Byla B2-1123-555/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Simonai Neniškytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Žemės matavimai“ atstovui M. G. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žemės matavimai“ ieškinį atsakovams kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Milnesta“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ieškovės reikalavimų ir atsakovės atsikirtimų esmė

32011 m. gruodžio 15 d. UAB „Žemės matavimai“ (pardavėjas) ir UAB „Milnesta“ (pirkėjas) sudarė pirkimo pardavimo sutartį. Sutartyje šalys aptarė atsiskaitymo tvarką. Sutarties 4.1.2.3. punkte nustatyta: „102121,35 Lt pirkėjas įsipareigoja pervesti iki 2012 m. sausio 15 d. į pardavėjo UAB „Žemės matavimai“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT697011700032467053, esančią Ūkio banke.“ Sutarties 4.1.3. nustatyta: „Šios sutarties 4.1.2.1. - 4.1.2.3. punktuose nurodytos sumos, viso -382121,35 Lt yra kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, kodas 112040690, paskolos suma skirta įsigyti pagal šią sutartį Daiktą1, Daiktą2, Daiktą3, Daiktą4, bei bus pervestos minėtiems asmenims į sąskaitas po to, kai pirkėjas nupirktą Daiktą1, Daiktą2, Daiktą3, Daiktą4, įregistruos Valstybės įmonės Registrų centre, įvykdys visas su kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2011 m. balandžio 4 d. paskolos sutartyje Nr. 11-00127 LTL nustatytas sąlygas, įkeis Daiktą1, Daiktą2, Daiktą3, Daiktą4 kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, įkeitimo sandorį įregistruos hipotekos registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (Pagrindas: 2011 m. balandžio 4 d. paskolos sutartis Nr. 1 1-00127LTL). Sutarties 6.2.1. punkte nustatyta: „Pirkėjo atstovas įsipareigoja savo nuosavybės teises pagal šią Daiktų pirkimo pardavimo išsimokėtinai sutartį įregistruoti valstybės įmonės Registrų centre, sudaryti Daikto1, Daikto2, Daikto3, Daikto4 Sutartinės hipotekos lakštą su kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, įregistruoti įkeitimą hipotekos skyriuje bei tinkamai įvykdyti visas kitas su kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ sudarytoje paskolos sutartyje numatytas paskolos suteikimo sąlygas iki du tūkstančiai dvyliktųjų metų sausio penkioliktos dienos. 2011 m. gruodžio 28 d. pirkėjas pervedė ieškovui 60 000 litų, taip padengdamas dalį įsiskolinimo. Ieškinyje nurodoma, kad pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas, ieškovui liko nesumokėta 42121,35 Lt.

4UAB „Žemės matavimai“ prašo priteisti iš atsakovų solidariai 42 121,35 Lt skolą, 5 147,10 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimus grindžia CK 6.191 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, jog jeigu sudaręs sutartį asmuo išlygo, kad iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, tai prievolę įvykdyti turi teisę reikalauti tiek sudaręs sutartį asmuo, tiek ir trečiasis asmuo, kurio naudai išlygtas prievolės įvykdymas, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis arba nelemia prievolės esmė. Tokios sutarties pagrindu atsiradusiai prievolei būdinga tai, kad trečiasis asmuo, nedalyvavęs sudarant sutartį ir nebūdamas jos šalis, įgyja savarankišką teisę reikalauti įvykdyti prievolę jo naudai. Atsižvelgiant į tai teigia, kad tarp pirkėjo ir Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sudaryta paskolos sutartis sukuria ieškovui reikalavimo teisę. Ieškovė nurodo, jog Lietuvos aukščiausiasis teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2004 yra suformavęs praktiką, kad susiklosčius tokiai situacijai, ši paskolos sutartis vertinama kaip sutartis sudaryta trečiojo asmens naudai, nes paskola buvo skirta, konkrečiam daiktui iš ieškovo pirkti. Taip pat minėtoje byloje kasacinės instancijos teismas pažymėjo, jog „Toks paskolos sutarties šalių susitarimas sulygtą pinigų sumą pervesti trečiajam asmeniui yra paskolos sutarties išlyga, pakeičianti sutarties teisinį statusą į sutartį trečiojo asmens naudai. Šioje byloje pirkėjas kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ įkeitė iš ieškovės įgytą turtą, taip Kredito unijai ‚Vilniaus taupomoji kasa“ užtikrindamas iš paskolos sutarties kylančios prievolės įvykdymą. Tačiau kredito unija ,.Vilniaus taupomoji kasa“ neįvykdė arba netinkamai įvykdė savo prievolę atsiskaityti su ieškovu. Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ susietumą su sudaryta sutartimi patvirtina tai, kad paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiant įgytą būstą. Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ prievolė trečiojo asmens (ieškovės) naudai atsiranda įkeitus parduodamą turtą. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu tretysis asmuo buvo supažindintas su paskolos sutartimi, todėl pirkimo-pardavimo sutartyje buvo nustatyta atsiskaitymo už būstą tvarka, identiška paskolos sutartyje nurodytoms sąlygoms. Sutarties 6.2.2. punkte nurodyta, jog kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ suteiks pirkėjui paskolą sutartyje nurodyto turto pirkimui, kuri bus pervesta litais į Pardavėjo (ieškovės) nurodytą sąskaitą. Tačiau, kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškovei pinigų nepervedė, raginama grąžinti įsiskolinimą neatsakė, priėmus teismo įsakymą pateikė visiškai nemotyvuotus prieštaravimus, dėl to ieškovė priversta kreiptis į teismą su ieškiniu. Remiantis minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ir Pirkėjas yra solidarieji skolininkai, kadangi Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pinigus turėjo pervesti ieškovui ir pinigai buvo skolinami turtui, numatytam sutartyje pirkti, todėl pinigų nepervedimas tiesiogiai pardavėjui (ieškovei) yra neteisėti Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ veiksmai.

5Atsakovas kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nurodo, kad prievolės įvykdymo užtikrinimui nebuvo įkeistas visas nekilnojamasis turtas, todėl kredito unija neišmokėjo likusios paskolos dalies. Ieškovas savo reikalavimus turėtų reikšti UAB „Milnesta“, nes dėl jos įsipareigojimų nevykdymo susiklostė tokia situacija.

6Atsakovė su BUAB „Milnesta“ su pareikštais reikalavimais sutiko, pripažino, kad pagal su ieškove sudarytą sandorį pilnai nėra atsiskaičiusi.

7II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė UAB „Žemės matavimai“ ir atsakovė UAB „Milnesta“ 2011 m. gruodžio 15 d. sudarė pirkimo pardavimo sutartį, kuria ieškovė pardavė, o atsakovė nupirko butus/patalpas, viso 4 vnt., esančius Pušyno g. 19C, Karmėlavos miestelyje, Kauno rajono savivaldybėje (b. l. 5-12). Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalies nuostatas pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas–priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą. Bendrosios pirkimo–pardavimo sutarčių nuostatos įtvirtintos CK 6.305-6.316 straipsniuose. Pagal CK 6.313 straipsnio 1 dalį parduodamo daikto kaina nustatoma pinigais šalių susitarimu. CK 6.314 straipsnis reglamentuoja kainos sumokėjimo klausimus.

10Bylos duomenys patvirtina, kad sutartyje šalys nustatė parduodamų daiktų kainą, aptarė atsiskaitymo tvarką. Šalių sutarties 4.1.2.3. punkte nustatyta, kad 102 121,35 Lt pirkėjas, t. y. atsakovė UAB „Milnesta“ įsipareigoja pervesti iki 2012 m. sausio 15 d. į pardavėjos UAB „Žemės matavimai“ atsiskaitomąją sąskaitą, esančią Ūkio banke. Be to, sutarties 4.1.3. nustatyta, kad šios sutarties 4.1.2.1. - 4.1.2.3. punktuose nurodytos sumos, viso - 382 121,35 Lt yra kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ paskolos suma skirta įsigyti pagal šią sutartį Daiktą 1, Daiktą 2, Daiktą 3, Daiktą 4, bei bus pervestos sutartyje įvardintiems asmenims į sąskaitas po to, kai pirkėjas nupirktą Daiktą 1, Daiktą 2, Daiktą 3, Daiktą 4, įregistruos Valstybės įmonės Registrų centre, įvykdys visas su kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ 2011 m. balandžio 04 d. paskolos sutartyje Nr. 11-00127 LTL nustatytas sąlygas, įkeis Daiktą 1, Daiktą 2, Daiktą 3, Daiktą 4 kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, įkeitimo sandorį įregistruos hipotekos registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11Byloje ginčas, kad ieškovė prievolę perduoti atsakovei daiktus pagal šalių sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį įvykdė tinkamai, bei, kad atsakovė sumokėjo tik dalį kainos t.y. 60 000 Lt, likdama pagal sutartį skolinga 42 121,35 Lt nekyla, todėl yra pagrindas spręsti, kad atsakovei UAB „Milnesta“ tinkamai nevykdžius pirkimo–pardavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, reikalavimas priteisti ieškovei iš atsakovės UAB „Milnesta“ skolą už pateiktas prekes yra pagrįstas (CK 6.314 straipsnio 5 dalis).

12Ieškovė, remdamasi Sutarties 6.2.1. punkto nuostatomis, kuriose nustatyta, kad pirkėjo atstovas įsipareigoja savo nuosavybės teises pagal šią Daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį įregistruoti valstybės įmonės Registrų centre, sudaryti Daikto l, Daikto 2, Daikto 3, Daikto 4 Sutartinės hipotekos lakštą su kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, įregistruoti įkeitimą hipotekos skyriuje bei tinkamai įvykdyti visas kitas su kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ sudarytoje paskolos sutartyje numatytas paskolos suteikimo sąlygas iki du tūkstančiai dvyliktųjų metų sausio penkioliktos /2012-01-15/, reiškia ir reikalavimą kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ atžvilgiu, argumentuodama tuo, jog sudaryta paskolos sutartis tarp kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir pirkėjo buvo skirta sutartyje aptartam turtui įsigyti, todėl tarp pirkėjos UAB „Milnesta“ ir kredito unijos ,, Vilniaus taupomoji kasa‘ sudarytą paskolos sutartį vertina kaip sutartį trečiojo asmens naudai.

13CK 6.191 str. 1 d. nurodyta, jog jeigu sudaręs sutartį asmuo išlygo, kad iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, tai prievolę įvykdyti turi teisę reikalauti tiek sudaręs sutartį asmuo, tiek ir trečiasis asmuo, kurio naudai išlygtas prievolės įvykdymas, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis arba nelemia prievolės esmė. Tokios sutarties pagrindu atsiradusiai prievolei būdinga tai, kad trečiasis asmuo, nedalyvavęs sudarant sutartį ir nebūdamas jos šalis, įgyja savarankišką teisę reikalauti įvykdyti prievolę jo naudai.

14Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad tarp atsakovų 2011 m. balandžio 4 d. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr.11-00127 LTL, kurios pagrindu paskolos davėja kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ įsipareigojo kredito gavėjai, nekilnojamojo turto įgijimui suteikti 1 327 000 Lt paskolą. Minėtos paskolos sutarties 2.3 punkte nurodytas paskolos sąskaitos numeris, tačiau paskolos išmokėjimo būdas tarp šalių nėra aptartas (Sutarties 2.11 punktas), 4.1 punkte nustatytas kredito davėjo įsipareigojimas išmokėti paskolą tik įkeitus turtą ir įregistravus turto įkeitimo/hipotekos lakštus hipotekos įstaigoje. Atsakovė kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ pripažįsta, jog visa paskolos suma paskolos gavėjai nebuvo išmokėta, kadangi prievolės įvykdymas turėjo būti užtikrintas buto/patalpos – buto, unikalus numeris 4400-1843-0809:4537, 60,28 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1825-4143:2876, 51,55 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1825-4498:2882, 102,64 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0685:4531, 50,57 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0718:4533, 71,70 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0709:4532, 80,03 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0785:4536, 63,48 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0885:4543, 63,48 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0810:4538, 46,58 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0822:4539, 49,57 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0830:4540, 62,33 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0852:4542, 64,13 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0063:4520, 89,23 kv. m. bendro ploto, buto/patalpos - buto, unikalus numeris 4400-1843-0730:4534, 62,09 kv. m. bendro ploto esančių Pušyno g. 19C, Karmėlavos mstl., Kauno r. sav., įkeitimu, tačiau paskolos sutarties pagrindu kylančios prievolės įvykdymui nebuvo įkeistas visas nurodytas nekilnojamasis turtas ir šią aplinkybę patvirtina Centrinės hipotekos įstaigos Hipotekos registro išrašas (b. l. 65-68).

15Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės neįgalina teigti, jog tarp pirkėjo UAB „Milnesta“ ir kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sudaryta paskolos sutartis sukuria ieškovei reikalavimo teisę ir negali būti vertinama, kaip sutartis sudaryta trečiojo asmens naudai. Visų pirma, nors paskola buvo skirta nekilnojamojo turo įsigijimui, tačiau sutartyje nebuvo įvardinta, jog skirta konkrečiam daiktui iš ieškovės pirkti. Paskolos sutartyje paskolos davėjas neįsipareigojo šalių susitarimu sulygtą sumą pervesti trečiajam asmeniui, paskola, įkeistus pirkėjui nuosavybės teise priklausantį turtą buvo pervedama į pirkėjui priklausančią bankinę sąskaitą. Toks paskolos sutarties šalių susitarimas sulygtą pinigų sumą pervesti paskolos gavėjui, negali būti vertinamas kaip paskolos sutarties išlyga, pakeičianti sutarties teisinį statusą į sutartį trečiojo asmens naudai.

16Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, vadovautis teismų praktika teismai turi ne a priori, bet atsižvelgdami i konkrečioje nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2007), o reikalavimą galima grįsti tik tokiais teismų nutartyse išdėstytais išaiškinimais (ratio decidendi), kurie suformuluoti savo faktinėmis aplinkybėmis analogiškose arba iš esmės panašiose į bylą, kurioje reiškiamas reikalavimas. Ieškovės nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byla savo faktinėmis aplinkybėmis, teismo vertinimu, yra skirtinga nuo nagrinėjamos bylos: byloje Nr. 3K-3-657/2004 yra konstatuota, jog paskola buvo suteikta konkrečiam tikslui pirkti, o paskolos davėjas įsipareigojo paskolos gavėjui pateikus notarišką būsto pirkimo-pardavimo sutartį, paskolintą pinigų sumą pervesti į turto pardavėjo sąskaitą. Nagrinėjamojoje byloje nustačius, kad paskolos davėjas neprisiėmė jokių įsipareigojimų trečiojo asmens naudai, jog paskolos sutartyje nebuvo nustatyta jokių išlygų bei nesant pagrindo spręsti, jog atsakovė kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ netinkamai vykdė paskolos sutartyje prisiimtas prievoles, ieškovės reikalavimai kredito davėjos atžvilgiu atmestini.

17Nagrinėjamu atveju ieškovė, kaip kreditorė reikalauja taikyti Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatytas palūkanų normas nuo praleisto termino dienos iki bylos iškėlimo teisme dienos bei procesines palūkanas, išieškotinas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanos gali būti dvejopos paskirties: kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka už naudojimąsi svetimais pinigais, ir kaip kompensacija už nuostolius, kurių atsiradimą kreditoriui šalys ar įstatymas preziumuoja. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos palūkanos atlieka kompensacinę funkciją ir skirtos minimaliems kreditoriaus nuostoliams atlyginti. Jas moka skolininkas, kuriam pareikšti reikalavimai teisme tais atvejais, jeigu šie patenkinti. Nurodytos palūkanos vadinamos procesinėmis. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Reikalavimas priteisti palūkanas, nustačius, kad prievolės tinkamai neįvykdė skolininkas UAB „Milnesta“ tenkintinas iš dalies, priteistina iš skolininkės 5 147,10 Lt palūkanos nuo praleisto termino dienos iki bylos iškėlimo teisme dienos bei 941,67 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-29) iki bankroto bylos skolininkei iškėlimo dienos (2013-09-12) (136 dienos x (6 proc. metinių palūkanų x 42 121,35 Lt).

18Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis nurodytu, ieškovei iš BUAB „Milnesta“ priteistinos 1 500 Lt atstovavimo išlaidos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis, 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 2.1, 8.2, 8.18 punktai). Ieškovei grąžintinas 1 418 Lt sumokėtas žyminis mokestis pagal 2013 m. balandžio 23 d. mokėjimo nurodymą Nr. 979 (b. l. 2) 463 Lt sumai, 2013 m. birželio 5 d. mokėjimo nurodymą Nr. ZM32 (b. l. 32) 246 Lt sumai, 2013 m. birželio 13 d. mokėjimo nurodymą Nr. ZM34 709 Lt sumai (b. l. 48) (CPK 83 straipsnio 1 d. 8 punktas).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Žemės matavimai“ (j. a. k. 300570042) iš atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Milnesta“ (j. a. k. 302318111) 42 121,35 Lt (keturiasdešimt du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt vieną litą, 35 ct) skolos, 5 147,10 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt septynis litus, 10 ct) palūkanų nuo praleisto termino dienos iki bylos iškėlimo teisme dienos bei 941,67 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt vieną litą, 67 ct) palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-04-29) iki bankroto bylos skolininkei iškėlimo dienos (2013-09-12), 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) atstovavimo išlaidų.

22Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Žemės matavimai“ (j. a. k. 300570042) grąžinti 1 418 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniolika litų) sumokėtą žyminį mokestį pagal 2013 m. balandžio 23 d. mokėjimo nurodymą Nr. 979 (b. l. 2) 463 Lt sumai, sumokėtą AB Šiaulių banke, 2013 m. birželio 5 d. mokėjimo nurodymą Nr. ZM32 (b. l. 32) 246 Lt sumai, 2013 m. birželio 13 d. mokėjimo nurodymą Nr. ZM34 709 Lt sumai (b. l. 48), sumokėtus Swedbank, AB.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Simonai... 2. I. Ieškovės reikalavimų ir atsakovės atsikirtimų esmė... 3. 2011 m. gruodžio 15 d. UAB „Žemės matavimai“ (pardavėjas) ir UAB... 4. UAB „Žemės matavimai“ prašo priteisti iš atsakovų solidariai 42 121,35... 5. Atsakovas kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ prašo ieškinį atmesti... 6. Atsakovė su BUAB „Milnesta“ su pareikštais reikalavimais sutiko,... 7. II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovė UAB „Žemės... 10. Bylos duomenys patvirtina, kad sutartyje šalys nustatė parduodamų daiktų... 11. Byloje ginčas, kad ieškovė prievolę perduoti atsakovei daiktus pagal... 12. Ieškovė, remdamasi Sutarties 6.2.1. punkto nuostatomis, kuriose nustatyta,... 13. CK 6.191 str. 1 d. nurodyta, jog jeigu sudaręs sutartį asmuo išlygo, kad iš... 14. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad tarp atsakovų 2011 m. balandžio 4... 15. Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės neįgalina teigti, jog tarp... 16. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, vadovautis teismų... 17. Nagrinėjamu atveju ieškovė, kaip kreditorė reikalauja taikyti Mokėjimų,... 18. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270... 20. ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Žemės matavimai“ (j. a.... 22. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją ieškovei uždarajai akcinei... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...