Byla e2-6933-779/2018
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Elguva“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant Julijai Taraškevič, Jolitai Aleksejūnaitei, dalyvaujant ieškovės Daugiabučio namo, Igno Šimulionio g. Nr. 5, Vilniuje, atstovui pirmininkui V. Z., advokatui Giedriui Baziuliui, atsakovų G. M. ir M. M. atstovui advokato padėjėjui R. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Daugiabučio namo, Igno Šimulionio g. Nr. 5, Vilniuje, savininkų bendrijos ieškinį atsakovams G. M., M. M. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Elguva“,

Nustatė

3ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų G. M. ir M. M. 6927,56 Eur skolos, 805,53 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Patikslintame ieškinyje nurodė, kad atsakovams nuosavybės teise priklauso administracinės patalpos su parduotuve, esančios (duomenys neskelbtini), už kurias atsirado ginčo įsiskolinimas. Atsakovai yra sutuoktiniai, jiems patalpos priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Atsakovai neatsiskaito su ieškove už komunalines, eksploatavimo, buhalterinės apskaitos, techninės priežiūros, kaupiamojo fondo, priešgaisrinių sistemų priežiūros, valymo, lifto priežiūros ir eksploatacijos, vandens ir kitas paslaugas su bendrija. Atsakovai nėra apmokėję ieškovei už paslaugas pagal sąskaitas-faktūras: 2014-03-17 Nr. 14-02-122, 2014-04-07 Nr. 14-03-122, 2014-05-07 Nr. 14-04-122, 2014-06-09 Nr. 14-05-122, 2014-07-09 Nr. 14-06-122, 2014-08-08 Nr. 14-07-122, 2014-09-05 Nr. 14-08-122. 2014-10-07 Nr. 14-09-122, 2014-11-07 Nr. 14-10-122, 2014-12-08 Nr. 14-11-122, 2015-01-19 Nr. 15-01-122, 2015-02-12 Nr. 15-02-122, 2015-03-12 Nr. 15-03-122, 2015-04-09 Nr. 15-04-122, 2015-05-08 Nr. 15-05-122, 2015 06 Nr. 15-06-122, 2015-07-07 Nr. 15-01-122, 2015-08- Nr. 15-02-122, 2015-09-07 Nr. 15-03-122, 2015-10-07 Nr. 15-04-122, 2015-11-06 Nr. 15-05-122, 2015-12-07 Nr. 15-06-122, 2016-01-12 Nr. 16-01-122, 2016-02-10 Nr. 16-02-122, 2016-03-07 Nr. 16-03-122 2016-04/07 Nr. 16-04-122, 2016-05-09 Nr. 16-05-122, 2016-06-09 Nr. 16-06-122, 2016-07-08 Nr. 16-07-122, 2016-08-08 Nr. 16-08-122, 2016-09-05 Nr. 16-09-122, 2016-10-07 Nr. 16-10-122, 2016-11-07 Nr. 16-11-122, 2016-12-07 Nr. 16-12-122, 2017-01-06 Nr. 17-01-122, 2017-02-09 Nr. 17-02-122, 2017-03-03 Nr. 17-03-122. Atsakovai yra skolingi ieškovei 6 927,56 Eur skolos, 805,53 Eur palūkanų. PVM sąskaitose faktūrose nurodytos sumos ir paslaugos (komunalinės, šildymo, kaupiamojo fondo, atliekų išvežimo ir kt.) – būtinos išlaikyti turtą, todėl jas apmokėti privalu abiems sutuoktiniams.

5Atsakovai pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti atsakovams iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovams nuosavybės teise priklauso administracinės patalpos, esančios (duomenys neskelbtini). 2010 m. kovo 01 d. atsakovai ir UAB „Elguva” sudarė patalpų panaudos sutartį, kurios pagrindu atsakovai (panaudos davėjai) suteikė teisę UAB „Elguva“ (panaudos gavėjui) neatlygintinai naudotis patalpomis. 2011 m. kovo 16 d. atsakovai ir UAB „Elguva“ sudarė Priedą Nr. 1 prie 2010 m. kovo 01 d. Panaudos sutarties, kurios pagrindu atsakovai (panaudos davėjai) suteikė teisę UAB „Elguva“ (panaudos gavėjui) neatlygintinai naudotis negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis adresu (duomenys neskelbtini). Panaudos sutarties 2.2.5 p. buvo įtvirtinta, kad panaudos gavėjas įsipareigoja savo lėšomis apmokėti visas patalpų eksploatacines išlaidas, įskaitant komunalinius mokesčius, nekilnojamojo turto, administravimo ir/ar techninės priežiūros mokesčius, patalpoms tenkančius bendrojo naudojimo patalpų priežiūros ir eksploatavimo mokesčius. Minima sutartinė nuostata atitinka ir įstatyminį reguliavimą, t. y. vadovaujantis CK 6.636 str. panaudos gavėjas privalo išlaikyti ir saugoti jam pagal sutartį perduotą daiktą, taip pat daryti turto einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Panaudos sutartis buvo nutraukta 2015 m. rugpjūčio 31 d. Laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 01 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. patalpomis panaudos pagrindais naudojosi UAB „Elguva“, kuri Panaudos sutartimi įsipareigojo išlaikyti patalpas – mokėti visas su patalpų eksploatavimu susijusias išlaidas. Kadangi aukščiau nurodytu laikotarpiu galiojo tarp atsakovų ir UAB „Elguva“ sudaryta Panaudos sutartis, kuri patvirtina, kad atsakovai, perduodami neatlygintinai naudotis jiems priklausančias patalpas UAB „Elguva“, perleido panaudos gavėjui savo kaip patalpų savininkų įstatyminę pareigą apmokėti bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, darytina išvada, jog ieškovo reikalavimas priteisti skolą už komunalines paslaugas, eksploatavimo, buhalterinės apskaitos, techninės priežiūros, kaupiamojo fondo ir kt. paslaugas, susidariusią per laikotarpį nuo 2010 m. kovo 01 d. iki 2015 m. rugpjūčio 23 d., yra teisiškai nepagrįstas. Įstatymai nedraudžia savininkui susitarti su buto ar kitų patalpų nuomininku/panaudos gavėju dėl to, kad jis apmokės šias išlaidas. Esant tokiam susitarimui, buto ar kitų patalpų savininkas yra atleidžiamas nuo nurodytų išlaidų apmokėjimo, kadangi ši pareiga perduodama nuomininkui/panaudos gavėjui. Panaudos davėjas neturi pareigos apmokėti daikto išlaikymo išlaidas, kadangi priešinga logika suponuotų, jog panaudos davėjas suteikęs teisę panaudos gavėjui neatlygintinai naudotis daiktu ne tik, kad negautų jokios ekonominės naudos, bet dar ir patirtų išlaidas, o toks panaudos instituto aiškinimas iškreiptų jo ekonominę logiką, bei panaudos santykį paverstų ekonomiškai neracionaliu panaudos davėjo atžvilgiu. Ieškovė visą laikotarpį sąskaitas už teikiamas paslaugas rašydavo ir teikdavo būtent UAB „Elguva“, tokiais veiksmais pripažindama, kad būtent UAB „Elguva“ yra atsakinga už išlaidų, susijusių su patalpų eksploatavimu mokėjimą. 2017 m. birželio 21 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. B2-1127-864/2017, kuria patvirtino ieškovės 17 580,27 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą UAB „Elguva“ bankroto byloje, o ieškovą įtraukė į trečios eilės kreditorių sąrašą. Atsakovo žiniomis, minimą kreditorinį reikalavimą, sudaro skola pagal ieškovės pateiktas sąskaitas UAB „Elguva“ už ieškovės suteiktas paslaugas, susijusias su patalpų eksploatavimu ir kurių dalies reikalaujama iš atsakovo šioje byloje. Pažymėtina, kad tokiu būdu, ieškovė pakartotinai reikalauja tų pačių sumų iš atsakovo, kurios jau yra priteistos (patvirtintos nutartimi bankroto byloje) iš UAB „Elguva“. Tokiu būdu, ieškovė siekia du kartus prisiteisti tą pačią skolą iš dviejų skirtingų subjektų, kas sąlygotų neteisėtą ir nepagrįstą ieškovo praturtėjimą. Ieškovės reikalavimas priteisti skolą, susidariusią už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, atsižvelgiant į aplinkybę, jog tapatus reikalavimas yra pateiktas ir patvirtintas UAB „Elguva“ bankroto byloje, yra vertintinas kaip netinkamas teisės į teisminę gynybą realizavimas, o teismui tenkinus ieškovės reikalavimą būtų sukurta ydinga situacija, sudaranti pagrindą ieškovei įgyti turtą be teisinio pagrindo.

6Trečiasis asmuo BUAB „Elguva“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su patikslintu ieškiniu sutiko. Nurodė, kad 2016-07-12 Vilniaus apygardos teismas iškėlė UAB „Elguva“ bankroto bylą. 2017-03-13 nutartimi UAB „Elguva“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Ieškovės finansinis reikalavimas 17580,27 Eur sumai patvirtintas 2017-06-21 Vilniaus apygardos teismo nutartimi. Kreditorinis reikalavimas buvo grindžiamas UAB „Elguva“ išrašytomis ir neapmokėtomis sąskaitomis-faktūromis. Finansinio reikalavimo pagrindimui kreditorius pateikė šių sąskaitų nuorašus, todėl šis reikalavimas ginčytas nebuvo. Paaiškėjo naujos aplinkybės, kad ieškovės buhalterė išrašė PVM sąskaitas-faktūras UAB „Elguva“ už patalpas, kurios jau nuo 2010-02-09 priklauso kitiems savininkams – atsakovams. 2018-04-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pagal ieškovės prašymą kreditorinis reikalavimas patikslintas ir sumažintas iki 518,61 Eur. Dėl ieškovės apsirikimo sąskaitos buvo išsiųstos ne tam adresatui, todėl nustačius apsirikimą, skola turi būti išieškota iš teisėtų patalpų savininkų – atsakovų, kurie patalpas įsigijo 2010-02-09.

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas palaikė ieškinio reikalavimus ir ieškinyje nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad ilgą laiką ieškovei nebuvo žinoma apie tai, kad atsakovai įsigijo patalpas, (duomenys neskelbtini). Kadangi ieškovė nežinojo apie patalpų savininkų pasikeitimą, sąskaitos už suteiktas paslaugas buvo išrašomos UAB „Elguva“. Apie patalpų savininkų pasikeitimą neinformavo nei UAB „Elguva“, nei atsakovai.

8Ieškovės pirmininkas nurodė, kad skola susidarė už laikotarpiu nuo 2014 m. vasario mėn. iki 2017 m. vasario mėn. patalpoms suteiktas paslaugas. Apie patalpų savininkų pasikeitimą ieškovės neinformavo nei UAB „Elguva“, nei atsakovai. Skolos suma, kurią prašo priteisti iš atsakovų, neįtraukta į UAB „Elguva“ bankroto byloje patvirtintą ieškovės kreditorinį reikalavimą. Tarp atsakovų ir UAB „Elguva“ sudarytos panaudos sutarties tarp bendrijos dokumentų nebuvo ir nėra.

9Atsakovų atstovas palaikė atsiliepimo argumentus. Nurodė, kad panaudos sutarties, sudarytos tarp UAB „Elguva“ ir atsakovų, pagrindu UAB „Elguva“ prisiėmė prievolę mokėti ieškovei už patalpoms suteiktas paslaugas. Sąskaitose nurodytų sumų neginčijo. Nurodė, kad už susidariusią skolą atsakinga UAB „Elguva“. Paaiškino, kad buvęs UAB „Elguva“ akcininkas A. P. yra atsakovės G. M. tėvas.

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

12Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo 2010-02-09 negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos su parduotuve, esančios (duomenys neskelbtini), 424,17 kv. m. ploto, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso atsakovams M. M. ir G. M.. Ankstesnė nurodytų patalpų savininkė – UAB „Elguva“. 2010-03-01 Panaudos sutartimi, sudaryta tarp atsakovės G. M. ir UAB „Elguva“, atsakovė perdavė UAB „Elguva“ laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti jai kartu su atsakovu M. M. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančias 424,17 kv. m. ploto patalpas, esančias I.Šimulionio g. 5, Vilniuje. 2015-08-01 Susitarimu dėl panaudos sutarties nutraukimo atsakovė ir UAB „Elguva“ susitarė nuo 2015-08-31 nutraukti Panaudos sutartį. 2014-03-17 ieškovė išrašė UAB „Elguva“ (vėliau sąskaitos perrašytos atsakovui M. M.) sąskaitą-faktūrą Nr. 14-02-122 už patalpoms I.Šimulionio g. 5, Vilniuje, suteiktas patalpų eksploatavimo, administravimo, techninės priežiūros, komunalines paslaugas 5077,22 Lt (1470,46 Eur) sumai, 2014-04-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 14-03-122 5650,80 Lt (1636,58 Eur) sumai, 2014-05-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 14-04-122 6152,55 Lt (1781,90 Eur) sumai, 2014-06-09 – sąskaitą-faktūrą Nr. 14-05-122 6784,14 Lt (1964,82 Eur) sumai, 2014-07-09 – sąskaitą-faktūrą Nr. 14-06-122 7398,72 Lt sumai, 2014-08-08 – sąskaitą-faktūrą Nr. 14-07-122 8008,93 Lt (2319,55 Eur) sumai, 2014-09-05 –sąskaitą-faktūrą Nr. 14-08-122 8605,27 (2492,26 Eur) sumai, 2014-10-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 14-09-122 9233,94 Lt (2674,33 Eur) sumai, 2014-11-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 14-10-122 9866,98 Lt (2857,67 Eur) sumai, 2014-12-08 – sąskaitą-faktūrą Nr. 14-11-122 10492,34 Lt (3038,79 Eur) sumai, 2015-01-19 – sąskaitą-faktūrą Nr. 15-01-122 3225,36 Eur sumai, 2015-02-12 – sąskaitą-faktūrą Nr. 15-02-122 3410,21 Eur sumai, 2015-03-12 – sąskaitą-faktūrą Nr. 15-03-122 3599,90 Eur sumai, 2015-04-09 – sąskaitą-faktūrą Nr. 15-04-122 3788,53 Eur sumai, 2015-05-08 – sąskaitą-faktūrą Nr. 15-05-122 3983,99 Eur sumai, 2015-06-08 – sąskaitą-faktūrą Nr. 15-06-122 4174,07 Eur sumai, 2015-07-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 15-07-122 4365,41 Eur sumai, 2015-08-07 Nr. 15-08-122 4550,45 Eur sumai, 2015-09-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 15-09-122 4729,78 Eur sumai, 2015-10-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 15-10-122 4912,30 Eur sumai, 2015-11-06 – sąskaita-faktūrą Nr. 15-11-122 5087,26 Eur sumai, 2015-12-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 15-12-122 5272,30 Eur sumai, 2016-01-12 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-01-122 5456,08 Eur sumai, 2016-02-10 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-02-122 5637,34 Eur sumai, 2016-03-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-03-122 5830,62 Eur sumai, 2016-04-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-04-122 6016,14 Eur sumai, 2016-05-09 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-05-122 6203,70 Eur sumai, 2016-06-09 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-06-122 6389,61 Eur sumai, 2016-07-08 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-07-122 6575,91 Eur sumai, 2016-08-08 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-08-122 6782,02 Eur sumai, 2016-09-05 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-09-122 6985,61 Eur sumai, 2016-10-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-10-122 7190,46 Eur sumai, 2016-11-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-11-122 7389,21 Eur sumai, 2016-12-07 – sąskaitą-faktūrą Nr. 16-12-122 7611,16 Eur sumai, 2017-01-06 – sąskaitą-faktūrą Nr. 17-01-122 7812,02 Eur sumai, 2017-02-09 – sąskaitą-faktūrą Nr. 17-02-122 8022,42 Eur sumai, 2017-03-03 – sąskaitą-faktūrą Nr. 17-03-122 8224,34 Eur sumai. Vilniaus apygardos teismo 2016-07-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4796-794/2016 UAB „Elguva“ iškelta bankroto byla. Nutartis, po apeliacinio proceso, įsiteisėjo 2016-09-22. 2017-04-03 ieškovė kreipėsi į BUAB „Elguva“ bankroto administratorių A. S. ir nurodė, kad pagal 2012-2017 ieškovės pateiktas sąskaitas-faktūras už komunalines paslaugas, bendrą el. energiją, vandenį patalpoms (duomenys neskelbtini), UAB „Elguva“ yra skolinga 17580,27 Eur. Vilniaus apygardos teismo 2017-06-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1127-684/2017 patvirtintas BUAB „Elguva“ kreditorių reikalavimų sąrašas, į jį įtraukiant Daugiabučio namo Igno Šimulionio g. 5, Vilniuje, savininkų bendrijos 17850,27 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Vilniaus apygardos teismo 2018-04-24 nutartimi, teismui įvertinus aplinkybę, kad BUAB „Elguva“ nuo 2010-02-09 nėra patalpų savininkė, nutarta Daugiabučio namo Igno Šimulionio g. 5, Vilniuje, savininkų bendrijos prašymą dėl kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimo tenkinti, sumažinti kreditoriaus Daugiabučio namo Igno Šimulionio g. 5, Vilniuje, savininkų bendrijos finansinį reikalavimą iki 518,61 Eur.

13Dėl prievolės tarp ieškovės ir atsakovų egzistavimo

14Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 str. 1 d.). Nuosavybės teisė gali būti asmeninė arba bendroji. Viena bendrosios nuosavybės teisės rūšių yra bendroji dalinė nuosavybės teisė.

15Vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 1 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. To paties straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (CPK 4.82 str. 4 d.). Remiantis išdėstytu, prievolė išlaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus ir mokėti kaupiamąsias įmokas sieja būtų, kitų patalpų savininkus ir asmenis, teikiančius daugiabučio namo administravimo, eksploatavimo, priežiūros, komunalines paslaugas. Teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad CK 4.82 straipsnyje numatyta pareiga išlaikyti namo bendrojo naudojimo objektus ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą, yra išimtinai siejama su nuosavybės teise ir tenka tik gyvenamųjų ar kitų patalpų savininkams (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-348-340/2017).

16Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, dėl kurių nėra ginčo, kad ieškovė teikia daugiabučio namo (duomenys neskelbtini), bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo, priežiūros ir komunalines paslaugas. Nuo 2010-02-09 negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos su parduotuve, esančios (duomenys neskelbtini), 424,17 kv. m. ploto, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso atsakovams M. M. ir G. M.. Taigi, nuo 2010-02-09 atsakovams atsirado pareiga apmokėti išlaidas daugiabučio namui, esančiam I.Šimulionio g. 5, Vilniuje, išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

17Bylos duomenys patvirtina, kad 2010-03-01 Panaudos sutartimi, sudaryta tarp atsakovės G. M. ir UAB „Elguva“, atsakovė perdavė UAB „Elguva“ laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudoti jai kartu su atsakovu M. M. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančias 424,17 kv. m. ploto patalpas, esančias (duomenys neskelbtini). Panaudos sutarties 2.2.5 punktu UAB „Elguva“ įsipareigojo savo lėšomis apmokėti visas patalpų eksploatacines išlaidas, įskaitant komunalinius mokesčius, patalpoms tenkančius bendrojo naudojimo patalpų priežiūros ir eksploatavimo mokesčius. 2011-03-16 Priedu Nr. 1 prie 2010-03-01 Panaudos sutarties šalys susitarė, kad UAB „Elguva“ patalpomis, esančiomis (duomenys neskelbtini), naudojasi 2010-03-01 Panaudos sutartyje nustatytomis sąlygomis, UAB „Elguva“ įsipareigoja mokėti visas su turto eksploatavimu susijusias išlaidas, įskaitant komunalinius mokesčius, nekilnojamojo turto, administravimo ir/ar techninės priežiūros mokesčius. 2015-08-01 Susitarimu dėl panaudos sutarties nutraukimo atsakovė ir UAB „Elguva“ susitarė nuo 2015-08-31 nutraukti Panaudos sutartį; UAB „Elguva“ įsipareigojo iki 2015-08-31 apmokėti visas su patalpų eksploatavimu susijusias išlaidas (komunalinius mokesčius, turto administravimo mokesčius, techninės priežiūros mokesčius).

18Atsakovai teigia, kad ne juos, bet patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), panaudos gavėją – UAB „Elguva“ siejo prievolė mokėti visas su patalpų (duomenys neskelbtini), eksploatavimu, administravimu ir tinkamu išlaikymu susijusias išlaidas. Šį teiginį atsakovai grindžia tuo, kad: 1) Panaudos sutartimi prievolė mokėti visas su patalpų (duomenys neskelbtini), eksploatavimu susijusias išlaidas atsirado UAB „Elguva“, o ne atsakovams; 2) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimuose dėl nuomos teisinių santykių, kurie yra giminingi panaudos santykiams, išaiškinta, kad esant susitarimui tarp nuomininko/panaudos gavėjo ir nuomotojo/panaudos davėjo, nuomotojas/panaudos davėjas yra atleidžiamas nuo nurodytų išlaidų apmokėjimo; 3) PVM sąskaitas faktūras ieškovė išrašė UAB „Elguva“, tokiu būdu pripažindama, kad pareigą mokėti visas su patalpų eksploatavimu susijusias išlaidas privalo UAB „Elguva“; 4) atsižvelgiant į tai, kad panaudos institutu panaudos gavėjas įgyja teisę daiktu naudotis neatlygintinai, jis turi savo sąskaita padengti daikto neatlygintinio naudojimosi metu atsiradusias daikto išlaikymo išlaidas.

19Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad nuo 2010-03-01 iki 2015-08-31 tarp atsakovų ir UAB „Elguva“ egzistavo susitarimas (Panaudos sutartis), pagal kurį UAB „Elguva“ įsipareigojo laikotarpiu nuo 2010-03-01 iki 2015-08-31 mokėti visas su patalpų (duomenys neskelbtini), eksploatavimu susijusias išlaidas.

20Pažymėtina, kad Panaudos sutartis siejo tik atsakovus ir UAB „Elguva“, reglamentavo būtent šių šalių tarpusavio santykius. Ieškovė nebuvo šios sutarties šalimi. Pagal sutarčių teisėje taikomą sutarties uždarumo doktriną, sutartis sukuria teises ir pareigas ją sudariusiems asmenims ir, išskyrus įstatyme įtvirtintas išimtis, nesukuria teisių ir pareigų tretiesiems asmenims. Sutarties uždarumo principas lemia, kad tik sutarties šalys gali reikšti reikalavimus dėl jos netinkamo vykdymo; sutartinės civilinės atsakomybės tikslas ir teikiamos apsaugos ribos – sutartį sudariusių asmenų interesų, susijusių su tinkamu sutarties įvykdymu, apsauga (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2014). Sutartinė prievolė mokėti visas su patalpų (duomenys neskelbtini), eksploatavimu susijusias išlaidas, ir atitinkamai teisė reikalauti iš sutarties kilusią prievolę vykdyti natūrą, taikyti sutarties nevykdymo teisines pasekmes siejo būtent atsakovus ir UAB „Elguva“. Tuo tarpu ieškovė, nebūdama Panaudos sutarties šalimi (net nežinodama apie tokios sutarties sudarymą ir sąlygas, kaip nustatyta iš šalių procesinių dokumentų ir teismo posėdžio metu) neturėjo jokių teisių UAB „Elguva“ atžvilgiu, negalėjo kontroliuoti tinkamo sutartinių įsipareigojimų, įskaitant įsipareigojimą mokėti visas su patalpų eksploatavimu susijusias išlaidas, vykdymo. Taigi, ieškovė, nebūdama Panaudos sutarties šalimi, neturėjo jokio teisinio pagrindo nuo 2010-02-09 (kai patalpų savininkais tapo atsakovai) reikalauti iš UAB „Elguva“ mokėti su patalpų eksploatavimu, administravimu, priežiūra susijusias išlaidas. Ieškovė turėjo teisę reikalauti mokėti nurodytas išlaidas tik patalpų savininkų – atsakovų atžvilgu.

21Atsakovų manymu, faktas, kad tarp atsakovų ir UAB „Elguva“ buvo sudaryta Panaudos sutartis, atleido atsakovus nuo pareigos mokėti su patalpų eksploatavimu susijusias išlaidas.

22Vadovaujantis CK 6.629 straipsnio 1 dalimi, neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad neatlygintinio naudojimosi daiktu sutarčiai atitinkamai taikomos šio kodekso nuomos teisinius santykius reglamentuojančių 6.477 straipsnio 2 ir 3 dalių, 6.478, 6.479, 6.481, 6.489 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 6.501 straipsnio nuostatos. Nurodytose nuomos santykius reglamentuojančiose normose, kurios taikytinos taip pat ir panaudos teisiniams santykiams, nėra įtvirtinta panaudos gavėjo pareiga mokėti su patalpų administravimu, eksploatavimu susijusius mokesčius. Byloje nėra duomenų, jog atsakovė UAB „Elguva“ būtų sudariusi tam tikrus sandorius su ieškove, kurių pagrindu jai, kaip negyvenamųjų patalpų panaudos gavėjai, būtų kilusi ją ir ieškovę siejanti prievolė, pagal kurią UAB „Elguva“ turėtų pareigą ieškovei išlaikyti namo bendrojo naudojimo objektus ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Teismas pažymi, kad panaudos davėjo (nagrinėjamu atveju, atsakovų) ir panaudos gavėjo (nagrinėjamu atveju, UAB „Elguva“) susitarimas dėl patalpoms tenkančių mokesčių mokėjimo nėra pagrindas teisiniams santykiams tarp panaudos gavėjo (UAB „Elguva“) ir bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalinių paslaugų teikėjo (nagrinėjamu atveju, ieškovės) atsirasti. Prievolė atsakovams, kaip patalpų savininkams, CK 4.82 straipsnio pagrindu apmokėti visas su patalpų išlaidas, nepaisant to, kad tarp atsakovų ir UAB „Elguva“ buvo sudaryta Panaudos sutartis, nepakito ir nepasibaigė. Atsakovai nenurodė jokio įstatyminio pagrindo, dėl ko nurodyta prievolė, būtų pasikeitusi ar pasibaigusi (CPK 178 str.). Teismas tokių aplinkybių taip pat nenustatė. Remiantis išdėstytu, nėra pagrindo sutikti su atsakovų teiginiu, kad Panaudos sutarties sudarymas atleido atsakovus nuo pareigos mokėti su patalpų tinkamu išlaikymu susijusias išlaidas. Iš nurodytų teisės normų analizės ir byloje nustatytų faktinių aplinkybių darytina išvada, kad atsakovus ir ieškovę siejanti prievolė mokėti su patalpų išlaikymu susijusius mokesčius nuo pat atsakovams tampant patalpų savininkais iki šiol nepasibaigė.

23Atsakovų teigimu, atsižvelgiant į tai, kad panaudos institutu panaudos gavėjas įgyja teisę daiktu naudotis neatlygintinai, jis turi savo sąskaita padengti daikto neatlygintinio naudojimosi metu atsiradusias daikto išlaikymo išlaidas. Su tokiu atsakovų teiginiu nėra pagrindo sutikti. Kaip minėta, panaudos teisinius santykius reglamentuojančiose teisės normose nėra įtvirtina panaudos gavėjo pareiga apmokėti daikto neatlygintinio naudojimosi metu atsiradusias daikto išlaikymo išlaidas. Sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl tokių išlaidų apmokėjimo tvarkos, pvz. susitariant, kad daikto išlaikymo išlaidas apmoka panaudos gavėjas tokių išlaidų sumą sumokėdamas panaudos davėjui arba tiesiogiai daikto administravimo, eksploatavimo, komunalines paslaugas teikiantiems subjektams, tačiau tokia įstatyminė prievolė panaudos gavėjui nėra įtvirtinta.

24Atsakovai nurodo, kad teismų praktikoje suformuota taisės taikymo ir aiškinimo taisyklė, pagal kurią esant susitarimui tarp panaudos gavėjo ir panaudos davėjo, panaudos davėjas yra atleidžiamas nuo išlaidų už patalpų išlaikymą apmokėjimo. Su tokia atsakovų pozicija nėra pagrindo sutikti. Pažymėtina, kad kasacinio teismo išaiškinimai, pateikti civilinėse bylose, kurių faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamoje byloje nustatytų – atsakovu nurodytose bylose yra specifinis teisinių santykių subjektas – savivaldybė; nagrinėjama nuomos, o ne panaudos (šiai sutarties rūšiai nuomą reglamentuojančios normos taikytinos itin ribota apimtimi) sutarties teisinių santykių įtaka prievolei mokėti patalpoms tenkančius mokesčius; išnuomotos gyvenamosios patalpos (socialinis būstas), kurių nuomai taikytinos specialiosios normos. Remiantis išdėstytu, nėra pagrindo šioje civilinėje byloje remtis atsakovų nurodytose bylose pateiktais kasacinio teismo išaiškinimais.

25Atsakovų manymu, aplinkybė, kad laikotarpiu nuo 2014-03-17 iki 2017-03-03 už patalpų eksploatavimą, administravimą, priežiūrą, komunalines paslaugas ieškovės išrašytos PVM sąskaitos-faktūros buvo adresuotos UAB „Elguva“ sudaro pagrindą teigti, kad būtent UAB „Elguva“ turėjo pareigą prieš ieškovę atsiskaityti už ieškovės suteiktas paslaugas.

26Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu, juos ištyrus ir įvertinus, susiformuoja teismo įsitikinimas fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu). Tai reiškia, kad nereikalaujama, kad visiško teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2008).

27Tiek trečiasis asmuo UAB „Elguva“, tiek ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad sąskaitos UAB „Elguva“ buvo išrašytos per klaidą, kadangi ieškovė sąskaitų išrašymo metu nežinojo, kad UAB „Elguva“ perleido patalpas atsakovams ir nebėra patalpų savininke. Šių aplinkybių atsakovai civiliniame procese numatytomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė (CPK 178 str.) Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad nurodyti byloje dalyvaujantys asmenys (ieškovė ir BUAB „Elguva“) nurodė, kad sąskaitų išrašymo metu ieškovei nebuvo žinoma apie patalpų perleidimą atsakovų nuosavybėn, byloje nesant įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovei buvo tinkamai pranešta apie patalpų savininkų pasikeitimą, labiau tikėtina, kad ieškovė laikotarpiu nuo 2014-03-17 iki 2017-03-03 išrašydama sąskaitas UAB „Elguva“ sąžiningai klydo dėl prievolės mokėti už patalpų eksploatavimą, administravimą, priežiūrą, komunalines paslaugas šalies.

28Be to, vien aplinkybė, kad sąskaitos už patalpų eksploatavimą, administravimą, priežiūrą, komunalines paslaugas buvo išrašytos UAB „Elguva“, savaime (lot. ipso facto) nepakeičia ir nenutraukia tarp patalpų savininkų (atsakovų) ir ieškovės egzistuojančios prievolės, pagal kurią atsakovai turi pareigą mokėti už patalpų eksploatavimą, administravimą, priežiūrą, komunalines paslaugas šias paslaugas teikusiai ieškovei. Sąskaitos-faktūros tik patvirtina paslaugų suteikimo faktą ir jas išrašiusio asmens (ieškovės) reikalavimą sumokėti jose nurodytas sumas, tačiau savaime nereiškia, kad toks reikalavimas sąskaitose nurodytiems asmenims yra pagrįstas, turintis teisinį ir faktinį pagrindą. Kaip minėta aukščiau sprendime, prievolė siejanti atsakovus ir ieškovę, pagal kurią atsakovai turi pareigą mokėti už patalpų eksploatavimą, administravimą, priežiūrą, komunalines paslaugas, nepakito ir nepasibaigė. Faktas, kad sąskaitos UAB „Elguva“ buvo išrašytos per klaidą nesudaro pagrindo konstatuoti prievolės tarp ieškovės UAB „Elguva“ egzistavimo. Atsižvelgiant į išdėstytą, atsakovų argumentas, kad sąskaitų išrašymas UAB „Elguva“ reiškė, jo ieškovė tokiu būdu pripažino, kad patalpų išlaikymo išlaidas turi mokėti UAB „Elguva“, atmestinas kaip nepagrįstas.

29Dėl ieškovės reikalavimų

30Byloje nustatytos aplinkybės, kurių neginčija byloje dalyvaujantys asmenys, kad ieškovės laikotarpiu nuo 2014-03-17 iki 2017-03-03 už patalpų (duomenys neskelbtini), eksploatavimą, administravimą, priežiūrą, komunalines paslaugas išrašytos PVM sąskaitos-faktūros nebuvo apmokėtos. Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, kad neapmokėjus šių sąskaitų susidarė 6927,56 Eur dydžio įsiskolinimas. Nesant byloje priešingų įrodymų, teismas pripažįsta įrodytomis aplinkybes, kad laikotarpiu nuo 2014-03-17 iki 2017-03-03 už patalpų (duomenys neskelbtini), eksploatavimą, administravimą, priežiūrą, komunalines paslaugas išrašytos PVM sąskaitos-faktūros 6927,56 Eur sumai nebuvo apmokėtos.

31Iš Panaudos sutarties sąlygų matyti, kad UAB „Elguva“ buvo įsipareigojusi mokėti patalpoms tenkančius mokesčius, tačiau nevykdė nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atsakovams. Kaip minėta, dėl nurodytų UAB „Elguva“ neveikimo šiuo atveju ieškovei negali kilti nuostolių dėl to, kad, panaudos gavėjas (UAB „Elguva“) netinkamai vykdė Panaudos sutarties sąlygas, nes ieškovė nėra Panaudos sutarties šalis. Vien tai, kad UAB „Elguva“ nevykdė su atsakovais sudarytos panaudos sutarties (kurios sudarymą patvirtinantys dokumentai ieškovei net nebuvo pateikti, taigi ji apie atsakovų ir UAB „Elguva“ tarpusavio susitarimą nežinojo) nesudaro pagrindo atsakovams būti atleistiems nuo įstatyminės prievolės tinkamai išlaikyti namo I.Šimulionio g. 5, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektus, kurių bendrasavininkais yra atsakovai.

32Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kad atsakovai, turėdami tokią pareigą, tinkamai nemokėjo už patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), eksploatavimą, administravimą, priežiūrą, komunalines paslaugas pagal laikotarpiu nuo 2014-03-17 iki 2017-03-03 ieškovės išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, ieškovės naudai iš atsakovų solidariai priteistina 6927,56 Eur skola (CK 4.82 str. 3-4 d.).

33Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

34Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai tinkamai nevykdė savo prievolės laiku ir visiškai atsiskaityti su ieškove už patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), eksploatavimą, administravimą, priežiūrą, komunalines paslaugas, ieškovės reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 805,53 Eur palūkanų, paskaičiuotų už praleistus piniginių prievolių įvykdymo terminus, taikant 5 proc. metinę palūkanų normą, yra pagrįstas ir tenkintinas.

35Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovų solidariai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 7733,09 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2018-02-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

36Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškovės reikalavimai patenkinti visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos: 600,00 Eur už ieškovei suteiktas advokato teisines paslaugas byloje (CPK 79 str., 93 str.).

37Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 str. 3 d.), todėl valstybei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 174,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

38Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur) ir sudaro 15,94 Eur, šios procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai (CPK 92 str.).

39Kadangi iš atsakovų valstybės naudai priteistas tiek žyminis mokestis (174,00 Eur), tiek procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (15,94 Eur), iš viso iš atsakovų valstybės naudai priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 189,94 Eur (174,00 + 15,94).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 153 straipsnio 1 dalimi, 259 straipsniu, 268 – 270 straipsniais,

Nutarė

41Ieškinį tenkinti.

42Priteisti solidariai iš atsakovų G. M., gim. (duomenys neskelbtini), ir M. M., gim. (duomenys neskelbtini), 6927,56 Eur (šešis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt septynis eurus, 56 ct) skolos, 805,53 Eur (aštuonis šimtus penkis eurus, 53 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 7733,09 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-02-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės Daugiabučio namo Igno Šimulionio g. Nr. 5, Vilniuje, savininkų bendrijos, j.a.k. 301179580, naudai.

43Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų G. M., gim. (duomenys neskelbtini), ir M. M., 600,00 Eur (šešis šimtus eurų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės Daugiabučio namo Igno Šimulionio g. Nr. 5, Vilniuje, savininkų bendrijos, j.a.k. 301179580, naudai.

44Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų G. M., gim. (duomenys neskelbtini), ir M. M., 189,94 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis eurus, 94 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, arba Nr. ( - ), esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti... 4. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad atsakovams nuosavybės teise priklauso... 5. Atsakovai pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su... 6. Trečiasis asmuo BUAB „Elguva“ pateikė atsiliepimą į patikslintą... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas palaikė ieškinio... 8. Ieškovės pirmininkas nurodė, kad skola susidarė už laikotarpiu nuo 2014 m.... 9. Atsakovų atstovas palaikė atsiliepimo argumentus. Nurodė, kad panaudos... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo 2010-02-09 negyvenamoji patalpa –... 13. Dėl prievolės tarp ieškovės ir atsakovų egzistavimo... 14. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 15. Vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 1 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkams... 16. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, dėl kurių nėra ginčo, kad... 17. Bylos duomenys patvirtina, kad 2010-03-01 Panaudos sutartimi, sudaryta tarp... 18. Atsakovai teigia, kad ne juos, bet patalpų, esančių (duomenys neskelbtini),... 19. Iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad nuo 2010-03-01 iki... 20. Pažymėtina, kad Panaudos sutartis siejo tik atsakovus ir UAB „Elguva“,... 21. Atsakovų manymu, faktas, kad tarp atsakovų ir UAB „Elguva“ buvo sudaryta... 22. Vadovaujantis CK 6.629 straipsnio 1 dalimi, neatlygintinio naudojimosi daiktu... 23. Atsakovų teigimu, atsižvelgiant į tai, kad panaudos institutu panaudos... 24. Atsakovai nurodo, kad teismų praktikoje suformuota taisės taikymo ir... 25. Atsakovų manymu, aplinkybė, kad laikotarpiu nuo 2014-03-17 iki 2017-03-03 už... 26. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 27. Tiek trečiasis asmuo UAB „Elguva“, tiek ieškovė procesiniuose... 28. Be to, vien aplinkybė, kad sąskaitos už patalpų eksploatavimą,... 29. Dėl ieškovės reikalavimų... 30. Byloje nustatytos aplinkybės, kurių neginčija byloje dalyvaujantys asmenys,... 31. Iš Panaudos sutarties sąlygų matyti, kad UAB „Elguva“ buvo... 32. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kad atsakovai, turėdami tokią... 33. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę... 34. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai tinkamai nevykdė savo prievolės laiku ir... 35. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies... 36. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 37. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (Daugiabučių... 38. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 39. Kadangi iš atsakovų valstybės naudai priteistas tiek žyminis mokestis... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 153... 41. Ieškinį tenkinti.... 42. Priteisti solidariai iš atsakovų G. M., gim. (duomenys neskelbtini), ir M.... 43. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų G. M., gim. (duomenys neskelbtini), ir... 44. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų G. M., gim. (duomenys neskelbtini), ir... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...