Byla 2A-69-258/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. sprendimo pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui A. A. J. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 197,91 Eur (683,33 Lt) skolos, 5% metinių palūkanų priskaičiuotų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-29 pagrindu buvo paskirtas namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Ieškovas suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name (( - )), kuriame atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), Vilniuje. Tačiau atsakovas laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėn. liko skolingas ieškovui 197,91 Eur (683,33 Lt). Ieškovas nurodė, kad skola susidarė už administravimo išlaidas, techninę priežiūrą ir šiukšlių išvežimą.

5Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, nurodydamas, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovas deklaruoja, jog teikė atsakovui administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas, tačiau iš tiesų jų neteikė, todėl nepateikė ir negalėjo pateikti jokių paslaugų teikimą patvirtinančių įrodymų – sutarčių, darbų priėmimo aktų, kitų dokumentų. 2012 m. balandžio 30 d. atsakovas kreipėsi į ieškovą, prašydamas raštu paaiškinti, kokiu pagrindu ieškovas teikia paslaugas, pateikti ataskaitą apie realiai atliktus darbus, taip pat informavo, kad minėtas raštas yra oficialus įspėjimas apie atsisakymą nuo ieškovo neva teikiamų administravimo ar kitų paslaugų, todėl buvo paprašyta mokamųjų pranešimų daugiau nebesiųsti. Vadovas sutiko su atsakovo argumentais ir pasiūlė sudaryti tik komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų (šiukšlių išvežimo) sutartį, nurodė darbuotojui el. paštu atsakovui atsiųsti sutarties projektą. Pakoreguotą sutarties projektą atsakovas išsiuntė ieškovo vadybininkui ir direktoriui. Kol vyko sutarties derinimas, keletą kartų mokėjo ieškovui už šiukšlių išvežimą. Kadangi ieškovas nevykdė nei administravimo, nei komunalinių, nei techninės priežiūros paslaugų teikimo, be to, ieškovas vilkino sutarties dėl komunalinių atliekų tvarkymo pasirašymą, atsakovui neatsirado pareiga mokėti už nesuteiktas paslaugas.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 27 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo Arvydo A. J. ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 55,07 Eur (190,14 Lt) skolos už šiukšlių išvežimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 55,07 Eur (190,14 Lt) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-06-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 35,06 Eur (121,06 Lt) bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

7Teismas iš esmės sutiko su atsakovo argumentais, jog administruojanti įmonė, reikalaudama atlyginti jos patirtas išlaidas namui prižiūrėti, išsaugoti, administruoti, turi pagrįsti, jog minėtos paslaugos buvo teiktos ir (ar) suteiktos ginčo laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn.

8Teismas nurodė, jog atsakovas savo atsisakymą mokėti ieškovo reikalaujamas sumas už pastato administravimą ir techninę priežiūrą už ginčo laikotarpį, motyvuoja tuo, jog realiai ieškovas paslaugų neteikė. Reikalavimą apmokėti už suteiktas namo administravimo ir techninės priežiūros paslaugas ieškovas iš esmės grindžia apyvartos žiniaraščiu ir išrašytomis sąskaitomis bei ieškovo įsakymais nustatytais administravimo, techninės priežiūros tarifais. Teismo vertinimu, sąskaitų ir apyvartos žiniaraščio pateikimas nėra pakankamas įrodymas, jog buvo atliktos namo administravimo paslaugos, nes administravimas apima Nuostatuose numatytų pareigų atlikimo visumą, kurią turi įrodyti ieškovas. Sąskaitų už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. išrašymas, reikalaujant sumokėti administravimo mokestį, paremtas teoriniu tarifo dydžio nustatymu, kuris nėra pagrįstas faktiškai atliktomis paslaugomis. Byloje nėra jokių rašytinių patikimų duomenų, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. atliko pareigas, numatytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 nuostatose (toliau – Nuostatai) (7.1 punktas), o tai leidžia pagrįstai manyti, jog ieškovas faktiškai neteikė atsakovui jokių paslaugų. Kitų įrodymų, kuriais remiantis teismas galėtų daryti priešingą išvadą, byloje nėra. Vien ta aplinkybė, jog ieškovas yra paskirtas namo administratoriumi, nėra pagrindas skaičiuoti administravimo mokestį nagrinėjamo ginčo laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. Teismas sprendė, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo administravimo išlaidas už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. yra nepagrįstas. Teismui konstatavus, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo administravimo išlaidas yra nepagrįstas, teismas taip pat netenkino ieškovo reikalavimo atlyginti namo techninės priežiūros išlaidas, kadangi namo techninės priežiūros atlikimas yra viena iš namo administravimo veiklos sričių, tiesiogiai susijusių pareigų, įtvirtintų Nuostatuose, Reglamente STR 1.12.07:2004, Reglamente STR 1.12.02:2002, tinkamu atlikimu, o duomenų, kurių pagrindu galima būtų pagrįstai manyti, jog ieškovas atliko namo ( - ), administravimą (įskaitant ir techninę priežiūrą) laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn., byloje nėra. Nesant namo, esančio ( - ), techninės priežiūros vykdymą pagrindžiančių įrodymų, techninės priežiūros dokumentacijos (apžiūros aktų, namo techninės priežiūros žurnalo ir pan.), remiantis aukščiau nurodytais motyvais, teismas negali daryti išvados, jog ieškovas atliko namo ( - ), Vilniuje, techninę priežiūrą laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn. Todėl reikalavimas priteisti iš atsakovo techninės priežiūros išlaidas (ieškovo apskaičiuotą teorinį techninės priežiūros tarifą) atmetė kaip nepagrįstą. Teismo vertinimu, tinkamas atliekamų administravimo veiksmų (įskaitant ir techninės priežiūros) įforminimas (dokumentų tvarkymas) yra viena iš esminių namo administratoriaus pareigų. Šios pareigos neatlikimas arba netinkamas jos atlikimas, vertintinas kaip administratoriaus rizikos dėl patirtų išlaidų prisiėmimas ir šios išlaidos negali būti perkeltos buto ar kitų patalpų savininkams, priešingu atveju, būtų pažeistas patalpų savininkų teisėtas interesas žinoti už kokias suteiktas paslaugas jiems tenka pareiga mokėti bei sudaromos prielaidos nepagrįstai gauti pajamas.

9Teismas konstatavo, kad į bylą pateikti duomenys apie ieškovo atliktus darbus 2012 m. balandžio-gegužės mėn. nėra susiję su namo, kuriame atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, bendrojo naudojimo objektų valdymu ir priežiūra, o susiję su paties ieškovo nuosavybės tinkama priežiūra, dėl to ieškovo pateikti darbų aktai negali būti vertinami kaip atsakovui suteiktų administravimo, techninės priežiūros paslaugų faktą patvirtinantys įrodymai.

10Teismas nurodė, kad ieškovas, skaičiuodamas mokestį, vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-15 sprendimo Nr. 1-1131 „Dėl tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-10 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, neviršija tarybos sprendimu patvirtintų maksimalių tarifų. Ieškovas prašo priteisti skolą iš atsakovo už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn., t.y. už 9 mėn. Atsakovui apskaičiuotas mokestis už šiukšlių išvežimą per mėnesį sudaro 9,18 Eur (31,69 Lt). Teismas nurodė, kad iš ieškovo (b.l. 68) ir atsakovo (b.l. 123) pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas 2012 m. gegužės mėn. sumokėjo ieškovui 9,18 Eur (31,69 Lt), 2012 m. birželio mėn. sumokėjo ieškovui 63,38 Lt, taigi ieškovas iš dalies yra sumokėjęs atsakovui už šiukšlių išvežimą, todėl yra pagrindas iš atsakovo ieškovo naudai priteisti tik likusią nesumokėtą sumą - 55,07 Eur (190,14 Lt) už šiukšlių išvežimą (6 mėn. x 31,69 Lt) (CK 4.76 str., 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d. , 6.1 str., 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str.).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliantas (ieškovas) su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-27 sprendimo dalį, kuria nuspręsta atmesti ieškovo reikalavimą dėl administravimo ir techninės priežiūros išlaidų priteisimo ir sprendimo dalį, kuria nuspręsta nepriteisti dalies UAB „Senamiesčio ūkis“ patirtų bylinėjimosi išlaidų ir priteisti administravimo bei techninės priežiūros išlaidas ir dalį bylinėjimosi išlaidų.

12Nurodo, jog tiek teismas, tiek atsakovas neteisingai supranta administravimo ir techninės priežiūros sąvokas. Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-06-07 sprendimu Nr. 1 -1206 patvirtintos Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos 6 straipsnyje įtvirtintomis administravimo ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatine technine priežiūros sąvokomis akivaizdu, kad ieškovas realiai teikė tiek administravimo, tiek techninės priežiūros paslaugas. Administravimą liudija tokie administratoriaus veiksmai kaip mokesčių skaičiavimas, sąskaitų sudarymas, ir išsiuntimas gyventojams, sutarčių sudarymas su tiekėjais, bendravimas su klientais. Techninę priežiūrą liudija tokie veiksmai kaip vadybininkų atliekamos kasmėnesinės, kasmetinės ir neeilinės apžiūros, techninės priežiūros žurnalų pildymas, įvairių remonto darbų organizavimas, smulkūs remonto darbai ir kita.

13Ieškovas savo teiginius grindžia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymu Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ su pridedamų administruotinų adresų sąrašo išrašu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-05 įsakymu Nr. 30- 8 „Dėl administracijos direktoriaus įsakymo 2006-01-16 Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ keitimu, Apyvartos žiniaraščiu už paslaugas nuo 2011-10 iki 2012-12, 2010-02-23 pranešimu Dėl bendrosios nuosavybės administravimo ir UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakymu Dėl lėšų paskirstymo kopijų, Atliktų darbų aktu Nr. 869 nuo 2012-02-01 iki 2012-02-29, 2012 m. balandžio mėnesio Įvykdytų statybos - remonto darbų aktu, 2012 m. gegužės mėnesio Įvykdytų statybos - remonto darbų akto Raštu ( - ), Vilniuje atlikti darbai, UAB „Senamiesčio ūkis“ direktoriaus įsakymu Nr. „Dėl administravimo tarifų sąrašo patvirtinimo“ ir UAB „Senamiesčio ūkis“ administruojamų pastatų administravimo tarifų sąrašu, UAB „Senamiesčio ūkis“ direktoriaus įsakymu Nr. 42. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčių tarifų“ ir Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio tarifų sąrašu, 2009-08-13 Papildomu susitarimu dėl 2007-10-31 sutarti- dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. BAJ-711644. Tuo tarpu atsakovas teigdamas, kad ieškovas neteikė administravimo ir techninės priežiūros paslaugų nepateikė nei vieno įrodymo, kuris pagrįstų jo poziciją. Atsakovas neigdamas administravimo ir techninės priežiūros teikimo faktą, neįrodė, kad negaudavo sąskaitų, kad įmonė nesudarinėjo sutarčių su tiekėjais, buhalterija nevykdė apskaitos, nebuvo vykdomos namo apžiūros ir pan.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. J. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

15Atsakovas nesutinka su ieškovo aiškinimu dėl administravimo sąvokos, kadangi, visų pirma, administravimas, kaip nurodyta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-06-07 sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintos Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos (toliau – Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika) 6 punkte yra butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendro naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Taigi daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimas yra administratoriaus atliekamų veiksmų (darbų), būtinų daugiabučio namo bendro naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti visuma. Atsižvelgiant į Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos 8 punktą vien tik mokesčių skaičiavimas, sąskaitų sudarymas ir išsiuntimas gyventojams neduoda pagrindo ieškovui reikalauti iš atsakovo administravimo išlaidų, kurių ieškovas nepatyrė, atlyginimo. Priešingu atveju, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, būtų paneigta pati administravimo tarifo nustatymo esmė - padengti administratoriaus faktiškai patirtas išlaidas bei būtų sudarytos prielaidos nepagrįstai gauti pajamas, realiai nevykdant administravimo funkcijų. Kita vertus, priešingai nei nurodyta apeliaciniame skunde, ieškovas laikotarpiu, už kurį reikalauja skolos už administravime ir techninės priežiūros paslaugas priteisimo, neatliko ir tokių veiksmų kaip mokesčių skaičiavimas, sąskaitų sudarymas ir išsiuntimas gyventojams. Šias aplinkybes patvirtina tai, kad ieškovas, pirmosios instancijos teismui pareikalavus pateikti įrodymus apie mokesčių skaičiavimą, sąskaitų sudarymą ir jų įteikimą atsakovui laikotarpiu už kurį priskaičiuota suma, pateikė visiškai naujos formos sąskaitas (su mokesčio dydžio eurais paskaičiavimu), tokiu būdu siekdamas suklaidinti teismą, jog sąskaitos buvo išrašomos ir teiktos atsakovui. Kitų įrodymų apie mokėjimo pranešimų įteikimą atsakovui ieškovas nepateikė. Taigi apeliantas klaidina teismą, teigdamas, jog jis atliko administravimo veiksmus: skaičiavo mokesčius, sudarinėjo sąskaitas bei jas išsiuntinėjo gyventojams, šių administravime veiksmų laikotarpiu, už kurį reikalauja skolos, jis neatliko, dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovo reikalavimas priteisti skolą už tariamai patirtas administravimo išlaidas yra nepagrįstas.

16UAB „Senamiesčio ūkis“ direktoriaus įsakymas Nr. 35 „Dėl administravimo tarifų sąrašo patvirtinimo“ ir UAB „Senamiesčio ūkis“ administruojamų pastatų administravimo tarifų sąrašas, UAB „Senamiesčio ūkis“ direktoriaus įsakymas Nr. 42 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčių tarifų“ ir Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčių tarifų sąrašas nustato tik ieškovo apskaičiuotus teorinius tiek administravimo, tiek techninės priežiūros tarifų dydžius, pagal kuriuos yra apskaičiuojamos administratoriaus patirtos administravimo ir/ar techninės priežiūros išlaidos. Tačiau tuo atveju, kai administratorius neteikė administravimo ir techninės priežiūros paslaugų, nurodyti tarifų dydžiai negali būti taikomi, priešingu atveju būtų sudaromas pagrindas ieškovui nepagrįstai gauti pajamas už paslaugas, kurių jis realiai neteikė.

172009-08-13 papildomas susitarimas prie 2007-10-31 sutarties dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. BAJ-711644 patvirtina tik tai, kad ieškovas buvo sudaręs sutartį su UAB „VSA Vilnius“ dėl komunalinių atliekų tvarkymo susitarime nurodytomis sąlygomis. Tačiau šis susitarimas nepatvirtina ir negali patvirtinti fakto, jog susitarimas buvo sudarytas dėl namo, kuriame gyvena atsakovas, aptarnavimo, t. y, dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų atsakovui teikimo.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

21Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, tinkamai išaiškino materialinės teisės normas, tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl sprendimas nekeistinas.

22Atsakovas Arvydas A. J. su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė AB LESTO 2014-10-17 raštą Nr. 41030-2618 „Dėl informacijos suteikimo apie komercinės apskaitos spintos KAS-10164 prijungimą Tilto g.“, bei nurodė, kad šis raštas pagrindžia, jog 2012 m. balandžio ir 2012 m, gegužės mėnesio įvykdytų statybos - remonto darbų aktuose nurodyti darbai nėra susiję su namo, kuriame gyvena atsakovas, bendro naudojimo objektų valdymu ir priežiūra, dėl to ieškovo pateikti darbų aktai negali būti vertinami, kaip atsakovui suteiktų paslaugų faktą patvirtinantys įrodymai. Pažymi, jog nurodyto rašytinio dokumento atsakovas nepateikė pirmosios instancijos teismui dėl objektyvių priežasčių, dėl to, kad šį rašytinį įrodymą atsakovas gavo jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės, t. y. 2014 m. spalio 21 d. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pateikti dokumentai yra reikšmingi sprendžiant apeliaciniame skunde keliamus klausimus, todėl turi būti vertinami kaip ir kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai.

23Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 str.). Įrodinėjimo pareigą galima apibrėžti kaip būtinybę šaliai įrodyti aplinkybes, kurių nenustačius jai gali atsirasti neigiamų padarinių. Yra skiriami du įrodinėjimo pareigos aspektai. Pirma, įrodinėjimo pareiga reiškia šalies pareigą nurodyti tam tikrus faktus arba teigti juos esant, antra – pateikti įrodymus, patvirtinančius jos nurodytus faktus. Byloje būtina nustatyti, ką šalys privalo įrodyti, t. y. tinkamai paskirstyti įrodinėjimo pareigą. Nagrinėjamoje byloje apeliantui reikalaujant apmokėjimo už suteiktas administravimo ir techninės priežiūros paslaugas, o atsakovui nepripažįstant šio reikalavimo, ieškovui tenka pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius paslaugos teikimo teisinį pagrindą, paslaugos suteikimą, o atsakovui pagrįsti savo teiginius dėl pareigos mokėti už suteiktas paslaugas nebuvimo. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo priteisti išlaidas už suteiktas namo administravimo ir techninės priežiūros paslaugas nuo 2012 m. balandžio iki 2012 m. gruodžio mėn., todėl privalėjo pateikti įrodymus, kad būtent šiuo laikotarpiu buvo suteiktos šios paslaugos. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad jis savo paslaugų teikimą pagrindė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymu Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ su pridedamų administruotinų adresų sąrašo išrašu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-05 įsakymu Nr. 30- 8 „Dėl administracijos direktoriaus įsakymo 2006-01-16 Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ keitimu bei Apyvartos žiniaraščiu už paslaugas nuo 2011-10 iki 2012-12. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nei Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas skirti administratorių, nei UAB „Senamiesčio ūkis“ direktoriaus įsakymas Nr. 42 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčių tarifų“ nei apelianto sudaryti apyvartos žurnalai savaime neįrodo aplinkybės, kad apeliantas faktiškai suteikė kokias nors administravimo ar techninės priežiūros paslaugas, už kurias turi teisę reikalauti iš atsakovo apmokėjimo. Pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė, kad vien faktas, jog apeliantas yra paskirtas namo administratoriumi, nėra pagrindas skaičiuoti administravimo mokestį.

24Apeliantas, įrodinėdamas savo suteiktų paslaugų faktą, taip pat nurodo, kad apie jo suteiktas paslaugas atsakovui patvirtina 2012 m. balandžio mėn. ir 2012 m. gegužės mėn. įvykdyti statybos-remonto darbų aktai. Tačiau su šiais apelianto argumentais sutikti negalima, kadangi atsakovas tiek pirmos instancijos teisme, tiek ir su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė įrodymus, kad darbai susiję su elektros kabelio demontavimu nėra susiję su namo, kuriame atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, bendrojo naudojimo objektų priežiūra, o susiję su paties ieškovo nuosavybės tinkama priežiūra. Atsakovas nurodė, kad jis ir kito buto, esančiame tame pačiame name, savininku savo iniciatyva kreipėsi į AB Rytų skirstomuosius tinklus su prašymu elektros tiekimo liniją ( - ) namui įrengti po žeme. Atlikus šiuos darbus ir 2012 m. vasario 4 d. pasirašius elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, orinė elektros tiekimo linija į ( - )ir name buvęs paskirstymo skydelis buvo atjungti nuo AB LESTO tinklų, o elektra pradėta tiekti per naujai po žeme įrengtą kabelį. Ieškovas 2012 m. balandžio ir gegužės mėnesį jam pačiam nuosavybės teise priklausantį kabelį demontavo. Taigi šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su atsakovo argumentais, kad šie ieškovo darbai negali būti traktuojami kaip atsakovui suteikta paslauga. Pirmos instancijos teismas šią aplinkybę nustatė tinkamai, o ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurios paneigtų šią pirmos instancijos teismo išvadą. Todėl šie apelianto nurodomi darbai nelaikytini suteikta paslauga atsakovui.

25Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, jog administravimą liudija tokie administratoriaus veiksmai kaip mokesčių skaičiavimas, sąskaitų sudarymas, ir išsiuntimas gyventojams, sutarčių sudarymas su tiekėjais, bendravimas su klientais. Pažymėtina, kad sąskaitų išrašymas, ir jų išsiuntimas gyventojams, reikalaujant sumokėti administravimo mokestį negali būti laikomas faktiškai atliktomis paslaugomis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sąskaitų išrašymo faktas ir reikalavimas jas apmokėti nepagrindžiant paslaugos suteikimo fakto neįrodo suteiktos paslaugos apimties ir užmokesčio už suteiktą paslaugą dydžio pagrįstumo. Apeliantas taip pat teigia, kad apie techninės paslaugos suteikimą liudija vadybininkų atliekamos kasmėnesinės, kasmetinės ir neeilinės apžiūros, techninės priežiūros žurnalų pildymas, įvairių remonto darbų organizavimas, smulkūs remonto darbai ir kita. Nors apeliantas, nurodydamas šiuos darbus, tvirtina, kad jie turėtų būti laikomi administratoriaus suteikta technine paslauga, tačiau, pats šių paslaugų teikimo fakto neįrodinėja, t.y. į bylą nepateikė apžiūros, techninės priežiūros žurnalų ir pan. (CPK 178 str.).

26Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teismo sprendimą skundžiamoje dalyje, kuri yra teisėta ir pagrįsta, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, todėl skundžiamoje dalyje sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CK 1.5 str., CPK 5 str., 7 str., 177 str. – 179 str., 320 str., 328 str.).

27Pagal CPK 93 straipsnį atmetus apelianto apeliacinį skundą, atsakovo naudai priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas A. A. J. patyrė 434,40 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų už atsiliepimo į ieškovų apeliacinį skundą surašymą, tai patvirtina byloje esantys dokumentai. Iš pateiktų dokumentų matyti, jog šias patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas (398,20 Eur) ir prašymo dėl atstovavimo išlaidų parengimas (36,2 Eur). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme dydis (398,2 Eur) neviršija atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo metu galiojusių rekomenduotino, todėl laikytinas pagrįstu ir priteistinu. Už prašymo dėl atstovavimo išlaidų priteisimo parengimą bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, kadangi prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas yra pareikštas ir atsiliepime į apeliacinį skundą, todėl šiuo atveju vien dėl to, kad atsakovas, patikslino šį prašymą ir pateikė teismui atskirą dokumentą – prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, negali būti pagrindas priteistinas iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas dar padidinti.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ (įmonės kodas 121452134) atsakovo A. A. J. (asmens kodas ( - ) naudai 398,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 197,91 Eur (683,33 Lt)... 5. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, nurodydamas, kad su... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 27 d. sprendimu ieškovo... 7. Teismas iš esmės sutiko su atsakovo argumentais, jog administruojanti... 8. Teismas nurodė, jog atsakovas savo atsisakymą mokėti ieškovo reikalaujamas... 9. Teismas konstatavo, kad į bylą pateikti duomenys apie ieškovo atliktus... 10. Teismas nurodė, kad ieškovas, skaičiuodamas mokestį, vadovaujasi Vilniaus... 11. Apeliantas (ieškovas) su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo Vilniaus... 12. Nurodo, jog tiek teismas, tiek atsakovas neteisingai supranta administravimo ir... 13. Ieškovas savo teiginius grindžia Vilniaus miesto savivaldybės... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. J. prašo ieškovo apeliacinį... 15. Atsakovas nesutinka su ieškovo aiškinimu dėl administravimo sąvokos,... 16. UAB „Senamiesčio ūkis“ direktoriaus įsakymas Nr. 35 „Dėl... 17. 2009-08-13 papildomas susitarimas prie 2007-10-31 sutarties dėl komunalinių... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis... 22. Atsakovas Arvydas A. J. su atsiliepimu į apeliacinį skundą pateikė AB LESTO... 23. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi... 24. Apeliantas, įrodinėdamas savo suteiktų paslaugų faktą, taip pat nurodo,... 25. Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, jog administravimą liudija tokie... 26. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 27. Pagal CPK 93 straipsnį atmetus apelianto apeliacinį skundą, atsakovo naudai... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. sprendimą palikti... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ (įmonės kodas 121452134)...