Byla 2-1499-259/2011
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tavo namas“ ieškinį atsakovei J. K. dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškiniu ieškovas UAB „Tavo namas“ dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovės J. K. 213 170,63 Lt skolą, 21 064,52 Lt palūkanas, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 1 210 Lt išlaidas už teisinę pagalbą, 2 842 Lt žyminį mokestį, taip pat visas kitas išlaidas (b.l.4-8).

3Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 26 d. priimtu preliminariu sprendimu (b.l.36-38) ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui UAB „Tavo namas“ iš atsakovės J. K. 213 170,63 Lt skolos, 21 064,52 Lt palūkanų, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (234 235,15 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme - 2010 m. lapkričio 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 842 Lt žyminio mokesčio ir 1 210 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų; taip pat priteisė iš atsakovės J. K. 8 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

4Atsakovei 2010-12-27 pateikus teismui prieštaravimus dėl Kauno apygardos teismo 2010-11-26 preliminaraus sprendimo (b.l.47-52), o ieškovui – atsiliepimą į prieštaravimus (b.l.60-61), teismas 2011-01-13 nutartimi paskyrė bylą nagrinėti teismo posėdyje (b.l.69-72).

52011 m. kovo 17 d. Kauno apygardos teisme gautas ieškovo ir atsakovės prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriuo šalys prašo rašytinio proceso tvarka patvirtinti jų pateiktą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1499-259/2011.

6Taikos sutartyje šalys numatė šias sąlygas: 1. Šia taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia tarp šalių kilusį teisminį ginčą ir užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. 2. Atsakovė J. K. įsipareigoja šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti ieškovui UAB „Tavo namas“: 2.1. 213 170,63 Lt (dviejų šimtų trylikos tūkstančių vieno šimto septyniasdešimties litų ir 63 ct.) skolą; 2.2. 1 210 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų dešimties litų) ieškovo UAB „Tavo namas“ patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti; 2.3. ¼ ieškovo UAB „Tavo namas“ sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro 707,75 Lt (septynis šimtus septynis litus ir 75 ct.); 2.4. 3 416,57 Lt (trijų tūkstančių keturių šimtų šešiolikos litų ir 57 ct.) palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2010-11-26) iki taikos sutarties sudarymo momento; 2.5. 484,53 Lt (keturių šimtų aštuoniasdešimt keturių litų ir 53 ct.) būtinąsias vykdymo išlaidas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei J. K. (pagrindas - 2010-12-13 PVM sąskaita-faktūra ELE Nr. 0004471); 2.6. 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos, pradedant skaičiuoti nuo taikos sutarties sudarymo momento iki visiško atsiskaitymo. 3. Atsakovė J. K. įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB „Tavo namas“ šios sutarties 2 punkte nurodytas sumas sekančia tvarka ir terminais: 3.1. 2011-03-30 sumokėti 10 170,63 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.2. 2011-06-30 sumokėti 10 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.3. 2011-09-30 sumokėti 10 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.4. 2011-12-31 sumokėti 10 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.5. 2012-03-31sumokėti 15 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.6. 2012-06-30 sumokėti 15000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.7. 2012-09-30 sumokėti 15000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.8. 2012-12-31 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.9. 2013-03-31 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.10. 2013-06-30 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.11. 2013-09-30 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.12. 2013-12-31 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.13. 2014-03-31 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.14. 2014-06-30 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.15. 2014-09-30 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.16. 2014-12-31 sumokėti 5 818,85 Lt. 4. Atsakovė J. K. šios sutarties 2 punkte nurodytas sumas sumoka ieškovui UAB „Tavo namas“ mokestiniu pavedimu į ieškovo UAB „Tavo namas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Swedbank, banko kodas 73000. 5. Šalys susitaria, kad jei atsakovė J. K. praleidžia šios sutarties 3 punkte nurodytus terminus atlikti ieškovui UAB „Tavo namas“ dalinius mokėjimus, tai visi šios sutarties 3 punkte neatliktų sumų mokėjimo terminai laikomi suėjusiais 8 (aštuntą) dieną po pažeisto termino dienos. Jei atsakovė J. K. praleidžia šios sutarties 3 punkte nurodytus terminus atlikti ieškovui UAB „Tavo namas“ bet kurį dalinį mokėjimą, už kiekvieną pradelstą dieną privalo mokėti ieškovui UAB „Tavo namas“ 0,2 (dviejų dešimtųjų) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku neatlikto mokėjimo sumos. 6. Ieškovas UAB „Tavo namas“ atsisako ieškinyje išdėstytų reikalavimų dėl 19 925,65 Lt palūkanų (devyniolikos tūkstančių devynių šimtų dvidešimt penkių litų ir 65 ct.) priteisimo. 7. Atsakovė J. K., pasirašydama šią sutartį, besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtina, kad ieškovas UAB „Tavo namas“ 2006-11-29 sutarties Nr. 06/11/29 ir 2008-01-08 sutarties Nr. 08/01/08 pagrindu sutartinius darbus atliko pagal atsakovės J. K. pateiktą užduotį bei nurodymus, darbai atlikti ir perduoti tinkamai, todėl atsakovė J. K. taikos sutarties pasirašymo dieną ieškovui UAB „Tavo namas“ pretenzijų dėl atliktų darbų neturi. Šis atsakovės J. K. patvirtinimas įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria teismas patvirtins šią taikos sutartį, įsiteisėjimo momento. 8. Šalys susitaria, kad nuo teismo nutarties, kuria teismas patvirtins šią taikos sutartį, įsiteisėjimo momento, atsakovei J. K. pereina nuosavybės teisė į 2006-11-29 sutarties Nr. 06/11/29 ir 2008-01-08 sutarties Nr. 08/01/08 pagrindu ieškovo UAB „Tavo namas“ atliktų ir atsakovei J. K. perduotą darbų rezultatą. 9. Šalys susitaria, kad jeigu pasikeičia Lietuvos banko nustatytas oficialus lito ir euro kursas (1 euras – 3,4528 Lt), atsakovės J. K. neįvykdyta piniginė prievolė pagal šią taikos sutartį perskaičiuojama į eurus pagal taikos sutarties sudarymo dienos oficialų keitimo kursą ir gauta suma eurais perskaičiuojama į litus pagal oficialų kursą, esantį piniginės prievolės vykdymo metu. 10. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei būtų pakeista oficiali Lietuvos Respublikos valiuta į eurus, atsakovės J. K. neįvykdyta piniginė prievolė pagal šią taikos sutartį būtų perskaičiuojama į eurus pagal taikos sutarties sudarymo dienos oficialų keitimo kursą. 11. Šalys susitaria, kad teismo turėtas pašto išlaidas apmoka atsakovė J. K.. 12. Ieškovas UAB „Tavo namas“, vadovaudamasis LR CPK 87 str. 2 d., teismo prašo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio (2123 Lt). 13. Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas. 14. Šalims yra žinomos jų teisės, taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 42 str., 140 str. 3 d., 231 str., 293 str. 1 d. 5 p. ir 294 str., taip pat LR CK 6.983 str. ir 6.985 str. nuostatos. 15. Šalys patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią sutartį neteisėta. 16. Šalys prašo teismo šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą Nr. 2-1499-259/2011 nutraukti. 17. Ši sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių 2 (du) atitenka šalims - po vieną kiekvienai iš šalių, o trečiasis egzempliorius atitenka teismui.

7Prašymas tenkintinas.

8Kadangi šalys susitarė bylą baigti taikiai, jų pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir nepažeidžia viešojo intereso (CPK 42 str.), taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos (CPK 294 str. 2 d.), todėl taikos sutartis šalių sudarytomis sąlygomis tvirtintina, Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. preliminarus sprendimas naikintinas (CPK 430 str. 9 d.), o civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

9Pagal taikos sutartį 1 210 Lt ieškovo patirtų advokato teisinės pagalbos išlaidų ir 484,53 Lt vykdymo išlaidų ieškovui priteisina iš atsakovės. Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, šalims prašant, ieškovui grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio valstybei, t.y. 2 123 Lt, o 25 proc. ieškovo sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 707,75 Lt, ieškovui priteistina iš atsakovės. Pagal taikos sutartį 24,75 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu šalims, valstybei priteistina iš atsakovės (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., 293 str. 1 d. 5 p., 295 str.,

Nutarė

11Patvirtinti ieškovo UAB „Tavo namas“, įmonės kodas 300028643, buveinė Medelyno g. 4, Jūrės kaimas, Marijampolės rajonas, ir atsakovės J. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Mažeikių rajone, 2011 m. kovo 15 d. sudarytą taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis: 1. Šia taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia tarp šalių kilusį teisminį ginčą ir užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. 2. Atsakovė J. K. įsipareigoja šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti ieškovui UAB „Tavo namas“: 2.1. 213 170,63 Lt (dviejų šimtų trylikos tūkstančių vieno šimto septyniasdešimties litų ir 63 ct.) skolą; 2.2. 1 210 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų dešimties litų) ieškovo UAB „Tavo namas“ patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti; 2.3. ¼ ieškovo UAB „Tavo namas“ sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro 707,75 Lt (septynis šimtus septynis litus ir 75 ct.); 2.4. 3 416,57 Lt (trijų tūkstančių keturių šimtų šešiolikos litų ir 57 ct.) palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme (2010-11-26) iki taikos sutarties sudarymo momento; 2.5. 484,53 Lt (keturių šimtų aštuoniasdešimt keturių litų ir 53 ct.) būtinąsias vykdymo išlaidas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei J. K. (pagrindas - 2010-12-13 PVM sąskaita-faktūra ELE Nr. 0004471); 2.6. 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos, pradedant skaičiuoti nuo taikos sutarties sudarymo momento iki visiško atsiskaitymo. 3. Atsakovė J. K. įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB „Tavo namas“ šios sutarties 2 punkte nurodytas sumas sekančia tvarka ir terminais: 3.1. 2011-03-30 sumokėti 10 170,63 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.2. 2011-06-30 sumokėti 10 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.3. 2011-09-30 sumokėti 10 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.4. 2011-12-31 sumokėti 10 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.5. 2012-03-31sumokėti 15 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.6. 2012-06-30 sumokėti 15000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.7. 2012-09-30 sumokėti 15000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.8. 2012-12-31 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.9. 2013-03-31 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.10. 2013-06-30 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.11. 2013-09-30 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.12. 2013-12-31 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.13. 2014-03-31 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.14. 2014-06-30 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.15. 2014-09-30 sumokėti 16 000 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo neapmokėtos skolos; 3.16. 2014-12-31 sumokėti 5 818,85 Lt. 4. Atsakovė J. K. šios sutarties 2 punkte nurodytas sumas sumoka ieškovui UAB „Tavo namas“ mokestiniu pavedimu į ieškovo UAB „Tavo namas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Swedbank, banko kodas 73000. 5. Šalys susitaria, kad jei atsakovė J. K. praleidžia taikos sutarties 3 punkte nurodytus terminus atlikti ieškovui UAB „Tavo namas“ dalinius mokėjimus, tai visi taikos sutarties 3 punkte neatliktų sumų mokėjimo terminai laikomi suėjusiais 8 (aštuntą) dieną po pažeisto termino dienos. Jei atsakovė J. K. praleidžia taikos sutarties 3 punkte nurodytus terminus atlikti ieškovui UAB „Tavo namas“ bet kurį dalinį mokėjimą, už kiekvieną pradelstą dieną privalo mokėti ieškovui UAB „Tavo namas“ 0,2 (dviejų dešimtųjų) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku neatlikto mokėjimo sumos. 6. Ieškovas UAB „Tavo namas“ atsisako ieškinyje išdėstytų reikalavimų dėl 19 925,65 Lt palūkanų (devyniolikos tūkstančių devynių šimtų dvidešimt penkių litų ir 65 ct.) priteisimo. 7. Atsakovė J. K., pasirašydama šią sutartį, besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtina, kad ieškovas UAB „Tavo namas“ 2006-11-29 sutarties Nr. 06/11/29 ir 2008-01-08 sutarties Nr. 08/01/08 pagrindu sutartinius darbus atliko pagal atsakovės J. K. pateiktą užduotį bei nurodymus, darbai atlikti ir perduoti tinkamai, todėl atsakovė J. K. taikos sutarties pasirašymo dieną ieškovui UAB „Tavo namas“ pretenzijų dėl atliktų darbų neturi. Šis atsakovės J. K. patvirtinimas įsigalioja nuo šios teismo nutarties, kuria teismas tvirtina taikos sutartį, įsiteisėjimo momento. 8. Šalys susitaria, kad nuo teismo nutarties, kuria teismas tvirtina taikos sutartį, įsiteisėjimo momento, atsakovei J. K. pereina nuosavybės teisė į 2006-11-29 sutarties Nr. 06/11/29 ir 2008-01-08 sutarties Nr. 08/01/08 pagrindu ieškovo UAB „Tavo namas“ atliktų ir atsakovei J. K. perduotą darbų rezultatą. 9. Šalys susitaria, kad jeigu pasikeičia Lietuvos banko nustatytas oficialus lito ir euro kursas (1 euras – 3,4528 Lt), atsakovės J. K. neįvykdyta piniginė prievolė pagal šią taikos sutartį perskaičiuojama į eurus pagal taikos sutarties sudarymo dienos oficialų keitimo kursą ir gauta suma eurais perskaičiuojama į litus pagal oficialų kursą, esantį piniginės prievolės vykdymo metu. 10. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei būtų pakeista oficiali Lietuvos Respublikos valiuta į eurus, atsakovės J. K. neįvykdyta piniginė prievolė pagal šią taikos sutartį būtų perskaičiuojama į eurus pagal taikos sutarties sudarymo dienos oficialų keitimo kursą. 11. Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas. 12. Šalims yra žinomos jų teisės, taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 42 str., 140 str. 3 d., 231 str., 293 str. 1 d. 5 p. ir 294 str., taip pat LR CK 6.983 str. ir 6.985 str. nuostatos. 13. Šalys patvirtina, kad ši taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią sutartį neteisėta.

12Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB „Tavo namas“ (įmonės kodas 300028643, buveinė Medelyno g. 4, Jūrės kaimas, Marijampolės rajonas, a. s. Nr. ( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000) 2123 Lt (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt tris litus) sumokėto žyminio mokesčio valstybei.

13Priteisti valstybei iš atsakovės J. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Mažeikių rajone, 24,75 Lt (dvidešimt keturis litus ir 75 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, įpareigojant atsakovę šias išlaidas sumokėti per keturiolika dienų nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, šią sumą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, ir pateikiant teismui atliktą mokėjimą patvirtinantį kvitą.

14Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3691-259/2010 (šių metų civilinės bylos Nr. 2-1499-259/2011) ir civilinę bylą Nr. 2-1499-259/2011 nutraukti.

15Nutartis per 7 d. nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai