Byla 2A-1349-603/2015
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Lipnickienės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Liudos Uckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto atsakovo A. F. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kalnapilio-Tauro grupė“ ieškinį atsakovui A. F., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Užupio skardis“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 28 085,57 Lt skolą, 1 011,08 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Nurodė, kad 2007 m. balandžio 25 d. ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Užupio skardis“ pasirašė tiekimo sutartį Nr.( - ), 2007 m. rugsėjo 3 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas (priedas) dėl nuolaidos taikymo, ieškovei nuolaidą sumokant avansu. 2007 m. rugsėjo 10 d. ieškovė sumokėjo 30 000 Lt nuolaidą avansu UAB „Užupio skardis“. Ieškovei nustačius, jog nevykdomi įsipareigojimai pagal susitarimą, 2008 m. rugsėjo3 d. išsiųstas pranešimas ir pretenzija apie susitarimo nutraukimą. Pagal susitarimo 7.2 ir 7.4 punktus UAB „Užupio skardis“ privalėjo grąžinti sumokėtą ir nuolaidomis nepadengtą avanso sumą, kuri nutraukiant susitarimą buvo 28 085,57 Lt. Šalys taip pat 2007 m. rugsėjo 3 d. pasirašė garantijos sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo įvykdyti UAB „Užupio skardis“ prievoles tuo atveju, jei ši bendrovė nevykdys įsipareigojimų pagal 2007 m. rugsėjo 3 d. priedą prie tiekimo sutarties ir susitarimą dėl nuolaidos taikymo ar įsipareigojimus vykdys netinkamai. Teismo sprendimu 2009 m. gegužės 19 d. iš UAB „Užupio skardis“ ieškovei priteista negrąžinto avanso suma, delspinigiai, tačiau teismo sprendimas nebuvo įvykdytas, vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui su antstolio surašytu išieškojimo negalimumo aktu.

4Atsakovas A. F., kuris yra ir trečiojo asmens UAB „Užupio skardis“ vadovas, ieškinio nepripažino.

5Nurodė, kad atsakovas buvo samdomas direktorius ir neturi turtinių interesų UAB „Užupio skardis“, todėl santykiuose su ieškove galėjo veikti ir veikė išimtinai tik kaip UAB „Užupio skardis“ atstovas. Atsakovo žinioje niekada nebuvo nei vieno garantijos sutarties egzemplioriaus. Atsakovas iš UAB „Užupio skardis“ vadovo pareigų buvo atleistas 2008-05-15. Atsakovas teigia, kad rūpestingas, apdairus ir protingas asmuo nepasirašytų garantijos sutarties tokiomis sąlygomis, jis šią sutartį pasirašė su pluoštu kitų dokumentų, susijusių su ieškove, valios pasirašyti tokį dokumentą neišreiškė. Mano, kad buvo ieškovės tyčia suklaidintas. Jis neturėjo jokių ketinimų ir neišreiškė valios atsakyti už UAB „Užupio skardis“ prievoles. Be to, dokumentas pasirašytas ne kaip vienašalis sandoris, o kaip garantijos sutartis, t.y. ją pasirašant ir ieškovei, ir atsakovui. Atsakovo nuomone, garanto atsakomybei atsirasti turi būti įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, nurodo, kad ieškinys dėl žalos atlyginimo gali būti reiškiamas per 3 metus. Ieškovė 2009-09-07 gavo iš antstolio išieškojimo negalimumo aktą, tuo tarpu į teismą kreipėsi tik 2013-02-11, t.y. praleido ieškinio senaties terminą.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai.

7Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatė, kad 2007 m. balandžio 25 d. ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Užupio skardis“ pasirašė tiekimo sutartį Nr.( - ), ieškovė įsipareigojo pagal pateiktas paraiškas ir sutartus terminus bei sąlygas perduoti gaminamas ar platinamas prekes, o UAB „Užupio skardis“ įsipareigojo prekes priimti ir atsiskaityti. Atsiskaitymo tvarka ir terminai nurodyti sutartyje. Su UAB „Užupio skardis“ 2007 m. rugsėjo 3 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas (priedas) dėl nuolaidos taikymo, pagal kurio sąlygas UAB „Užupio skardis“ įsipareigojo populiarinti ir platinti produkciją, o ieškovė įsipareigojo taikyti pirkėjui (UAB „Užupio skardis“) apyvartos - populiarinimo nuolaidą, sumokant ją avansu. Susitarime dėl nuolaidos nurodyta, kad tiekėjas avansu sumoka prognozuojamą nuolaidą - 25 423,73 Lt ir 4 576,27 Lt PVM, viso 30 000,00 Lt ir ši suma buvo sumokėta avansu trečiajam asmeniui UAB „Užupio skardis“ 2007 m. rugsėjo 10 d. Ieškovei nustačius, jog nevykdomi įsipareigojimai pagal susitarimą, 2008 m. rugsėjo3 d. išsiųstas pranešimas ir pretenzija apie susitarimo nutraukimą. Pagal susitarimo 7.2 ir 7.4 punktus UAB „Užupio skardis“ privalėjo grąžinti sumokėtą ir nuolaidomis nepadengtą avanso sumą, kuri nutraukiant susitarimą buvo 28 085,57 Lt.

8Teismo sprendimu 2009 m. gegužės 19 d. iš UAB „Užupio skardis“ ieškovei priteista negrąžinto avanso suma, delspinigiai, tačiau teismo sprendimas nebuvo įvykdytas, vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui su antstolio surašytu išieškojimo negalimumo aktu.

9Reikalavimai priteisti 28 085,57 Lt skolą (avanso likutį) bei 1 011,08 Lt delspinigių, viso 29 096,65 Lt sumą ir penkių procentų dydžio metines palūkanas pareikšti atsakovui A. F., remiantis Civilinio kodekso 6.38, 6.71, 6.205, 6.210 str. nuostatomis ir atsakovo A. F. 2007 m. rugsėjo 3 d. pasirašyta garantijos sutartimi. Atsakovas A. F. nuo 2007 m. gegužės 22 d ir iki šiol yra uždarosios akcinės bendrovės „Užupio skardis“ vadovas. Pasirašydamas garantijos sutartį (bylos lapas 23), atsakovas įsipareigojo įvykdyti UAB „Užupio skardis“ prievoles tuo atveju, jei ši bendrovė nevykdys įsipareigojimų pagal 2007 m. rugsėjo 3 d. priedą prie tiekimo sutarties ir susitarimą dėl nuolaidos taikymo ar įsipareigojimus vykdys netinkamai. Nurodyta, jog garantija išduodama visai sumai pagal nurodytą susitarimą, įskaitant palūkanas, netesybas ir teismo išlaidas. Iš garantijos sutarties 2 punkto seka, jog šalims yra žinomos Civilinio kodekso 6.92 str. nuostatos, jei skolininkas prievolės nevykdo ar ją vykdo netinkamai, tai yra atsakovas A. F. prisiėmė subsidiarią atsakomybę.

10Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad garantijos sutartį jis pasirašė kaip UAB „Užupio skardis“ vadovas, tai yra šios bendrovės vardu. Iš garantijos sutarties turinio matyti, kad sutartį pasirašė fizinis asmuo - A. F., kuris sutartyje vadinamas garantu ir įsipareigoja įvykdyti prievolę pagal priedą prie tiekimo sutarties ir susitarimą dėl nuolaidos taikymo, jeigu skolininkas UAB „Užupio skardis“ jos neįvykdys ar įvykdys netinkamai. Nei sutarties tekste, nei prie sutartį pasirašiusių asmenų parašų nenurodyta, jog atsakovas garantijos sutartį pasirašo UAB „Užupio skardis“ vardu“, garantijos sutartyje nėra UAB „Užupio skardis“ antspaudo ir nuorodos, jog A. F., pasirašydamas garantijos sutartį, veikia UAB „Užupio skardis“ vardu. UAB „Užupio skardis“ pagal garantijos sutartį yra skolininkas, o A. F. - garantas, garantijos sutartis neatšaukiama ir galioja iki bus įvykdyti visi skolininko įsipareigojimai (sutarties 9 punktas).

11Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

12Nurodo, kad teismas nepasisakė dėl senaties taikymo teisinių aspektų. Apeliantas įrodinėjo, kad šalių nesieja jokie skoliniai teisiniai santykiai, todėl šalių santykiams pagal jų prigimtį labiau taikytinas nuostolių atlyginimo institutas, kuriam taikoma 3 metų ieškinio senatis. Apeliantas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-15 nutartimi c.b. 3K-3-97/2012, kurioje pasakyta, jog prieš kreditorių pagal garantijos sutartį atsiranda garanto civilinė atsakomybė. Iš to apeliantas daro išvadą, jog garantą ir kreditorių sieja modifikuoti santykiai, paremti civilinės atsakomybės institutu, turinčio subsidiarios atsakomybės elementų. Apeliantas, kaip ir atsiliepime į ieškinį teigia, kad jis, pasirašydamas garanto sutartį, veikė tik UAB „Užupio skardis“ vardu, o ne savo. Teismas formaliai įvertino garanto sutarties pasirašymo aplinkybes.

13Ieškovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Nurodė, kad kreiptis į teismą su ieškiniu nebuvo suėjęs bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas, taigi nėra suėjęs ir prievolės įvykdymo terminas pagal garantijos sutartį. Nėra jokio teisinio pagrindo ieškovės reikalavimams taikyti atsakovo nurodomą 3 metų ieškinio senatį. Apeliantas neįrodė savo teiginių, jog buvo suklaidintas dėl garantijos sutarties pasirašymo. Apelianto teiginiai, kad jis garantijos sutartį pasirašė kaip įmonės atstovas, o ne fizinis asmuo yra nelogiški. Be to, apeliantas oficialiai iki šiol yra UAB „Užupio skardis“ vadovas.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais (CPK 320 str. 1 d.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

17Byloje ginčas kilo dėl CK nuostatų, reglamentuojančių vieno iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – garantijos, aiškinimo ir taikymo.

18Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jų nekartoja. Ieškovo reikalavimas priteisti skolą bei delspinigius kyla iš 2007 m. balandžio 25 d. ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Užupio skardis“ sudarytos tiekimo sutarties Nr.( - ), bei 2007 m. rugsėjo 3 d. pasirašyto papildomo susitarimo (priedas) dėl nuolaidos taikymo. Pažymėtina, kad byloje nekyla ginčas nei dėl ieškovo teisės į skolą bei delspinigius, nei skolos ar delspinigių pagrįstumo bei dydžio.

19Pagal CK 6.70 str. 1 d. prievolių įvykdymas gali būti užtikrinimas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu, laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog prievolių įvykdymo užtikrinimas – tai civilinė teisinė priemonė, kuri suteikia kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas, tai taip pat skatina skolininką tinkamai įvykdyti prievolę. Prievolių įvykdymo užtikrinimo esmė yra ta, kad, skolininkui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius prisiimtą prievolę, kreditoriui atsiranda papildoma turtinio pobūdžio priemonė paveikti skolininką ar kitą asmenį, kuris prisiėmė sutartinę prievolę atsakyti už pagrindinį skolininką, kad jis įvykdytų tai, ką privalo įvykdyti skolininkas pagal įstatymą ar sutartį. Garantija yra vienas iš CK 6.70 str. 1 d. nustatytų prievolių užtikrinimo būdų. CK 6.90 str. 1 d. nustatyta, kad garantija tai vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui (kreditoriui), jeigu pats skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, taip pat esant tam tikroms sąlygoms (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais) atlyginti kreditoriui nuostolius. Garanto prievolė yra subsiadiari. Taigi garantijos, kaip ir kitų prievolių užtikrinimo būdų, pagrindinė paskirtis – užtikrinti kreditoriaus teisių apsaugą, kad prievolė, kurią prisiėmė pagrindinis skolininkas, bus įvykdyta ir kreditorius dėl neteisėtų skolininko veiksmų nepatirs jokių nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-03-15 nutartis c.b. Nr. 3K-3-97/2012). Įvykdęs už skolininką prievolę, garantas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę skolininkui (CK 6.90 str. 3 d.). Dar daugiau, įstatymų leidėjo valia garanto prievolė kreditoriui yra asmeninė, ji visiškai nepriklauso nuo pagrindinės prievolės, kurios įvykdymui užtikrinti išduota garantija, netgi tuomet, kai garantijoje ta prievolė nurodyta. Toks nustatytas garantijos teisinis reglamentavimas reiškia, kad, esant garantijai, pakanka nustatyti tokias aplinkybes: skolininkas neatsiskaitė su savo kreditoriumi; už skolininką kreditoriui yra garantavęs kitas asmuo (garantas).

20Byloje nustatyta, kad šalys 2007 m. rugsėjo 3 d. pasirašė garantijos sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo įvykdyti UAB „Užupio skardis“ prievoles tuo atveju, jei ši bendrovė nevykdys įsipareigojimų pagal 2007 m. rugsėjo 3 d. priedą prie tiekimo sutarties ir susitarimą dėl nuolaidos taikymo ar įsipareigojimus vykdys netinkamai. Nurodyta, jog garantija išduodama visai sumai pagal nurodytą susitarimą, įskaitant palūkanas, netesybas ir teismo išlaidas. Taip pat byloje nustatyta, jog skolininkas, t.y. UAB „Užupio skardis“, su ieškove neatsiskaitė. Konstatuotina, kad byloje nustatytos visos būtinos sąlygos apelianto atsakomybei kilti pagal garantijos sutartį CK 6.90 str. pagrindu. Tai, kad garantijos sutartis buvo pasirašyta ir ieškovės teisinės reikšmės neturi, kadangi tokia aplinkybė nedaro atsakovo įsipareigojimų pagal sutartį negaliojančių.

21Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apelianto teiginius, kad buvo suklaidintas pasirašant garantijos sutartį ir neišreiškė valios pasirašyti tokios sutarties. Ūkinės veiklos subjekto vadovui taikomi aukštesni apdairumo, rūpestingumo bei protingumo standartai, kas reiškia, jog juridinio asmens vadovas negali nežinoti, kokius dokumentus pasirašo bei kokias teisines pasekmes tai sukelia. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, būtų nelogiška daryti išvadą, jog apeliantas, pasirašydamas dokumentus kaip įmonės vadovas, įvertindavo pasirašomus dokumentus, susijusius su įmonės interesais, veikė pakankamai apdairiai, rūpestingai bei protingai, o kaip fizinis asmuo – šių standartų nebesilaikė. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė reiškia, kad ginčo šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.).Teismui nėra žinomos garantijos sutarties pasirašymo aplinkybės bei apelianto motyvai pasirašyti tokią sutartį, tačiau apeliantas savo teiginių, jog jis buvo suklaidintas pasirašant šią sutartį niekaip nepagrindė.

22Kaip teisingai nurodė apeliantas, sutartys turi būti aiškinamos laikantis sutarčių aiškinimo principų. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, jog teismas skundžiamame sprendime šių taisyklių nesilaikė ir todėl priėmė nemotyvuotas ir nepagrįstas išvadas.

23Atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog garantą ir kreditorių sieja modifikuoti santykiai, paremti civilinės atsakomybės institutu, turinčio subsidiarios atsakomybės elementų, kaip nepagrįsti bei teisiškai nereikšmingi nagrinėjamu atveju. Apeliacinės instancijos teismas tokius apelianto teiginius vertina kaip jo gynybinę poziciją, kadangi tiek įstatyme, tiek teismų praktikoje, pasisakyta, jog užtikrinant prievolės vykdymą pagal CK 6.70 str. 1 d., skolininkas (šiuo atveju) prisiima sutartinę prievolę prieš kreditorių. Atsižvelgiant į tai, kad šalių santykiai nekvalifikuoti kaip žalos ar nuostolių atlyginimo santykiai, atmestini apelianto argumentai, jog ieškiniui pareikšti yra suėjęs trijų metų senaties terminas.

24Nors pirmos instancijos teismas dėl šių apelianto argumentų nepasisakė, apskųstasis teismo sprendimas iš esmės yra teisėtas bei pagrįstas ir negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

25Išnagrinėjus bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimą reglamentuojančias įstatymo nuostatas bei teismų praktiką, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog netinkamai ar nepagrįstai nustatė reikšmingas bylos išsprendimui faktines aplinkybes.

26Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

27Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas dėl ieškinio reikalavimo. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo susiformuoti nesudaro.

28Apeliacinės instancijos metu ieškovė patyrė 1900 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisinę pagalbą rengiant apeliacinį skundą.

29CPK 93 straipsnis, reglamentuojantis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimus, nustato, kad šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas (išspręstas ginčas), priklausomai nuo patenkintų reikalavimų apimties yra priteisiamos iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidos.

30Ieškovė kreipėsi į teisines paslaugas teikiančią bendrovę, kuri surašė (paruošė) procesinį dokumentą (atsiliepimą į apeliacinį skundą), tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos ir kitos būtinos bei pagrįstos išlaidos, tame tarpe susijusios su procesinių dokumentų parengimu ir tuomet, kai jų parengimas pavedamas ne advokatams, o kitiems asmenims (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2011, 2008 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2008).

31Visgi, sprendžiant dėl ieškovės prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžio, teismo vertinimu taikant analogiją turi būti atsižvelgta į Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatytus atstovavimo išlaidų dydžius, taip pat įvertinus konkrečios bylos sudėtingumą, procesinio dokumento rengimo laiko sąnaudas ir pan.

32Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) 8.11 punktas numato, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme taikytinas maksimalus koeficientas lygus 1,5, kurio pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga.

33Atsižvelgiant į šias rekomendacijas, taip pat įvertinus apeliacinės instancijos metu pateiktų procesinių dokumentų turinį, į tai, jog atsiliepime į apeliacinį skundą pasisakyta iš esmės tais pačiais motyvais kaip ir ankstesniuose procesiniuose dokumentuose, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas mažinti ieškovės prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų teisinei pagalbai dydį iki 500 Lt.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš A. F. uždarajai akcinei bendrovei „Kalnapilio-Tauro grupė“ 144,81 EUR (500 Lt) išlaidas teisinei pagalbai apmokėti, patirtas apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 28 085,57 Lt skolą, 1 011,08 Lt... 3. Nurodė, kad 2007 m. balandžio 25 d. ieškovė ir trečiasis asmuo UAB... 4. Atsakovas A. F., kuris yra ir trečiojo asmens UAB „Užupio skardis“... 5. Nurodė, kad atsakovas buvo samdomas direktorius ir neturi turtinių interesų... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį... 7. Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais... 8. Teismo sprendimu 2009 m. gegužės 19 d. iš UAB „Užupio skardis“... 9. Reikalavimai priteisti 28 085,57 Lt skolą (avanso likutį) bei 1 011,08 Lt... 10. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad garantijos sutartį jis pasirašė... 11. Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 12. Nurodo, kad teismas nepasisakė dėl senaties taikymo teisinių aspektų.... 13. Ieškovas prašė apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi... 14. Nurodė, kad kreiptis į teismą su ieškiniu nebuvo suėjęs bendrasis 10... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas... 17. Byloje ginčas kilo dėl CK nuostatų, reglamentuojančių vieno iš prievolių... 18. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo... 19. Pagal CK 6.70 str. 1 d. prievolių įvykdymas gali būti užtikrinimas pagal... 20. Byloje nustatyta, kad šalys 2007 m. rugsėjo 3 d. pasirašė garantijos... 21. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apelianto teiginius, kad... 22. Kaip teisingai nurodė apeliantas, sutartys turi būti aiškinamos laikantis... 23. Atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog garantą ir kreditorių sieja... 24. Nors pirmos instancijos teismas dėl šių apelianto argumentų nepasisakė,... 25. Išnagrinėjus bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 26. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 27. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija... 28. Apeliacinės instancijos metu ieškovė patyrė 1900 Lt bylinėjimosi išlaidų... 29. CPK 93 straipsnis, reglamentuojantis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 30. Ieškovė kreipėsi į teisines paslaugas teikiančią bendrovę, kuri surašė... 31. Visgi, sprendžiant dėl ieškovės prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų... 32. Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro... 33. Atsižvelgiant į šias rekomendacijas, taip pat įvertinus apeliacinės... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti iš A. F. uždarajai akcinei bendrovei „Kalnapilio-Tauro grupė“...