Byla 2-1196-266/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Rūtai Miškinytei, Dalyvaujant pareiškėjui V. G. ūkio turto administratoriui D. B., jo atstovui advokatui A.Kolpertui , Suinteresuotų asmenų AB „Rokiškio sūris“ atstovui J.Zabolevičiui, UAB „Agrokoncernas“ atstovei L. Nemeikšienei, J.Kutros įmonės „Genimpeksas“ atstovui V.Paužai, VSDFV Anykščių skyriaus atstovui A.Janickui, Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo V. G. palikimo administratoriaus D. B. pareiškimą dėl kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų tvirtinimo ir ,-

Nustatė

2Pareiškėjas V. G. palikimo administratorius D. B. kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti ūkininko V. G. ūkio kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas paaiškino, jog mirus ūkininkui V. G., Anykščių rajono apylinkės 2004m. gegužės 27d., teismo nutartimi D. B. paskirtas V. G. , mirusio 2003m. spalio 1d., palikimo administratoriumi. Administratorius vykdydamas savo pareigas, vadovaujasi LR Civilinio kodekso ketvirtoje knygoje nurodytomis nuostatomis, kurios reglamentuoja turto administravimą ir vykdo savo pareigas remdamasis civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis paveldėjimo teisnius santykius. Turto administratorius turi registruoti skolas ir jas apmokėti iš administruojamo turto. Administratorius negali tvirtinti kreditorių sąrašo ir jų dydžio. Administratorius norėdamas realizuoti įmonės turtą ir atsiskaityti su kreditoriais privalo turėti duomenis apie tai, kokie yra kreditoriai ir kokie jų reikalavimai.. LR Civilinio kodekso ir LR Civilinio proceso kodekso normos nenumato, kas tvirtina tokį kreditorių sąrašą . Pareiškėjo atstovo manymu , reikia remtis teisės analogija ir taikyti artimiausią įstatymą, tai Įmonių bankroto įstatymą, kur pasakyta, jog kreditorių sąrašą tvirtina teismas. Pareiškėjas prašo patvirtinti kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Pareiškėjas D. B. paaiškino, jog UAB „Vetfarmas“ ir UAB „Biržų tiekimas“ pretenzijų nėra, nes jo manymu jų bylos buvo išnagrinėtos iki jį paskiriant turto administratoriumi. Negalėjo atsakyti, kodėl jie įtraukti į kreditorių sąrašą. Jis du kartus kreipėsi į teismą dėl leidimo parduoti V. G. turtą, kas galėtų atsiskaityti su kreditoriais , tačiau leidimo negavo. Jam yra žinoma, jog ir L. G. turi atsakyti savo turtu už skolas , tačiau jo duomenimis , ji gyvena Amerikoje ir nieko nesiruošia daryti.

4Suinteresuoto asmens VSDFV Anykščių skyriaus atstovas paaiškino, jog šiai dienai skola SODRAI yra 7298,86Lt, o ne 2646Lt, kaip nurodo pareiškėjas. Tai einamosios privalomos valstybinės socialinio draudimo įmokos.

5Suinteresuoto asmens AB „Rokiškio sūris“ atstovas paaiškino, jog bendrovė skola yra tokia, kokia nurodyta pareiškėjo. Eilę metų turtas nebuvo fiksuojamas ir perskaičiuojamas . Jis buvo susitikęs su L. G., tačiau ji nieko nedaro , kad likviduotų skolas. Neprieštaravo dėl kreditorių sąrašo patvirtinimo .

6Suinteresuoto asmens UAB „Agrokoncernas“ atstovė paaiškino, jog skola koncernui nėra pasikeitusi, ją teismas priteisė iš L. G.. Vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš L. G. koncernas perdavė antstolei vykdyti. Yra paskelbta L. G. paieška, areštuotas jos turtas.Neprieštaravo dėl kreditorių sąrašo patvirtinimo.

7Suinteresuoto asmens J.Kutros įmonės „Genimpeksas“ atstovas patvirtino , jog skola įmonei yra 10748,33Lt. Ji neatlyginta. Neprieštaravo, dėl kreditorių sąrašo patvirtinimo.

8Lietuvos Respublikos CPK XXXIX skyriaus normos numato , jog teismui pateikti prašymai dėl teismo leidimo išdavimo , pareiškimai dėl faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo bei kiti klausimai , kurie pagal Civilinio kodekso ir kitus įstatymus nagrinėtini supaprastinto proceso tvarka, jeigu nustatyta tvarka šis kodeksas nenumato kitos tokių pareiškimų nagrinėjimo tvarkos. Tokio prašymo sprendimo nenumato Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios turto administravimą ir paveldėjimo teisinius santykius. Šiam atvejui taikyti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus nėra jokio pagrindo, nes visos kitos ūkio administravimo procedūros vyksta ne pagal Įmonių bankroto įstatymą. Be to, teismas mano, jog nėra jokio pagrindo tvirtinti kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, nes 2008-03-27 buvo išnagrinėta civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir priimta teismo nutartis, kurioje yra konstatuota, jog prieš ūkininko ūkio kreditorius turi atsakyti abu naudos gavėjai, t. y. abu sutuoktiniai, todėl visos prievolės V. G. ūkio turi būti vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Todėl, kiekvienas kreditorius turi teisę reikalauti skolos atlyginimo iš L. G., ką ir daro kreditorius UAB „Agrokoncernas“ . Todėl pareiškėjo prašymas atmestinas.

9Teismas, vadovaudamasis LR LR CPK 582 str.,

Nutarė

10Ūkininko V. G. ūkio administratoriaus D. B. prašymą patvirtinti kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus atmesti.

11Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai