 Lt projektavimo darbų kaina ir 2 366 Lt atliktų darbų rinkos kaina, būtent šios sumos dalis, proporcinga atsakovo valdomų patalpų plotui, ir priteistina iš atsakovo.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 148-151, t. 2) ieškovė prašo skundą atmesti ir nurodo, kad visi apeliacinio skundo argumentai išsamiai įvertinti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ir, atkartojusi savo ieškinyje ir atsiliepime į atsakovo prieštaravimus išdėstytą poziciją, papildomai nurodo, jog papildomų darbų poreikis atsirado darbus pradėjus ir paaiškėjus realiai situacijai.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 143-146, t. 2) trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra ir nurodė sutinkanti su ginčijamo sprendimo motyvais.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24d. sprendimas keistinas, iš atsakovo ieškovei priteista įsiskolinimo suma mažintina.

12Kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų administratoriaus teises ir pareigas, todėl yra pagrindas ginčijamą sprendimą pakeisti (CPK 330 str.).

13Byloje kilo ginčas dėl gyvenamojo namo dalies patalpų savininko pareigos atlyginti išlaidas namo bendrojo naudojimo patalpų remontui. CK 4.82 str. 3 d., 4.83 str. 3 d. įtvirtinta patalpų savininkų pareiga valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti namo bendrojo naudojimo objektus. Viena iš tokio bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo formų yra teisės eksploatuoti ir administruoti bendrojo naudojimo objektus perdavimas administratoriui (CK 4.84str.). Nagrinėjamoje situacijoje būtent tokiu administratoriumi ir buvo paskirta ieškovė. Be to, CK 4.83 str. 4 d. yra numatyta patalpų savininko teisė atsisakyti apmokėti su bendrojo naudojimo patalpų valdymu susijusias išlaidas, dėl kurių patalpų savininkas nėra davęs sutikimo ir kurios nėra susijusios su privalomų teisės aktų reikalavimais, arba dėl kurių nėra priimto administratoriaus ar savininkų susirinkimo sprendimo. Iš vienos pusės, toks teisinis reglamentavimas suteikia teisę administratoriui priimti sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų remonto, kuriuo būtų likviduojama avarinė padėtis, ir negavus patalpų savininkų sutikimo, iš kitos pusės, net ir turėdamas teisę priimti vienašalius sprendimus, administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais, todėl, tuo atveju, jeigu atliekamų darbų kaina ženkliai viršija rinkos kainą, patalpų savininkams finansiškai nenaudingos rangos sutarties sudarymas turi būti vertintinas kaip administratoriui perduotų teisių panaudojimas savo ar trečiųjų asmenų poreikiams (CK 4.84 str. 6 d., 4.282 str. 2 d.), už kurį patalpų savininkai negali būti laikomi atsakingais. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, jog remontuoto bendrojo naudojimo objekto būklė buvo avarinė, remonto darbus atlikti buvo būtina, ginčas kilo dėl atliktų darbų kainos pagrįstumo. Už prieangio remonto darbus, kuriais buvo sutvirtintos konstrukcijos, ieškovė sumokėjo 17 810 Lt, iš jų už darbų projekto parengimą – 2 360 Lt. Atsakovas projektavimo darbų vertės neginčija, tačiau kelia abejones dėl remonto darbų kainos. Pati ieškovė, kreipdamasi į teismą su ieškiniu, pateikė duomenis, jog apklausus patalpų savininkus buvo priimtas sprendimas atlikti prieangio remonto darbus, į kuriuos įeitų pamato sutvirtinimas, konstrukcijų išardymas ir naujų atstatymas, sutvirtinimo darbus įkainojant apytikriai 2 000 Lt (b.l. 36, t. 1). Šie darbai nebuvo atlikti dėl to, jog jų projektų derinimas būtų užtrukęs, o avarinę situaciją reikėjo likviduoti skubiai. Byloje nėra duomenų, jog sprendimas atlikti visus pradiniame projekte numatytus darbus būtų atšauktas, jog ieškovė būtų derinusi su namo gyventojais sprendimą ne tik laikinomis priemonėmis pašalinti avarinę situaciją kol bus gauti leidimai projekte, kuriam patalpų savininkai pritarė, numatytiems darbams atlikti, bet ir konstrukcijos sutvirtinimą laikyti pirminiame projekte numatytų darbų alternatyva. Dėmesys taip pat atkreiptinas į tai, jog minėtame komerciniame pasiūlyme, dėl kuriame numatytų darbų atlikimo buvo gautas patalpų savininkų sutikimas, sutvirtinimo darbai įvertinti 2 000 Lt, atsakovo teismui pateiktame UAB „Kauno komprojektas“ vertinime nurodoma, jog darbų atlikimo metu buvusių kainų lygiu jų vertė sudarė 2 366 Lt, ieškovė, nurodydama, jog pradiniame projekte parinktas rangovas praėjus kiek laiko atsisakė atlikti darbus už nurodytą kainą dėl pasikeitusios situacijos rinkoje, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų, nenurodė ir kodėl atliekant apklausą buvo pasirinkti visiškai kiti rangovai, kurie pasiūlė kelis kartus didesnę kainą. Nurodytų aplinkybių visuma patvirtina aplinkybę, jog ieškovė nebendradarbiavo su patalpų savininkais, vienašališkai nusprendė sudaryti sandorį, kurio kaina, atsižvelgiant ir į tai, jog, kaip pirmosios instancijos teismo posėdyje apklausiamas liudytoju (b.l. 102, t. 2) patvirtino darbus atlikusio rangovo direktorius, iš sąmatoje numatytos 15 450 Lt darbų vertės apie 13 000 Lt, t.y. apie 84%, sudarė rangovo uždarbis, buvo itin finansiškai nenaudingas patalpų savininkams, taip prisiimdama visas iš to išplaukiančias teisines pasekmes. Kadangi ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, paneigiančių atsakovo pateiktame rašytiniame įrodyme - UAB „Kauno komprojektas“ vertinime - nustatytos atliktų darbų rinkos kainos pagrįstumą, bylos duomenims akivaizdžiai patvirtinant, jog ieškovės sutartimi su rangovu prisiimti įsipareigojimai buvo itin nenaudingi patalpų savininkams, teisėjų kolegija sprendžia, jog patalpų savininkai privalo atlyginti tik pagrįstą ieškovės patirtų išlaidų prieangio projektavimo ir remonto darbams atlikti dalį - atitinkamai 2 360 Lt ir 2 366 Lt, viso 4 726 Lt. Kadangi, vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis (b.l. 33), bendras 6 skirtingiems savininkams priklausančių patalpų plotas sudaro 320,52m2, tuo tarpu atsakovui priklausančių patalpų, neskaitant buto Nr. 3, plotas yra 127,22 m2, jam tenkanti išlaidų už prieangio remontą dalis (neskaitant išlaidų, tenkančių butui Nr. 3) sudaro 1875,83Lt. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas nuo pat proceso pradžios ginčijo ne visą butui Nr. 3 tenkančią išlaidų dalį, bet tik tą, kuri privalėjo būti padengta iki buto perėmimo atsakovo nuosavybėn. Kadangi bendra minėtai 94,63 m2 patalpai tenkanti išlaidų dalis pagal ieškovės rangovui sumokėtą kainą sudarė 5 258,21 Lt, pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog dalis šios sumos - 1572,84 Lt - priteistina ne iš atsakovo, likusią išlaidų dalį – 3 685,37 Lt teisėjų kolegija, taikydama tą pačią proporciją, kaip ir visai darbų kainai, mažina iki 977,94 Lt. Bendra iš atsakovo už prieangio remonto darbus (įskaitant projektavimą) priteistina suma mažintina iki 2 853,77 Lt. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, dalis įsiskolinimo buvo susiję su vandentiekio remonto darbais, kurių vertė - 322,05 Lt (b.l. 73). Atsakovui tenkanti šių išlaidų dalis - 222,91 Lt. Kadangi pirmosios instancijos teisme ginčo dėl šios sumos pagrįstumo nekilo, ji buvo priteista, atsakovas apeliaciniame skunde šiuo klausimu taip pat nepasisakė, bendra iš atsakovo priteistina suma didintina 222,91 Lt iki 3 076,68 Lt.

14Pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitus, iš naujo spręstinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimas, iš atsakovo ieškovei priteistina už ieškinio padavimą sumokėto žyminio mokesčio suma mažintina iki 46,15 Lt, atlygintinų išlaidų už nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą (b.l. 6, t. 2) suma mažintina iki 47,66 Lt, iš ieškovės atsakovui priteistina atstovavimo išlaidų (b.l. 170, t. 1; b.l. 95, 116, t. 2) suma didintina iki 1 360 Lt. Pirmosios instancijos teismo patirtoms išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu atlyginti valstybei iš ieškovės priteistina 61,39 Lt, iš atsakovo - 19,86 Lt. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka patirtos bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos atsižvelgiant į tai, jog atsakovo ginčijama suma sudarė 9 383,88 Lt, apeliacinis skundas patenkintas dalyje dėl 7 938,14 Lt, todėl atsakovui iš ieškovės priteistina 238,14 Lt už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio, valstybei iš ieškovės priteistina 14,51 Lt, iš atsakovo - 2,64 Lt apeliacinės instancijos teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti. Tarpusavyje įskaičius iš atsakovo ieškovei priteistas žyminio mokesčio ir vykdymo išlaidų atlyginimo sumas su iš ieškovės atsakovui priteista žyminio mokesčio suma, viso atsakovui iš ieškovės priteistinos tokios procesinės išlaidos: 1 360 Lt atstovavimo išlaidų ir 144,33 Lt žyminio mokesčio. Sudėjus iš šalių valstybei priteistinas sumas, nustatytina, jog bendra ieškovei tenkanti teismų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma sudaro 75,90 Lt, atsakovui - 22,50 Lt.

15Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus argumentus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., teisėjų kolegija

Nutarė

16Atsakovo V. G. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

17Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. galutinį sprendimą pakeisti.

18Iš atsakovo V. G. ieškovei UAB „Žaidas“ priteistą įsiskolinimo sumą sumažinti iki 3 076,68 Lt.

19Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. galutinio sprendimo dalį, kuria iš atsakovo ieškovei priteistos procesinės palūkanos, palikti nepakeistą.

20Iš naujo išspręsti bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymo klausimą.

21Priteisti iš ieškovės UAB „Žaidas“ (juridinio asmens kodas 149650823) atsakovui V. G. (asmens kodas ( - ) 144,33 Lt žyminio mokesčio ir 1 360 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti.

22Priteisti iš ieškovės UAB „Žaidas“ (juridinio asmens kodas 149650823) valstybei 75,90 Lt teismų išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

23Priteisti iš atsakovo V. G. (asmens kodas ( - ) valstybei 22,50 Lt teismų išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

24Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškiniu (b.l. 3-8, t. 1) ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 12 587,66... 3. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 12 d. preliminariu sprendimu... 4. Atsakovas pateikė teismui prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo... 5. Atsiliepimu į prieštaravimus (b.l. 3-5, t. 2) ieškovė prašė... 6. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 42-46, t. 2) trečiasis asmuo Kauno miesto... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 24 d. galutiniu sprendimu... 8. Apeliaciniu skundu (b.l. 133-138, t. 2) atsakovas prašo Kauno miesto... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 148-151, t. 2) ieškovė prašo... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 143-146, t. 2) trečiasis asmuo Kauno... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno miesto apylinkės teismo 2010... 12. Kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų... 13. Byloje kilo ginčas dėl gyvenamojo namo dalies patalpų savininko pareigos... 14. Pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitus, iš naujo spręstinas... 15. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytus argumentus, vadovaudamasi Lietuvos... 16. Atsakovo V. G. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 17. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. galutinį sprendimą... 18. Iš atsakovo V. G. ieškovei UAB „Žaidas“ priteistą... 19. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 24 d. galutinio sprendimo... 20. Iš naujo išspręsti bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymo... 21. Priteisti iš ieškovės UAB „Žaidas“ (juridinio asmens kodas 149650823)... 22. Priteisti iš ieškovės UAB „Žaidas“ (juridinio asmens kodas 149650823)... 23. Priteisti iš atsakovo V. G. (asmens kodas 24. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos. ...