Byla 2S-1679-803/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. V. ir I. P. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (pareiškėjo) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis R. V. ir I. P. V..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl antstolio atliekamų vykdymo veiksmų pagrįstumo, vertinant, ar antstolis pagrįstai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdymui. 2. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į antstolį R. V., prašydamas: 1) panaikinti antstolio R. V. 2016 m. kovo 31 d. raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-128-1768; 2) panaikinti antstolio R. V. 2016 m. kovo 31 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. 0128/16/00346. 3. Pareiškėjas skunde nurodė, kad vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-03-09 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. I-5623-629/2015 dėl Vilniaus m. savivaldybės administracijos įpareigojimo išnagrinėti I. P. V. 2014-07-08 prašymą – skundą ir papildymą – patikslinimą antstolis priėmė skundžiamus patvarkymus, ragindamas pareiškėją įvykdyti teismo sprendimą ir sumokėti susidariusias vykdymo išlaidas. Manė, jog antstolio priimti patvarkymai neteisėti, kadangi pareiškėjas jau buvo įvykdęs Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, atsakydamas Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2015 m. balandžio 24 d. raštu Nr. A63-405/13 (3.2.1.-EM4), kuriuo buvo prašoma pareiškėjo dar kartą pateikti prašymą, konkrečiai išdėstant susiklosčiusią situaciją ir problematiką žemės sklype ( - ). Pažymėjo, jog pareiškėjui raštas išsiųstas po teismo sprendimo priėmimo, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ji nepripažino reikšmingu nagrinėjamai bylai. Nurodė, jog nesiaiškinęs visų aplinkybių ir priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis pažeidė Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, teisingumo bei proceso ekonomiškumo principus. 4. Antstolis R. V. pareiškėjo skundo priimtame 2016-04-20 patvarkyme netenkino. Nurodė, jog spręsdamas vykdomojo dokumento priėmimo klausimą nenustatė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) 651 straipsnio 2 dalyje numatytų akivaizdžių, sudarančių pagrindą atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui. Paaiškino, jog Vilniaus m. savivaldybės administracijai išsiųstame raginime įvykdyti sprendimą nurodė, jog sprendimo įvykdymo atveju privalo nedelsdamas informuoti apie tai antstolį ir pateikti sprendimo įvykdymą patvirtinančius įrodymus. Nesutiko, kad vykdomasis dokumentas yra įvykdytas Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2015 m. balandžio 24 d. raštu Nr. A63-405/13 (3.2.1.-EM4), kadangi apeliacinės instancijos teismas 2016-03-01 nutartimi skolininko apeliacinio skundo, atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą, ir nenustatydamas įvykdymo aplinkybės, netenkino. Nurodė, jog neturi jokio pagrindo nesivadovauti galiojančiu vykdomuoju raštu bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-03-01 nutartimi. 5. Suinteresuotas asmuo I. P. V. (išieškotojas) atsiliepime su pareikštu skundu nesutiko.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

76. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi konstatavo, jog skundas dėl antstolio veiksmų nepagrįstas. Nutartyje nurodyti tokie esminiai argumentai:

86.1. byloje esantys rašytiniai įrodymai nepagrindžia aplinkybės, jog vykdomojo dokumento priėmimo metu antstoliui buvo akivaizdžios kliūtys priimti minėtą vykdomąjį raštą vykdymui, sudarančios pagrindą nepradėti vykdymo veiksmų;

96.2. išduodamas vykdomąjį dokumentą Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino, teismo sprendimas nepaisant byloje esančio pareiškėjo rašto, dar nėra įvykdytas. Be to, pareiškėjo minimas 2015 m. balandžio 24 d. raštas Nr. A63-405/13 (3.2.1.-EM4) buvo pateiktas su apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau pastarasis išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka nepripažino jo reikšmingu šiai bylai;

106.3. teigdamas, jog vykdomasis dokumentas įvykdytas, pareiškėjas turėjo teikti prašymą antstoliui dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir prašyti teismo, išdavusio vykdomąjį raštą, ar to paties antstolio (kad šis kreiptųsi į teismą) išaiškinti šią nutartį dėl vykdymo ir jam skirtus įpareigojimus, jei pareiškėjui nėra aiškus teismo sprendimo įvykdymas (t.y. ar vis dėl to minėtas Vilniaus m. savivaldybės raštas patvirtina, jog teismo sprendimas yra įvykdytas, ar neįvykdytas). Nustatė, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjas teikė prašymus procesinį sprendimą priėmusiam teismui;

116.4. kilus abejonėms dėl vykdomojo rašto antstolis turi teisę išaiškinti šalims teisę ginčyti vykdomąjį dokumentą, tačiau pats neturi teisės atsisakyti jį vykdyti;

126.4. Vilniaus m. savivaldybė neinformavo antstolio apie vykdomojo dokumento įvykdymą. Informavus antstolį apie tai, kad ji galimai įvykdė teismo sprendimą, antstolis CPK 589 straipsnio 1 dalies pagrindu būtų galėjęs kreiptis į teismą dėl nutarties vykdymo išaiškinimo, arba kilus ginčui antstolis turėtų surašyti CPK 771 straipsnyje nurodytą sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą bei kreiptis į teismą, o teismas būtų pasisakęs ar sprendimas yra įvykdytas tinkamai; Tačiau šiuo atveju skolininkas neinformavęs antstolio apskundė antstolio veiksmus dėl CPK651 straipsnio 2 dalies nuostatų nesilaikymo, nors konstatuotina, jog šios normos antstolis nepažeidė, kadangi akivaizdžių kliūčių priimti antstoliui minėtą vykdomąjį raštą, nebuvo (b. l. 18-21).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

147. Atskiruoju skundu pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį ir skundą dėl antstolio R. V. veiksmų tenkinti, panaikinant 2016-03-31 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S-16-128-1768 ir 2016-03-31 vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. 0128/16/00346 (b. l. 26-29). klausimą dėl apeliacinio skundo priėmimo perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

157.1. neišsiaiškinęs ir neįvertinęs faktinių aplinkybių antstolis pažeidė Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, taip pat teisingumo bei proceso ekonomiškumo principus;

167.2. pareiškėjas laisva forma 2015 m. balandžio 24 d. raštu Nr.A63-405/15(3.2.1-EM4) atsakė I. P. V., minėtas raštas pareiškėjui buvo įteiktas, todėl laikytina, kad pareiškėjas yra įvykdęs Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendimą ir nebuvo pagrindo pradėti vykdymo veiksmus (b. l. 26-29). 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo I. P. V. su apelianto atskiruoju skundu nesutinka, nurodydamas, jog apeliantas nepagrįstai ignoruoja antstolio priimtus dokumentus (b. l. 33-38). 9. Antstolis R. V. atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 335 straipsnio 2 dalį nepateikė. 10. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, nurodydama, jog vadovaudamasi apylinkės teismo skundžiama nutartimi pateikė antstoliui prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus ir kreiptis į vykdomąjį dokumentą išdavusį Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl sprendimo vykdymo išaiškinimo, tačiau antstolis atsisakė atlikti prašomus veiksmus. Nurodo, jog 2016 m. birželio 3 d. raštu Nr. A104-1960/16(3.11.1-TD3) pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą dėl teismo 2015-04-13 sprendimo išaiškinimo administracinėje byloje Nr. I-5623-629/2015, prašydama išaiškinti, ar 2015 m. balandžio 24 d. raštas patvirtina Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendimo įvykdymą. Pažymėjo, jog teismas 2016 m. birželio 23 d. nutartimi netenkindamas pareiškėjo prašymo išaiškinti sprendimą motyvuojamojoje dalyje nurodė, gal sprendimas negali būti išaiškintas visų pirma dėl to, jog sprendimas jau yra įvykdytas (b. l. 43-45). 11. Suinteresuotiems asmenims buvo siunčiami apelianto rašytiniai paaiškinimai, nustatytas terminas atsiliepimams pateikti, tačiau atsiliepimą pateikė tik suinteresuotas asmuo I. P. V..

17Teismas

konstatuoja:

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1912. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar antstolis pagrįstai, gavęs išieškotojo I. P. V. vykdomąjį dokumentą, pradėjo vykdymo veiksmus, ir priėmė prašomus panaikinti antstolio priimtus dokumentus vykdymo procese – raginimą ir vykdymo išlaidų paskaičiavimą. 13. Vykdomosios bylos Nr. 0128/16/00346 duomenimis nustatyta, kad antstolis R. V. vykdo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-03-09 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. I-5623-629/2015 dėl Vilniaus m. savivaldybės administracijos įpareigojimo išnagrinėti I. P. V. 2014-07-08 prašymą – skundą ir papildymą – patikslinimą. Vykdydamas vykdomąjį dokumentą antstolis 2016-03-31 priėmė raginimą, kuriuo ragino Vilniaus miesto savivaldybę įvykdyti teismo sprendimą pagal išduotą vykdomąjį raštą Nr. I-5623-692/2015 ir pažymėjo, jog teismo sprendimo įvykdymo atveju skolininkas apie tai privalo nedelsiant informuoti antstolį. 14. Apeliantas įrodinėja, jog antstolis, būdamas valstybės įgaliotas asmuo atlikti vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas, turėjo dėti pastangas ir išsiaiškinti aplinkybę, ar skolininkas nėra įvykdęs vykdomojo dokumento, t. y. ar nebuvo akivaizdžių kliūčių vykdomojo dokumento priėmimui. 15. Iš antstolio priimto 2016-03-25 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr.S-16-128/1679 nustatyta, jog antstolis nurodė, jog patikrino ir patvirtino, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (vykd. b. l. 7). 16. Proceso įstatyme numatyta, jog prieš pradėdamas vykdomuosius veiksmus, antstolis turi išspręsti vykdomojo dokumento (šiuo atveju vykdomojo rašto) priėmimo vykdyti klausimą (CPK 651 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog akivaizdžių kliūčių kriterijai, kuriais remiantis patikrinama, ar nėra akivaizdžių kliūčių, numatyti CK 651 straipsnio 2 dalyje ir sąrašas nėra baigtinis. CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatyta, kad antstolis privalo patikrinti, ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. 17. Pagal Kasacinio teismo praktiką vykdymo procesas galimas teismui išdavus vykdomąjį dokumentą (raštą), ir antstolis neturi teisės spręsti vykdomojo rašto teisėtumo klausimo; pagal CPK 651 straipsnį antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007). 18. Pažymėtina, jog priverstinis vykdomojo dokumento vykdymas skolininkui sukelia papildomas nepageidaujamas pasekmes (pvz. mokėtinas vykdymo išlaidas ir pan.), todėl antstolio pareiga prieš priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti išsiaiškinti visas galimas kliūtis vykdymo veiksmams pradėti. 19. Apeliacinio teismo vertinimu, pagal susiklosčiusias faktines aplinkybes vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti metu, antstoliui nenustačius akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti, antstolis neturėjo pagrindo atsisakyti šį dokumentą priimti vykdyti ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui. Taigi vertintina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, neteisėtų veiksmų neatliko. 20. Tais atvejais, kai įstatymuose ar vykdomajame dokumente nėra nurodyti įvykdymo terminai, antstolis siunčia skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą; jo tikslas – informuoti skolininką apie prasidedantį vykdymo procesą (CPK 655 straipsnis). Taigi sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog antstolis, nenustatęs akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, pagal proceso normas pagrįstai priėmė skundžiamą raginimą dėl vykdomojo dokumento įvykdymo ir nurodė, jog sprendimo įvykdymo atveju skolininkas turi nedelsiant informuoti antstolį. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog skolininkas antstolį apie teismo sprendimo įvykdymą informavo pateikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodė, jog išieškotojui atsakė dar 2015-04-24 pranešimu Nr. A63-405/15(3.2.1-EM-4). 21. Iš apelianto argumentų matyti, jog apeliantas nesutinka ir su antstolio pateiktu vykdymo išlaidų apskaičiavimu, nurodydamas, jog dar iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti antstoliui yra įvykdęs vykdomąjį dokumentą ir dėl to nepagrįstai patiria vykdymo išlaidas. Vykdymo išlaidų skaičiavimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl sprendimo vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ patvirtintoje sprendimų vykdymo instrukcijoje, kurioje numatytas vykdymo išlaidų skaičiavimas ir apmokėjimas teismo sprendimą įvykdžius per raginimą numatytą terminą ir pasibaigus raginime numatytam terminui (3 skyrius). Nustatyta, jog Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2015 m. balandžio 24 d. raštu Nr. A63-405/15 (3.2.1.-EM4), papildomai pareiškėjo prašant dar kartą pateikti prašymą, konkrečiai išdėstant susiklosčiusią situaciją ir problematiką žemės sklype ( - ), buvo įvykdytas Vilniaus apygardos teismo 2016-03-09 vykdomasis raštas administracinėje byloje Nr. I-5623-629/2015. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nors Vilniaus apygardos administracini teismas 2016 m. birželio 23 d. nutartimi netenkino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymo išaiškinti sprendimą, tačiau vienas iš atsisakymo motyvų buvo konstatavimas, jog Vilniaus apygardos teismo administracinio teismo 2015 m. balandžio 13 d. sprendimas, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija įpareigota atsakyti į I. P. V. 2014 m. liepos 8 d. prašymą - skundą ir papildymą - patikslinimą, įvykdytas (b. l. 48). 22. Atsižvelgiant į 20 punkte nurodytą faktinę situaciją, t. y. į tai, jog antstolio priimtas vykdyti vykdomasis dokumentas buvo įvykdytas dar gerokai prieš pateikiant jį vykdyti, ir minėta aplinkybė, nepaisant to, jog nenustatyta akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, turėtų būti įvertinta sprendžiant vykdymo išlaidų klausimą, vertintina, jog 2016-03-31 vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. 0128/16/00346 neatitinka faktinės situacijos, todėl naikintinas. 23. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuojama, jog apelianto atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo nutartis pakeičiama atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis). Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

20tenkinti iš dalies apelianto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą.

21Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį, panaikinant antstolio R. V. 2016 m. kovo 31 d. vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. 0128/16/00346.

22Likusią skundžiamos nutarties dalį palikti nepakeistą. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl antstolio atliekamų vykdymo veiksmų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi... 8. 6.1. byloje esantys rašytiniai įrodymai nepagrindžia aplinkybės, jog... 9. 6.2. išduodamas vykdomąjį dokumentą Vilniaus apygardos administracinis... 10. 6.3. teigdamas, jog vykdomasis dokumentas įvykdytas, pareiškėjas turėjo... 11. 6.4. kilus abejonėms dėl vykdomojo rašto antstolis turi teisę išaiškinti... 12. 6.4. Vilniaus m. savivaldybė neinformavo antstolio apie vykdomojo dokumento... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. 7. Atskiruoju skundu pareiškėja Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 15. 7.1. neišsiaiškinęs ir neįvertinęs faktinių aplinkybių antstolis... 16. 7.2. pareiškėjas laisva forma 2015 m. balandžio 24 d. raštu... 17. Teismas... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. 12. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar antstolis pagrįstai, gavęs... 20. tenkinti iš dalies apelianto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 21. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį,... 22. Likusią skundžiamos nutarties dalį palikti nepakeistą. Ši Vilniaus...