Byla 2-1148/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SERPANTINAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-3533-603/2014 pagal ieškovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės „SERPANTINAS“ pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vistameta“, dalyvaujant trečiajam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) kreipėsi į teismą su prašymu iškelti atsakovui UAB „Vistameta“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administratorių biuras“. Nurodė, kad atsakovas nuo 2013 m. gegužės mėnesio nemoka socialinio draudimo įmokų ir jo skola fondo biudžetui sudaro 40 273,91 Lt.

4Ieškovas UAB „SERPANTINAS“ taip pat prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, nes atsakovas skolingas 1 351,35 Lt sumą, tačiau administratoriumi prašė paskirti UAB „JURCONSULT GROUP“.

5Trečiasis asmuo, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), neprieštaravo, kad, esant įstatyme nurodytiems pagrindams, atsakovui būtų iškelta bankroto byla.

6Atsakovas atsiliepimo į pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi iškėlė UAB „Vistameta“ bankroto bylą taikant supaprastintą bankroto procesą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“.

9Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo UAB „Vistameta“ finansinės atskaitomybės dokumentus, VĮ „Regitra“, Nekilnojamojo turto registro bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, sprendė, kad atsakovas yra nemokus. Be to, jis neturi pakankamai turto teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Šių faktinių aplinkybių pagrindu teismas priėjo išvadą, kad atsakovas atitinka Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytus nemokumo kriterijus.

10Spręsdamas dėl ieškovų pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų, teismas akcentavo nagrinėjamos bylos išskirtinumą, jog aptariamu atveju atsakovui taikytinas supaprastintas bankroto procesas. Teismas pažymėjo, jog dėl paminėtos faktinės aplinkybės ieškovams buvo pasiūlyta pateikti bankroto administratorių sutikimus administruoti įmonę, prisiimant riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų. Šią sąlygą įvykdė tik ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius. Įvertinęs tai bei nenustatęs ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų faktinių aplinkybių, dėl kurių ieškovo pasiūlytas kandidatas negalėtų būti skirtas administratoriumi, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

12Ieškovas UAB „SERPANTINAS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Vistameta“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratorių biuras“, ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB „Vistameta“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „JURCONSULT GROUP“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad apie 2014 m. balandžio 2 d. nutartį, kuria ieškovams buvo pasiūlyta įvykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkto sąlygą, apeliantui (ieškovui) UAB „SERPANTINAS“ atsitiktinai tapo žinoma tik 2014 m. balandžio 3 d., todėl šia nutartimi nustatytas terminas iki 2014 m. balandžio 4 d. pateikti teismui bankroto administratoriaus sutikimą yra neprotingas, nes dėl trumpo termino fiziškai neįmanoma tokio pavedimo įvykdyti.
  2. Pirmosios instancijos teismas neįteikė apeliantui 2014 m. balandžio 2 d. nutarties ir dėl to, jeigu jis (apeliantas) nebūtų veikęs aktyviai, šios nutarties priėmimo faktas jam nebūtų žinomas.
  3. Teismas nevertino faktinės aplinkybės, jog nors pavėluotai, visgi administratoriaus sutikimas buvo pateiktas.
  4. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė, kuo paskirtasis administratorius yra pranašesnis už ieškovo pasiūlytą, ir tokiu būdu pažeidė įstatymų nustatytą pareigą motyvuoti sprendimą, kas sudaro pagrindą konstatuoti absoliutų nutarties galiojimo pagrindą.

13Atsakovas UAB „Vistameta“ su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, jog apelianto skunde nurodyti motyvai sprendžiamam klausimui nėra teisiškai reikšmingi, kadangi nutartis paskirti administratorių gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ reikalavimų. Pažymėjo, jog atsakovas padengė įsiskolinimą ieškovui UAB „SERPANTINAS“, todėl šis neteko suinteresuotumo bylos baigtimi.

14Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį (skundą) atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog ieškovas UAB „SERPANTINAS“ neįvardijo svarbių priežasčių, kodėl paskirtasis administratorius negalėtų vykdyti UAB „Vistameta“ bankroto administratoriaus funkcijų. Tvirtino, jog 2014 m. balandžio 2 d. nutarties motyvuojamoje dalyje buvo nurodytas įpareigojimas administratoriaus sutikimą pateikti iki 2014 m. balandžio 11 d., todėl mano, jog nutarties rezoliucinėje dalyje buvo padaryta klaida.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo administratoriaus paskyrimo.

18Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą teismas, priėmęs nutartį iškelti įmonei bankroto bylą, turi paskirti bankroto administratorių. Skiriant administratorių, kuris bankrutuojančios įmonės valdymo organams netekus įgaliojimų pradės veikti bankrutuojančios įmonės vardu ir atstovaus tiek bankrutuojančios įmonės, tiek ir jos kreditorių interesus, būtina siekti, kad administratorius ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės teisėtų interesų tinkamo atstovavimo. Bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas reikalauja, kad administratoriaus darbas ir bankroto proceso metu atsirandantys santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo ir moralumo standartais.

19Dėl išskirtinės bankroto administratoriaus svarbos teisė skirti jį suteikta tik teismui. Įmonės bankroto administratoriaus skyrimo prerogatyvą teismas įgyvendina laikydamasis teisės aktų reikalavimų. Nors teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, teismas privalo motyvuoti, kodėl atmeta kitų pasiūlytų administratorių kandidatūras. Skirdamas bankroto administratorių, teismas taip pat privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių konkretus asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui faktinę aplinkybę.

20Dalyvaujantys byloje asmenys - VSDFV Vilniaus skyrius ir UAB „SERPANTINAS“, atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti vieną iš dviejų pasiūlytų kandidatūrų - UAB „Bankroto administratorių biuras“ arba UAB „JURCONSULT GROUP“. Abu kandidatai atitiko ĮBĮ keliamus reikalavimus, t. y. turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius pažymėjimus, suteikiančius teisę dirbti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriais (20-23, 58-59, 62a b. l.), yra apdraudę bankroto administratoriaus profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (24, 60-62 b. l.). Įmonių bankroto valdymo departamentas patvirtino, jog abu administratoriai atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus (75, 81 b. l.), todėl sprendžiant klausimą dėl atsakovo administratoriaus skyrimo bei siekiant užtikrinti bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, skaidrų ir objektyvų bankroto procesą, būtina vadovautis ĮBĮ nuostatomis, kuriose įtvirtinti įmonių bankroto proceso tikslai, taip pat bendraisiais teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais.

21Pažymėtina, jog pagal galiojantį teisinį reguliavimą tuo atveju, kuomet teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla keliama ir nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka, kai kreditorius pateikia teismui pareiškimą iškelti įmonei bankroto bylą ir pasiūlo administratoriaus kandidatūrą bei pateikia administratoriaus sutikimą administruoti įmonę, prisiimant riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų (ĮBĮ 10 str. 10 d.). Byloje nėra ginčo, jog aptariamu atveju egzistavo pagrindas bylą iškelti ir nagrinėti paminėta tvarka. Kaip matyti iš apskųstos nutarties turinio ir pateiktos atskirojo skundo medžiagos, pirmosios instancijos teismas, iškėlęs atsakovui bankroto bylą bei spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, akcentavo nagrinėjamos bylos ypatumą, jog ji nagrinėtina supaprastinto bankroto proceso tvarka. Bylos duomenys įrodo, kad pirmosios instancijos teismas, priėmęs pareiškimus iškelti bankroto bylą bei paskyręs teismo posėdį, 2014 m. balandžio 2 d. nutartimi atidėjo pareiškimų iškelti bankroto bylą nagrinėjimą iki 2014 m. balandžio 16 d. bei įpareigojo ieškovus iki 2014 m. balandžio 4 d. 15.00 val. (taip nurodyta teismo nutarties rezoliucinėje dalyje) įvykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte įtvirtintą sąlygą - pateikti jų siūlomų bankroto administratorių sutikimus prisiimti aptartą riziką (78-79 b. l.).

22Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, jog paminėtą sąlygą įvykdė tik vienas kreditorius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, todėl teismas vertino tik šio asmens pasiūlytą kandidatūrą bei, nenustatęs ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, UAB „JURCONSULT GROUP“ paskyrė atsakovo administratoriumi, tačiau apeliantas atskirajame skunde teigia, kad jis 2014 m. balandžio 2 d. nutartyje nurodytą įpareigojimą taip pat yra įvykdęs - pateikęs reikalautą dokumentą 2014 m. balandžio 7 d. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas paminėta nutartimi ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkto sąlygai įvykdyti nustatė neprotingą terminą – balandžio 4 d., ir tai galėjo sąlygoti situaciją, jog administratoriaus sutikimas buvo pateiktas teismui nežymiai pavėlavus.

23Apeliacinės instancijos teismas iš pateiktos atskirojo skundo medžiagos sprendžia, jog teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad apeliantas nepateikė reikalauto dokumento, todėl neturėjo pagrindo jo nenagrinėti ir nevertinti. 2014 m. balandžio 2 d. teismo nutartyje yra nurodytos dvi datos, iki kurios ieškovai turėjo pateikti kandidatų į bankroto administratorių sutikimus prisiimti galimą riziką – balandžio 11 d.( motyvuojamoje dalyje) ir balandžio 4 d. (rezoliucinėje dalyje). Apsirikimas neištaisytas. Iš ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus rašytinių dokumentų matyti, kad jis suprato turintis patiekti reikalaujamą dokumentą iki balandžio 11 d., o apeliantas dokumento pateikimo datą siejo su rezoliucinėje dalyje nurodyta data - balandžio 4 d., todėl, išsiuntęs dokumentą balandžio 7 d., manė pavėlavęs. Apeliacinės instancijos teismas teigia, kad, nežiūrint teismo nutartyje padarytos rašymo klaidos, abu ieškovai pateikė reikalautą dokumentą iki teismo posėdžio pradžios – balandžio 16 d. (VSDFV Vilniaus skyrius - balandžio 10 d., o apeliantas – balandžio 7 d.), todėl reikalautų dokumentų išsiuntimo ir gavimo teisme laikas nėra reikšmingas. Tai, kad apeliantas elektroniniu paštu išsiuntė teismui paminėta nutartimi reikalautą dokumentą teisėjo padėjėjai E. N. įrodo byloje esantys rašytiniai įrodymai (103-104 b. l.). Dėl kokios priežasties nusiųstas dokumentas nebuvo užregistruotas ir prijungtas prie elektroninės bylos, byloje duomenų nėra, tačiau aplinkybė, kad apeliantas dokumentą išsiuntė atsakant į paminėtą teismo nutartį, kuria gavo elektroniniu paštu iš tos pačios teisėjo padėjėjos, byloje nenuginčyta, todėl teismas privalėjo šį dokumentą gauti, tirti ir vertinti (CPK 183, 185 str.).

24Apeliacinis teismas dėl aptartų faktinių aplinkybių sprendžia, jog apeliantas įvykdė teismo nustatytą įpareigojimą pateikti administratoriaus sutikimą, o pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepagrįstai nevertino ieškovo UAB „SERPANTINAS“ pasiūlyto administratoriaus UAB „JURCONSULT GROUP“ kandidatūros, ir tai reiškia, kad teismas neįvykdė pareigos išnagrinėti bylą visapusiškai ir objektyviai (CPK 2, 6, 177, 183, 185 str.). Kadangi oš skundžiamos teismo nutarties turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog apeliantas neįvykdė ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte nurodytos sąlygos – nepateikė administratoriaus sutikimo, šios kandidatūros visiškai nesvarstė ir nevertinti šio administratoriaus privalumų bei trūkumų, nelygino jo su kito ieškovo siūlytu administratoriumi. Dėl paminėtų faktinių bylos aplinkybių apeliacinės instancijos teismas prieina išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, neištyrė visų šiam ginčui reikšmingų faktinių bylos aplinkybių, todėl yra pagrindas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Vistameta“ administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administratorių biuras“, ir perduoti klausimą dėl administratoriaus paskyrimo tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str.1 d. 2 p., 329 str. 1 d.), nes dėl paminėtos faktinės situacijos pirmosios instancijos teisme nebuvo tinkamo proceso.

25Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad skundžiama nutarties dalis yra nemotyvuota. CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytas absoliutus teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindas yra tuomet, kai sprendimas (nutartis) yra be motyvų (sutrumpintų motyvų). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 4 p.) pripažįstamas tik visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra pagrindas jį panaikinti paminėtu teisiniu pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2008; 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011).

26Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutarties dalį dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vistameta“ administratoriaus paskyrimo panaikinti ir perduoti šį klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 4. Ieškovas UAB „SERPANTINAS“ taip pat prašė iškelti atsakovui bankroto... 5. Trečiasis asmuo, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovas atsiliepimo į pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi iškėlė UAB... 9. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo UAB „Vistameta“... 10. Spręsdamas dėl ieškovų pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Ieškovas UAB „SERPANTINAS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Atsakovas UAB „Vistameta“ su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį... 14. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius su... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo... 18. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą teismas, priėmęs nutartį... 19. Dėl išskirtinės bankroto administratoriaus svarbos teisė skirti jį... 20. Dalyvaujantys byloje asmenys - VSDFV Vilniaus skyrius ir UAB „SERPANTINAS“,... 21. Pažymėtina, jog pagal galiojantį teisinį reguliavimą tuo atveju, kuomet... 22. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, jog paminėtą... 23. Apeliacinės instancijos teismas iš pateiktos atskirojo skundo medžiagos... 24. Apeliacinis teismas dėl aptartų faktinių aplinkybių sprendžia, jog... 25. Nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad skundžiama nutarties dalis yra... 26. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 27. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutarties dalį dėl...