Byla 2S-1466-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Dalios Višinskienės,

4teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio V. S. prašymą dėl patvarkymo nutraukti vykdomąją bylą patvirtinimo vykdomojoje byloje Nr. 01/10/01155 dėl turto konfiskavimo, suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6pareiškėjas antstolis V. S. pateikė teismui patvirtinti 2010 m. gegužės 24 d. patvarkymą Nr.0001/10/01155 dėl vykdomosios bylos nutraukimo, kuriame nurodė, jog VMI atsisakė perimti konfiskuotą turtą, todėl pagal LR CPK 629 straipsnio 1 dalies 10 punktą vykdomoji byla nutrauktina.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. birželio 4 d. nutartimi antstolio prašymą atmetė. Teismas nustatė, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. vasario 3 d. nuosprendžiu buvo konfiskuotas automobilis, teismas antstoliui išsiuntė vykdomąjį raštą dėl automobilio konfiskavimo. Teismas taip pat nustatė, kad antstolis 2010-04-30 patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2010-05-03 sudarė turto aprašą, o 2010-05-07 turto arešto aktu areštavo automobilį. Vilniaus apskrities VMI 2010-05-13 turto įvertinimo (apžiūros) aktu Nr.(14.12)-179-191 nustatė, kad automobilis nerealizuotinas ir pranešė apie tai antstoliui ir Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. Remdamasis pastaruoju VMI raštu antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos nutraukimo ir pateikė teismui jį tvirtinti. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad teismo nuosprendžiu konfiskuotas automobilis, nuosprendžiui įsiteisėjus, tapo valstybės nuosavybe. Teismas pripažino, jog pagal LR CPK 692 str. teismo konfiskuotą valstybei turtą antstolis realizuoti perduoda valstybinei mokečių inspekcijai, o pastaroji pagal suformuotą teismų praktiką turi perimti antstolio perduodamą konfiskuotą turtą. Teismui pateiktoje vykdomojoje byloje nėra duomenų, jog antstolis būtų priėmęs patvarkymą dėl konfiskuoto automobilio perdavimo, t.y. antstolis neįvykdė tiesioginės LR CPK 692 str. pareigos perduoti konfiskuotą turtą valstybinei mokesčių inspekcijai. Antstoliui neatlikus LR CPK nustatytų veiksmų dėl konfiskuoto turto perdavimo, negalėjo būti priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos nutraukimo, todėl teismas toklio antstolio patvarkymo netvirtino.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija (toliau tekste – VMI) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 4 d. nutartį ir patvirtinti antstolio V. S. patvarkymą dėl vykdomosios bylos nutraukimo. Nurodo, kad pagal LR CK 4.47 str. 10 p. nuosavybės teisė gali būti įgyjama konfiskuojant ar kitokiu būdu už pažeidimus paimant pagal įstatymą daiktus. Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, kuriuo konfiskuojamas turtas, valstybė tampa tokio konfiskuoto turto savininke, todėl toks turtas turi būti perduotas valstybės nuosavybėn. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tavrką bei sąlygas reglamentuoja LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, kurio 5 str. 2 d. numato, jog konfiskuoto turto apskaitos, įkainojimo, saugojimo, realizavimo ir grąžinimo tvarką nustato Vyriausybė. LR Vyriausybė 2004-05-26 nutarimu Nr.634 patvirtino Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles (toliau tekste – Taisyklės). Pagal taisyklių 11 p. valstybės institucijų konfiskuotas turtas mokesčių inspekcijai turi būti perduotas per 10 darbo dienų nuo sprendimo konfiskuoti turtą įsiteisėjimo dienos. Taisyklių 6 p. 1 pastraipa, kurią detalizuoja 20 p., įpareigoja mokesčių inspekciją apskaityti tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas, t.y. turintis ekonominę vertę. Sisitemiškai aiškinant LR CPK 691 ir 692 str. nuostatas, apelianto nuomone, darytina išvada, VMI privalo perimti tiktai realizuotiną turtą, o antstolis privalo perduoti teismo konfiskuotą realizuotiną turtą. Todėl mano, kad pagal teisinį reglamentavimą VMI turi pareigą priimti antstolio perduotą konfiskuotą turtą realizavimui tik tuo atveju, jeigu toks turtas apskritai realizuotinas. 2010-05-13 turto įvertinimo (apžiūros) aktu nustatyta, kad konfiskuotas automobilis yra iškomplektuotas ir negali būti naudojamas nei pagal tiesioginė, nei pagal netiesioginę paskirtį, pripažintas nerealizuotinu, todėl VMI pagrįstai pagal taisyklių 6 ir 20 p. atsisakė perimti tokį automobilį. Antstolis neturi teisinio pagrindo įpareigoti VMI perimti konfiskuotą automobilį, pripažintą nerealizuotinu, o teismas netinkamai išaiškino materialinės ir proceso teisės normas. Teismas klaidingai remiasi Vilniaus apygardos teismo nutartimis ir precedentu. Pažymi, kad ne apygardos teismai, o Lietuvos Aukščiausias Teismas, kaip vienintelis kasacinis teismas, atlieka teisės taikymo ir aiškinimo vienodinimo funkciją. Apeliantas nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui kasacine tvarka apskundė Vilniaus apygardos teismo 2010-05-27 nutartį civilinėje byloje Nr.2SA-34-520/2010, skundas įtrauktas į kasacine tvarka nagrinėtinų bylų sąrašą, todėl tokios nutarties precedentinė galia yra ginčytina.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

11Išnagrinėjusi teismui pateiktą medžiagą, atskirojo skundo argumentus, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisiškai teisingai įvertino vykdymo procese susiklosčiusią faktinę situaciją bei teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias antstolio įgaliojimus realizuojant konfiskuotą turtą (LR CPK 651 str., 692 str.). Nutartis teisėta ir pagrįsta, ją pakeisti ar panaikinti atskirajame skunde išdėstyti motyvai prielaidų nesudaro.

12Nagrinėjamoje byloje suinteresuotų asmenų ginčas kilo dėl to, ar gali būti nutraukiama vykdomoji byla tuo atveju, kai Valstybinė mokesčių inspekcija atsisako priimti valstybės nuosavybėn perduotą baudžiamojoje byloje teismo konfiskuotą turtą, jeigu įstatymų nustatyta tvarka šis turtas pripažįstamas nerealizuotinu, t.y. neturinčiu ekonominės vertės.

13Pagal LR CPK 692 str., jeigu įstatymas nenumato kitaip, antstolis administracinėje ar baudžiamojoje byloje teismo konfiskuotą ar valstybei perduotiną turtą realizuoti perduoda Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai. Bylos duomenys patvirtina, jog antstolis, vykdydamas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-02-03 nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr.1-143-648/09, kuriuo buvo konfiskuotas automobilis Mercedes Benz CL 600, valst.reg.Nr.(duomenys neskelbtini) 2010-05-03 patvarkymu Vilniaus apskrities VMI paragino imtis visų priemonių minėto automobilio konfiskavimui įvykdyti, 2010-05-07 turto areštu aktu automobilį areštavo. Vilniaus apskrities VMI 2010-05-13 Turto įvertinimo apžiūros aktu Nr.(14.12)-179-191 nustatė, kad automobilis Mercedes Benz CL600, valst.reg.Nr.(duomenys neskelbtini) dėl savo techninės būklės yra nerealizuotinas, todėl 2010-05-19 raštu Nr.(14.10)-46-16748 informavo antstolį, jog remiantis Taisyklių 6 p. VMI apskaito tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas, o minėtas automobilis turi būti pripažintas atliekomis ir pašalintas LR Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

14Taisyklių 1 p. nurodyta, kad valstybei perduotinas turtas yra bešeimininkis, konfiskuotas, valstybės paveldėtas, į valstybės pajamas perduotas turtas, radinys, lobio dalis, priklausanti valstybei, daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti bei daiktai, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, kurie realizuojami ar pripažįstami atliekomis pagal šių Taisyklių nuostatas. Taisyklių 2 p. 1 d. numato, kad šių Taisyklių nuostatos taikomos mokesčių inspekcijai priimant, apskaitant, realizuojant, grąžinant ir pripažįstant atliekomis bešeimininkį, konfiskuotą, valstybės paveldėtą, į valstybės pajamas perduotą turtą, radinius, lobius ir kitus daiktus. Pagal Taisyklių 4.4 p. būtent mokesčių inspekcija, gavusi raštišką pranešimą apie valstybei perduotiną turtą, per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos turi perimti turtą iš perduodančiojo asmens, jį įvertinti, prireikus atlikti ekspertizę ir surašyti Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-06-21 įsakymu patvirtintos formos turto apskaitos ir perdavimo aktą. Taisyklių 4.11 p. numato, kad jeigu įvertinus turtą paaiškėja, kad jis yra mažavertis, praradęs savo prekinę vertę, netinkamas panaudoti pagal paskirtį arba saugojimo išlaidos viršija jo vertę, mokesčių inspekcija jo neapskaito.

15Sisteminė minėtų Taisyklių nuostatų analizė apelianto teiginių, jog teismo konfiskuotas ar valstybei perduotinas turtas tuo atveju, jeigu jis yra nerealizuotinas (mažavertis), Valstybinės mokesčių inspekcijos nėra perimamas, nepatvirtina. Priešingai, Taisyklių 11 p. ir 20 p., kuriais remiasi apeliantas, taip pat kalba tik apie konfiskuoto turto perdavimo mokesčių inspekcijai ir jo apskaitymo tvarką. Taisyklių 11 p. numato, kad konfiskuotas turtas mokesčių inspekcijai turi būti perduotas per 10 darbo dienų nuo sprendimo konfiskuoti turtą įsiteisėjimo dienos. Pagal taisyklių 12 p. kompetentingas asmuo, perduodamas mokesčių inspekcijai teismo nuosprendžiu (nutarimu) konfiskuotą turtą, turi pateikti patvirtintą nuosprendžio kopiją ir turto arešto (turto aprašymo) faktą patvirtinančius dokumentus. Jokių kitų pareigų kompetentingam asmeniui nėra numatyta. Kita vertus, Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintos taisyklės, kuriomis remiasi apeliantas, yra valstybės nuosavybėn perėjusio turto priėmimo tvarką reglamentuojantis poįstatyminis aktas, kuris pagal savo teisinę galią negali pretenduoti į LR CPK 692 str. nustatytą įstatymo išlygą, „jeigu įstatymas numato kitaip“, negali būti sutapatinamas su sąvoka „įstatymas“.

16Esant tokiam teismo konfiskuoto turto perdavimo valstybei teisiniam reglamentavimui, teisėjo kolegija konstatuoja, kad antstolis, priimdamas 2010-05-24 patvarkymą dėl vykdomosios bylos nutraukimo tuo pagrindu, kad Vilniaus apskrities VMI atsisakė priimti teismo nuosprendžiu konfiskuotą automobilį (LR CPK 629 str. 1 d. 10 p.), netinkamai aiškino ir taikė LR CPK 629 str. 1 d. 10 p. ir nepagrįstai nutraukė vykdomąją bylą, nes kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, antstolis neatliko visų būtinų veiksmų vykdomoje byloje. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-02-03 nuosprendžiu konfiskavus aukščiau nurodytą automobilį, jis tapo valstybės nuosavybe nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Todėl LR CPK 629 str. 1 d. 10 p. numatyta norma nagrinėjamu atveju negali būti taikoma. Antstolis turėjo surašyti patvarkymą perduoti konfiskuotą automobilį VMI ir tokiu būdu užbaigti vykdomąją bylą. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad susiklosčiusioje faktinėje situacijoje VMI pagal Taisyklių nuostatas turtą iš antstolio turėjo perimti, o po to spręsti klausimus dėl jo įtraukimo į apskaitą arba pripažinimo atliekomis.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad visi Lietuvoje veikiantys teismai, spręsdami bylas, formuoja teismų praktiką, tačiau tik Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas bylas kasacine tvarka, vienodina teismų praktiką. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Vilniaus apygardos teismo formuojama praktika nagrinėjamu klausimu, kol ši praktika nėra pripažinta neteisinga Lietuvos Aukščiausiojo Teismo.

18Kadangi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, teisingai įvertino byloje pateiktus duomenis ir padarė pagrįstas ir teisingas išvadas, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str. 1 p., 338 str., kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,... 3. kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Dalios Višinskienės,... 4. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. pareiškėjas antstolis V. S. pateikė teismui patvirtinti 2010 m. gegužės 24... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. birželio 4 d. nutartimi antstolio... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija... 9. Atskirasis skundas atmestinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Išnagrinėjusi teismui pateiktą medžiagą, atskirojo skundo argumentus,... 12. Nagrinėjamoje byloje suinteresuotų asmenų ginčas kilo dėl to, ar gali... 13. Pagal LR CPK 692 str., jeigu įstatymas nenumato kitaip, antstolis... 14. Taisyklių 1 p. nurodyta, kad valstybei perduotinas turtas yra bešeimininkis,... 15. Sisteminė minėtų Taisyklių nuostatų analizė apelianto teiginių, jog... 16. Esant tokiam teismo konfiskuoto turto perdavimo valstybei teisiniam... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad visi Lietuvoje veikiantys teismai, spręsdami... 18. Kadangi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas,... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str.... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartį palikti...