Byla P2-685-796/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., AB DNB bankas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. U. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., AB DNB bankas,

Nustatė

2pareiškėjas CPK 510 str. nustatyta tvarka pateikė teismui skundo dėl antstolio A. S. veiksmų egzempliorių, kuriame prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki skundo išnagrinėjimo dienos uždrausti antstoliui A. S. atlikti vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/04215 bet kokius veiksmus, susijusius su buto, esančio ( - ), pardavimu iš varžytynių, įskaitant pačias varžytynes. Nurodė, kad antstolis vykdo 2009-03-24 Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 128-3N/2008 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. U. parduodant jam priklausantį įkeistą turtą iš varžytynių išieškotojo AB DNB banko naudai. 2014-08-26 antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1-292873 dėl parduodamo turto kainos nustatymo, kuriuo nustatė iš antrųjų varžytynių parduodamo buto, esančio ( - ), kainą 60 proc. nuo nustatytos turto vertės – 246000 Lt bei 2014-08-26 patvarkymu Nr. S1-292876 paskelbė šio buto antrąsias varžytynes. Nurodė, kad antstolio A. S. pavedimu UAB „Lituka ir Ko“ atliko buto vertės nustatymo ekspertizę ir nustatė, jog buto vertė yra 247000 Lt, tačiau antstolis nustatė nepagrįstai didelę šio buto vertę – 410000 Lt, nuo kurios buvo nustatyta iš varžytynių parduodamo turto kaina. Skundžia antstolio 2014-08-26 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių ir 2014-08-26 patvarkymą dėl parduodamo turto kainos nustatymo. Mano, jog nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių būtų padaryta didelė žala tiek skolininkui, tiek išieškotojui, nes išieškotojui atsisakius perimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą, antstolis jį pardavinėtų už daug mažesnę kainą, tokiu būdu būtų padengta tik maža dalis skolos išieškotojui.

3Prašymas atmestinas.

4Susipažinus su pareiškėjo skundu ir pateiktais dokumentais nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo 2009-03-24 Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 128-3N/2008 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. U. parduodant skolininkui priklausantį įkeistą turtą – butą, esantį ( - ), iš varžytynių išieškotojo AB DNB banko naudai. 2014-08-26 antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1-292873 dėl parduodamo turto kainos nustatymo, kuriuo nustatė parduodamo iš antrųjų varžytynių įkeisto turto - buto, esančio ( - ), kainą 60 proc. nuo 2013-09-30 patvarkymu nustatytos areštuoto turto vertės – 246000 Lt. 2014-08-26 patvarkymu Nr. S1-292876 antstolis paskelbė antrąsias buto, esančio ( - ), varžytynes, kurios vyksta nuo 2014-08-26 iki 2014-09-25. Pareiškėjas antstoliui A. S. CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka pateikė skundą, kuriuo ginčija antstolio A. S. 2014-08-26 patvarkymus Nr. S1-292876 ir Nr. S1-292873, kuriais buvo paskelbtos areštuoto turto antrosios varžytynės, o iš antrųjų varžytynių parduotino turto pradinė kaina nustatyta 246000 Lt.

5CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.), kuri kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

6Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra išimtinai procesinio pobūdžio, skirta būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui užtikrinti, todėl teismas skunde nurodytus argumentus vertina preliminariai, kiek tai būtina sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Iš pareiškėjo skundo matyti, jog minėti patvarkymai skundžiami tuo pagrindu, jog antstolis nepagrįstai areštuoto turto – buto, esančio ( - ), vertę nustatė 410000 Lt, nors turto vertinimo ekspertizę atlikęs turto vertintojas UAB „Lituka ir Ko“ 2013-07-31 nustatė, jog buto vertė yra 247000 Lt. Nors pareiškėjas nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje iki skundo išnagrinėjimo gali būti padaryta didelė žala tiek pareiškėjui, tiek išieškotojui, tačiau teismui nepateikta jokių objektyvių įrodymų ir argumentų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą apie galimą didelę žalą vykdymo proceso dalyviams, o pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 178 str.). Pagal teismui pateiktus duomenis matyti, jog nesustabdžius šiuo metu vykstančių antrųjų varžytynių ir pardavus turtą už skundžiamais patvarkymais nustatytą pradinę parduodamo turto kainą, t.y. už 246000 Lt (arba brangiau), turtas tokiu atveju būtų parduotas brangiau, nei tuo atveju, jeigu iš varžytynių parduodamo turto kaina būtų nustatoma pagal pareiškėjo skunde nurodomą turto rinkos vertę. Tokia situacija iš esmės atitiktų tiek skolininko (pareiškėjo), tiek ir išieškotojo interesus. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-209-642/2014 išnagrinėjęs pareiškėjo A. U. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. S., AB DNB bankui dėl antstolio veiksmų šioje vykdomojoje byloje 2014-01-13 nutartimi konstatavo, jog antstolis A. S., įkainodamas realizuojamą turtą 410000 Lt, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų ir nustatė teisingą bei realią areštuoto turto vertę.

7Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, preliminariai įvertinus skundo reikalavimus ir juos pagrindžiančius argumentus, vadovaujantis vykdymo proceso šalių ir kitų dalyvių interesų pusiausvyros principu, konstatuotina, jog šiuo atveju nėra teisinio pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, todėl pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

8Pareiškėjui išaiškintina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.), todėl išnykus aplinkybėms, dėl kurių prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas, pareiškėjui išlieka teisė kreiptis į teismą su pakartotiniu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144, 145, 290, 291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

10pareiškėjo A. U. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai