Byla e2-2080-236/2016
Dėl viešojo pirkimo sąlygų dalies panaikinimo ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Verslo aptarnavimo centro atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. e2-6052-590/2016 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Verslo aptarnavimo centrui dėl viešojo pirkimo sąlygų dalies panaikinimo ir viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė AB „Požeminiai darbai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB Verslo aptarnavimo centrui, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti tiekėjo AB „Požeminiai darbai“ pretenziją, įformintą 2016-09-23 raštu „Atsakymas į pretenziją“, pripažinti neteisėtomis ir panaikinti perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo „Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų Kauno regione (3-4 dalyse)“, pirkimo Nr. 294912, specialiųjų pirkimo sąlygų, minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos 5 ir 6 reikalavimus ir nutraukti vykdomą viešąjį pirkimą.
 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras yra įgaliota perkančioji organizacija, vykdanti pirkimą pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą.
 3. Ieškovė prašė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 7 d. nutartimi nutarė ieškovės AB „Požeminiai darbai“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro vykdomo viešojo pirkimo „Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų Kauno regione (3-4 dalyse)“, pirkimo Nr. 294912, procedūras.
 1. Teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl atsakovės paskelbto vykdomo viešojo pirkimo „Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų Kauno regione (3-4 dalyse)“ specialiųjų pirkimo sąlygų minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos 5 ir 6 punktuose esančių reikalavimų. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija, nustatydama specialiųjų pirkimo sąlygų Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos (toliau – MKRAD) 5 ir 6 punkto reikalavimus, iškėlė tiekėjams itin aukštus, specifiškus ir viešųjų pirkimų tikslui bei pagrindiniams principams netarnaujančius kvalifikacinius reikalavimus, galiojančios pirkimo sąlygos visiškai neužtikrina kvalifikuoto ir tinkamo tiekėjo atrinkimo bei suvaržo potencialių tiekėjų dalyvavimą pirkime.
 1. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, nurodė, kad viešasis pirkimas yra tik prasidėjęs, todėl sprendė, kad jo sustabdymas pačioje pradžioje sukels mažiau žalos, nei jo tolimesnis organizavimas pagal galimai neteisėtas ir nesąžiningas pirkimo sąlygas, apribojančias galimybes dalyvauti pirkime kitiems tiekėjams.
 1. Teismas pažymėjo, kad pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones kartu būtų užtikrinta, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), o tuo pačiu ir visuomenės viešojo intereso įgyvendinimo viešųjų pirkimų sferoje.
 1. Teismas nurodė, kad viešasis pirkimas pasibaigia sudarius pirkimo sutartį (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.), todėl sprendė, kad nesustabdžius procedūrų, egzistuoja reali grėsmė, jog pirkimo procedūros bus baigtos, o ieškovė nebeturėtų galimybės toliau dalyvauti viešame pirkime.
 1. Teismo vertinimu, galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo reikšmė iš esmės būtų sumenkinta, kadangi susiklosčiusios aplinkybės galimai sąlygotų naujų ginčų dėl vėlesnių pirkimo procedūrų ar kitokio pobūdžio ginčų atsiradimą, t. y. tokiu atveju priimtas šioje byloje teismo sprendimas, kurio tikslas yra apginti pažeistas teises, realiai neužtikrintų pakankamos ieškovės interesų apsaugos. Sudarius pirkimo sutartį viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, o laikinosios apsaugos priemonės praranda savo preliminarų pobūdį.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras, atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartį.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškinys preliminariai nėra pagrįstas;
  2. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas prašymą, pažeidė viešąjį interesą, kadangi atsakovės ir gamtinių dujų vartotojų teisės bus neproporcingai suvaržytos; bus patirti finansiniai nuostoliai, o jų teisėti interesai bus šiurkščiai pažeisti; būtų neribotam laikui nukeltas pirkimo sutarties pasirašymas dėl dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbų Kauno regione (3-4 dalyse); AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau tekste taip pat – ESO) negalėtų vykdyti įsipareigojimų naujiems klientams bei laiku rekonstruoti /statyti objektus, susijusius su dujų tiekimo saugumo ir patikimumo didinimu, todėl tiek nauji klientai patirtų nuostolių dėl vėluojamų ESO įsipareigojimų, tiek ESO pačiam būtų taikomos sankcijos už įsipareigojimų nevykdymą prieš vartotojus; siekiant išvengti avarijų dujotiekio skirstymo sistemoje, vykdomi senų plieninių dujotiekių perklojimo naujais polietileniniais dujotiekiais darbai, neįvykdžius šių darbų gali kilti reali grėsme tiek žmonėms, tiek dujų tiekimo patikimumui; dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kliento atžvilgiu sumažintų kitų potencialių gamtinių dujų klientų pasitikėjimą AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir didintų nepasitenkinimą įmonės vykdoma veikla bei nukentėtų AB „Energijos skirstymo operatorius“ kaip patikimo partnerio reputacija;
  3. Pirmosios instancijos teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė proporcingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, kadangi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galėtų sukelti ženkliai didesnius nuostolius, nei ieškovė galėtų patirti jai palankaus teismo sprendimo atveju. Ieškinio patenkinimo atveju ieškovė savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tokią patirtų.
 3. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė AB „Požeminiai darbai“ prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartį nepakeistą. Ieškovė laiko atsakovės argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo nepagrįstais. Be to, nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra vienintelis būdas užtikrinti galimai palankaus teismo sprendimo ieškovei įgyvendinimą ir viešųjų interesų apsaugą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartis paliktina nepakeista.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovės AB „Požeminiai darbai“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Teismas bylose dėl viešųjų pirkimų, įskaitant ginčus dėl pirkimo sąlygų teisėtumo, ieškovo prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę - viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 1. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras yra įgaliota perkančioji organizacija, vykdanti pirkimą pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą. Atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras vykdo viešąjį pirkimą „Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbai Kauno regione (3-4 dalyse)“.
 1. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų. Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-07-15 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-912-381/2015, 2015-11-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1484-178/2015). Dėl to atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio preliminaraus (prima facie) nepagrįstumo neturi esminės reikšmės šio atskirojo skundo išnagrinėjimui.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylose dėl viešųjų pirkimo procedūros teisėtumo paprastai konkuruoja du viešieji interesai – viešasis interesas, kad pirkimas vyktų teisėtai ir jame lėšos būtų naudojamos ekonomiškai, kad nebūtų pažeisti potencialių tiekėjų teisėti interesai bei kitas viešasis interesas – visuomenės neatidėliotinas interesas pirkimo objektu. Kiekvienu konkrečiu atveju prioritetas teikiamas tam viešajam interesui, kurio nepaisius, būtų sukeliamos didesnės neigiamos pasekmės, žala, nesukuriamas didesnis visuomeninis gėris (CPK 4237 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismo išvados dėl viešojo intereso nagrinėjamu klausimu yra teisingos.
 1. Apeliacinis teismas laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, jog pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovės prašymą, pažeidė viešąjį interesą, proporcingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus. Apeliantė nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad dujotiekio sistemos dalis, kurioje bus vykdomi dujotiekių perklojimo darbai, yra kritinės būklės, o šių vamzdžių perklojimo darbai privalo būti skubiai vykdytini, kad dujotiekio tiekimas dabartiniais tinklais yra sustabdytas. Dėl to darytina išvada, kad apeliantės argumentai laikytini deklaratyviais, nepaneigiančiais pirmosios instancijos teismo išvadų, nepatvirtinančių būtinybės nagrinėjamu atveju panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantė nepaneigė reikalingumo, skubos taikyti laikinąsias apsaugos priemones galimai palankiam ieškovei būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178, 185 str.).
 1. Apeliacinis teismas pažymi, kad ginčų dėl viešų pirkimų nagrinėjimas teisme terminai yra trumpi (CPK 4231 str. 4 d., 4236 str. 1 d.), todėl nepagrįsti apeliantės argumentai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų neribotam laikui nukeltas pirkimo sutarties pasirašymas dėl dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/ rekonstravimo darbų Kauno regione (3-4 dalyse).
 1. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nutartyje nurodė esminius argumentus dėl prašymo pagrįstumo, todėl vien tai, kad apeliantė nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog ieškovės prašymas buvo patenkintas nepagrįstai.
 1. Bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą.
 1. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti argumentai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 1. Esant tokioms nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai