Byla 2-414-425/2016
Dėl delspinigių priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas, sekretoriaujant Rimutei Markelevičienei, Loretai Girdziušienei, dalyvaujant ieškovės Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atstovei R. S., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Statkorpas“ atstovei A. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei UAB „Statkorpas“ dėl delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė Rokiškio rajono savivaldybės administracija ieškinyje ir dublike nurodo, kad 2014-05-07 su atsakove UAB „Statkorpas“ (buvęs pavadinimas UAB „Virgula“) sudarė projekto „Rokiškio miesto ( - ) daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ statybos darbų rangos sutartį Nr. DS-244/S-10-R0039, pagal kurią darbus atlikti per 12 mėnesių nuo statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Teigia, jog statybvietė buvo perduota 2014-05-19, todėl sutartis turėjo baigtis 2015-05-19, tačiau 2015-08-05 Papildomu susitarimu Nr. 3 statybos darbai buvo pratęsti iki 2015-10-01. Tvirtina, kad baigiamieji statybos darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašyti 2015-12-15, dėl ko buvo paskaičiuoti 43 658,97 Eur dydžio delspinigiai pagal sutartyje nustatytą delspinigių skaičiavimo tvarką, kuri atsakovei buvo žinoma. Pripažįsta, jog yra pažeidusi mokėjimo terminus ir sutinka su atsakovės atsiųstu 4 308,46 Eur delspinigių paskaičiavimu, tačiau pažymi, jog atsakovės nurodytos 1 321 Eur pavėluotos apmokėti už atliktus darbus dienos iškreipia sutarties bei įstatymo nuostatas. Nurodo, jog patyrė netiesioginių nuostolių, mokėdama didesnes šildymo kompensacijas statybų objektuose gyvenantiems gyventojams. Atkreipia dėmesį į tai, kad 43 658,97 Eur delspinigių dydis buvo suderintas Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu ir 458,07 Eur suma įtraukta į prašomų priteisti delspinigių sumą. Prašo priteisti iš UAB „Statkorpas“ 43 658,97 Eur delspinigių, tačiau sutinka derėtis ir taikyti įskaitymą ir reikalaujamą delspinigių sumą sumažinti iki 39 350,51 Eur, mokėjimą išdėstant 12 mėnesių terminui.

5Atsakovė UAB „Statkorpas“ atsiliepimu į ieškinį ir tripliku prašo ieškinį atmesti arba sumažinti delspinigių sumą iki 10 808,26 Eur. Nurodo, kad ieškovė, pati vėluodama atsiskaityti su atsakove, neturi teisės reikalauti mokėti netesybų. Paaiškina, jog sutarties kaina nurodyta atskiroms pirkimo dalims, todėl delspinigiai dėl vėluojamų darbų konkrečiuose objektuose yra skaičiuotini pagal atskirų pirkimų dalių sutarties kainą, o ne bendrą susumuotą sutarties dalių kainą, kas priešingu atveju pažeistų esminius viešųjų pirkimų principus. Nurodo, kad dalis objektų buvo užbaigti 18 dienų anksčiau, todėl ieškovė nepagrįstai priskaičiavo delspinigius 7 260,48 Eur sumai. Mano, kad iš atsakovės galėtų būti pareikalauta priteisti 35 873,72 Eur delspinigių, įvertinus atskirų pirkimo dalių pabaigimas skirtingais terminais. Pažymi, jog prie prašomų priteisti delspinigių ieškovė nepagrįstai pridėjo 458,07 Eur sumą, kurią pati atskaitė iš skaičiuotinų delspinigių. Nurodo, kad atsakovės prievolė sumokėti 4 308,46 Eur delspinigių yra pasibaigusi 2015-01-25 pačiai ieškovei įskaičius priešpriešinius vienarūšius šalių reikalavimus. Teigia, kad prašoma priteisti delspinigių suma yra itin didelė, ką patvirtina 2016 m. I ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaita, o ieškovės teiginiai, patyrus netiesioginių nuostolių, vertintini itin kritiškai, todėl ieškinio suma turi būti mažintina.

6Liudytojas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistas R. V. paaiškino, kad jis atstovavo savivaldybę kaip užsakovą santykiuose su atsakovu rangovu, todėl žino, kad sutartimis numatytų atlikti darbų vėlavimo priežastys buvo: nepakankamas rangovo vadovų dėmesys objektui, nes buvo per mažai darbininkų, kuriems vadovavo tik 1 darbų vadovas A. R.. Rangovas buvo perspėtas keletą kartų dėl terminų nesilaikymo, buvo įteikiamos delspinigių skaičiavimo pažymos.

7Liudytojas, UAB „Statkorpas“ direktorius, R. A. teisme paaiškino, kad projektas su ieškovu „Rokiškio miesto ( - ) daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ buvo atsakovo pagrindinis, didžiausias objektas. Sutartimi numatyti darbai 1 ir 3 pirkimuose iš esmės buvo užbaigti iki šildymo sezono pradžios, o 2 pirkime buvo nebaigti gerbūvio, apdailos darbai, negalėję įtakoti šildymo klausimų. Su užsakovu buvo kalbama apie sutarties pratęsimą. Rangovas žinojo, kad užsakovas moka Mokėjimo agentūros pervestus pinigus. Pripažįsta uždelsus apie 2 mėnesius sutartimi numatytus atlikti darbus.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje nustatyta, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir UAB „Statkorpas“ (buvęs pavadinimas UAB „Virgula“) 2014 m. gegužės 7 d. sudarė projekto „Rokiškio miesto ( - ) daugiabučių namų atnaujinimas, didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ statybos darbų rangos sutartį Nr. DS-244/S-10-R0039 (toliau – Sutartį) (t.1, b.l. 7-22).

10Pagal Sutarties 6.1 punktą atsakovė įsipareigojo darbus baigti per 12 mėnesių nuo statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Statybvietė rangovui atsakovui buvo perduota 2014 m. gegužės 19 d. (t.1, b.l. 23-28), todėl sutartis turėjo būti įvykdyta 2015 m. gegužės 19 d., tačiau 2015 m. gegužės 19 d. Papildomu susitarimu Nr. 2 sutarties terminas pratęstas 3 mėnesiams, t.y. iki 2015 m. rugpjūčio 19 d. (t.1, b.l. 50), o 2015 m. rugpjūčio 5 d. Papildomu susitarimu Nr. 3 Sutarties 6.1 punktas buvo pakeistas ir statybos darbų atlikimo terminai buvo pratęsti iki 2015 m. spalio 1 d., nurodant, kad rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (t.1, b.l. 60).

11Atsakovė nustatytu terminu darbų nepabaigė, nors ieškovė dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo išreiškė abejones 2015 m. rugpjūčio 28 d. raštu (t.1, b.l. 61), o 2015 m. rugsėjo 9 d., 2015 m. rugsėjo 28 d., 2015 m. lapkričio 2 d. pasitarimuose, kuriuose dalyvavo šalių atstovai, buvo svarstoma dėl darbų užbaigimo, delspinigių skaičiavimo (t.1, b.l. 62, 63, 65).

12Ieškovė 2015 m. rugsėjo 29 d. raštu įspėjo atsakovę dėl delspinigių skaičiavimo, pasibaigus sutarties terminui pagal Sutarties nuostatas (t.1, b.l. 64). Pasibaigus Sutarties terminui, t.y. 2015 m. lapkričio 26 d. Statybos darbų perdavimo aktais atsakovė perdavė ieškovei darbus: daugiabučių namų, esančių ( - ), atnaujinimas (modernizavimas) didinant jų energijos vartojimo efektyvumą, o ieškovė šiuos darbus priėmė (t.1, b.l. 70-73), taip pat 2015 m. gruodžio 15 d. Statybos darbų perdavimo aktais atsakovė perdavė ieškovei darbus, atliktus daugiabučiuose namuose, esančiuose ( - ) (t.1, b.l. 74-75).

13Pagal Sutarties 6. 3 punktą šalys susitarė, kad rangovui vėluojant atlikti kokį darbą ar darbų grupę pagal žiniaraštyje pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikus užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 proc. nuo Sutarties kainos per dieną; delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo. Atsakovei ieškovė pateikė 2015 m. lapkričio 30 d. delspinigių pažymą Nr. 1 – 35 399,16 Eur sumai dėl statybos darbų užbaigimo vėlavimo už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 2 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. (t.1, b.l. 69), taip pat 2015 m. gruodžio 29 d. delspinigių pažymą Nr. 2 – 7 801,74 Eur sumai, kurioje nurodoma, kad delspinigiai už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 14 d. sudaro 8 259,81 Eur, tačiau ši suma sumažinta 458,07 Eur pagal atsakovės 2015 m. gruodžio 18 d. raštą (t.l, b.l. 77, 78). Atsakovei pateiktų pažymų dėl delspinigių suma sudaro 43 200,9 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 2 d. iki 2015 m. gruodžio 14 d. (74 dienos), skaičiuojant šią sumą nuo 2 949 930,61 Eur sutarties vertės po 0,02 proc. už praleistas dienas, jau išskaičiavus atsakovės 458,07 Eur paskaičiuotus delspinigius, tačiau ieškiniu prašoma priteisti visą 43 658,97 Eur delspinigių sumą, be šio išskaitymo.

14Byloje kilo ginčas dėl delspinigių skaičiavimo principo, kadangi ieškovė delspinigius skaičiuoja nuo 2 949 930, 61 Eur (delspinigių pažymose nurodo, kad tai sutarties vertė), o atsakovė teigia, kad sutarties kaina yra išskirta atskiroms pirkimo dalims pagal objektus, todėl delspinigiai skaičiuotini pagal atskirų pirkimo dalių Sutarties kainą, o ne pagal bendrą susumuotą visų Sutarties dalių kainą. Byloje nustatyta, kad Sutarties 9.1 punktas buvo pakeistas 2015 m. vasario 27 d. papildomu susitarimu Nr. 1 ir jame numatyta, kad Sutarties I dalies pirkimo kaina yra 1 140 419,18 Eur, Sutarties II dalies pirkimo kaina – 1 021 409,83 Eur, Sutarties III dalies pirkimo kaina yra 746 588,82 Eur (t.1, b.l. 45), Tokiu būdu pripažintina, kad bendra Sutarties I,II, III dalių pirkimo kaina yra 2 908 417,83 Eur. Sutarties I dalies dalyką sudarė daugiabučių, esančių ( - ), atnaujinimo darbai, Sutarties II dalies dalyką sudarė daugiabučių, esančių ( - ), atnaujinimo darbai, Sutarties III dalies dalyką sudarė daugiabučių, esančių ( - ), atnaujinimo darbai.

15Atsakovė laikosi pozicijos, kad Sutarties I dalies, kurios kaina 1 140 419,18 Eur, darbus pradelsė atlikti 55 dienas, nes vietoje 2015 m. spalio 1 d. šie darbai perduoti ieškovei 2015 m. lapkričio 26 d., delspinigiai sudarytų 12 544,40 Eur; Sutarties II dalies, kurios kaina 1 021 409,83 Eur, darbus pradelsė atlikti 74 dienas, kadangi vietoje 2015 m. spalio 1 d. šie darbai perduoti ieškovei 2015 m. gruodžio 15 d., delspinigiai sudarytų 15 116,72 Eur, Sutarties III dalies, kurios kaina 746 588,82 Eur, darbus pradelsė atlikti 55 dienas, nes vietoje 2015 m. spalio 1 d. šie darbai perduoti ieškovei 2015 m. lapkričio 26 d., delspinigiai sudarytų 8 212,60 Eur; viso 35 873,72 Eur delspinigių sumą. Teismas sprendžia, kad nors Sutarties 6.3 punkte numatyta užsakovo teisė reikalauti delspinigių, juos skaičiuojant nuo Sutarties kainos, tačiau Sutarties 9.1 punkte bendra Sutarties kaina nėra nurodyta, išskiriama kiekvienos dalies (I, II ir III) pirkimo kaina, todėl pripažintina, kad delspinigiai, aiškinant šią sutartį, turėtų būti skaičiuojami atitinkamai įvertinus, kokios Sutarties dalies darbus ir kiek laiko atsakovė pradelsė priduoti ieškovei. Pripažintina, kad delspinigiai skaičiuotini pagal kiekvienos Sutarties dalies, o ne visų Sutarties dalių bendrą, pirkimo kainą, todėl pripažįsta priskaičiuotiną 35 873,72 Eur delspinigių sumą.

16Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Sutarties 9.7 punktą, jeigu rangovas negauna mokėjimo nustatytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius, kurių dydis yra 0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną, t.y. delspinigiai neskaičiuojami nuo visos Sutarties bendros pirkimo kainos, kaip, kad skaičiuojant delspinigius pagal Sutarties 6. 3 punktą, nuo visos sutarties kainos. Todėl aiškinant Sutarties 9.1 punkto nuostatas taip, kaip nurodo ieškovė, būtų pažeista sutarties šalių pusiausvyra, lygiateisiškumo principas, nes užsakovė ieškovė yra aiškiai palankesnėje padėtyje nei rangovė atsakovė.

17Be to, byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė taip pat tinkamai nevykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ir atsakovė yra pateikusi ieškovei 2015 m. gruodžio 18 d. pažymą dėl delspinigių priskaičiavimo Nr. 12 - 458,07 Eur sumai ir 2015 m. gruodžio 31 d. pažymą delspinigių paskaičiavimui Nr. 13 – 4 308,46 Eur sumai (t.1, b.l. 78-81). Tačiau ieškovė šia suma nesutinka mažinti savo reikalavimo atsakovei, nors 458,07 Eur suma buvo sumažinta 2015 m. gruodžio 29 d. delspinigių pažymoje Nr. 2 nurodyta 8259,81 Eur suma, paskaičiuota už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 14 d., taip pat šalių pasirašytu 2015 m. gruodžio 31 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu užskaityta 4308,46 Eur suma pagal 2015 m. gruodžio 31 d. pažymą, nurodant, kad galutinį saldo ieškovo naudai sudaro 39 350,51 Eur (t.1, b.l. 148). Savo dublike ieškovė nurodė, kad sutiktų taikyti įskaitymą, jeigu būtų pasirašyta taikos sutartis.

18Atsakovė teigia, kad delspinigiai turėtų būti mažinami. Teigia, kad ieškovė nuostolių nepatyrė, nes šildymo sezonas pradėtas 2015 m. spalio 9 d., ką patvirtino ieškovė dublike, o paprastai butuose šildymas pradedamas ir vėliau, todėl ieškovė reikalauja delspinigių už laikotarpį ne mažesnį nei 10 dienų, už kurį ieškovė šildymo kompensacijų gyventojams nemokėjo, taip pat šildymo kaštai sumažėja, kai faktiškai atliekami fasado, stogo apšiltinimo, langų keitimo bei šildymo sistemos atnaujinimo darbai, o šiuo atveju Sutarties I ir III pirkimo dalyse numatyti šilumos energiją taupantys darbai iki 2015/2016 metų šildymo sezono pradžios buvo pabaigti (t.2, b.l. 49-52), o Sutarties II pirkimo dalyje numatyti šilumos energiją taupantys darbai buvo atlikti didžiąja dalimi (t.2, b.l. 53, 54). Teismas sutinka su tokiais teiginiais įvertinęs atsakovės pateiktus atliktų darbų perdavimo –priėmimo aktus už 2015 m. rugsėjo mėnesį, taip pat ieškovės pateiktus atliktų darbų perdavimo –priėmimo aktus už 2015 m. liepos-rugsėjo mėnesį (t.1, b.l. 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 141).

19Atsakovas prašo atsižvelgti į tai, kad atsakovės pelnas už 2016 m. sausio –kovo mėnesius sudarė tik 16 tūkstančių Eurų (t.2, b.l. 55), o priteisus ieškovės reikalaujamą sumą bendrovei kiltų rimtų finansinių sunkumų.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nustatydamas, ar yra pagrindo pagal CK 6.73 straipsnio nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas sumažinti, bei spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi įvertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

21Nagrinėjamos bylos atveju bylą nagrinėjantis teismas, įvertinęs prašomų priteisti netesybų faktinių aplinkybių visumą, pripažįsta ieškovės prašomas priteisti netesybas aiškiai per didelėmis, todėl jas mažina 30 proc., įvertindamas:

  1. Ieškovė Rokiškio rajono savivaldybės administracija tiesioginių nuostolių dėl atsakovo laiku neatliktų renovavimo darbų nepatyrė, tačiau dublike nurodė patyrusi netiesioginių išlaidų – šildymo sezono metu išmokėtų piniginių kompensacijų renovuojamų namų gyventojams, tačiau kokias sumas (kompensacijas) išmokėjo ieškovė teismui duomenų nepateikė, todėl šio motyvo teismas negali pripažinti įrodytu (CPK 178 straipsnis);
  2. Pirkimo sutartyje nustatytas darbų atlikimo terminas 2015-08-19 papildomu 2015-08-05 susitarimu Nr. DS-525 buvo pratęstas iki 2015-10-01 ne dėl atsakovės kaltės, o todėl, kad Sutarties vykdymo metu buvo nustatytos Techninio projekto klaidos ir netikslumai, atsirado poreikis vykdyti papildomus, į sutartį neįtrauktus darbus ir t.t. (T.1, b.l. 53-61), kas turėjo įtakos atsakovės vykdomų darbų apimčiai, išaugo poreikis didesnio skaičiaus darbuotojų, darbų atlikimas rudens laikotarpiu nėra toks palankus kaip vasarą ir t.t.;
  3. Darbų atlikimo terminas pradelstas apie pusantro mėnesio, kuris negali būti pripažintinas kaip nepateisinamai per ilgas ir sukėlęs ieškovui ar kitiems asmenims kokius nors esminius praradimus ar žalą, nes ieškovė tai patvirtinančių įrodymų į bylą nepateikė;
  4. Sutartyse numatyta esminė disproporcija ir nelygybė, apskaičiuojant delspinigius užsakovės ir rangovės atžvilgiu. Atsakovė, pasirašydama sutartį, privalėjo sutikti su tokiomis sutarties sąlygomis, nes priešingu atveju sutartis nebūtų buvusi sudaryta.

22Kaip jau buvo nurodyta, teismas netesybomis pripažįsta 35 873,72 Eur delspinigių sumą, apskaičiuotą atskirai pagal kiekvienos iš 1 , 2 ir 3 sutarčių kainą, įvertinant pradelstą laiką.

23Tokiu atveju, mažinant prašomas priteisti netesybas 30 proc. nuo teismo pripažintos 35 873,72 Eur sumos, turėtų būti priteistina 25 111,60 EUR suma. Tuo pačiu įvertintina, kad, kaip minėta aukščiau, 458,07 Eur suma buvo sumažinta 2015 m. gruodžio 29 d. delspinigių pažymoje Nr. 2 nurodyta 8 259,81 Eur suma, paskaičiuota už laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 14 d., taip pat šalių pasirašytu 2015 m. gruodžio 31 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu užskaityta 4 308,46 Eur suma pagal 2015 m. gruodžio 31 d. pažymą, nurodant, kad galutinį saldo ieškovo naudai sudaro 39 350,51 Eur (t.1, b.l. 148). Todėl užskaitytomis sumomis (viso 4 766,53 Eur) mažinamos priteistinos netesybos, nes dar iki bylos iškėlimo teisme, 2015 m. gruodžio 29 ir 31 d. šalys atliko priešinių prievolių įskaitymą, ko neginčija nei viena iš šalių. Galutinai priteistina delspinigių suma sudaro 20 345,07 Eur.

24Ieškovė Rokiškio rajono savivaldybės administracija, sutinkamai su CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nes ieškiniu siekiama apginti savivaldybės interesus.

25CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidas, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

26Tokiu būdu iš atsakovės priteistina 610,35 EUR žyminio mokesčio ir 8,05 EUR teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-265, 270 straipsniais,

Nutarė

28Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš AB „Statkorpas“ (į k 147651620) 20 345,07 EUR netesybų Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (JAK 188772248) naudai bei 610,35 EUR žyminio mokesčio ir 8,05 EUR teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 618,40 EUR į valstybės biudžetą.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė Rokiškio rajono savivaldybės administracija ieškinyje ir dublike... 5. Atsakovė UAB „Statkorpas“ atsiliepimu į ieškinį ir tripliku prašo... 6. Liudytojas Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir... 7. Liudytojas, UAB „Statkorpas“ direktorius, R. A. teisme paaiškino, kad... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje nustatyta, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir UAB... 10. Pagal Sutarties 6.1 punktą atsakovė įsipareigojo darbus baigti per 12... 11. Atsakovė nustatytu terminu darbų nepabaigė, nors ieškovė dėl sutartinių... 12. Ieškovė 2015 m. rugsėjo 29 d. raštu įspėjo atsakovę dėl delspinigių... 13. Pagal Sutarties 6. 3 punktą šalys susitarė, kad rangovui vėluojant atlikti... 14. Byloje kilo ginčas dėl delspinigių skaičiavimo principo, kadangi ieškovė... 15. Atsakovė laikosi pozicijos, kad Sutarties I dalies, kurios kaina 1 140 419,18... 16. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Sutarties 9.7 punktą, jeigu... 17. Be to, byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė taip pat tinkamai nevykdė... 18. Atsakovė teigia, kad delspinigiai turėtų būti mažinami. Teigia, kad... 19. Atsakovas prašo atsižvelgti į tai, kad atsakovės pelnas už 2016 m. sausio... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nustatydamas,... 21. Nagrinėjamos bylos atveju bylą nagrinėjantis teismas, įvertinęs prašomų... 22. Kaip jau buvo nurodyta, teismas netesybomis pripažįsta 35 873,72 Eur... 23. Tokiu atveju, mažinant prašomas priteisti netesybas 30 proc. nuo teismo... 24. Ieškovė Rokiškio rajono savivaldybės administracija, sutinkamai su CPK 83... 25. CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidas, nuo kurių... 26. Tokiu būdu iš atsakovės priteistina 610,35 EUR žyminio mokesčio ir 8,05... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 28. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...