Byla 2S-54-198/2010

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Valiulienės,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. G. ūkio turto administratoriaus D. B. atskirąjį skundą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1196-266/2009 pagal pareiškėjo V. G. ūkio turto administratoriaus D. B. prašymą suinteresuotiems asmenims AB „Rokiškio sūris“, P. B. firmai „Santovita“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Didmalva“, J. K. įmonei „Genimpeksas“, A. P., Anykščių rajono savivaldybės administracijai, Utenos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, UAB „Narjanta“, ŽŪB „Draugystė“, UAB „Draudimo kompanija Neris“, UAB „Agrolipta“, UAB „Žvilgsnis iš arčiau“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Anykščių skyriui, UAB „Eurokorma“ dėl kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų tvirtinimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjo V. G. palikimo administratorius D. B. kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti ūkininko V. G. ūkio kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Teismo posėdžio metu (b. l. 46-46) nurodė, kad mirus ūkininkui V. G., Anykščių rajono apylinkės 2004-05-27 teismo nutartimi D. B. paskirtas V. G. palikimo administratoriumi. Administratorius, vykdydamas savo pareigas, t. y. norėdamas realizuoti įmonės turtą ir atsiskaityti su kreditoriais, privalo turėti duomenis apie tai, kokie yra kreditoriai ir kokie jų reikalavimai. CK ir CPK normos nenumato, kas tvirtina tokį kreditorių sąrašą. Pareiškėjo atstovo manymu, reikia remtis teisės analogija ir taikyti artimiausią įstatymą, t. y. Įmonių bankroto įstatymą, kur pasakyta, jog kreditorių sąrašą tvirtina teismas.

6Anykščių rajono apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 9 d. nutartimi prašymą patvirtinti kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus atmetė, motyvuodamas tuo, kad tokio, kaip pareiškėjo atstovo, prašymo nagrinėjimo nenustato Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios turto administravimą ir paveldėjimo teisinius santykius. Teismo nuomone, šiam atvejui taikyti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus nėra jokio pagrindo, nes visos kitos ūkio administravimo procedūros vyksta ne pagal Įmonių bankroto įstatymą. Be to, nėra jokio pagrindo tvirtinti kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, nes 2008-03-27 buvo išnagrinėta civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir priimta teismo nutartis, kurioje yra konstatuota, jog prieš ūkininko ūkio kreditorius turi atsakyti abu naudos gavėjai, t. y. abu sutuoktiniai, todėl visos V. G. ūkio prievolės turi būti vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Tokiu būdu, teismas laikė, jog kiekvienas kreditorius turi teisę reikalauti skolos atlyginimo iš L. G. (V. G. sutuoktinės), ką ir daro kreditorius UAB „Agrokoncernas“.

7Atskiruoju skundu pareiškėjo V. G. palikimo administratorius prašo panaikinti Anykščių rajono apylinkės teismo 2009-11-09 nutartį ir priimti naują nutartį – prašymą patvirtinti kreditorių sąrašą ir jų reikalavimų dydį patenkinti. Nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog nei CK, nei CPK nenustato, kaip sudaromas skolų sąrašas, tai taikant CK 1.8 str. nustatytą įstatymo analogiją, toks skolų sąrašas iš esmės yra laikytinas kreditorių sąrašu su jų reikalavimo dydžiu. Dėl šios priežasties yra sudaromas kreditorių sąrašas, o kreditorių sąrašo sudarymas yra reglamentuotas LR Įmonių bankroto įstatymu. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo patvirtinti skolų sąrašą, t. y. kreditorių sąrašą. Mano, jog teismas nepagrįstai nurodė, kad išieškojimą turi kiekvienas kreditorius vykdyti atskirai, kaip tai daro UAB „Agrokoncernas“. Priešingai, nepriklausomai nuo to, kad prieš kreditorius atsako abu sutuoktiniai, atsiskaityti su kreditoriais turi palikimo administratorius, kuris turi kartu pardavinėti ir L. G. turtą (CK 4.249, 4.245 str.). Be to, CK 5.38 str. 1 d. nustato, kad testamento vykdytojas išmoka palikimo skolas, išieško palikėjų skolininkų skolas. Todėl, jeigu ir būtų turtas parduodamas iš varžytinių per antstolius, gautas lėšas kreditoriams išmokėti galėtų tik palikimo administratorius. Tam padaryti reikalingas patvirtintas kreditorių sąrašas.

8Apeliacinis procesas dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2009-11-09 nutarties nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.).

9V. G. palikimo administratorius D. B. 2009-09-14 prašymu kreipėsi į Anykščių rajono apylinkės teismą, prašydamas patvirtinti Ūkininko V. G. ūkio kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus ( b.l.3-5). Pirmosios instancijos teismas šį pareiškėjo prašymą 2009-11-09 nutartimi atmetė (b.l.47-48). Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad teismas V. G. administratoriaus prašymą nagrinėjo pagal LR Civilinio proceso kodekso V dalies XXXIX skyriaus, reglamentuojančio bylų dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ir kitų bylų, kurios nagrinėtinos supaprastinto proceso tvarka, nuostatas. Teismas pareiškėjo prašymą pagrįstai nagrinėjo pagal CPK XXXIX skyriaus nuostatas, nes CPK 579 str. numato, kad Civiliniame kodekse numatytais atvejais prašymai dėl teismo leidimų veiksmams atlikti išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ( palikimo administratoriaus skyrimo, turto aprašo sudarymo, testamento paskelbimo ir pan.) bei kiti klausimai, kurie pagal Civilinį kodeksą ir kitus įstatymus nagrinėtini supaprastinto proceso tvarka, nagrinėjami XXXIX skyriuje nustatyta tvarka, jei CPK nenumato kitos tokių pareiškimų nagrinėjimo tvarkos. D.B. teismo nutartimi yra paskirtas V. G. palikimo administratoriumi. Viena iš palikimo administratoriaus pareigų – registruoti skolas ir jas apmokėti iš administruojamo turto, taip pat įgyvendinti teises, susijusias su turto valdymu ir naudojimu ( CK 4.240 str.). Palikėjo skolos nustatomos nustatant kreditorius ( CK 5.63 str.). Iš esmės palikimo administratorius veikia kaip testamento vykdytojas, kurio teisės ir pareigos numatytos CK 5.38 str. Kadangi įstatymas numato administratoriui pareigą registruoti palikėjo skolas, tai palikimo administratoriaus prašymas dėl ūkininko V. G. kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų tvirtinimo spręstinas LR CPK V dalies XXXIX skyriuje nustatyta tvarka, administratoriui pateikiant prašymą, kurio turinys turi atitikti CPK 581 str. reikalavimus. Administratoriaus D.B. prašymas (b.l.3-5) neatitinka reikalavimams, keliamiems procesinių dokumentų turiniui, nes nenurodytos aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką ( CPK 111 str.2 d.4 p.). Kadangi teismo nutartis išduoti leidimą, patvirtinti pareiškimą ar faktus ( šiuo atveju patvirtinti kreditorių sąrašą) neskundžiama, tai apeliacinis procesas dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo 2009-11-09 nutarties nutraukiamas ( CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d.). Teismo atsisakymas patvirtinti faktą neatima iš pareiškėjo, V. G. palikimo administratoriaus, teisės pašalinus nurodytus pareiškimo trūkumus, pakartotinai kreiptis į apylinkės teismą dėl kreditorių sąrašo patvirtinimo ( CPK 582 str.6 d.)

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi

Nutarė

11apeliacinį procesą dėl Anykščių rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai