Byla e2S-178-852/2016
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo UAB „Autairas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 30 d. nutarties dėl vykdomojo rašto išdavimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartimi patvirtino ieškovo UAB UAB „Adverna“ ir atsakovo UAB „Autairas“ taikos sutartį. UAB „Adverna“ kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydama išduoti vykdomąjį raštą, kadangi atsakovas UAB „Autairas“ neįvykdė minėtos taikos sutarties sąlygų.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „Adverna“ prašymą tenkino iš dalies. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad yra nesuėjęs taikos sutartyje nurodytas galutinis atsiskaitymo terminas, vykdomasis raštas gali būti išduotas tik dėl 14346 EUR nesumokėtos skolos, dėl likusios skolos dalies teismas sprendė vykdomojo rašto neišduoti, kadangi nesant suėjusiam terminui yra galimybė, kad atsakovas skolą grąžins. Teismas taip pat vadovaudamasis taikos sutartyje nurodytomis sąlygomis sprendė, kad ieškovas turi teisę skaičiuoti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo 7173 EUR nuo 2015-09-25 iki visiško taikos sutarties įvykdymo ir 0,2 proc. delspinigiai nuo 7173 EUR nuo 2015-10-25 iki visiško taikos sutarties įvykdymo.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

5Atsakovas UAB „Autairas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 30 d. nutarties. Nurodo, kad su teismo nutartimi nesutinka, nes teismui pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, kuriame nurodė, kad artimiausiu metu numatė atsiskaitymus su ieškovu ir toliau vykdys taikos sutartį, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Mano, kad tarp šalių sudaryta taikos sutartis turėtų būti nutraukta. Atsakovas taip pat nesutinka su teismo priteistais delspinigiais, kurie yra neprotingai dideli ir teismas vadovaudamasis LR CK 6.258 str. 3 d. turėjo jas sumažinti. Atsakovas taip prašo atnaujinti procesą.

6Ieškovas UAB „Adverna“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-30 nutartį palikti nepakeistą, taip pat atsakovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad atsakovo tikslas yra vilkinti nutarties, kuria nuspręsta išduoti vykdomąjį raštą įsiteisėjimą. Atsakovo teiginiai apie planuojamus atsiskaitymus nėra pagrindas neišduoti vykdomojo rašto, jei nustatyta, kad taikos sutartyje numatytas mokėjimo terminas yra suėjęs. Atsakovas nepasinaudojo teise apskųsti nutartį, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis, todėl tokių reikalavimų negali kelti nagrinėjamoje byloje. Ieškovo manymu, netesybos negali būti mažinamos, kadangi dėl jų buvo susitarta taikos sutartimi, kuri nėra nuginčyta, be to įstatymas netesybų mažinimą sieja su bent daliniu skolos įvykdymu, o atsakovas nėra sumokėjęs net dalies skolos. Dėl prašymo atnaujinti procesą pažymi, kad tokią teisę atsakovas gali naudotis tik nurodęs proceso atnaujinimo pagrindus ir tokį prašymą pateikdamas pirmosios instancijos teismui.

7Trečiasis asmuo UAB „Molėtų švara“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jį atmesti. Trečiasis asmuo nesutinka su atsakovo teiginiais neva išaiškėjo ieškovo darbų technologinis brokas, nes atsakovas nepateikė savo teiginius pagrindžiančių dokumentų. Taip atsakovas nepateikė jokių aplinkybių sudarančių pagrindą atnaujinti procesą.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Atskirasis skundas netenkinamas.

9Šios bylos apeliacijos objektas pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo išduotas vykdomasis raštas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp šalių buvo sudaryta ir teismo patvirtinta taikos sutartis, kuria atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui UAB „Adverna“ 21520,39 EUR skolos už atliktus darbus, šios sumos mokėjimus išdėstant ir mokant tokia tvarka: 7173 EUR iki 2015-09-25, 7173 EUR iki 2015-10-25, 7173 EUR iki 2015-11-25. Atsakovui neįvykdžius pirmojo mokėjimo ieškovas 2015-09-28 kreipėsi į teismą su prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo, tačiau pirmosios instancijos teismas sprendė šį prašymą tenkinti iš dalies ir vykdomąjį raštą išdavė tik dėl dalies skolos išieškojimo, motyvuodamas tuo, kad yra tikimybė, kad atsakovas įvykdys sutarties sąlygas.

11Atsakovas atskiruoju skundu skundžia šią pirmosios instancijos teismo nutartį teigdamas, kad teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad atsakovas buvo pateikęs atsiliepimą į prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, kuriame nurodė, kad jo finansinė padėtis nėra gera ir, kad jis vykdys taikos sutartį.

12Teismas nesutinka su tokiais atsakovo argumentais. Teisminio bylos nagrinėjimo metu šalys gali sudaryti taikos sutartį, kuria tarpusavio nuolaidomis įsipareigoja užbaigti teisminį ginčą ir iš dalies įvykdyti vienos kitai pareikštus ieškinio reikalavimus (CK 6.983 str. 1 d.). Teismo patvirtinta taikos sutartis turi šalims galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Taikos sutartis, kurios sudarymas, patvirtinimas ir vykdymas nustatytas materialiosios ir proceso teisės normų, ypatumas yra tas, kad, taikos sutarties šaliai nevykdant sutartimi nustatytos prievolės, suinteresuotos šalies (kreditoriaus) prašymu pagal teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, rezoliucinę dalį išduodamas vykdomasis raštas ir jis vykdomas CPK nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2010). Taigi vykdomojo rašto išdavimas dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies siejamas su nustatymu, kad viena iš sutarties šalių pažeidė (neįvykdė) joje nustatytas prievoles (CPK 646 str. 3 d.). Atsakovas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų apie tai, kad jis visiškai ar iš dalies įvykdė pagal taikos sutartį prisiimtas prievoles, o pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę ta šalis, kuri teigia tam tikrų įrodinėtinų aplinkybių egzistavimą, turi pateikti jas patvirtinančius įrodymus (CPK 178 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015). Vis dėlto iš teismo nutarties matyti, kad teismas įvertino, jog visas skolos mokėjimo terminas dar nėra suėjęs, todėl vykdomąjį raštą išdavė tik dėl dalies neįvykdytos taikos sutarties.

13Atsakovas taip pat teigia, kad taikos sutartis turi būti nutraukta, o procesas atnaujintas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartis, kuria teismas išdavė vykdomąjį raštą, todėl klausimas dėl taikos sutarties nutraukimo, taip pat atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo šiuo atveju nenagrinėjamas.

14Atsakovas taip nesutinka su teismo priteistais neprotingai dideliais delspinigiais, kuriuos, jo manymu, teismas privalėjo sumažinti vadovaujantis CK 6.258 str. 3d. Tačiau, teismas pastebi, kad dėl tokių delspinigių susitarė pačios šalys, be to, kaip nurodė ieškovas, įstatymas delspinigių mažinimą sieją su dalies prievolės įvykdymu, o nagrinėjamu atveju atsakovas net iš dalies nėra sumokėjęs skolos.

15Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad atsakovas nesąžiningai, siekdamas užvilkinti vykdomojo proceso pradžią, pareiškė atskirąjį skundą, todėl prašo skirti jam CPK 95 straipsnyje numatytą baudą už piktnaudžiavimą procesu. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, neturi pagrindo pripažinti, kad atskirasis skundas pateiktas nesąžiningai, piktnaudžiaujant savo procesine teise, todėl šis prašymas atmetamas.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o naikinti jos atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

17Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Atkirojo skundo netenkinti.

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai