Byla 2A-155-104/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Jūratės Varanauskaitės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4787-934/2013 pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus Narutis“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus Narutis“ 8 958,92 Lt skolą, 6 proc. procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas yra paskirtas daugiabučio namo, esančio Pilies g. 22, Vilniuje administratoriumi. Atsakovas yra 11 patalpų, esančių Pilies g. 22, Vilniuje, savininkas, tačiau nevykdo pareigos proporcingai savo nuosavybės daliai priklausančius mokėti mėnesinius mokesčius ir įmokas už suteiktas administravimo, techninės priežiūros, komunalines, remonto ir kitas paslaugas.

3Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, anot atsakovo, ieškovas neįrodė, jog jis teikė pastato, esančio Pilies g. 22, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0283-6012, administravimo ir techninės priežiūros paslaugas, nors atsakovas ne kartą prašė ieškovo nurodyti, kokias konkrečiai patalpas ieškovas prižiūri ir už ką skaičiuojami mokesčiai, o ieškovo pateiktos PVM sąskaitos faktūros bei apyvartos žiniaraščiai, neįrodo bendrojo naudojimo patalpų administravimo ir eksploatavimo paslaugų atlikimo. Pažymėjo, jog atsakovo nuosavybės teise priklausančios patalpos, esančios Pilies g. 22, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0283-6012, atsakovo patalpos niekaip nesusijusios su kitomis, pastate Pilies g. 22 esančiomis, patalpomis. Pastato, esančio Pilies g. 22, dalyje, kurioje yra atsakovo patalpos, kartu naudojamos su patalpomis, esančiomis Pilies g 24, įrengti atskiri sanitariniai, šilumos, techniniai bei vandens mazgai, kurie nėra susiję su likusios pastato Pilies g. 22 dalies inžinierinėmis sistemomis, taip pat nėra jokių bendrų, kartu su kitais pastato Pilies g, 22 patalpų savininkais, naudojamų patalpų (laiptinių, koridorių, palėpių, rūsių ar kitų patalpų). Nurodė, jog atsakovui priklausančio bendro naudojimo objektų priežiūrą organizavo pats, o nuo 2012 m. sausio mėnesio iš ieškovo pradėjo gauti sąskaitas už suteiktas paslaugas, nors duomenų, kokios konkrečiai paslaugos yra suteiktos, ieškovas nepateikė. Taip pat nurodė, jog ieškovo pateikta 2009 m. kovo 2 d. Turto paprastojo administravimo sutartis Nr. N3-1787 sudaryta dėl visai kitų patalpų, nors ir esančių tuo pačiu adresu Pilies g. 22, tačiau esančių kitoje vietoje ir turinčių atskirą pastato unikalų Nr. 1094-0283-6020. Pastarajame pastate atsakovui priklausančios patalpos naudojamos ne kaip viešbučio „Narutis“ patalpa, o kaip UAB „Vilniaus Narutis“ biuras, ji nėra prijungta prie viešbučio inžinierinių tinklų, turi atskirą įėjimą. Pažymėjo, jog pagal sutartį prisiimti įsipareigojimai yra vykdomi ir dėl to ginčo nėra.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 14 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo UAB „Vilniaus Narutis“ ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ naudai 59,35 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-01-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 8,80 Lt bylinėjimosi išlaidų; iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovo UAB „Vilniaus Narutis“ naudai priteisė 2 523,00 Lt bylinėjimosi išlaidų; kitoje dalyje ieškinį atmetė.

5Teismas nustatė, kad UAB „Vilniaus Narutis“ nuosavybės teise priklauso 10 viešbučio patalpų (unikalūs Nr. 1094-0283-6012:0028; 1094-0283-6012:0035; 1094-0283-6012:0036; 1094-0283-6012:0037; 1094-0283-6012:0038; 1094-0283-6012:0039; 1094-0283-6012:0040; 4400-0404-7454:7381; 1094-0283-6012:0010; 1094-0283-6012:0011), esančių pastate, Pilies g. 22, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0283-6012, ir administracinės patalpas (Pilies g. 22-30, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0283-6012:0020), esančios pastate Pilies g. 22, Vilniuje, unikalus Nr. 1094-0283-6020 (T. 1, b. l. 10-36). Tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „Vilniaus Narutis“ 2009 m. kovo 2 d. sudaryta Turto paprastojo administravimo sutartis Nr. N3-1787, kurioje numatyta, jog negyvenamųjų patalpų, esančių Pilies g. 22-30, Vilniuje, kurių bendras plotas – 138,09 kv. m., savininkas apmoka daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo), administravimo išlaidas proporcingai savo valdomam negyvenamųjų patalpų bendrajam plotui. Taip pat nustatė, kad UAB „Senamiesčio ūkis“ administruoja pastatą, esantį Pilies g. 22, Vilniuje. 2011 m. spalio 4 d. tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „ARG statyba“ sudaryta rangos sutartis dėl stogo sniego užtvarų montavimo Vilniaus senamiestyje. 2012 m. sausio mėnesį tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „ARG statyba“ pasirašytas įvykdytų darbų priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodyta, jog Pilies g. 22, Vilniuje atlikti sniego užtvarų montavimo darbai, 9 438 lt sumai. Iš pateiktų apyvartos žiniaraščių už paslaugas ir PVM sąskaitų – faktūrų matyti ieškovo apskaičiuoti administravimo ir techninės priežiūros tarifų dydžiai, taip pat kitos mokėtinos sumos už statybos/remonto darbus

6Pasisakydamas dėl skolos, susidariusios administruojant patalpas, esančias Pilies g. 22, Vilniuje, plane pažymėtas indeksu 2A1p, unikalus Nr. 1094-0283-6020, 2009 m. kovo 2 d. Turto paprastojo administravimo sutarties Nr. N3-1787 pagrindu, teismas konstatavo, jog atsakovas ieškovui už pastato, esančio Pilies g. 22, Vilniuje administravimo ir techninės priežiūros paslaugas yra skolingas 653,18 Lt (T. 1, b. l. 41). Kadangi bylos nagrinėjimo metu atsakovas pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog dalis prašomos priteisti sumos yra sumokėta, t. y. atsakovas ieškovui sumokėjo 593,80 Lt (T. 2, b. l. 95), o likusios nesumokėtos 59,35 Lt skolos dalies atsakovas neginčijo, ją pripažino, teismas šioje dalyje ieškinį tenkino ir iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 59,35 Lt nesumokėtos skolos, taip pat 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Pasisakydamas dėl namo, esančio Pilies g. 22, Vilniuje, plane pažymėto indeksu 1A3p, unikalus Nr. 1094-0283-6019, administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros išlaidų, teismas konstatavo, jog atsakovas yra gyvenamojo namo, esančio Pilies g. 22, Vilniuje, unikalus 1094-0283-6012, 1A3p, bendro naudojimo objektų bendraturtis, todėl jam tenka pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Tačiau teismas iš esmės sutiko su atsakovo argumentais, jog administruojanti įmonė, reikalaudama atlyginti jos patirtas išlaidas namui prižiūrėti, išsaugoti, administruoti, turi pagrįsti, jog minėtos paslaugos buvo teiktos ir (ar) suteiktos.

8Teismas pažymėjo, kad daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 (toliau – Sprendimas), 7 punktas numato, jog administratorius privalo sudaryti namo bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinierinės įrangos ir bendro naudojimo patalpų (daugiabučio namo laiptinių, holų, koridorių, galerijų, palėpių, sandėlių, rūsių, pusrūsių k kitų patalpų, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims) aprašą, prireikus aprašą papildyti arba pakeisti. Apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų rūšis, jų paskirtis ir individualūs požymiai, techninė būklė, su jais susijusios patalpų savininkų teisės ir prievolės. Aprašą administratorius pateikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam atstovui, o aprašo kopiją – patalpų savininkams ir kitiems administratoriui žinomiems su administruojamu turtu susijusiems suinteresuotiems asmenims; organizuoti namo priežiūrą – namo būklės nuolatinį stebėjimą ir vertinimą, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio stogo ir kt.) mechaninio patvarumo palaikymą, smulkių defektų šalinimą, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimą, jų profilaktiką, derinimą, paruošimą šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymą, bendrojo naudojimo patalpų valymą, namui priskirtos teritorijos tvarkymą. Administratorius turi paskirti namo priežiūros vadybininką, kurio uždavinys būtų vykdyti nuolatinį namo būklės stebėjimą, organizuoti pastebėtų defektų šalinimą, kontroliuoti kitų specialistų atliekamus nuolatinės priežiūros ar remonto darbus, palaikyti ryšius su namo butų ir kitų patalpų savininkais ir naudotojais, ir atlikti kitas aptariamųjų nuostatų 7 punkte numatytas pareigas. Atsižvelgdamas į minėto sprendimo turinį, teismas padarė išvadą, jog daugiabučio namo administravimo tarifas nustatomas, atsižvelgiant į darbus, kuriuos turi atlikti administratorius, įvertinant darbų apimtis ir kitus veiksnius. Tačiau, esant situacijai, kuomet administratorius neatlieka Nuostatuose numatytų pareigų, buto ar kitos patalpos savininkui neatsiranda pareiga mokėti už paslaugas (administravimo, techninės priežiūros ir kt.), kurias administruojanti įmonė neatliko. Nagrinėjamu atveju teismas vertino, kad vien PVM sąskaitų – faktūrų ir apyvartos žiniaraščių pateikimas nėra pakankamas įrodymas, jog buvo atliktas namo administravimo paslaugos, nes administravimas apima Nuostatuose numatytų pareigų atlikimo visumą, kurią turi įrodyti ieškovas.

9Pažymėjo ir tai, jog ieškovo, kaip namo administratorės, tinkamas pareigų atlikimas tiesiogiai susijęs su namo administravimo išlaidomis, kurias atsakovas, kaip patalpų dalies savininkas, turi apmokėti, dėl to atsakovas turi pagrįstą interesą domėtis išrašomų apmokėjimui sąskaitų pagrįstumu, o ieškovui tenka pareiga pateikti išsamius paaiškinimus dėl reikalaujamų sumokėti išlaidų (Nuostatų 7.9. punktas). Tačiau įvertinęs byloje esančią susirašinėjimo medžiagą, teismas padarė išvadą, jog ieškovas, pateikdamas atsakovui informaciją, apsiribojo apyvartos žiniaraščių ir PVM sąskaitų-faktūrų pateikimu. Todėl nesant duomenų apie administravimo paslaugų teikimą, neturi būti taikomas administravimo tarifas. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo administravimo išlaidas yra nepagrįstas. Teismui konstatavus, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo administravimo išlaidas yra nepagrįstas, teismas taip pat netenkino ir ieškovo reikalavimo atlyginti namo techninės priežiūros išlaidas, kadangi namo techninės priežiūros atlikimas yra viena iš namo administravimo veiklos sričių, tiesiogiai susijusių pareigų, įtvirtintų Nuostatuose, Reglamente STR 1.12.07:2004, Reglamente STR 1.12.02:2002), tinkamu atlikimu, o duomenų, kurių pagrindu galima būtų pagrįstai manyti, jog ieškovas atliko gyvenamojo namo administravimą (įskaitant ir techninę priežiūrą), byloje nėra.

10Pasisakydamas dėl reikalavimo atlyginti išlaidas už stogo sniego užtvarų montavimą, teismas pažymėjo, kad 2012 m. sausio mėnesį tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „ARG statyba“ pasirašytas įvykdytų darbų priėmimo – perdavimo aktas, kuriame nurodyta, jog Pilies g. 22, Vilniuje atlikti sniego užtvarų montavimo darbai, 9 438 Lt sumai. Administruojanti įmonė buvo tiesiogiai sudariusi rangos sutartį su rangovu, todėl ir šiuo atveju turi būti bendraturčių vidinius santykius reglamentuojančios teisės normos. Ginčas kilęs dėl to, kad atsakovas nepagrindė atliktų darbų būtinumo, sprendimo dėl tokių darbų atlikimo įforminimo bei patalpų savininkų sutikimo. Byloje nepateikta duomenų, jog teisės aktų nustatyta tvarka buvo priimtas administratoriaus sprendimas dėl išlaidų būtinumo ir, kad butų ir kitų patalpų savininkai būtų davę sutikimą dėl ieškovo vykdytų darbų. Todėl konstatavo, kad tik ieškovui įrodžius, jog jis teisės aktų nustatyta tvarka atliko darbus, susijusius su privalomaisiais statinio priežiūros ir naudojimo reikalavimais, bendraturčiai turėtų pareigą atlyginti dėl to patirtas sniego užtvarų montavimo išlaidas. Administratoriui nepateikus atliktų darbų būtinumą pagrindžiančių įrodymų, administratorius prisiima riziką, jog iškilus ginčui dėl atliktų darbų pagrįstumo, jo turėtos išlaidos nebus padengtos. Atsižvelgiant tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, jog namo administratorius, nederindamas sniego užtvarų montavimo darbų klausimo su namo patalpų savininkais, ignoruojant jų interesus, ir nepateikus įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog atlikti darbai susiję su privalomaisiais namo naudojimo ir priežiūros reikalavimais, veikė savo rizika ir savo sąskaita, todėl reikalavimą dėl remonto išlaidų priteisimo atmetė.

11Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašomą priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumą sumažino iki 1 000 Lt. Atsižvelgė į ieškinio apimtį (2 psl. teksto) ir jo turinį (didesnę dalį turinio sudaro CK normų perrašymas). Pažymėjo, kad šalių ginčas dėl skolos priteisimo nesudėtingas, ieškiniui parengti nereikėjo analizuoti naujų teisės klausimų, tokiam procesiniam dokumentui parengti pakanka minimalių darbo ir laiko sąnaudų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-12-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

12Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą panaikinti dalyje dėl 8 305,74 Lt įsiskolinimo nepriteisimo ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo 8 305,74 Lt įsiskolinimą, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismo visiškai nepriteista administravimo ir techninės priežiūros išlaidų suma reikštų, kad apskritai jokios paslaugos ir jokie darbai nebuvo atlikti. Administratoriaus paslaugų teikimą įrodo techninės priežiūros žurnalas, taip pat tas faktas, kad administratoriaus užsakymu buvo įrengiamos sniego gaudyklės, kas reiškia, kad ieškovas prižiūri bendrąją pastato savininkų nuosavybę. Ta aplinkybė, kad adresu Pilies g. 22, Vilniuje yra du pastatai, nepaneigia techninės priežiūros žurnalo. Ieškovas paskirtas Vilniaus miesto savivaldybės administruoti bendrosios nuosavybės objektus pastatuose adresu Pilies g. 22, Vilniuje (nėra išskirta, kad tik vieną). Dėl to ieškovas administruoja visų šių pastatų bendrąją nuosavybę, dėl to pildomas vienas techninės priežiūros žurnalas. Šiuo atveju administravimo ir techninės priežiūros paslaugos buvo teikiamos atliekant apžiūras. Byloje nėra įrodymų, kad techninė pastato būklė yra nepatenkinama dėl netinkamų ieškovo paslaugų, ar kad būtų kiti pastato bendrosios nuosavybės objektų trūkumai. Todėl ir ši aplinkybė įrodo, jog ieškovas teikia ir suteikia administravimo ir techninės priežiūros paslaugas. Atkreipė dėmesį, kad kiti pastato Pilies 22, Vilniuje (lA3p) patalpų savininkai (naudotojai) moka administratoriui ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“ už bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas (papildomai pateikiame žiniaraščių kopijos). Todėl teismo sprendimas, kad iš atsakovo nepriteisiamos administravimo išlaidos, būtų neteisingas kitų savininkų (naudotojų) atžvilgiu.

13Pasisakydamas dėl sniego užtvarų išlaidų, apeliantas nurodo, kad pagal Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 5.1.4 ir 5.2.2. p. privalomųjų reikalavimų visumą inter alia sudaro reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus mechaninio atsparumo ir pastovumo, saugaus naudojimo: reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Teismas, skundžiamame sprendime konstatavęs, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, išskyrus įvykdytų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kurių pagrindu galima būtų teigti, jog sniego užtvarų įrengimas buvo atliktas pagal reglamento STR 1.12.05:2002 reikalavimus, kad ieškovo atlikti darbai galėtų būti priskirti prie privalomųjų reikalavimų sąrašo, - pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles. Apelianto nuomone, teismas vadovaudamasis teisės aktais ir aplinkybėmis turi nustatyti, ar darbai susiję su privalomais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais, ar ne. Šiuo atveju sniego gaudyklės sumontuotos todėl, kad esant šlaitiniam stogui žiemą susikaupusi sniego masė nuslenka, nukrenta ant žemės ir padaro didelę žalą turtui. Už šią žalą atsakingas bendrosios nuosavybės administratorius, kaip statinio valdytojas (CK 6.266 str.). Akivaizdu, kad patys gyventojai tikrai nesutiktų daryti papildomas išlaidas, nes už galimą žalą atsakytų ne jie, o administratorius. Atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, į mechaninio atsparumo ir pastovumo, saugaus naudojimo, trečiųjų asmenų veiklos sąlygų nepažeidimo reikalavimus, sniego gaudyklių montavimo darbai turėtų būti vertinami kaip privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų užtikrinimas. Taigi atsakovas turėtų atlyginti šių darbų išlaidas be sutikimo davimo, kadangi išlaidos susijusios su nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

14Apeliantas taip pat nesutinka su teismo ieškovo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumažinimu iki 1 000 Lt. Teismo nurodyta ieškinio apimties priežastis nėra pagrįsta, rekomendacijose dėl priteistino užmokesčio dydžio nėra numatytas procesinio dokumento apimties kriterijus; teismas neatsižvelgė į bylos nagrinėjimo posėdžių kiekį, pateiktų įrodymų kiekį, paaiškinimus.

15Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, taip pat prijungti prie bylos naują įrodymą – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013-05-16 raštą Nr. (9.41.)2-1430 „Dėl nekilnojamosios kultūros vertybės remonto darbų“. Nurodė, jog ginčo dėl to, kad atsakovas yra bendrų pastato, unikalus Nr. 1094-0283-6012, pažymėto lA3p, Pilies g. 22, Vilnius, naudojimo objektų — kapitalinių sienų, stogo bendraturtis, nėra. Tačiau atsakovui priklausančios patalpos, esančios pastate, unikalus Nr. 1094-0283-6012, Pilies g. 22, pasižymi specifika, jog jos neturi jokio funkcinio ryšio nei su kitų šio pastato savininkų patalpomis, nei su bendrojo naudojimo patalpomis, t.y. patalpos, esančios pastate Pilies g. 22, yra faktiškai sujungtos su pastatu Pilies g. 24 ir yra naudojamos kartu su kita pastate Pilies g. 24, esančio viešbučio dalimi, pastate yra įrengta atskira inžinerinė įranga, atskiros viešbučio bendro naudojimo patalpos, įėjimai ir tik bendrosios pastato konstrukcijos bei stogas laikytini bendrojo naudojimo objektais. Atitinkamai ieškovas negalėjo teikti ir jokių paslaugų, susijusių su bet kokių laiptinių, įėjimų ar kitų patalpų administravimu, kadangi tokių bendro naudojimo objektų pastate Pilies g. 22 nėra - visos laiptinės, įėjimai ir pan., taip pat visa inžinerinė įranga yra atskirta (padalyta į dvi dalis): pirmąją sudaro laiptinės, įėjimai, inžinerinė įranga ir pan., kuri skirta tenkinti ne atsakovui priklausančių pastato Pilies g. 22 butų ir kitų patalpų savininkų poreikiams; antrąją sudaro visiškai nuo pirmosios dalies tiek funkciniu ryšiu, tiek ir fiziškai atskirtos atsakovui priklausančios patalpos bei joms aptarnauti įrengta savarankiška inžinerinė įranga, patekimai į jas ir pan. Kaip byloje nustatyta, ieškovas pastato Pilies g. 22 administratoriumi buvo paskirtas nuo 2010- 08-13, tačiau iki 2012-01-01 nereikalavo iš atsakovo mokėti įmokų už patalpų administravimą ir techninę priežiūrą, teigdamas, jog administruojanti įmonė esą nebuvo informuota apie atsakovui priklausančias patalpas, esančias pastate Pilies g. 22, ir tik gavusi informaciją iš Nekilnojamojo turto registro nuo 2012-01-01 pradėjo skaičiuoti mokesčius. Atsakovas, pradėjęs gauti sąskaitas už administravimą ir eksploatavimą, paprašė ieškovo paaiškinti už ką ir kokie mokesčiai yra skaičiuojami (UAB „Vilniaus Narutis“ vyr. finansininkės J. R. 2012-09-27 ei. laiškas), tačiau, iš byloje esančios susirašinėjimo medžiagos matyti — tą patvirtino ir Teismas, jog ieškovas, pateikdamas atsakovui prašytą informaciją, apsiribojo apyvartos žiniaraščių ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimu ir daugiau jokios atsakovo prašomos informacijos nepateikė. Ieškovas taip pat papildomai pateikė žiniaraščių kopijas, patvirtinančias, kad kiti pastato Pilies g. 22, patalpų savininkai moka administratoriui už bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas, todėl ieškovo teigimu, Teismo sprendimas, kad iš atsakovo nepriteisiamos administravimo išlaidos, būtų neteisingas kitų savininkų atžvilgiu. Pažymėtina, jog kitų pastato Pilies g. 22, patalpų savininkų interesų Teismo sprendimas niekaip nepažeidžia, kadangi pats ieškovas nurodė, jog administratorius bendrąją nuosavybę kaip administravo iki 2012 metų, taip administruoja ir toliau, todėl akivaizdu, jog jei kitus pastato savininkus administratoriaus teikiamos paslaugos tenkina, atsižvelgiant dar į tai, jog priešingai nei atsakovas, kiti patalpų savininkai naudojasi atskira inžinerine sistema, ieškovo nurodoma aplinkybė, jog jei kiti moka, tai ir atsakovas privalo mokėti, negali būti laikoma pagrįsta ir šio ginčo sprendimui neturi reikšmės. Be to, kaip teisingai pažymėjo Teismas, administravimo mokesčio nepriteisimas nepažeistų kitų buto ar patalpų savininkų teisių ir interesų, kadangi administravimo tarifas apskaičiuojamas pagal konkretaus namo naudingojo ploto kvadratinį metrą (Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-06-07 sprendimu Nr. 1-1206 (toliau - Sprendimas)), t.y. kitų patalpų savininkams dėl to mokestinė našta nepadidėtų. Teismas visiškai pagrįstai sprendė, jog administravimo tarifo skaičiavimo pagrindas yra ne administratoriaus skyrimo faktas, bet būtinų administravimo darbų atlikimas, kuris ir sudaro apskaičiuoto tarifo dydį, o nesant duomenų apie administravimo paslaugų teikimą, neturi būti taikomas ir administravimo tarifas. Taigi vertinant nurodytą teisinį reglamentavimą bei Teismo padarytas išvadas, nėra jokio pagrindo, bent jau ieškovas tokio nenurodė, teigti, kad Teismas netinkamai įvertino tarifų apskaičiavimo metodikas. Atkreipia dėmesį, jog atsakovas jau atsiliepime į ieškinį kėlė klausimą už kokias konkrečiai paslaugas, darbus ir kokių sistemų ar bendrų patalpų administravimą ar priežiūrą ieškovas reikalauja sumokėti, tuo tarpu ieškovas per visą bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme, jokių duomenų, įrodančių kokius bendro naudojimo objektus administruoja ir kad tokie objektai tikrai egzistuoja, nepateikė.

16Pasisakydamas dėl techninės priežiūros išlaidų, atsakovas papildomai nurodo, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų užpildytas žurnalas galėtų patvirtinti, jog buvo atliekami ir kokie statinio techninės priežiūros darbai buvo atliekami. Tuo tarpu, kaip matyti iš ieškovo pateikto techninės priežiūros žurnalo namo būklės nuolatinių stebėjimų lentelės, 2012 m. sausio - rugsėjo mėnesių laikotarpiu yra atlikti keli įrašai nurodant, jog nėra skelbimo lentos, prateka stogas, palėpėje daug šiukšlių ir pan., o kasmetinių apžiūrų lentelėje paskutinis įrašas padarytas tik 2006-11-22. Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai", patvirtinto aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351, priede „Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas" (toliau - Techninių darbų sąrašas), kuriame yra išvardyti namo techninės priežiūros (eksploatavimo) pagrindiniai darbai bei su šiais darbais susijusios organizacinės priemonės, yra nurodyta, jog namo techninės priežiūros (eksploatavimo) darbai apima bendro naudojimo objektų būklės nuolatinius stebėjimus, kasmetines apžiūras, techninės dokumentacijos pildymą, bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbų poreikio pagrindimą, namo bendrųjų konstrukcijų defektų taisymą, įėjimo į namą taisymą, namo vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų sandarumo palaikymą ir daugelį kitų, kuriuos teikdamas administravimo paslaugas, turėtų atlikti namo administratorius. Taigi teismas pagrįstai sprendė, jog byloje nėra gyvenamojo namo techninės priežiūros vykdymą pagrindžiančių įrodymų, todėl negalima daryti išvadų, kad ieškovas atliko pastato Pilies g. 22, plane pažymėto lA3p, techninę priežiūrą, dėl ko reikalavimas priteisti iš atsakovo techninės priežiūros išlaidas, t.y. ieškovo apskaičiuotą teorinį techninės priežiūros tarifą, yra nepagrįstas.

17Ieškovas, teigdamas, kad sniego užtvarų montavimo darbai buvo susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl pastato bendraturčių sutikimas nebuvo reikalingas, jokių tai pagrindžiančių argumentų nepateikė. Teismas, įvertinęs ieškovo veiksmus ir jų atitiktį teisės aktuose nurodytiems reikalavimams, padarė pagrįstą išvadą, jog vien ieškovo nurodyta aplinkybė, kad administratorius atliko privalomuosius remonto darbus siekiant išvengti žalos dėl galimo sniego kritimo, nepateikiant jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, jog sniego užtvarų įrengimas buvo atliktas pagal reglamento STR 1.12.05:2002 reikalavimus ir laikantis Nuostatų 2 priede pateiktame Rekomenduotiname daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbų tvarkos apraše nustatytos tvarkos, savaime neįrodo remonto darbų atlikimo poreikio ir būtinumo. Be to, ieškovo vykdyti sniego užtvarų montavimo darbai buvo atlikti ant pastato Pilies g. 22, kuris yra kultūros paveldo objektas, todėl prieš atliekant šiuos darbus buvo būtina gauti privalomus sutikimus. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neįrodė, jog atlikti darbai yra susiję su privalomaisiais namo naudojimo ir priežiūros reikalavimais, be to, jokių privalomų fiksuoti duomenų apie atliktų darbų būtinumą nei pastato techninės priežiūros žurnale, nei apžiūros aktuose ar kituose dokumentuose taip pat nėra pateikta, taip pat įvertinus tai, kad ieškovas ignoravo pastato patalpų savininkų interesus, o patys darbai apskritai yra neteisėti, nes buvo atlikti negavus privalomo Kultūros paveldo departamento pritarimo paprastojo remonto projektui, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl remonto išlaidų priteisimo negali būti tenkinamas.

18Apeliacinis skundas atmetamas

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, o šio proceso paskirtis – patikrinti, ar teismas nustatė ir visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė esmines bylos faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, tinkamai aiškino ir pritaikė proceso bei materialiosios teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263, 320 str.). Atsižvelgdama į paminėtus kriterijus, teisėjų kolegija nagrinėja ir vertina ieškovo apeliacinio skundo bei atsakovo atsiliepimų į skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatyta absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

20Bylos medžiaga nustatyta, kad pastate, esančiame Pilies g. 22, Vilniuje atsakovui nuosavybės teise priklauso 10 viešbučio patalpų ir administracinės patalpas (Pilies g. 22-30, 1t. b. l. 10-36). Tarp šalių vyksta ginčas dėl ieškovo, kaip pastatų esančio Pilies g. 22, Vilniuje pažymėtu indeksu 1A3p unikalus Nr. 1094-0283-6012 ir indeksu 2A1p unikalus Nr. 1094-0283-6020 administratoriaus atliktų administravimo ir techninės priežiūros, stogo sniego užtvarų montavimo paslaugų ir jų apmokėjimo pagrįstumo (1t., b.l. 153). Tarp ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ir atsakovo UAB „Vilniaus Narutis“ 2009 m. kovo 2 d. sudaryta Turto paprastojo administravimo sutartis, kurioje numatyta, jog negyvenamųjų patalpų, esančių Pilies g. 22-30, Vilniuje plane indeksu 2A1p unikalus Nr. 1094-0283-6020, kurių bendras plotas – 138,09 kv. m., savininkas apmoka daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo), administravimo išlaidas proporcingai savo valdomam negyvenamųjų patalpų bendrajam plotui. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pagal nurodytą sutartį atsakovas gera valia sumokėjo ieškovui dalį skolos ir liko skolingas ieškovui 59,35 Lt skolą, kurį priteisė ieškovui. Teismo sprendimo šioje dalyje ieškovas neginčija.

21Apeliacinės instancijos teisme tarp šalių vyksta ginčas dėl ieškovo, kaip pastatų esančio Pilies g. 22, Vilniuje pažymėtu indeksu 1A3p unikalus Nr. 1094-0283-6012 (viešbučio paskirties patalpas) administratoriaus atliktų administravimo ir techninės priežiūros, stogo sniego užtvarų montavimo paslaugų ir jų apmokėjimo pagrįstumo. Mineta, kad pasisakydamas dėl pastato, esančio Pilies g. 22, Vilniuje, plane pažymėto indeksu 1A3p, unikalus Nr. 1094-0283-6012, administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros išlaidų, teismas konstatavo, jog ieškovas kaip administruojanti įmonė, reikalaudama atlyginti jos patirtas išlaidas namui prižiūrėti, išsaugoti, administruoti, turi pagrįsti, jog minėtos paslaugos buvo teiktos ir (ar) suteiktos. Teismas teisingai konstatavo, kad ieškovas, pateikdamas atsakovui informaciją, apsiribojo apyvartos žiniaraščių ir PVM sąskaitų-faktūrų pateikimu. Todėl nesant duomenų apie administravimo paslaugų teikimą, neturi būti taikomas administravimo tarifas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo administravimo išlaidas yra nepagrįstas. Teismui konstatavus, jog ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo administravimo išlaidas yra nepagrįstas, teismas taip pat netenkino ir ieškovo reikalavimo atlyginti namo techninės priežiūros išlaidas, kadangi namo techninės priežiūros atlikimas yra viena iš namo administravimo veiklos sričių, tiesiogiai susijusių pareigų, įtvirtintų Nuostatuose, Reglamente STR 1.12.07:2004, Reglamente STR 1.12.02:2002), tinkamu atlikimu, o duomenų, kurių pagrindu galima būtų pagrįstai manyti, jog ieškovas atliko gyvenamojo namo administravimą (įskaitant ir techninę priežiūrą), byloje nėra.

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokia teismo išvada atitinka bylos faktines aplinkybes, todėl yra pagrįsta it teisėta. Nesant konkrečių duomenų, kad ieškovas atliko ginčo pastato administravimą (įskaitant ir techninę priežiūrą), apelianto teiginiai, kad administratoriaus paslaugų teikimą įrodo techninės priežiūros žurnalas, kas reiškia, kad ieškovas prižiūri bendrąją pastato savininkų nuosavybę, administravimo ir techninės priežiūros paslaugos buvo teikiamos atliekant apžiūras, ir kad byloje nėra įrodymų, kad techninė pastato būklė yra nepatenkinama dėl netinkamų ieškovo paslaugų, ar kad būtų kiti pastato bendrosios nuosavybės objektų trūkumai, nepaneigia teismo minėtos išvados ir nesudaro pagrindo priteisti ieškovui už administravimo ir namo techninės priežiūros išlaidas. Priešingai, negu teigia apeliantas iš atsakovo nepriteisiamos administravimo išlaidos, neįtakuoja kitų savininkų (naudotojų) teisių, kadangi administravimo tarifas apskaičiuojamas pagal konkretaus namo naudingojo ploto kvadratinį metrą (Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-06-07 sprendimu Nr. 1-1206 (toliau - Sprendimas)), t.y. kitų patalpų savininkams dėl to mokestinė našta nepadidėtų. Teismas visiškai pagrįstai sprendė, jog administravimo tarifo skaičiavimo pagrindas yra ne administratoriaus skyrimo faktas, bet būtinų administravimo darbų atlikimas, kuris ir sudaro apskaičiuoto tarifo dydį, o nesant duomenų apie administravimo paslaugų teikimą, neturi būti taikomas ir administravimo tarifas. Kaip teisingai nurodė atsakovas, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų užpildytas žurnalas galėtų patvirtinti, jog buvo atliekami ir kokie statinio techninės priežiūros darbai buvo atliekami. Tuo tarpu, kaip matyti iš ieškovo pateikto techninės priežiūros žurnalo namo būklės nuolatinių stebėjimų lentelės, 2012 m. sausio - rugsėjo mėnesių laikotarpiu yra atlikti keli įrašai nurodant, jog nėra skelbimo lentos, prateka stogas, palėpėje daug šiukšlių ir pan., o kasmetinių apžiūrų lentelėje paskutinis įrašas padarytas tik 2006-11-22. Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai", patvirtinto aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351, priede „Daugiabučių namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas" (toliau - Techninių darbų sąrašas), kuriame yra išvardyti namo techninės priežiūros (eksploatavimo) pagrindiniai darbai bei su šiais darbais susijusios organizacinės priemonės, yra nurodyta, jog namo techninės priežiūros (eksploatavimo) darbai apima bendro naudojimo objektų būklės nuolatinius stebėjimus, kasmetines apžiūras, techninės dokumentacijos pildymą, bendro naudojimo objektų atnaujinimo darbų poreikio pagrindimą, namo bendrųjų konstrukcijų defektų taisymą, įėjimo į namą taisymą, namo vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų sandarumo palaikymą ir daugelį kitų, kuriuos teikdamas administravimo paslaugas, turėtų atlikti namo administratorius. Taigi teismas pagrįstai sprendė, jog byloje nėra gyvenamojo namo techninės priežiūros vykdymą pagrindžiančių įrodymų, todėl negalima daryti išvadų, kad ieškovas atliko pastato Pilies g. 22, plane pažymėto lA3p, techninę priežiūrą, dėl ko reikalavimas priteisti iš atsakovo techninės priežiūros išlaidas, t.y. ieškovo apskaičiuotą teorinį techninės priežiūros tarifą, yra nepagrįstas.

23Minėta, kad pasisakydamas dėl reikalavimo atlyginti išlaidas už stogo sniego užtvarų montavimą, teismas nurodė, kad ieškovas grindžia išlaidas 2011 m. spalio 4 d. tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „ARG statyba“ sudaryta rangos sutartimi dėl stogo sniego užtvarų montavimo Vilniaus senamiestyje ir 2012 m. sausio mėnesį tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „ARG statyba“ pasirašytu įvykdytų darbų priėmimo – perdavimo aktu, kuriame nurodyta, jog Pilies g. 22, Vilniuje atlikti sniego užtvarų montavimo darbai, 9 438 lt sumai bei apyvartos žiniaraščiais už paslaugas ir PVM sąskaitų – faktūromis. Tačiau teismas įvertinęs ieškovo veiksmus ir jų atitiktį teisės aktuose nurodytiems reikalavimams, padarė pagrįstą išvadą, jog vien ieškovo nurodyta aplinkybė, kad administratorius atliko privalomuosius remonto darbus siekiant išvengti žalos dėl galimo sniego kritimo, nepateikiant jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, jog sniego užtvarų įrengimas buvo atliktas pagal reglamento STR 1.12.05:2002 reikalavimus ir laikantis Nuostatų 2 priede pateiktame Rekomenduotiname daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbų tvarkos apraše nustatytos tvarkos, savaime neįrodo remonto darbų atlikimo poreikio ir būtinumo. Teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad ieškovas nepateikė duomenų, jog teisės aktų nustatyta tvarka buvo priimtas administratoriaus sprendimas dėl išlaidų būtinumo ir kad butų ir kitų patalpų savininkai būtų davę sutikimą dėl ieškovo vykdytų darbų, ir kad tik ieškovui įrodžius, jog jis teisės aktų nustatyta tvarka atliko darbus, susijusius su privalomaisiais statinio priežiūros ir naudojimo reikalavimais, bendraturčiai turėtų pareigą atlyginti dėl to patirtas sniego užtvarų montavimo išlaidas. Ieškovui nepateikus atliktų darbų būtinumą pagrindžiančių įrodymų, administratorius prisiima riziką, jog iškilus ginčui dėl atliktų darbų pagrįstumo, jo turėtos išlaidos nebus padengtos. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su minėtomis teismo išvadomis, ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai reikalavimą dėl remonto išlaidų priteisimo atmetė, nes namo administratorius, nederindamas sniego užtvarų montavimo darbų klausimo su namo patalpų savininkais ir nepateikus įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog atlikti darbai susiję su privalomaisiais namo naudojimo ir priežiūros reikalavimais, veikė savo rizika ir savo sąskaita.

24Apeliantas teigia, kad sniego gaudyklės sumontuotos todėl, kad esant šlaitiniam stogui žiemą susikaupusi sniego masė nuslenka, nukrenta ant žemės ir padaro didelę žalą turtui, todėl sniego gaudyklių montavimo darbai turėtų būti vertinami kaip privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų užtikrinimas, o pagal Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 5.1.4 ir 5.2.2. p. privalomųjų reikalavimų visumą inter alia sudaro reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus mechaninio atsparumo ir pastovumo, saugaus naudojimo: reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, todėl atsakovas turėtų atlyginti šių darbų išlaidas be sutikimo davimo.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas pastato Pilies g. 22 administratoriumi buvo paskirtas nuo 2010- 08-13, stogo sniego užtvarų montavimo darbai buvo atlikti 2012 m. sausio mėnesį (tarp UAB „Senamiesčio ūkis“ ir UAB „ARG statyba“ pasirašytas įvykdytų darbų priėmimo – perdavimo aktas). Nurodyta aplinkybė rodo, kad ginčo darbai nebuvo atlikti skubaus tvarka, kaip bando įrodyti apeliantas, tai reiškia, kad ieškovas turėjo pakankama laiko suderinti sniego užtvarų montavimo darbų klausimą su namo patalpų savininkais, tuomet atsakovas turėtų pareigą atliktus darbus apmokėti. Be to, ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog atlikti darbai yra susiję su privalomaisiais namo naudojimo ir priežiūros reikalavimais, nes jokių privalomų fiksuoti duomenų apie atliktų darbų būtinumą nei pastato techninės priežiūros žurnale, nei apžiūros aktuose ar kituose dokumentuose nėra pateikta. Minėta, kad teismas, įvertinęs ieškovo veiksmus ir jų atitiktį teisės aktuose nurodytiems reikalavimams, padarė pagrįstą išvadą, jog vien ieškovo nurodyta aplinkybė, kad administratorius atliko privalomuosius remonto darbus siekiant išvengti žalos dėl galimo sniego kritimo, nepateikiant jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, jog sniego užtvarų įrengimas buvo atliktas pagal reglamento STR 1.12.05:2002 reikalavimus ir laikantis Nuostatų 2 priede pateiktame Rekomenduotiname daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbų tvarkos apraše nustatytos tvarkos, savaime neįrodo remonto darbų atlikimo poreikio ir būtinumo. Jeigu ir sutikti su apelianto teiginiu, kad ginčo darbai turėtų būti vertinami kaip privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų užtikrinimas, tai teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovo vykdyti sniego užtvarų montavimo darbai buvo atlikti ant pastato Pilies g. 22, kuris yra kultūros paveldo objektas, todėl prieš atliekant šiuos darbus buvo būtina gauti privalomus sutikimus (Kultūros paveldo departamento 2013-05-16 raštas, 2t., b.l. 185). Esant tokioms aplinkybėms, kolegija sutinka su atsakovo teiginiais, kad darbai yra ir neteisėti, todėl ir dėl to reikalavimas dėl remonto išlaidų priteisimo negali būti tenkinamas

26Apeliantas taip pat nesutinka su teismo ieškovo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumažinimu iki 1 000 Lt ir nurodė, kad teismo nurodyta ieškinio apimties priežastis nėra pagrįsta, nes rekomendacijose dėl priteistino užmokesčio dydžio nėra numatytas procesinio dokumento apimties kriterijus; teismas neatsižvelgė į bylos nagrinėjimo posėdžių kiekį, pateiktų įrodymų kiekį, paaiškinimus.

27Teisėjų kolegija konstatuoja, kad priteisdamas ieškovui atstovavimo išlaidas, pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė CPK 93 ir 98 straipsnių nuostatas, bylinėjimosi išlaidas paskirstė atsižvelgiant į patenkintų (0.7 proc.) ir atmestų reikalavimų ( 99. 3 proc.) dalis, taip pat atsižvelgė į bylos sudėtingumą, kad šalių ginčas dėl skolos priteisimo nesudėtingas, ieškiniui parengti nereikėjo analizuoti naujų teisės klausimų, atsižvelgė ir advokato darbo ir laiko sąnaudas - ieškinio apimtį (2 psl. teksto) ir jo turinį (didesnę dalį turinio sudaro CK normų perrašymas) ir pagrįstai konstatavo, kad tokiam procesiniam dokumentui parengti pakanka minimalių darbo ir laiko sąnaudų bei nurodė kasacinio teismo suformuluotą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-12-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Teisėjų kolegija papildomai nurodo, kad teismo nustatyta atstovavimo išlaidų suma apima ir ieškovo advokato dalyvavimą 2 teismo posėdžiuose.

28Dėl išdėstyto, apelianto teiginiai nesudaro pagrindo sprendimo panaikinimui, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas galioti kaip teistas ir pagrįstas (CPK 263 str.). Atsakovas pateikė prašymą priteisti 3085, 50 Lt atstovavimo išlaidų už atsiliepimus į apeliacinė skundą surašymą, Atmetus apeliacinį skundą, CPK 98 str. pagrindu iš apelianto atsakovui priteistina 2000 Lt atstovavimo išlaidų už atsiliepimus į apeliacinė skundą surašymą, atsižvelgiant į tai, kad byla nėra sudėtinga, atsakovo atstovas dalyvavo pirmosios instancijos teisme.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovo UAB „Vilniaus Narutis“ naudai 2000 Lt atstovavimo išlaidų už atsiliepimus į apeliacinė skundą surašymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, anot atsakovo, ieškovas... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 14 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas nustatė, kad UAB „Vilniaus Narutis“ nuosavybės teise priklauso 10... 6. Pasisakydamas dėl skolos, susidariusios administruojant patalpas, esančias... 7. Pasisakydamas dėl namo, esančio Pilies g. 22, Vilniuje, plane pažymėto... 8. Teismas pažymėjo, kad daugiabučių namų bendrosios nuosavybės... 9. Pažymėjo ir tai, jog ieškovo, kaip namo administratorės, tinkamas pareigų... 10. Pasisakydamas dėl reikalavimo atlyginti išlaidas už stogo sniego užtvarų... 11. Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašomą priteisti išlaidų advokato... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m.... 13. Pasisakydamas dėl sniego užtvarų išlaidų, apeliantas nurodo, kad pagal... 14. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo ieškovo patirtų išlaidų advokato... 15. Atsiliepimais į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį... 16. Pasisakydamas dėl techninės priežiūros išlaidų, atsakovas papildomai... 17. Ieškovas, teigdamas, kad sniego užtvarų montavimo darbai buvo susiję su... 18. Apeliacinis skundas atmetamas ... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Bylos medžiaga nustatyta, kad pastate, esančiame Pilies g. 22, Vilniuje... 21. Apeliacinės instancijos teisme tarp šalių vyksta ginčas dėl ieškovo, kaip... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokia teismo išvada atitinka bylos... 23. Minėta, kad pasisakydamas dėl reikalavimo atlyginti išlaidas už stogo... 24. Apeliantas teigia, kad sniego gaudyklės sumontuotos todėl, kad esant... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas pastato Pilies g. 22... 26. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo ieškovo patirtų išlaidų advokato... 27. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad priteisdamas ieškovui atstovavimo... 28. Dėl išdėstyto, apelianto teiginiai nesudaro pagrindo sprendimo panaikinimui,... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti... 31. Priteisti iš ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ atsakovo UAB „Vilniaus...