Byla 2-44-674/2016
Dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė, sekretoriaujant Gitanai Liogailienei, dalyvaujant ieškovo UAB ( - ) atstovams K. V. ir T. M. , atsakovo UAB ( - ) atstovui advokatui Arūnui Justeikui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( - ) pareikštą ieškinį atsakovui UAB ( - ) dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB ( - ) prašo iš atsakovo UAB ( - ) priteisti 1658, 81 Eur skolos, delspinigius, 5 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas 25 Eur žyminio mokesčio.

3Ieškovo atstovas nurodė, kad 2015-04-02 ieškovas ir atsakovas sudarė reklaminio filmuko sukūrimo paslaugų teikimo sutartį ir ją pasirašė. Sutartimi ieškovas įsipareigojo suteikti paslaugas, o atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti kainą už suteiktas paslaugas pagal 2015-04-17 PVM sąskaitą – faktūrą Pi Nr. 1189 ir sutartį, tai yra 779, 24 Eur. Ieškovas UAB ,,Piksaletė“ savo sutartinus įsipareigojimus įvykdė pilna apimtimi. Vykdomų darbų metu ieškovas nuolat komunikavo su atsakovu tiek telefonu, ties susitikimų metu ir elektroniniais laiškais, aktyviai domėjosi pageidavimų dėl paslaugos turinio ir motyvų, kelis kartus užsiminta apie laukiamą apmokėjimą. Pateikus 10 sekundžių trukmės video klipą, atsakovas jo atsisakė dėl buvusio vasaros laikotarpio. Po to šalys savo gera valia nutarė prailginti paslaugos trukmę, taip pat ieškovas sukūrė ne vieną o iš viso aštonis filmukus atsakovo patogumui, kadangi nebuvo aiškus kanalas, kuriame paslauga bus naudojama, Ieškovas, siekdamas išlaikti teigiamus santykius, darė nurodytus papildomus darbus ir korekcijas. 2015 m. balandžio 22 d. teirautasi dėl mokėjimo, atsakovas nurodė, kad paslauga neatitinka lūkesčių. 2015 m. balandžio 27 d. buvo suderinti ir atlikti pakeitimai. 2015 m. gegužės 12 d., buvo gautas laiškas iš atsakovo dėl dar daugiau pageidaujamų pakeitimų, kur reikalavo viso darbo perdarymo. 2015 m. gegužės 25 d suderinus naujas paslaugų detales, atsakovas patvirtino, kad, atlikus naujus pakeitimus, paslaugos atitiks lūkesčius. Ieškovo manymu, toks korekcijų skaičius atliekamai paslaugai neprotingas ir vertintinas kaip piktnaudžiavimas, todėl ieškovas 2015 m. liepos 7 d. pranešė atsakovui, dėl laukiamo apmokėjimo, tačiau po šio pranešimo atsakovas pradėjo vengti bendravimo. Ieškovas atsakovui pateikė pretenziją dėl skolos ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. Atsakovs į pateiktą pretenziją sureagavo pranešimu, jog negavo sutartimi derintos 10 sekundžių trukmės paslaugų, nors iš elektroninės komunikacijos matyti, kad ieškovas teikė 10 sekundžių video klipuką, bei gera valia derino su atsakovu ilgesnės trukmes kelis filmukus atsakovo patogumui, siekdamas tolimesnio bendradarbiavimo. Kadangi atsakovas neatsiskaitė su ieškovu, šis prašo priteisti iš atsakovo 1658, 81 Eur skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti ir pateikė priešieškinį. Priešieškiniu prašo iš ieškovo UAB ( - ) atsakovo naudai priteisti 333,96 Eur su PVM (70,13 Eur) avansinį mokėjimą, atliktą atsakovės pagal 2015-04-02 Paslaugų teikimo sutartį Nr. PIX-0121, 248, 40 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovo atstovas nurodė, kad atsakovas UAB ( - ) savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, tuo tarpu ieškovas UAB ( - ) savo įsipareigojimų (10 sek. reklaminio filmuko sukūrimas) neįvykdė. Atsakovo manymu, ieškovas pažeidė sutarties 1 dalies nuostatas, tai yra ieškovė niekada atsakovui nėra pateikęs 10 sekundžių trukmės video reklaminio klipo. Atsakovui buvo pateikti sekantys video klipai: UAB ,,Pixeletė“ pateikė sukurtus video 2015-04-17, atsiųsdama nuorodas į internetinį video kanalą www.youtube.com., kur nurodytų video klipų trukmė nuo 21 iki 29 sekundžių. Patalpinta 2015-04-17, 2015-04-27, 2015-06-22 dienomis. Reklaminio filmuko trukmė yra ir buvo vienas iš pagrindinių aspektų pasirašant paslaugų teikimo sutartį, kadangi siekiant televizijos kanalu leisti reklaminį klipą, viena iš esminių sąlygų yra laikas. Atsakovo atstovas teigia, kad aktyvus bendradarbiavimas su ieškovu telekomunikacinėmis priemonėmis, taip pat ir tolimesnis bendradarbiavimas po sutarties galiojimo pasibaigimo akivaizdžiai įrodo, kad atsakovas taip ir negavo šia sutartimi prisiimto pagaminti produkto iš ieškovo, net ir ženkliai praterminavus sutarti . Tai įrodo, kad atsakovas pagrįstai tikėjosi ir dėjo visas pastangas, kad gautų iš ieškovo reikiamą sutartinę paslaugą, kuri atitiktų atsakovo lūkesčius. Tinkama paslauga atsakovui pateikta nebuvo, todėl jis turi pagrindą žalos atlyginimui iš ieškovo. Ieškovas sutartinių įsipareigojimų nei pagal sutartyje numatytus terminus, nei praterminavus sutartį dešimties sekundžių filmukas pagamintas nebuvo, avansinis mokėjimas turėtų būti priteistas atsakovui, kuris yra 333,96 Eur su PVM (70, 13 Eur). Taip pat atsakovas priešieškiniu prašo priteisti netesybas, tai yra 0,15 proc. delspinigių nuo visos sutarties sumos (920,00 Eur) 180 dienų, kas sudaro 248,40 Eur.

6Ieškovo atstovas nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka ir prašo jį palikti nenagrinėtu. Nurodo, kad su atsakovu buvo nuolat komunikuojama. Pateikus dešimties sekundžių trukmės video klipą, atsakovas produkto atsisakė dėl vasaros laikotarpio, kadangi tikslinė auditorija vaikai. Šalys atsižvelgiant į visas aplinkybes, gera valia nutarė prailginti paslaugos trukmę, taip buvo sukurta ne vienas, o viso devyni filmukai. Taip pat po pateiktų atsakovui filmukų, šis nustojo komunikuoti su ieškovu siekiant vilkinti atsiskaitymą. Atsakovui neatsiskaitant ieškovas teikė jam pretenziją, o vėliau ir ieškinį dėl skolos priteisimo.

7Ieškinys tenkintinas.

8Priešieškinys netenkintinas.

9Iš paslausų teikimo sutarties Nr. PIX – 0121 ir jos priedo Nr. 1, sudarytos 2015-04-02 matyti, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) sudarė sutartį, kuria susitarė, kad vykdytojas (ieškovas UAB ( - )) teiks klientui (atsakovui UAB ( - )) dešimties sekundžių reklaminio filmuko kūrimo paslaugas, o klientas (atsakovas) priims laiku ir tinkamai aliktas paslaugas ir nurodytais terminais su jais atsiskaitys. Sutarties 5.2 punkte numatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir terminas 2015-05-02. Jei iki nurodyto termino paslauga nebus baigta, vykdytojas turi ją baigti, o klientas turi teise skaičiuoti delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties 4 dalyje numatyta atsiskaitymo sąlygos, kur bendra paslaugos kaina 920,00 Eur be PVM, su PVM – 1113,20 Eur. Sutarteis 4.2 punkte numatyta, kad klientas (atsakovas) vykdytojui sumka avansą 333,96 Eur su PVM, įvykdžius pagal sutarį sulygtą paslaugą sumoka klientas (atsakovas) 779,24 Eur su PVM. Sutarties 7.2 ir 7.3 punktuose numatyta delspinigiai: atsakovas moka 1,57 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, o ieškovas – 0,15 proc. delspinigių kai pradelsta įvykdyti paslaugą ar pašalinti kokybės trūkumus už kiekvieną uždelstą dieną. (b. l. 8-13, 14). UAB ( - ) išrašę sąskaitą – faktūrą 2015-04-17 1113,20 Eur su PVM už reklaminio filmuko sukūrimą; apmokėjimas per septynias dienas (b. l. 15). Iš ieškovo pateiktų elektroninio susirašinėjimo laiškų matyti, kad balandžio 17 d. buvo pateikta atsakovui trys youtube internetinio puslapio nuorodos, prisegti trys failai su teikiamu reklamos filmuku. T. p. Pateikta sąskaita faktūra ir priėmimo – perdavimo aktas. Balndžio 22 d. kalbėta apie filmuko pataisymą, ieškovas prašė apmokėti sąskaitą. Balandžio 27 d. siųstas pakoreguotas video, nurodytos vykdytos korekcijos, failas prisegtas. Gegužės 12 d. keltas klausimas tarp šalių dėl paslaugos kokybės ir apmokėjimo už ją. Iš laiško matyti, kad atsakovas sukurtu filmuku nepatenkintas. Gegužės 25 d. ieškovas siūlė korekcijas, kad filmukas atitiktų papildomus atsakovo poreikius. Atsakovas su pasiūlymais sutiko. Kaip matyti iš laiško, buvo tartasi dėl papildomų poreikių. Liepos 1-3 dieomis laukta atsakovo komentarų dėl filmuko. Liepos 3 d. vėl tartasi dėl filmuko korekcijos. Vėlesnis pateikiamas laiškas yra liepos 7 d., kur ieškovas nurodo, kad sulygtą darbą atliko pilna apimtimi, prašo apmokėti likusią 779,24 Eur sumą iki 2015-07-09. Be to nurodo, kad atliktų darbų apimtys didesnės nei buvo sulygta, klipas ilgesnės trukmės. Liepos 22 d. siųsta naujai perfilmuotas reklaminis klipas, kuriuo siekta išspręsti nepalankią situaciją (b. l. 50-54). 2015-07-30 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodyta, kad atsakovas turi sumokėti ieškovui už paslaugas pagal sąskaitą faktūrą PI Nr. 1189. Nurodyta, kad įsiskolinimas už paslaugas yra 779,24 Eur, palūkanos 879,57 Eur, pradelsta mokėjimo dienų 89 ir pagal sutarties 7.2 punktą mokama už kiekvieną praelstą dieną po 1,57 proc. delspinių nuo nesumokėtos sumos. Bendra mokėtina suma 1658,81 Eur. Įsiskolinimą prašyta sumokėti per 12 dienų. (b. l. 22-24) 2015-08-05 atsakovo atstovas pateikė ieškovui atsakymą į pretenziją, kurioje nurodoma, kad atsakovas negavo dešimties sekundžių reklaminio filmuko, kuris buvo sulygtas sutartimi, be to dėl tokio sutarties neįvykdymo, mano, kad jų sumokėtas avansas turi būti grąžintas. Nurodo, kad negavęs paslaugos turi pilną teisę kreiptis į paslaugos davėją dėl avanso grąžinimo ir kitų įstatyme ir sutartyje įtvirtintų nuostolių atlyginimo. (b. l. 25) 2015-09-21 ieškovas su pareiškimu buvo kreipęsis į teismą dėl įsiskolinimo priteismo, tačiau buvo gauti atsakovo prieštaravimai dėl ko ir buvo teiktas šis ieškinys (b. l. 26-27, 28)

10LR CK 6.716 str. 1 d. numatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Paslaugų sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu. Taigi paslaugų sutartimi paprastai neįsipareigojama sukurti tam tikrą rezultatą, tačiau galimybė susitarti ir dėl tam tikro rezultato nustatyta CK 6.718 str. 5 d., kur nurodoma, kad jeigu sutartis numato paslaugų teikėjo pareigą pasiekti tam tikrą rezultatą, paslaugų teikėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės už šios pareigos neįvykdymą tik tuo atveju, jeigu įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos.

11Sutarties Nr. PIX – 0121 pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai (LR CK 6.2 str.). LR CK 6.38 str. nustato, kad prievolė turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai ir laiku. Atsakovas šios prievolės nevykdė ir ją pažeidė, nes nesumokėjo sutartyje sulygtą ir pagal PVM sąskaitą – faktūrą nurodytą atlygį PVM sąskaitoje - faktūroje numatytu terminu (septynios dienos) ir taip neįvykdė sutartyje numatytų sąlygų (LR CK 6.63 str. 1 d. 1 p.). Atsakovas neigia savo pareigą sumokėti už paslaugą. Nurodo, kad negavo tinkamai atliktos paslaugos, tai yra reklaminio dešimties sekundžių filmuko, kuris atitintų atsakovo poreikius kokybės aspektu. Be to, mano, kad būtent ieškovas turi atsakovui grąžinti jo sumokėtą avansą 333, 96 Eur su PVM ir dar delspinigius už pradelstą laiką dėl laiku nepateikto reklaminio filmuko, dėl ko yra pareiškęs ieškovo atžvilgiu priešieškinį. Be to, kaip matyti iš pateikto priešieškinio, prašoma priteisti avanso suma yra nepagrįsta, nes prašoma avansinio mokėjimo 333,96 Eur su PVM (70,13 Eur) (b. l. 58). Tuo tarpu sutarties 4.2 punkte mokėtinos sumos jau nurodomos su PVM: avansas 333,96 Eur su PVM, likusi suma 779,24 su PVM ir bendra suma yra 1113,20 Eur, kas ir nurodoma sutarties 4.1 punkte. Suma be PVM yra 920,00 Eur. (b. l. 9) Ieškovo nurodymu, jis yra įvykdęs sutartį ir pateikęs atsakovui sutartyje nurodytu terminu (iki 2015 m. gegužės 2 d.) 10 sekundžių reklaminį filmuką po ko išrašyta sąskaitą faktūra ir pateiktas darbų priėmimo – perdavimo aktas. Tik vėliau, abiejų šalių išreikšta valia, buvo atliekama filmuko korekcijos ir papildymai, tada pailgėjo ir filmuko trukmė. Tai matyti ir pateikiamame į bylą CD (b. l. 30). Atsakovas su tokiais ieškovo argumentais nesutinka ir mano, kad sutarties 1 punkte numatyta sąlyga dėl reklaminio filmuko yra esminė ir nekintanti.

12Nagrinėjamu atveju sutartis buvo sudaryta rašytine forma, sutarties 9.2 punkte buvo numatyta, kad šalims tarpusavyje susitarus ir raštiškai suderinus sutartis gali būti papildoma naujais priedais. Pagal teismų praktiką, sprendžiant, ar konkretūs šalies elgesio faktai pripažintini pagrindu taikyti CK 6.183 straipsnio 2 dalį, turi būti atsižvelgiama į tokiu elgesiu išreikštą abiejų sutarties šalių bendrą ketinimą dėl sutarties keitimo ar nekeitimo, jų consensus ad idem (šalių surastas sutarimas, bendra nuomonė), o ne tik vienai šalių priimtiną sutarties elgesio vertinimo variantą, nes priešingu atveju, kitai šaliai pažeidžiant sutarties laisvės principą, būtų primetamos sąlygos, dėl kurių ji nesutinka (LAT civilinių bylų skyriau 2015-01-08 nutartis Nr. 3K-3-68-611/2016, 2012-05-16 nutartis 3K-3-224/2012, 2009-04-28 nutartis 3K-3-82/2009) Todėl CK 6.183 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata leidžia šalims nepaisyti sutarties sąlygos, reikalaujančios rašytinės formos, tais atvejais, kai iš šalių konkliudentinių veiksmų galima pagrįstai spręsti, kad tos sąlygos abi šalys yra atsisakiusios. Iš elektroninio susirašinėjimo matyti, kad balandžio 17 d. buvo siųsta nuorodos, kur rasti reklaminį filmuką, be to iš prie bylos pridedamo CD matyti, kad reklaminis filmukas atsakovui buvo sukurtas 2015-04-10, trukmė 10 sekundžių. Tik vėliau tarpusavio šalims bendadarbiaujant buvo atliekama korekcijos ir papildymai. Bendrai suderinta šalių valia buvo atliekami tolimesni veiksmai. Pagal atsakovo balandžio 22 dienos pageidavimą, ieškovas nepraleisdamas sutarties 3.1.3 punkte numatyto termino balandžio 27 d. teikė pakoreguotą video. Jau tuomet atsakovas galėjo prieštarauti dėl reklaminio filmuko trukmės, nes jis ilgesnis nei 10 sekundžių. Toks šalių bendradarbiavimas ir reklaminio filmuko korekcijos vyko iki liepos 7 d., kai ieškovas nurodė, kad jo manymu paslauga atlikta, ieškovo manymu ji didesnės vertės nei buvo tartasi, t.y. ilgesnės apimties ir atliktos korekcijos keturis kartus pagal atsakovo pageidavimą, be to atitinkantis visus kokybės standartus ir galimas naudoti viešoje erdvėje, bei paprašė apmokėti sąskaitą faktūrą (b. l. 21). Atsakovo argumentas, kad sąskaita – faktūra nebus apmokėta, nes nebuvo suteikta sutartyje sulygta paslauga yra nepagrįsta. Reklaminis filmukas sukurtas pagal sutartyje numatytus terminus. Be to, informavęs ieškovą, atsakovas manydamas ir įvertinęs tai, kad jo teisės pažeistos, turėjo pagrindą skaičiuoti delspinigius pagal sutarties 7.3 punktą dėl paslaugos suteikimo uždelsimo. Tačiau tokie veiksmai nebuvo atlikti. Darytina išvada, kad atsakovas taip pat savo valią išreiškė susirašinėjimo elektroniniais laiškais metu, kad jį tenkina daromi reklaminio filmuko papildymai ir korekcijos.

13Šio ginčo esmė, - ar buvo reklaminis filmukas sukurtas ir pateiktas atsakovui nepažeidžiant sutartyje numatytų terminų. Bendrai sutartimi buvo susitarta dėl atlygintino rezultato, kuris iš esmės šalių suderinta valia buvo pasiektas. Sutarties 5.1 punkte numatyta, kad paslaugų suteikimo faktas įforminamas priėmimo – perdavimo aktais (b. l. 20) Darbų priėmimo – perdavimo akte yra fiksuojami atlikti darbai, esantys faktai. Aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Jame turi būti fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas už atliktus darbus. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal sutartyje nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Nagrinėjamoje byloje, atsakovui su sąskaitą - faktūra buvo pateiktas darbų priėmimo – perdavimo aktas. Tačiau atsakovas jo nepasirašė, nenurodė trūkumų dėl paslaugos atlikimo, ar tai atitinka sutarties sąlygas, nenurodė išlygos dėl apmokėjimo už paslaugą. Darbų perdavimo – priėmimo aktas yra tik atliktų darbų faktą patvirtinantis dokumentas. Darytina išvada, kad ieškovas nepažeidė sutartinių įsipareigojimų, pateikė atsakovui sutartyje nustatytais terminais, numatytos apimtis reklaminį filmuką ir turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už paslaugą bus sumokėta.

14LR CK 6.63 str. 2 d. nustato, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius. LR CK 6.73 str. numato, kad jei skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę. Be to sutarties 7.2 punkte taip pat numatyta, kad atsakovas moka 1,57 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Bylos nagrinėjimo metu, delspinigių suma yra ženkliai didesnė nei nurodoma pateiktoje pretenzijoje, tačiau vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais iš atsakovo priteistini delspinigiai nurodomi pretenzijoje. Patenkinus ieškinį, įvertinus pretenzijoje nurodomą delspinigių sumą, priteistina ir ieškovo prašomi delspinigiai už 89 pradelstas sumokėti skolą dienas, kas sudaro 879, 57 Eur. Iš atsakovo priteistina 779,24 Eur skolos ir 879,57 Eur delsinigių.

15LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 210 str. 2 d. numatyta, kai sutarties abi šalys verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos. Tačiau šalys laisvos nustatyti ir kitokį palūkanų dydį. Ieškovas prašo penkių procentų dydžio procesinių palūkanų. Todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Pagal ieškinio sumą žyminis mokestis yra 50,00 Eur. Ieškovas yra sumokėjęs 12,00 Eur žyminio mokesčio pateikiant teismo įsakymą ir 25,00 Eur pateikiant ieškinį (b. l. 26, 29). Nesumokėta žyminio mokesčio dalis 13,00 Eur. Nesumokėta žyminio mokesčio dalis (13,00 Eur) priteistina iš ieškovo UAB ( - ) valstybės naudai. Iš atsakovo UAB ( - ) ieškovo UAB ( - ) naudai priteistina 50,00 Eur žyminio mokesčio. (CPK 80 str.1 d. 1 p., 88 str., 93 str. 1 d.)

17Iš atsakovo valstybei priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos. (LR CKP 88 str. 1 d. 3 ir 7 punktai, 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.)

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 269, 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškovo UAB ( - ) ieškini patenkinti visiškai.

20Iš atsakovo UAB ( - ), į. k. ( - ), buveinė ( - ), priteisti 1658,81 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus 81 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų 00 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB ( - ) į. k. 303120050, buveinė Vaidilutės g. 79, Vilnius, a. s. ( - ), AB ,,Swedbank”

21naudai.

22Priteisti iš UAB ( - ) 4,61 Eur (keturi eur. 61 ct) pašto išlaidų valstybei, įmokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos surenkamąją sąskaita Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas 5660.

23Priteisti iš UAB ( - ) 13,00 Eur (trylika eurų 00 ct) teismo išlaidų (žyminio mokesčio) valstybei, įmokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos surenkamąją sąskaita Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas 5660.

24Atsakovo UAB ( - ) priešieškinio netenkinti.

25Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija... 2. Ieškovas UAB ( - ) prašo iš atsakovo UAB ( - ) priteisti 1658, 81 Eur... 3. Ieškovo atstovas nurodė, kad 2015-04-02 ieškovas ir atsakovas sudarė... 4. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti ir pateikė... 5. Atsakovo atstovas nurodė, kad atsakovas UAB ( - ) savo sutartinius... 6. Ieškovo atstovas nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka ir prašo jį... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Priešieškinys netenkintinas.... 9. Iš paslausų teikimo sutarties Nr. PIX – 0121 ir jos priedo Nr. 1, sudarytos... 10. LR CK 6.716 str. 1 d. numatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų... 11. Sutarties Nr. PIX – 0121 pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai... 12. Nagrinėjamu atveju sutartis buvo sudaryta rašytine forma, sutarties 9.2... 13. Šio ginčo esmė, - ar buvo reklaminis filmukas sukurtas ir pateiktas... 14. LR CK 6.63 str. 2 d. nustato, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas... 15. LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti... 16. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi... 17. Iš atsakovo valstybei priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos. (LR CKP... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 269, 265-270 straipsniais, teismas... 19. Ieškovo UAB ( - ) ieškini patenkinti visiškai.... 20. Iš atsakovo UAB ( - ), į. k. ( - ), buveinė ( - ), priteisti 1658,81 Eur... 21. naudai.... 22. Priteisti iš UAB ( - ) 4,61 Eur (keturi eur. 61 ct) pašto išlaidų... 23. Priteisti iš UAB ( - ) 13,00 Eur (trylika eurų 00 ct) teismo išlaidų... 24. Atsakovo UAB ( - ) priešieškinio netenkinti.... 25. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...