Byla 2-2201-938/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Buziliauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui K. R. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo K. R. 1936,04 Lt skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54 Lt žyminį mokestį ir kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo atsakovui įteiktas 2014-08-14, CPK 123 str. 1 d. nustatyta tvarka, per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, jog 2008-01-11 ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas K. R. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1650818050025-06, remiantis kuria ieškovas suteikė atsakovui 4000,00 Lt kreditą su 9,9 proc. dydžio metinėmis palūkanomis 48 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo iki 2012-01-10 grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas pagal suderintą grafiką. Pagal sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4 punktus atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo dieną. Atsakovui tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2014-02-27 įspėjimu ieškovas pranešė atsakovui, kad nesumokėjus susidariusio įsiskolinimo iki 2014-03-29, bus inicijuojamas priverstinis skolos išieškojimas. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas per įspėjime nurodytą terminą būtų įvykęs ieškovo reikalavimą ir sumokėjęs susidariusią skolą. Iš 2014-06-16 pažymos dėl skolos matyti, kad atsakovas pagal 2008-01-11 vartojimo kredito sutartį Nr.1650818050025-06 liko skolingas 794,77 Lt negrąžinto kredito, 242,33 Lt nesumokėtų palūkanų ir 898,94 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas, viso 1936,04 Lt.

6Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870, 6.873, 6.886 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.38 str., 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.). Remiantis CK 6.63 str. 1 d. 2 p., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Ieškovo pateiktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių susiklosčius sutartiniams prievoliniams santykiams, atsakovas savo prievolių tinkamai nevykdė - nustatytais terminais ir dalimis negrąžino kredito, nemokėjo palūkanų. Todėl atsižvelgiant į tai, kad kredito grąžinimo terminas yra pasibaigęs, į tai, kad atsakovas nurodyto įsiskolinimo (negrąžintos kredito dalies ir nesumokėtų palūkanų dydžio) neginčijo, nepateikė įrodymų, kad tinkamai įvykdė prievolę grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas dėl 794,77 Lt negrąžinto kredito ir 242,33 Lt priskaičiuotų palūkanų priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.873 str.).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 898,94 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Kaip minėta, Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p. yra numatyta, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

8Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Vartojimo kredito santykius šiuo metu reguliuojančio Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nors ginčo santykiams šis įstatymas negali būti tiesiogiai taikomas, kadangi sutartis sudaryta iki 2011-04-01, tačiau teismas atsižvelgia į šiame įstatyme nustatytą maksimalų netesybų dydį kaip orientacinį kriterijų šioje byloje sprendžiant delspinigių dydžio mažinimo klausimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamo ginčo atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,05 proc.) ir ieškovui iš atsakovo priteistina 449,47 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Šioje byloje ieškovas patyrė 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Kadangi ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 54,00 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d., 4 d.). Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10,00 Lt sumos, todėl jos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo K. R., a. k. ( - ), 794,77 Lt (septynių šimtų devyniasdešimt keturių litų 77 ct) negrąžinto kredito, 242,33 Lt (dviejų šimtų keturiasdešimt dviejų litų 33 ct) palūkanų, 449,47 Lt (keturių šimtų keturiasdešimt devynių litų 47 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54,00 Lt (penkiasdešimt keturių litų 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui AB SEB bankas, į. k. 112021238.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai