Byla T-858-48-14
Dėl administracinės bylos Nr. (duomenys neskelbtini) priskyrimo nagrinėti atitinkamam teismui

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis, susipažinęs su Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjos Eglės Kiaurakytės prašymu išspręsti klausimą dėl administracinės bylos Nr. ( - ) priskyrimo nagrinėti atitinkamam teismui,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjų E. B. ir V. B. prašymas atsakovui Šilutės rajono apylinkės teismui dėl apmokėjimo už darbą (budėjimą) poilsio ir švenčių dienomis priteisimo.

3Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja kreipėsi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką, prašydama išspręsti šios bylos perdavimo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui klausimą. Nurodo, kad buvo gautas pareiškėjų E. B. ir V. B. patikslintas prašymas, kuriame nurodyta, kad atsižvelgdami į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, netinkamas atsakovas – Šilutės rajono apylinkės teismas – pakeistinas tinkamu atsakovu – Lietuvos valstybe, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles. Nurodo, kad nors byla Klaipėdos apygardos administracinio teismo žinion priimta nepažeidžiant priskirtinumo atitinkamam teismui taisyklių, pareiškėjoms prašymą patikslinus, nagrinėjamo ginčo atveju byla tapo teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui, nes atsakovo atstovo buveinė yra Vilniuje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str.).

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 2 punktas nustato, kad teismas perduodą bylą nagrinėti kitam teismui, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles. Tačiau pažymėtina, jog nei šiame straipsnyje įtvirtintos nuostatos, nei kitos Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos nenumato, jog tuo atveju, kai, pirmosios instancijos teismo nuomone, patikslinus teismo žinioje esančio skundo reikalavimus, byla tampa neteisminga šiam teismui, o teisminga kitam apygardos administraciniam teismui, gali būti kreipiamasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą spręsti šios bylos perdavimo kitam teismui, kuriam tas skundas teismingas, klausimą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 2 dalį, bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui klausimą išsprendžia atitinkamo teismo teisėjų kolegija arba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas. Atsižvelgiant nurodytą teisinį reglamentavimą, aptariamu atveju klausimą dėl bylos perdavimo kitam administraciniam teismui pirmiausia turėtų spręsti atitinkamo teismo teisėjų kolegija, nagrinėjanti administracinę bylą.

5Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, administracinė byla Nr. ( - ) grąžintina Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 puntu, 70 straipsnio 2 dalimi, teismo pirmininko pavaduotojas

Nutarė

7administracinę bylą Nr. ( - ) grąžinti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

8Nutartis neskundžiama. Teismo pirmininko pavaduotojas

9Irmantas Jarukaitis

Proceso dalyviai