Byla 2A-537/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Tadui Zarembai, atsakovo atstovui V. B. ir advokatui Simui Bendoriui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1245-565/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Speisuva“ ieškinį atsakovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“, dalyvaujant trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Spauda“, dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Speisuva“ 2008 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė priteisti iš atsakovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ 68 945,31 Lt skolą su delspinigiais už perduotą elektros energiją ir elektros tinklų priežiūrą; patiektą šaltą vandenį, pašalintas nuotekas ir vandens, nuotekos šalinimo tinklų priežiūrą; liftų techninę priežiūrą ir eksploatacijos darbus; antenų priežiūrą ir pašto dėžučių įrengimą; taip pat 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ir bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 1-6; t. 2, b. l. 8-15).

4Atsakovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ atsiliepimais į ieškinį (t. 1, b. l. 116-120; t. 2, b. l. 92-95) ieškinio nepripažino ir prašė atmesti jį kaip nepagrįstą. Teigė, jog pastate, kurį administruoja atsakovas, esančiame adresu (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise patalpas turi tretysis asmuo AB „Spauda“, kuriam atsakovas iškėlė dvi bylas Nr. 2-6201-619/2008 ir 2-6719-101/2008 dėl atitinkamai 13 228,27 Lt ir 55 717,53 Lt skolų už pastato eksploatavimą priteisimo. Kadangi tretysis asmuo yra ieškovo steigėjas ir vienintelis jo akcininkas, vadinasi, ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti tai, ką jis jau turi kaip įmonių grupės su trečiuoju asmeniui narys, pastarajam neatsiskaitant su bendrija už tas pačias paslaugas. Ieškovo bei jį patronuojančios įmonės piktnaudžiavimas teise trukdo atsakovui užtikrinti viešąjį interesą, todėl ieškinio tenkinimas prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 1.5 str.). Be to, PVM sąskaitų faktūrų SPE004124, SPE004167 ir SPE004236 dėl 3 000 Lt už antenų priežiūrą iš ieškovo atsakovas nei gavo, nei jas akceptavo, nes darbai buvo vienkartinio pobūdžio.

5Tretysis asmuo AB „Spauda“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį (t. 2, b. l. 92-95) su ieškiniu sutiko ir prašė jį patenkinti. Nurodė, kad SP AB „Spauda“, kuriai priklausė aukštutinis pastatas (pastato indeksas 4B2b) ir kiti gamybiniai pastatai, esantys (duomenys neskelbtini), 2001 m. buvo reorganizuota į AB „Spauda“ ir ginčo objektas jai atiteko nuosavybės teise. Vyriausybės nutarimu Nr. 1138 dalis aukštutinio pastato patalpų perduotos periodinių leidinių leidykloms ir redakcijoms, įpareigojant AB „Spauda“ sudaryti su leidyklomis ir redakcijomis perduodamų patalpų, pastato ir bendro naudojimo patalpų kapitalinio remonto, priežiūros ir eksploatavimo sutartis. AB „Spauda“ sudarė sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais ir vykdė aukštutinio pastato administravimą bei eksploatavimą, prižiūrėjo inžinerinius tinklus ir juos remontavo.

6AB „Spauda“ 2002 m. sausio 9 d. įsteigė UAB „Speisuva“ ir pagal 2002 m. balandžio 2 d. turto patikėjimo sutartį, 2002 m. balandžio 4 d. įgaliojimą pavedė ieškovui atstovauti ir sudaryti naujas negyvenamųjų patalpų nuomos, pastato bendro naudojimo patalpų, magistralinių inžinerinių tinklų eksploatavimo išlaidų ir komunalinių paslaugų apmokėjimo sutartis. 2003 m. rugpjūčio 29 d. AB „Spauda“ kaip įnašą už akcijas perdavė ieškovui pastato inžinerinius, elektros energijos ir šilumos energijos tinklus. Nuo tada ieškovas iš trečiojo asmens perėmė sutartines prievoles galutiniams vartotojams; AB „Spauda“ sąskaitų už komunalines ir kitas paslaugas nebeišrašinėjo.

72004 m. gruodžio 8 d. buvo įsteigta Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“. Tretysis asmuo nesutarė su atsakovu dėl aukštutinio pastato bendro naudojimo patalpų valdymo ir (ar) naudojimo. Atsakovas ignoravo trečiojo asmens prašymus sudaryti sutartis su trečiojo asmens patalpų nuomininkais dėl komunalinių paslaugų, eksploatavimo išlaidų bei kitų paslaugų mokėjimo, dėl ko atsakovas išrašydavo trečiajam asmeniui PVM sąskaitas faktūras už visą plotą (neišskiriant naudojamo nuomininkų). Pripažįsta nemokąs bendrijai už šilumos energiją ir eksploatavimo išlaidų. Bet šios bylos dalykas susijęs su atsakovo skolomis ieškovui už elektros energiją, šaltą vandenį, lifto naudojimąsi, antenų priežiūrą, pašto dėžučių įrengimą. Pagal atsakovo trečiajam asmeniui pareikštus ieškinius trečiojo asmens skola už elektros energiją ir šaltą vandenį (t. y. neįtraukiant kitų paslaugų)siekia tik 25 265,17 Lt.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai (t. 2, b. l. 128-131). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas administruoja pastatą, esantį (duomenys neskelbtini). Ieškovas sudarė su atsakovu rašytines sutartis teikti paslaugas, kurių reikia eksploatuojant minėtą objektą: dėl elektros energijos tiekimo ir elektros energijos tinklų priežiūros, dėl šalto vandens, nuotekų šalinimo ir vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų priežiūros, lifto naudojimo ir priežiūros; taip pat žodinius susitarimus dėl dviejų antenų priežiūros ir pašto dėžučių įrengimo. Atsakovo skolų už ieškovo suteiktas paslaugas (išskyrus antenų priežiūrą, pašto dėžučių įrengimą) dydį patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, kaip antai, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitų išrašai ir mokėjimo nurodymai, skolų suvestinės (t. 1, b. l. 51-95, 121-123, t. 2, b. l. 3-6). Ieškovas taiko sutartyse nustatyto dydžio delspinigius, neprašo priteisti delspinigių nuo delspinigių ir delspinigių nuo prašomos priteisti skolos reikalavimui sutrumpinto ieškinio senaties termino nepraleido.

9Iš ieškovo siuntų, perduotų Pasiuntinių pašto skyriui (punktui), registro (t. 1, b. l. 176-178) pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas pateikė atsakovui tris PVM sąskaitas faktūras SPE 004124, SPE 004167 ir SPE 004236, reikalaudamas sumokėti 3 000 Lt už antenų priežiūros paslaugas, suteiktas 2008 m. balandžio – 2008 m. birželio mėnesiais. Ankstesnes PVM sąskaitas faktūras SPE 003973, SPE 003929, SPE 004069 už antenų priežiūrą atsakovas apmokėjo. Taigi antenų priežiūros paslaugos teikiamos kiekvieną mėnesį; byloje nėra įrodymų, kad suteiktos paslaugos buvo perduodamos pasirašant rašytinį darbų perdavimo priėmimo aktą. Be to, 2008 m. balandžio 30 d. rašte kaip nuolatines išlaidas atsakovas įvardino ieškovui mokamus 1 000 Lt už antenų priežiūrą (t. 2, b. l. 16-17). Vadinasi, tarp ieškovo ir atsakovo egzistavo žodinis susitarimas dėl nuolatinio antenų priežiūros paslaugų teikimo; atsakovas nepateikė įrodymų, kad atsisakė šios paslaugos ar kad ieškovas nesuteikė paslaugų, už kurias prašo apmokėti (CPK 178 str.).

10Kadangi atsakovas nėra atsiskaitęs su ieškovu už suteiktas paslaugas, todėl pastarasis turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti skolos už suteiktas paslaugas priteisimo (CPK 5 str. 1 d.).

11Atsakovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (t. 2, b. l. 133-136). Apeliacinį skundą motyvuoja tuo, kad:

121. skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, nes pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog tretysis asmuo yra ieškovo steigėjas, vienintelis akcininkas ir 1 522,62 m3 patalpų, esančių ginčo pastate, savininkas. Tretysis asmuo, kaip patalpų savininkas, turi padengti privačios (asmeninės) ir bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis turimų patalpų eksploatavimo išlaidas ir komunalinius mokesčius, bet savo prievolių nevykdo, dėl ko susidarė 68 946 Lt skola atsakovui. Kadangi tretysis asmuo neatsiskaito su atsakovu, atsakovas neturi lėšų atsiskaityti su ieškovu;

132. atsakovas inicijavo trečiajam asmeniui dvi civilines bylas dėl 68 946 Lt skolų priteisimo, tad pirmosios instancijos teismas turėjo sustabdyti pastarąją civilinę bylą, iki bus išnagrinėtos kitos civilinės bylos (CPK 163 str. 1 d. 3 p.), juo labiau kad šios bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu tretysis asmuo pripažino 29 812,90 Lt dydžio skolą atsakovui. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į atsakovo prievolės ieškovui ir trečiojo asmens prievolės atsakovui sąsajas;

143. ieškovas ir tretysis asmuo, veikdami kartu prieš atsakovą ir siekdami jį likviduoti, elgiasi nesąžiningai, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. kovo 20 d. nutartyje yra kalbama (civilinė byla Nr. 3K-3-512/2002) apie piktnaudžiavimo teise draudimą;

154. byloje nėra įrodymų, jog ieškovas teikė atsakovui antenos priežiūros paslaugas po 2008 m. kovo 31 d. Sąskaitų faktūrų Nr. SPE 004124, SPE 004167, SPE 004236 išrašymas ir (arba) jų pateikimas atsakovui negali būti laikomas antenos priežiūros paslaugų teikimo įrodymu;

165. ieškovas ir tretysis asmuo 2002 m. balandžio 2 d. sudarė turto patikėjimo sutartį (t. 2, b. l. 8-15), todėl atsakovas buvo priverstas sudaryti su ieškovu vandens, elektros energijos tiekimo, liftų priežiūros sutartis su ieškovu, t. y. negalėjo sudaryti sutarčių su paslaugų tiekėjais tiesiogiai;

176. tretysis asmuo, neteikdamas ieškovui ataskaitų, pažeidė 2002 m. balandžio 2 d. turto patikėjimo sutartį.

18Ieškovas UAB ,,Speisuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą skundo nepripažįsta ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą (t. 2, b. l. 142-150). Pažymi, kad bylos šalių trečiajam asmeniui suteiktos paslaugos iš dalies skiriasi savo rūšimi ir laiko aspektu. Apelianto trečiajam asmeniui iškeltoje civilinėje byloje (išskyrus bylą, kuri užbaigta taikos sutartimi) vyksta ginčai dėl trečiojo asmens kaip atsakovo tinkamumo, apelianto nustatytų įkainių už atskiras paslaugas dydžio, pačių paslaugų suteikimo fakto, todėl nepagrįstas atsakovo teiginys, jog pirmosios instancijos teismas turėjo sustabdyti nagrinėjamą bylą, kol bus išspręstos civilinės bylos, atsakovo iškeltos trečiajam asmeniui. Atsakovo negalima atleisti nuo civilinės atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (lot. force majeure) (CK 6.212 str. 1 d.), nes finansinių išteklių stoka ar tai, kad atsakovo skolininkai pažeidė savo prievoles atsakovui, neįeina į nenugalimos jėgos sąvoką. Ginčas šioje byloje niekaip nesusijęs su ieškovo ir trečiojo asmens 2002 m. balandžio 2 d. turto patikėjimo sutartimi. Net jeigu būtų nustatyta priešingai, 2002 m. balandžio 2 d. turto patikėjimo sutartį pakeitė 2003 m. rugpjūčio 29 d. sandoris dėl trečiojo asmens inžinerinių tinklų perdavimo ieškovui nuosavybės teise. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. kovo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/02 ratio decidendi nesutampa su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, kadangi kasacinis teismas sprendė ne skolos priteisimo, o administracinių aktų, bendrijos narių susirinkimų protokolų panaikinimo klausimą. Be to, minėtoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė ne dėl piktnaudžiavimo teise kreipiantis į teismą, o dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis po kreipimosi į teismą. Pirmosios instancijos teismas inter alia priteisė iš atsakovo skolą už antenos priežiūros paslaugas, būdamas įsitikinęs tiek ieškovo paslaugų suteikimu atsakovui, tiek atsakovo neatsiskaitymu, o ne vien remdamasis sąskaitų faktūrų išrašymo ir (ar) pateikimo atsakovui faktu. Atkreipia dėmesį, kad apeliantas sumokėjo 810,18 Lt daugiau žyminio mokesčio, negu reikalauja įstatymas, todėl apeliacinio skundo tenkinimo atveju ši suma negali būti priteisiama iš ieškovo.

19Tretysis asmuo AB ,,Spauda“ atsiliepimu į apeliacinį skundą su skundu nesutinka ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą (t. 2, b. l. 156-158). Pabrėžia, jog tretysis asmuo niekada nereikalavo iš atsakovo, jog jis turi sumokėti skolą ieškovui, ir apskritai nesikiša į pastarojo ūkinę veiklą. Atsakovas iš dalies pats kaltas dėl lėšų atsiskaityti su ieškovu stygiaus, nes būdamas įsipareigojęs ieškovui atsisakė sudaryti sutartis dėl komunalinių paslaugų bei eksploatavimo išlaidų su trečiojo asmens nuomininkais.

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.).

22Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias kilusiam ginčui išspręsti, surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino, laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose numatytų taisyklių, tinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialinės teisės normas ir, patenkindamas ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 str.).

23Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas valdo ir naudoja pastatą, esantį (duomenys neskelbtini), o ieškovas užtikrina jo eksploatavimą. Bylos šalys pasirašė tokias sutartis (su vėlesniais pakeitimais): 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos teikimo ir priežiūros sutartį (t. 1, b. l. 7-17), 2007 m. rugsėjo 25 d. liftų techninės priežiūros ir saugaus naudojimo sutartį (t. 1, b. l. 45-49); 2007 m. spalio 3 d. šalto vandens teikimo ir nuotekų šalinimo sutartį Nr. 03-10-07 (t. 1, b. l. 18-24). Apeliaciniame skunde keliami trys esminiai klausimai: ar ieškovas turi reikalavimo teisę į atsakovą, jei tretysis asmuo yra jo steigėjas ir vienintelis akcininkas, o tretysis asmuo skolingas atsakovui; dėl bylos sustabdymo būtinumo, įrodymų pakankamumo vertinant žodinę sutartį dėl antenų priežiūros.

24Visų pirma pažymėtina, jog ieškovas yra juridinis asmuo, todėl, kitaip nei juridinio asmens filialas ar atstovybė, yra savarankiškas teisės subjektas, galintis savo veiksmais įgyti teises ir turėti pareigas (CK 2.33 str. 1 d., 2.53 str., 2.56 str.). Dėl minėtos priežasties, sprendžiant su pinigine prievole susijusius klausimus - kas, kam, už ką yra skolingas - teisiškai reikšmingos aplinkybės dėl piniginės prievolės, o ne kontrahento kilmės (CK 2.50 str. 2 d.).

25Bylos šalis sieja sutartiniai santykiai, iš kurių ieškovas kildina atsakovo civilinę atsakomybę. 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos teikimo ir priežiūros sutarties 1.1 punktu atsakovas (subabonentas) įsipareigojo ieškovui (abonentui) apmokėti už faktiškai į Objektą patiektą elektros energiją. Tuo tarpu ieškovas minėtos sutarties 5.2 punktu įsipareigojo atsakovui nerinkti mokesčių už sunaudotą elektros energiją iš galutinių elektros energijos vartotojų – Objekte esančių patalpų savininkų ir (arba) nuomininkų; be to, sutarties 5.3 punktu atsakovas prisiėmė aukštutinio pastato, pažymėto indeksu 4B22b, patalpų savininkų ir (ar) nuomininkų nemokumo riziką.

262007 m. rugsėjo 25 d. liftų techninės priežiūros ir saugaus naudojimo sutarties 1.1 ir 2.2.6 punktais atsakovas (subabonentas) įsipareigojo ieškovui (abonentui) mokėti už liftų priežiūros ir eksploatacijos darbus. Be to, sutarties 4.2 punktu atsakovas prisiėmė aukštutinio pastato, pažymėto indeksu 4B22b, patalpų savininkų ir/ ar naudotojų nemokumo riziką.

272007 m. spalio 3 d. šalto vandens teikimo ir nuotekų šalinimo sutarties Nr. 03-10-07 1.1 punktu atsakovas (subabonentas) įsipareigojo ieškovui (abonentui) apmokėti už faktiškai į Objektą, pažymėtą indeksu 4B22b, patiektą vandenį bei vandens tinklų priežiūrą. Ieškovas minėtos sutarties IV skyriaus 2 punktu įsipareigojo atsakovui nerinkti mokesčių už sunaudotą šaltą vandenį tiesiogiai iš galutinių elektros energijos vartotojų – Objekte esančių patalpų savininkų ir nuomininkų. Be to, sutarties IV skyriaus 3 punktu atsakovas prisiėmė aukštutinio pastato, pažymėto indeksu 4B22b, patalpų savininkų nemokumo riziką.

28Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, jog ieškovas įrengė Bendrijos naudai pašto dėžutes (dėl antenų priežiūros bus pasisakyta vėliau), taigi ieškovui priklauso reikalavimo teisė į atsakovą ir šis turi sumokėti kreditoriui skolą bei delspinigius už suteiktas paslaugas, nepriklausomai nuo galutinio vartotojo - trečiojo asmens - neatsiskaitymo su Bendrija fakto ir (ar) neatsiskaitymo priežasčių, nes taip numatyta bylos šalių sudarytose sutartyse (lot. pacta sunt servanda) (CK 6.189 str. 1 d.). Kartu tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nestabdė nagrinėjamos bylos, kol įsiteisės teismo sprendimas (nutartis) atsakovo trečiajam asmeniui iškeltose civilinėse bylose dėl skolos už komunalines paslaugas, kuri kyla kitų sutarčių arba įstatymo pagrindais, priteisimo ir nėra prasmės svarstyti ieškovo bei trečiojo asmens piktavališkų kėslų (lot. dolo malo) siekiant likviduoti atsakovą (pirmasis - trečiasis skundo argumentai imtinai).

29Kalbant apie skolą už antenų priežiūrą, akcentuotina, kad nėra tiesioginių rašytinių įrodymų, patvirtinančių ar paneigiančių šalių žodinio susitarimo dėl antenos priežiūros sąlygas, susijusias su paslaugų teikimo trukme. Už 11 mėn. laikotarpį ieškovas išrašė atsakovui 7 PVM sąskaitas faktūras (pirmoji sąskaita išrašyta iškart už 4 mėn.), o ginčas tęsiasi dėl PVM sąskaitų faktūrų SPE004124, SPE004167 ir SPE004236 už antenų priežiūros paslaugas, suteiktas 2008 m. balandžio – birželio mėnesiais; suma - 3 000 Lt. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą apie antenų priežiūros paslaugų teikimą ir po 2008 m. kovo 31 d., remdamasis netiesioginiu rašytiniu įrodymu – atsakovo 2008 m. balandžio 30 d. raštu vienam iš patalpų savininkų K. J. (ang. indirect evidence) - ir priešingų ieškovo teiginiams įrodymų, t. y. tokių, kurie patvirtintų atsakovo žodžius, nebuvimu. Atsakovas 2008 m. balandžio 30 d. rašte nurodo mokantis ieškovui už antenų priežiūrą 1 000 Lt iš lėšų, gaunamų iš pastato išorinės reklamos bei stogo nuomos, kitaip tariant, už antenų priežiūros paslaugas atsakovas nerenka mokesčių iš patalpų savininkų ir/ ar nuomininkų, tačiau moka iš savo uždirbtų pajamų. Tame rašte neatsispindi paslaugų reguliarumas (pvz., po 1 000 Lt/ mėn.), bet akivaizdu, jog antenų priežiūros paslaugoms pagal jų esmę būdingas nuolatinis pobūdis, skirtingai negu, pvz., pašto dėžučių įrengimo paslauga. Kad teismas neatsidurtų aklavietėje, teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/ 2002) tokiu atveju leidžia taikyti tikimybių pusiausvyros principą, grindžiamą logikos dėsniais. Byloje nėra įrodymų, jog po 2008 m. kovo 31 d. išnyko antenų priežiūros paslaugų aktualumas (pvz., antenos buvo nuimtos, atsakovas jas prižiūri pats arba dėl jų priežiūros susitarė su kitais asmenimis), jog ieškovas nustojo teikti antenų priežiūros paslaugas. Todėl turint omenyje antenų priežiūros paslaugų nuolatinį pobūdį ir kartu nesant priešingų įrodymų, kad kas nors kitas, išskyrus ieškovą, būtų teikęs atsakovui šias paslaugas, yra pagrindas tvirtinti, jog ieškovas teikė atsakovui antenų priežiūros paslaugas laikotarpiu nuo 2008 m. balandžio iki 2008 m. birželio, už kurį prašo priteisti iš atsakovo 3 000 Lt (1 000 Lt/ mėn. x 3 mėn.) skolą (ketvirtasis skundo argumentas).

30Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl 2002 m. balandžio 2 d. turto patikėjimo sutarties ir ieškovo bei trečiojo asmens veiksmų, nes, viena vertus, turto patikėjimo sutartis jau pasibaigusi; kita vertus, atsakovo piniginė prievolė kyla prieš tai minėtų penkių rašytinių ir (ar) žodinių sutarčių pagrindu. Teismas turėtų pareigą gilintis į turto patikėjimo sutarties sudarymo peripetijas, jeigu atsakovas kvestionuotų su ieškovu sudarytas sutartis, tačiau atsakovas materialinių reikalavimų byloje nereiškė (CPK 143 str.) ir, esant apeliacijos stadijai, nebegalėtų reikšti (penktasis ir šeštasis skundo argumentai).

31Susiklosčius minėtai situacijai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir įvertino faktines aplinkybes bei teisingai pritaikė ginčo santykius reguliuojančias teisės normas, susijusias su skolininko civiline atsakomybe. CPK 327 straipsnio 1 dalyje numatytų atvejų, kuriems esant teismo sprendimas panaikinamas ir byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė, jų nenurodė ir apeliantas. Remiantis išdėstytu, apeliacinis skundas netenkinamas.

32Tokiu atveju ieškovui iš apelianto priteisiama 1 190 Lt su PVM išlaidų už advokato teisinę pagalbą (t. 2, b. l. 175-176) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 ir 3 d., 98 str. 1-2 d.), o valstybei – 2,70 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (t. 2, b. l. 164) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Be to, kadangi atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo daugiau žyminio mokesčio, negu priklauso pagal įstatymą, jam grąžinama 810 Lt [(68 945,31 Lt x 3 %) – 2 878,18 Lt] (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d.; 306 str. 3 d.) žyminio mokesčio permoka (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Speisuva“ 1 190 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt litų) su PVM išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

36Priteisti iš atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ 2,70 Lt (du litus 70 centų) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų valstybei.

37Grąžinti atsakovui Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“ 810 Lt (aštuonis šimtus dešimt litų) žyminio mokesčio permoką, susidariusią 2009 m. balandžio 10 d. mokėjimo nurodymu Nr. 342446165 mokant už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB ,,Speisuva“ 2008 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į Vilniaus... 4. Atsakovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos... 5. Tretysis asmuo AB „Spauda“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį (t. 2, b.... 6. AB „Spauda“ 2002 m. sausio 9 d. įsteigė UAB „Speisuva“ ir pagal 2002... 7. 2004 m. gruodžio 8 d. buvo įsteigta Spaudos rūmų aukštuminio pastato... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 16 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. Iš ieškovo siuntų, perduotų Pasiuntinių pašto skyriui (punktui), registro... 10. Kadangi atsakovas nėra atsiskaitęs su ieškovu už suteiktas paslaugas,... 11. Atsakovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 12. 1. skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, nes pirmosios instancijos teismas... 13. 2. atsakovas inicijavo trečiajam asmeniui dvi civilines bylas dėl 68 946 Lt... 14. 3. ieškovas ir tretysis asmuo, veikdami kartu prieš atsakovą ir siekdami jį... 15. 4. byloje nėra įrodymų, jog ieškovas teikė atsakovui antenos priežiūros... 16. 5. ieškovas ir tretysis asmuo 2002 m. balandžio 2 d. sudarė turto... 17. 6. tretysis asmuo, neteikdamas ieškovui ataskaitų, pažeidė 2002 m.... 18. Ieškovas UAB ,,Speisuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą skundo... 19. Tretysis asmuo AB ,,Spauda“ atsiliepimu į apeliacinį skundą su skundu... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 22. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 23. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas valdo ir naudoja pastatą, esantį... 24. Visų pirma pažymėtina, jog ieškovas yra juridinis asmuo, todėl, kitaip nei... 25. Bylos šalis sieja sutartiniai santykiai, iš kurių ieškovas kildina atsakovo... 26. 2007 m. rugsėjo 25 d. liftų techninės priežiūros ir saugaus naudojimo... 27. 2007 m. spalio 3 d. šalto vandens teikimo ir nuotekų šalinimo sutarties Nr.... 28. Byloje taip pat nėra ginčo dėl to, jog ieškovas įrengė Bendrijos naudai... 29. Kalbant apie skolą už antenų priežiūrą,... 30. Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl 2002 m. balandžio 2 d. turto... 31. Susiklosčius minėtai situacijai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 32. Tokiu atveju ieškovui iš apelianto priteisiama 1 190 Lt su PVM išlaidų už... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 35. Priteisti iš atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos... 36. Priteisti iš atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos... 37. Grąžinti atsakovui Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijai...