Byla e2S-902-392/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė skundą antstoliui R. V. dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti 2020 m. kovo 12 d. patvarkymą. Skundas grindžiamas tuo, kad varžytynės iš viso negalėjo būti skelbiamos, o paskelbtos turi būti nedelsiant atšauktos dėl COVID-19 plitimo grėsmės.

62.

7Pareiškėja taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio R. V. 2020 m. kovo 12 d. paskelbtas varžytynes reg. Nr. ( - ), kurių pabaiga nustatyta 2020 m. balandžio 14 d. Nurodo, kad antstolis R. V. 2020 m. kovo 12 d. priėmė patvarkymą Nr. S-20-179-6664, kuriuo paskelbė areštuoto turto – negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), pirmąsias pakartotines varžytynes. Priimtas patvarkymas pažeidžia ne tik skolininko, bet ir jo kreditorių teises. Dėl šalyje paskelbtos COVID-19 grėsmės nebus užtikrinta tinkama byloje galinčių dalyvauti asmenų teisė įsigyti turtą, nebus užtikrinta skolininko teisė parduoti turtą didžiausia kaina. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių turtas bus parduotas ne už realią rinkos turto vertę. Dėl šios priežasties priėmus galimai pareiškėjui palankų teismo sprendimą ir pripažinus varžytynes neteisėtomis joms jau pasibaigus, pareiškėjas būtų priverstas inicijuoti naują procesą dėl turto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo. Teigia, kad pareiškėjo skundas yra tikėtinai pagrįstas ir yra akivaizdi grėsmė, kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomas. Kreditoriaus interesai nebus pažeisti, kadangi kreditorius skolininkui skaičiuoja netesybas, kurios yra proporcingos tam laikotarpiui, per kurį įvyks skolos išieškojimo procesas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 31 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmetė.

114.

12Teismas nustatė, kad antstolis R. V. vykdomosiose bylose Nr. 0179/18/01296, Nr. 0179/18/01297, Nr. 0179/18/01298, Nr. 0179/18/01299, Nr. 0179/18/0130, Nr. 0179/18/0131 vykdo išieškojimą iš skolininko UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ išieškotojui AB „Swedbank“. Antstolis 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. S-20-179-6664 paskelbė areštuoto turto – negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), pirmąsias pakartotines varžytynes. Šiame patvarkyme antstolis taip pat informavo, kad varžytynės vykdomos elektroniniu būdu specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt; elektroninių varžytynių Nr. ( - ). Elektroninių varžytynių ir aukcionų portale nurodyta, kad daugiau informacijos apie parduodamą turtą ir parduodamo turto fotonuotraukas galima peržiūrėti www.VYKDYMAS.lt arba paskambinus nurodytu telefonu.

135.

14Teismas pažymėjo, kad dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo iš esmės bus pasisakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atliekamas tik preliminarus pareiškėjo pareikšto skundo vertinimas, kuris nereiškia skundo nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Teismas, preliminariai įvertinęs pateiktą skundą, padarė išvadą, kad pareiškėjo nurodyti argumentai, jog antstolis R. V. 2020 m. kovo 12 d. priimdamas patvarkymą Nr. S-20-179-6664, neteisėtai paskelbė pareiškėjo turto pirmąsias pakartotines varžytynes dėl COVID-19 grėsmės nekilnojamojo turto rinkai, šioje proceso stadijoje nesudaro pakankamo pagrindo išvadai, kad pareiškėjo skundas yra tikėtinai pagrįstas. Pareiškėjo argumentai, kad potencialūs pirkėjai nedalyvaus varžytynėse dėl galimos grėsmės visuomenei ir ekonominei situacijai dėl COVID-19 taip pat nesudaro pakankamo pagrindo spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, nes varžytynėse parduodamo turto rinkos kaina nustatyta eksperto, varžytynės vyksta elektroniniu būdu, susipažinimo su turtu (nuotraukomis) tvarka taip pat vyksta nuotoliniu būdu. Be to, pareiškėjas nurodo tik deklaratyvius teiginius, jog varžytynėse nedalyvaus didelė dalis potencialių pirkėjų. Skundžiamame antstolio patvarkyme skolininkui ir turto savininkui yra išaiškinta, kad jeigu paskelbus varžytynes skolininkas pasiūlytų turtą parduoti už kainą, atitinkančią CPK 704 straipsnyje numatytus reikalavimus, būtų sprendžiama dėl varžytynių atšaukimo ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui. Taigi priešingai nei nurodo pareiškėjas, jis turi visas procesines galimybes, kad turtas būtų parduotas, jo paties tvirtinimu, potencialiam pirkėjui, o varžytynės atšauktos.

156.

16Teismas pareiškėjo argumentus, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir dar neišnagrinėjus šio pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų antstolis galėtų skelbti antrąsias varžytynes ir turtas būtų parduotas arba perduotas už 60 procentų turto kainą, todėl pareiškėjui palankus teismo sprendimas taptų beprasmis, nes jau vyktų antrosios varžytynės, pripažino nepagrįstais. Skundžiami antstolio veiksmai yra dėl pirmųjų pakartotinių, o ne antrųjų varžytynių, todėl nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo analizuoti ir vertinti antstolio veiksmų galimą teisėtumą / neteisėtumą ateityje, atliekant priverstinio vykdymo veiksmus. Pareiškėjo teiginiai, jog turtas tikrai bus parduotas už per mažą kainą nėra pagrįsti jokiais duomenimis, o nurodyti argumentai nesudaro pagrindo daryti tokią išvadą.

177.

18Teismas, preliminariai įvertinęs skunde nurodytas aplinkybes, sprendė, kad pareiškėjas tikėtinai nepagrindė reikalavimo dėl antstolio veiksmų neteisėtumo. Teismo vertinimu, šioje byloje taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nėra pagrindo, o jas pritaikius būtų pažeistas vykdymo proceso šalių teisių ir jų teisėtų interesų proporcingumas.

19III. Atskirojo skundo argumentai

208.

21Pareiškėja (apeliantė) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2019 m. kovo 12 d. antstolio R. V. paskelbtas varžytynes, reg. Nr. ( - ), kurių pabaiga nustatyta 2020 m. balandžio 14 d., iki bus išnagrinėtas šis skundas. Atskirojo skundo argumentai:

228.1.

23Apeliantės nuomone, teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepagrįstai ir neteisėtai pasisakė dėl bylos esmės. Teismas faktiškai vertino bylos aplinkybes iš esmės ir a priori neišnagrinėjęs visų skolininko pateiktų argumentų bei neištyręs įrodymų pateikė savo poziciją dėl esminių bylos aplinkybių. Konkrečiai teismas nutartyje nurodė, kad skolininko reikalavimai yra grindžiami prielaidomis. Taigi, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas jau iš esmės išnagrinėjo skolininko skundą teigdamas, jog jis negali būti tenkinamas.

248.2.

25Apeliantė nurodo, jog priešingai nei konstatavo teismas nutartyje, neabejotinai egzistavo pagrindas skolininko prašytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga, t. y. tikėtinas reikalavimų pagrįstumas, priešingai nei teismas nurodė nutartyje, neabejotinai buvo įrodytas. Apeliantė skunde pateikė aiškius CPK nuostatomis ir aktualia teismų praktika grindžiamus argumentus. Pateikiamus argumentus grindė ir pridedamais rašytiniais įrodymais.

268.3.

27Apeliantės nuomone, antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga taip pat egzistavo. Tokią grėsmę akivaizdžiai patvirtina vien ta aplinkybė, kad patvarkymu paskirtos varžytynės neabejotinai pasibaigs 2020 m. balandžio 14 d. Šio atskirojo skundo pateikimo teismui metu jau akivaizdu, kad varžytynės pasibaigs vis dar galiojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės dar 2020 m. kovo 16 d. paskelbtam karantinui. Suėjus šiam terminui, turtas bus perleistas jo kainą pasiūliusiam pirkėjui. Teismas visiškai neįvertino šios aplinkybės.

288.4.

29Pripažinus varžytynes neteisėtomis joms jau pasibaigus skolininkas būtų priverstas inicijuoti naują teisminį ginčą dėl turto išreikalavimo iš sąžiningo įgijėjo. Vienintelis būdas užtikrinti galimai palankaus skolininkui teismo sprendimo įvykdymą buvo laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bei antstolio paskelbtų varžytynių sustabdymas. Priešingu atveju, galimai palankaus skolininkui teismo sprendimo įvykdymas taptų aiškiai negalimas, kadangi net panaikinus patvarkymą skolininkas negalėtų būti grąžintas į tą padėtį, kuri buvo iki patvarkymo priėmimo.

308.5.

31Teismas visiškai neįvertino tos aplinkybės, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių palankaus skolininkui teismo sprendimas ne tik pasunkėtų, bet ir taptų neįmanomas. Pažymi, kad tuo atveju, jei antstolio paskelbtose varžytynėse niekas turto nenupirktų ir varžytynės būtų pripažintos neįvykusiomis dar neišnagrinėjus šio skundo, antstolis galėtų skelbti antrąsias varžytynes. Atitinkamai antrųjų varžytynių metu turtas arba būtų perduotas išieškotojui arba kitiems asmenims iš varžytynių jau už ženkliai mažesnę kainą (60 proc. turto rinkos kainos). Tai neabejotinai pažeistų tiek paties skolininko, tiek ir išieškotojo interesus. Taigi, nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių antstolis net ir nepardavus turto galėtų skelbti antrąsias varžytynes. Tokiu būdu palankaus teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasunkėtų, bet sprendimas nebeturėtų prasmės, nes jau vyktų antrosios varžytynės.

328.6.

33Apeliantės nuomone, teismas tinkamai neįvertino Lietuvoje ir visame pasaulyje esančios ypatingos aplinkybės, susijusios su COVID-19 grėsme. Dėl šio ypač nepalankaus faktoriaus susidarė tokios aplinkybės, kad patvarkymu paskelbtos turto varžytynės negalėtų įvykti tinkamai. Akivaizdu, kad potencialūs turto pirkėjai tiesiog jose nedalyvaus. Jau dabar valstybė teikia plataus masto pagalbą verslui, nukentėjusiam nuo minėtos pandemijos. Esant tokiai įtemptai finansinei situacijai visiškai aišku, kad turtas varžytynėse bus parduotas už minimalią kainą, kuri ir taip gerokai skiriasi nuo jo rinkos vertės. Jau dabar aišku, kad patvarkymu paskelbtos varžytynės pasibaigs taip pat karantino sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių objektyviai bus neįmanoma išlaikyti šiuo esančios status qou.

348.7.

35Apeliantė nesutinka su teismo argumentu, kuriuo remdamasis teismas atsisakė tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jog tokios priemonės nepagrįstai ir neproporcingai ribotų išieškotojo teises. Nėra jokio pagrindo abejoti, kad pareiškėjos prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitiktų tiek ekonomiškumo, tiek proporcingumo principus. Juk varžytynių sustabdymas būtų visiškai laikinas, nes teismui atmetus skolininko reikalavimus išieškojimas ir vėl būtų tęsiamas. Nėra pagrindo konstatuoti, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones išieškotojo interesai būtų nepagrįstai suvaržyti.

36IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

379.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

3910.

40Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

4111.

42Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi laikinosios apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

4312.

44Nustatyta, kad antstolis R. V. 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. S-20-179-6664 paskelbė areštuoto turto – negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), pirmąsias pakartotines varžytynes. Šiame patvarkyme antstolis taip pat informavo, kad varžytynės vykdomos elektroniniu būdu specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt; elektroninių varžytynių Nr. ( - ). Pareiškėja prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio R. V. 2020 m. kovo 12 d. paskelbtas varžytynes reg. Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų, 2020 m. kovo 12 d. patvarkymo teisėtumo. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmetė.

4513.

46Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjos išdėstytos aplinkybės ir argumentai nesudaro pakankamo pagrindo stabdyti vykdymo veiksmus. Kaip teisingai nurodė, pirmosios instancijos teismas, vykdymo veiksmus teismas gali sustabdyti tik pripažinęs esant tai reikalinga, kaip išimtį iš bendrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklės, nes jos taikomos, kai jau būna pripažintos ar apgintos kurios nors subjektyvios asmenų teisės ir/ar teisėti interesai ir sprendimas būna įsiteisėjęs. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti tokių priemonių taikymo pagrindą ir konkrečios priemonės taikymo būtinumą. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, atliekamas tik preliminarus pareiškėjo pareikšto skundo vertinimas, kuris nereiškia skundo nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog šiuo atveju pareiškėja nepagrindė pirmos sąlygos taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. kad skundas yra tikėtinai pagrįstas.

4714.

48Apeliantė nurodo, kad teismas tinkamai neįvertino, jog dėl Lietuvoje ir visame pasaulyje esančios ypatingos aplinkybės, susijusios su COVID-19 grėsme, patvarkymu paskelbtos turto varžytynės negalės tinkamai įvykti, nes potencialūs turto pirkėjai jose nedalyvaus, turtas varžytynėse bus parduotas už minimalią kainą, kuri ir taip gerokai skiriasi nuo jo rinkos vertės. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliantės argumentais nesutinka. Varžytynės vyksta elektroniniu būdu, susipažinti su turtu galima nuotoliniu būdu, varžytynėse parduodamo turto rinkos kaina nustatyta eksperto. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šiuos pareiškėjos argumentus, padarė teisingą išvadą, jog jie nesudaro pagrindo spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

4915.

50Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjos skundo argumentai grindžiami įrodymais, aktualia teismų praktika, nereiškia, jog jos prašymas savaime yra pagrįstas. Atskirajame skunde pareiškėja nenurodo jokių konkrečių aplinkybių, kurių netyrė ar netinkami ištyrė pirmosios instancijos teismas.

5116.

52Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašo sustabdyti antstolio paskelbtas varžytynes, kurių pabaiga numatyta 2020 m. balandžio 14 d. Iš varžytynių tinklapio www.evarzytynes.lt duomenų matyti, jog antstolio paskelbtos varžytynės jau įvyko, turtas parduotas už 332 000 Eur. Vadinasi, reikalavimas sustabdyti varžytynes yra praradęs aktualumą – nebėra pavojaus, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankaus apeliantei teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5317.

54Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

5518.

56Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, todėl skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą atmesti.

59Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nekilnojamojo... 6. 2.... 7. Pareiškėja taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 31 d. nutartimi pareiškėjos... 11. 4.... 12. Teismas nustatė, kad antstolis R. V. vykdomosiose bylose Nr. 0179/18/01296,... 13. 5.... 14. Teismas pažymėjo, kad dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo iš esmės bus... 15. 6.... 16. Teismas pareiškėjo argumentus, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos... 17. 7.... 18. Teismas, preliminariai įvertinęs skunde nurodytas aplinkybes, sprendė, kad... 19. III. Atskirojo skundo argumentai... 20. 8.... 21. Pareiškėja (apeliantė) atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 22. 8.1.... 23. Apeliantės nuomone, teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 24. 8.2.... 25. Apeliantė nurodo, jog priešingai nei konstatavo teismas nutartyje,... 26. 8.3.... 27. Apeliantės nuomone, antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga... 28. 8.4.... 29. Pripažinus varžytynes neteisėtomis joms jau pasibaigus skolininkas būtų... 30. 8.5.... 31. Teismas visiškai neįvertino tos aplinkybės, kad nepritaikius laikinųjų... 32. 8.6.... 33. Apeliantės nuomone, teismas tinkamai neįvertino Lietuvoje ir visame pasaulyje... 34. 8.7.... 35. Apeliantė nesutinka su teismo argumentu, kuriuo remdamasis teismas atsisakė... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 37. 9.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 39. 10.... 40. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 41. 11.... 42. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 43. 12.... 44. Nustatyta, kad antstolis R. V. 2020 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. S-20-179-6664... 45. 13.... 46. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjos išdėstytos... 47. 14.... 48. Apeliantė nurodo, kad teismas tinkamai neįvertino, jog dėl Lietuvoje ir... 49. 15.... 50. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad pareiškėjos skundo... 51. 16.... 52. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja prašymu dėl laikinųjų apsaugos... 53. 17.... 54. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 55. 18.... 56. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 58. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto... 59. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 31 d. nutartį palikti...