Byla 2-2646-820/2017
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, dalyvaujant ieškovui V. A. ir jo atstovui advokatui Zenonui Juknevičiui, atsakovui V. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. A. ieškinį atsakovui V. B. dėl sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Pripažinti negaliojančia 2016 m. rugpjūčio 02 d. preliminarią nekilnojamųjų daiktų pirkimo - pardavimo sutartį.
  2. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, jog 2016 m. rugpjūčio 02 d. su atsakovu sudarė preliminarią buto, esančio ( - ), Vilniuje, sutartį dėl daikto pardavimo už 10 000 EUR (toliau tekste – Sutartis). Pagal Sutartį atsakovas sumokėjo 1 EUR avansą ir įregistravo sutartį Nekilnojamojo turto registre.
 3. Sutartis pripažintina negaliojančia, nes sudaryta suklydimo įtakoje ir yra apsimestinė.
 4. Ieškovas nurodė, jog neketino sukurti teisinių pasekmių ir Sutartis sudaryta neketinant faktiškai parduoti 2-jų kambarių buto Vilniuje už 10 000 EUR, nes jo vidutinė kaina yra beveik tris kartus didesnė. Tris kartus mažesnė turto kaina rodo, jog ieškovas suklydo iš esmės.
 5. Be to, Sutartis yra su valios trūkumu, nes ieškovas suklydo iš esmės. Ieškovas pasiskolino iš su atsakovu susijusio asmens 1 000 EUR ir Sutartis buvo kaip garantija, kad ieškovas grąžins paskolą. Ieškovui nebūtų suteikta paskola, jei jis nebūtų pasirašęs tokios Sutarties, todėl ieškovas privalėjo pasirašyti Sutartį, nors jokių teisinių pasekmių nesiekė ir tai neatitinka jo tikrosios valios.
 6. Ieškovas nurodė, jog ant Sutarties parašas yra ne jo, nes jis tokios sutarties nepasirašė.
 1. Atsakovo atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas V. B. pateikė atsiliepimą, kuriame prašė ieškinį atmesti.
 2. Atsakovas nurodė, jog siekdamas įgyti butą, pasirašė Sutartį. Be to, prie Sutarties buvo pasirašytas 4 700 EUR vekselis, todėl bendra suma už butą yra 14 700 EUR. Nuostoliai ir netesybos, kaip nurodyta Sutartyje, nėra atlyginti. Ieškovas siekia išvengti Sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Šalys 2016 m. rugpjūčio 02 d. sudarė Preliminariąją nekilnojamųjų daiktų pirkimo – pardavimo sutartį (1 t., p. 4), kuria ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas įsipareigojo nupirkti ieškovo butą, esantį ( - ), Vilniuje, už 10 000 EUR.
 4. Šalys Sutarties 2 punktu sutarė, jog atsakovas sumokės 1 EUR avansą. Sutarties 3 punktu šalys sutarė, kad ieškovui atsisakius sudaryti pagrindinę perleidimo sutartį arba jei tokia sutartis nebūtų sudaryta dėl ieškovo kaltės ar jo iniciatyva iki 2017 m. rugpjūčio 02 d, ieškovas įsipareigoja sumokėti 1 EUR netesybas ir grąžinti 1 EUR avansą, bei atlyginti atsakovo nuostolius.
 5. Sutarties 5 punktu atsakovas įsipareigojo sumokėti 9 999 EUR sumą iki 2017 m. rugpjūčio 02 d.
 6. Ieškovas teigė, jog parašas ant Sutarties yra ne jo, bet galimai suklastotas. Buvo paskirta teismo rašysenos ekspertizė (1 t., p. 71-77), kuri patvirtino, jog ant Sutarties vardą pavardę užrašė ir pasirašė ieškovas. Taigi ši aplinkybė patvirtina, jog ieškovas Sutartį pasirašė pats ir suprato jos turinį.
 7. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo (1 t., p. 5) matyti, jog vidutinė rinkos vertė 33 596 EUR (1 t., p. 5).
 8. Atsakovas Sutartyje nustatytu terminu likusios sumos pagal Sutartį – 9 999 EUR nesumokėjo, todėl nebuvo įvykdyta Sutarties 5 punkte įtvirtinta sąlyga sudaranti prielaidas pagrindinei pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti.
 9. Terminas pagrindinei pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti (Sutarties 3 p.) yra pasibaigęs.
 10. Pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta nebuvo.
 11. Ieškovas, ginčydamas Sutartį nurodo, jog sandoris tariamas, apsimestinis ir sudarytas suklydimo įtakoje. Šie teiginiai yra prieštaraujantys vienas kitam, nes, pvz.: esant tariamam sandoriui, jis negali būti nei apsimestinis, nes su valios trūkumu, esant apsimestiniam, jis negali būti nei tariamas, nei su valios trūkumu, o esant valios trūkumui, jis negali būti nei tariamas, nei apsimestinis. Taigi, šios aplinkybės netiesiogiai rodo, jog pats ieškovas nežino kokį trūkumą turi Sutartis.
 12. Byloje nėra objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas suklydo pasirašydamas sutartį. Ieškovo teigimu jis suklydo, nes nurodyta turto kaina yra mažesnė beveik tris kartus. Ši paties ieškovo nurodoma aplinkybė parodo, jog ieškovas pripažįsta, jog siekė sudaryti Sutartį, tačiau po Sutarties pasirašymo nutarė, jog galėjo gauti didesnę kainą, todėl gali būti suklydimas dėl kainos, bet ne pačios Sutarties pasirašymo. Tačiau ieškovas, būdamas turto savininku žinojo arba turėjo žinoti savo turto vertę ir kiek pats jį įkainojo. Ieškovas pasirašydamas Sutartį žinojo ir suvokė už kokią sumą įsipareigoja parduoti daiktą, nes pats ieškovas žinojo arba turėjo žinoti, kiek jo butas yra įkainuotas registrų centre. Be to, daikto vidutinė rinkos vertė registrų centre paprastai neatspindi faktinės daikto rinkos vertės, o įrodymų, jog vertė yra aiškiai per didelė ar jis nežinojo daikto vertės nurodytos registrų centre, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes atmestini ieškovo teiginiai, jog Sutartis negalioja, nes pasirašyta su valios trūkumu - dėl suklydimo dėl kainos (CK 1.90 str. 4 d.).
 13. Ieškovo teigimu sandoris yra apsimestinis, nes pridengė garantijos sandorį pagal paskolos sutartį, kuria ieškovas skolinosi 1 000 EUR iš atsakovo pažįstamo. Nors ieškovas nurodo, jog buvo pasirašyta paskolos sutartis dėl 1 000 EUR, tačiau negalėjo nurodyti nei asmens, iš kurio skolinosi, nei pateikė įrodymus, jog tokie paskoliniai santykiai su trečiuoju asmeniu iš viso egzistavo. Be to, garantija būtų realiai suteikta, jei ieškovas būtų pasirašęs turto perleidimo sandorį ir tai galėtų būti traktuojama, kaip apsimestinis sandoris. Šiuo atveju, ši Sutartis yra preliminarioji, todėl ji neįpareigoja jos vykdyti natūra, nes tai prieštarautų šalių valiai ir pažeistų sutarties laisvės principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. J. v. V. K., bylos Nr. 3K-3-395/2014, ir kt.). Tačiau jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 str. 4 d.). Taigi preliminari Sutartis negali būti laikoma garantija, nes ji neįpareigoja ieškovo perleisti buto, t. y. jokių garantijų kitai šaliai nesuteikia. Be ieškovo paaiškinimų byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių šiuos ieškovo teiginius apie paskolinių santykių egzistavimą ar garantijų teikimą, t. y. kad Sutartis yra garantija, todėl šie teiginiai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).
 14. Ieškovas teigia, kad Sutartis yra tariamas sandoris, tačiau nepateikia ir neįrodinėja tokio sandorio tariamumo. Pagal CK 1.86 straipsnio 1 dalį tariamas sandoris yra sudaromas nesiekiant sukurti jokių teisinių pasekmių. Ieškovas priešingai įrodinėja, jog sandoris egzistavo, tik kitu tikslu (apsimestinis) ir dėl per mažos kainos yra su valios trūkumu. Be paties ieškovo paaiškinimų, byloje nėra jokių kitų įrodymų patvirtinančių šiuos ieškovo teiginius, todėl ieškovo teiginiai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).
 15. Kaip minėta, atsakovas nesumokėjo likusios sumos pagal Sutarties 5 punktą. Sutartyje nurodytas terminas pagrindinei sutarčiai pasirašyti jau yra pasibaigęs. Pagal minėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką ši Sutartis yra preliminarioji, todėl ji neįpareigoja jos vykdyti natūra, nes tai prieštarautų šalių valiai ir pažeistų sutarties laisvės principą. Atsižvelgiant į tai, ieškovas gali nevykdyti preliminariosios sutarties, tuo labiau, jog jos vykdymo terminas yra pasibaigęs, todėl ieškovas pasirašyti pagrindinę sutartį ieškovas neprivalo.
 16. Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis ieškovo ieškinys atmestinas, kaip neįrodytas (CPK 178 str.).
 17. Atsakovas teigia, jog ieškovas yra pasirašęs 4 700 EUR vekselį. Šis vekselis nėra bylos nagrinėjimo dalykas, todėl teismas dėl jo plačiau nepasisako.
 18. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).
 2. Ieškovas sumokėjo 300 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 12-13). Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 500 EUR (1 t., p. 88). Ieškinį atmetus šios išlaidos nepriteistinos.
 3. Ieškovas sumokėjo 400 EUR užstatą už ekspertizę (1 t., p. 54), ekspertizė kainavo 384,68 EUR (1 t., p. 77), todėl ieškovui iš teismo depozitinės sąskaitos, atmetus 0,20 teismo sumokėtus banko mokesčius, grąžintina 15,12 EUR (CPK 91 str.).
 4. Atsakovas patyrė išlaidas kelionei 42,84 EUR (1 t., p. 86,89). Atmetus ieškinį atsakovui iš ieškovo priteistina 42,84 EUR bylinėjimosi išlaidų.
 5. Teismas patyrė 17,24 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.
 6. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5atmesti ieškinį. Priteisti atsakovui V. B. (a. k. ( - ) iš ieškovo V. A. (a. k. ( - ) 42,84 EUR (keturiasdešimt du euro ir 84 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš ieškovo V. A. (a. k. ( - ) 17,24 EUR (septyniolika euro ir 24 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Grąžinti ieškovui V. A. (a. k. ( - ) iš teismo depozitinės sąskaitos likusią nepanaudotą užstato dalį - 15,12 EUR (penkiolika euro ir 12 euro centus). Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai