Byla B2-82-796/2018
Dėl sprendimo priėmimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BG Logistics“ ir trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir akcinės bendrovės DNB bankas pareiškimus atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos grupė“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tamtamas“ įgalioto asmens Petro Puidoko prašymą dėl sprendimo priėmimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BG Logistics“ ir trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir akcinės bendrovės DNB bankas pareiškimus atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos grupė“ dėl bankroto bylos iškėlimo

Nustatė

3

 1. 2018 m. birželio 29 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ bankroto administratorės įgaliotas asmuo pateikė prašymą, kuriuo prašo priimti sprendimą dėl likviduotos uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ veiklos pabaigos ir prašymą išnagrinėti rašytinio proceso tvarka. Prašymo pagrindu nurodytos aplinkybes, kad yra užbaigtas likusio bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ turto (reikalavimo teisių) pardavimas. Teigia, kad įmonė turto nebeturi, atlikti visi bankroto proceso veiksmai.
 2. Prašymo nagrinėjimas paskirtas rašytinio proceso tvarka, apie posėdį pranešta bankroto administratoriui, kreditoriams.
 3. 2018-08-06 teisme gautas suinteresuoto asmens I. M. (I. M.) pranešimas, kuriame nurodo, jog nesant faktinių duomenų apie visiškai užbaigtas likvidavimo procedūras, kaip tai numato LR Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnis, nėra pagrindo užbaigti BUAB „Baltijos grupė“ bankroto bylą.
 4. Bylos nagrinėjimas buvo atidėtas. Bankroto administratorius buvo įpareigotas pateikti duomenis apie BUAB „Baltijos grupė“ reikalavimo teisės perleidimą į I. M. skolą, taip pat duomenis, kad kreditoriai informuoti apie reikalavimo perleidimą ir lėšų gautų už jį panaudojimą.
 5. 2018-09-13 teisme gauti duomenys apie reikalavimo teisės į I. M. skolą ir visų teisių perleidimą ( 2018-06-29 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr.2018/06-29-1, kopija), duomenis, jog BUAB „Baltijos grupė“ nėra dalyvaujančiu asmeniu jokiose kitose teismuose nagrinėjamose bylose (2018-09-07 Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kopija), taip pat duomenis, jog kreditoriai yra informuoti apie reikalavimo perleidimą ir lėšų, gautų už jį panaudojimą, taip pat įrodymus, kad kreditoriai yra informuoti apie bylos nagrinėjimą 2018-09-25, 10.30 val.
 6. Prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, apie posėdį pranešta bankroto administratoriui, kreditoriams. Kreditoriai jokių atsiliepimų, prašymų, papildymų byloje nepateikė.
Prašymas tenkinamas.
 1. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos grupė“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos administratorių biuras“. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 7 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos administratorių biuras“ ir atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Tamtamas“.
 2. 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi patvirtinti atsakovės kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie buvo patikslinti 2014 m. vasario 3 d., 2014 m. balandžio 4 d., 2014 m. balandžio 10 d., 2014 m. gegužės 2 d. 2014 m. gegužės 20 d., 2014 m. birželio 20 d., 2014 m. rugpjūčio 12 d., 2014 m. spalio 17 d., 2014 m. gruodžio 3 d., 2015 m. vasario 2 d., nutartimis. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartimi buvo patvirtintas patikslintas bankrutavusios UAB „Baltijos grupė“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bendrai 14 693 439,40 Eur sumai.
 3. 2014 m. kovo 10 d. nutartimi bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos grupė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinti patikslinti kreditoriniai reikalavimai.
 4. Pagal Imonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui Imonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (t. y. likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
 5. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis Nr. 2A-924/2014).
 6. Iš bankroto administratorės įgalioto asmens pateikto įmonės 2018 m. birželio 29 d. balanso matyti, jog įmonė jokio turto neturi, bankroto proceso metu įmonės mokumas neatstatytas. Iš bankroto proceso metu gautų lėšų buvo padengtos administravimo išlaidos bei dalies kreditorių dalis finansinių reikalavimų. Likę įmonės nepadengti įsipareigojimai yra 14 693 439,40 Eur. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. liepos 7 d. pažyma Nr. (9)-LV4-501 patvirtina, kad įmonė nebuvo įtraukta į kontroliuojamų subjektų sąrašą, tikrinta nebuvo, už aplinkos teršimą bausta nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.
 7. Bankroto administratorė teismui patvirtino, kad visi likvidavimo veiksmai yra atlikti.
 8. Patikrinus duomenis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nustatyta, kad bylų, kurioje dalyvaujančiu asmeniu būtų BUAB „Baltijos grupė“, nėra.
 9. Kadangi įmonė turto neturi, kreditoriai jokių prašymų ar prieštaravimų dėl įmonės pabaigos teismui nepateikė, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ veiklos pabaigą (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).
 10. Taip pat tvirtintini likę nepatenkinti atsakovės kreditorių finansiniai reikalavimai. Bankroto administratorė pateikė 2018 m. birželio 29 d. sąrašą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ kreditorių, kurių reikalavimai bankroto proceso metu nebuvo patenkinti. Susipažinus su šiuo sąrašu nustatyta, kad reikalavimai atitinka Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. vasario 2 d. nutartyje patvirtintą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus (Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalis).

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais,

Nutarė

5tenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos grupė“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tamtamas“ įgalioto asmens Petro Puidoko prašymą dėl įmonės pabaigos.

6Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Baltijos grupė“, įmonės kodas 140604027, buveinės adresas Donelaičio g. 19A, Klaipėdoje, pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

7Patvirtinti galutinį įmonei pareikštų ir nepatenkintų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 14 693 439,40 Eur sumai:

Eil.Nr.KreditoriusSkola, EURPalūkanos ir netesybos, EURReikalavimo suma, EUR
 Antrosios eilės kreditorių reikalavimai 551,78551,78
1VSDFV Klaipėdos skyrius 156,36156,36
2VĮ Turto bankas 395,42395,42
 Trečiosios eilės kreditorių reikalavimai10759248,973933638,6514692887,62
1AB SEB bankas1559105,98211546,741770652,72
2Danske Bank A/S Lietuvos filialas2211701,671182300,233394001,90
3AB DNB bankas2006642,35962839,712969482,06
4UAB "Nordea Finance Lithuania"2777532,211409335,484186867,69
5UAB "Danske lizingas"8475,931337,669813,59
6N. M. IĮ Predikatas5023,75 5023,75
7Lietuvos laivų savininkų asociacija923,31 923,31
8UAB "Žvejų vaistinė"433,48 433,48
9AB "Klaipėdos vanduo"37,66 37,66
10UAB "Lietuvos dujų tiekimas "30,45 30,45
11AB LESTO2188,262,032190,29
12BELASTAHL Aussenhandel GmbH (Vokietija)345000,0062753,15407753,15
13OOCL (Europe) Ltd88839,70 88839,70
14UAB "BG Shipping"693651,0551544,30745195,35
15UAB "BG Logistics"1011641,1051979,351063620,45
16UAB "Greencarrier Freight Sevices LT"161,90 161,90
171819
 1. 21
UAB "Klaipėdos šaldytuvų terminalas"463,39 463,39
Advokatų kontora Lund Elmer Sandager1371,78 1371,78
Forsakringsaktiebolaget Alandia31251,70 31251,70
UAB "Ernst &Young Baltic"4355,73 4355,73
UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas"10417,57 10417,57
 Iš viso:10759248,973934190,4314693439,40

8Įpareigoti įmonės bankroto administratorių atlikti veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje bei pranešti apie teismo sprendimą kreditoriams.

9Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai