Byla e2-281-328/2017
Dėl turtinės žalos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. K

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei L. J. dėl turtinės žalos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. K.,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovės priteisti 211,30 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Įstatymo nustatytais atvejais prašo priimti sprendimą už akių. Nurodo, jog 2014-08-02 vandeniu sulietos gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpų Nr. 1-8 lubos ir jose buvęs turtas. Įvykio metu gyvenamosios patalpos, priklausančios R. K., bei namų turtas ieškovės buvo apdraustas Būsto draudimu. Įvykis buvo pripažinta draudžiamuoju. Ieškovė apskaičiavo ir išmokėjo 1586,00 Lt (459,34 Eur) draudimo išmoką, išskaičiavusi 100,00 Lt (28,96 Eur) besąlyginę išskaitą. Ieškovės atstovas vyresnysis žalų ekspertas išsiaiškino, jog patalpos Nr. 1-8, esančios adresu ( - ), buvo užpiltos iš viršuje esančios atviros terasos. Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, gyvenamasis namas, esantis adresu ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausė atsakovei L. J. ir draudėjui R. K., kurie proporcingai savo daliai turėjo pareigą tvarkyti ir išlaikyti bendrą turtą. Atsižvelgiant į tai, kad įvykio metu pastato bendrojo naudojimo konstrukcijų priežiūra neperduota tretiesiems asmenims, todėl už pastato priežiūrą yra atsakingi pastato bendrojo naudojimo inžinerinių konstrukcijų bendrasavininkiai. Įvertinus tai, kad atsakovė įvykio metu buvo bendrasavininkė gyvenamojo namo, esančio ( - ), iš kurio atviros terasos buvo užpiltos žemiau esančios patalpos ir padarė žalos ieškovės apdraustam turtui, jai kyla pareiga atlyginti padarytą žalą, proporcingai pagal jai priklausančią 46/100 pastato bendrojo ploto dalį, t.y. 211,30 Eur. Turtinė žala iki šiol neatlyginta, todėl priteistina.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalis), tačiau Civilinio proceso kodekso reikalavimus atitinkančio atsiliepimo per teismo nustatytą terminą atsakovė nepateikė (Civilinio proceso kodekso 111 straipsnio 2 dalis, 142 straipsnio 2 dalis). Atsiliepimas, kurį atsakovės vardu pateikė bei pasirašė D. D. ir D. D. nevertintinas, kadangi pateiktas neįgaliotų asmenų, pateiktas nesilaikant tinkamą atstovavimą pagal pavedimą reglamentuojančių įstatymo nuostatų (Civilinio proceso kodekso 56 straipsnis).

4Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra, bylą nagrinėti suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant. Nurodo, jog įvykio metu savo turtą buvo apdraudęs AB ,,Lietuvos draudimas“. Kai buvo aplietos jam priklausančios patalpos, sutuoktinė aie tai informavo draudiką. Po tam tikros procedūros draudimo kompanija išmokėjo draudimo išmoką. Atsižvelgiant į tai, niekam jokių pretenzijų neturi.

5Teismo posėdyje ieškovės atstovas nedalyvavo, ieškovės atstovui neatvykus į teismo ir/ar parengiamąjį posėdį, ieškovė prašo bylą išnagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant. Esant nurodytoms aplinkybėms byla nagrinėtina ieškovės atstovui nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 dalis, 4 dalis).

6Teismo posėdyje atsakovė nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai (Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 1 dalis, 133 straipsnio 1 dalis), nedalyvavimo teismo posėdyje priežastys teismui nežinomos, prašymų negauta. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei prašant priimti sprendimą už akių, byloje priimtas sprendimas už akių (Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 246 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

7Ieškinys tenkintinas.

8Formaliai įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus (Civilinio proceso kodekso 285 striapsnio 2 dalis) nustatyta, jog 2014-08-02 vandeniu buvo aplietos patalpos Nr. 1-8, esančios ( - ), vanduo pratekėjo per patalpos Nr. 1-8 lubas iš virš šios patalpos esančios terasos, ką patvirtina 2014-08-07 Turto sunaikinimo, sugadinimo aktas. Įvykio metu taip pat sugadintas namų turtas, ką patvirtina 2014-08-07 Turto sunaikinimo, sugadinimo akto priede užfiksuoti duomenys. Įvykio metu patalpos, priklausančios trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, buvo apdraustos ieškovės Būsto draudimu (Būsto draudimo liudijimas TAI Nr. ( - )). Ieškovė įvykį pripažino draudžiamuoju, apskaičiavo ir išmokėjo draudėjui 200,00 Lt (2014-09-02 AB SEB bankas mokėjimo pavedimas Nr. ( - )) už sugadintą namų turtą (išskaičius besąlyginę išskaitą) bei 1386,00 Lt (2014-09-03 AB SEB bankas mokėjimo pavedimas Nr. ( - )) išmoką už apgadintą gyvenamojo namo dalį, iš viso 1586,00 Lt arba 459,34 Eur. Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, laikotarpiu, kai buvo užlietos patalpos, gyvenamasis namas, esantis ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausė atsakovei L. J. ir trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, R. K.. Atsakovei L. J. priklausė 46/100 dalys gyvenamojo namo. Duomenų, jog atsakovė atlygino žalą byloje nėra.

9Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis (Civilinio kodekso 6.987 straipsnis). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog draudimo sutarties pagrindu ieškovė išmokėjo draudikui 459,34 Eur draudimo išmoką draudžiamuoju įvykiu pripažintu patalpų apliejimu padarytai žalai atlyginti. Civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 1 dalis numato, jog draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų atlyginimo iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (Civilinio kodekso 6.1015 straipsnio 2 dalis). Todėl ginčo santykiams byloje taikomos bendrosios civilinę atsakomybę reglamentuojančios Civilinio kodekso 6.246-6.249 straipsnių normos. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 1 dalis). Bendrosios civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos yra neteisėti veiksmai (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis), priežastinis ryšys (Civilinio kodekso 6.247 straipsnis), kaltė (Civilinio kodekso 6.248 straipsnis), žala ir nuostoliai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Civilinei atsakomybei kilti būtinas visų šių sąlygų buvimas. Nesant šių sąlygų negali būti taikoma nei sutartinė, nei deliktinė civilinė atsakomybė. Būtinybę nustatyti šias sąlygas, taikant civilinę atsakomybę, daugelį kartų yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

10Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Tuo atveju, jei yra padaroma žala, ją privalo visiškai atlyginti už žalą atsakingas asmuo. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Įstatymų numatytais atvejais asmuo privalo atlyginti ir savo valdomų daiktų padarytą žalą (Civilinio kodekso 6.263 straipsnis).

11Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas). Jis atsako be kaltės, tačiau gali būti atleistas nuo atsakomybės, jeigu įrodo, kad žala atsirado dėl force majeure aplinkybių arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo (Civilinio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalis). Civilinio kodekso 6.266 straipsnyje nurodomas valdymas – tai objekto (statinio, įrenginio ar kitokios konstrukcijos) turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą. Pagal Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2012). Civilinio kodekso 4.37 straipsnis numato, jog nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Tačiau nuosavybė įpareigoja, tokiu būdu yra išreiškiama nuosavybės socialinė funkcija (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d., 2002 m. kovo 14 d., 2002 m. rugsėjo 19 d., 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimai). Todėl asmuo savo teisėmis privalo naudotis taip, kad nepažeistų kitų asmenų teisių ir interesų. Bylos duomenimis nustatyta, jog draudžiamuoju pripažinto įvykio metu atsakovei nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje priklausė 46/100 dalys gyvenamojo pastato, esančio ( - ). Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų taip pat nustatyta, jog žala aplietoms patalpoms Nr. 1-8 buvo padaryta iš virš šios patalpos esančios atviros terasos.

12Kasacinio teismo praktikoje išiaškintina, jog terasa, kaip atitinkamai įrengta aikštelė, gali būti tiek bendro naudojimo patalpa – tokiu atveju jos nuosavybė taip pat bus bendroji dalinė, tiek gali būti naudojama vieno buto savininkų. Tačiau bet kokiu atveju, taip ir tada, kai terasa naudojama tik vieno buto savininko, o Nekilnojamojo turto registro duomenyse apie jam nuosavybės teise priklausantį butą nurodyta, jog tai butas su terasa, stogo konstrukcija, ant kurios terasa įrengta, ir kitos išorinės terasos konstrukcijos išlieka bendroji dalinė visų butų ar kitų patalpų savininkų nuosavybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-634-248/2015, 2016 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-80-611/2016, 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009). Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalis numato, jog butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Bendrosioms pastato konstrukcijoms priskiriamos taip pat išorinės fasado konstrukcijos (balkonų, lodžijų, terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai etc.) (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktas). Taigi atsakovei, kaip gyvenamojo namo bendraturtei tenka pareiga proporcingai jai priklausančiai turto daliai prisidėti prie šio turto išlaikymo ir išsaugojimo, atsakyti pagal prievoles, susijusias su bendru turtu (Civilinio kodekso 4.76 straipsnis), taigi ir atlyginti padarytą žalą (Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalis).

13Atsakovė atsiliepimo, atitinkančio įstatymo reikalavimus, ar įrodymų, paneigiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes teismui nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, savo ruožtu byloje pateikti įrodymai patvirtina žalos atsiradimo faktą, taip pat atsakovės prievolę atlyginti žalą (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis, 285 straipsnio 2 dalis, Civilinio kodekso 6.245- 69.249 straipsniai, 6.266 straipsnis).

14Formaliai ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių susiklostė deliktiniai civilinės atsakomybės teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.245 – 6.249 straipsniai). Byloje pateikti duomenys patvirtina, jog ieškovės būsto draudimu apdrausto patalpos buvo aplietos iš virš patalpų įrengtos terasos, ieškovė įvykį pripažino draudžiamuoju, atlygo draudėjui patirtą žalą, išmokėjo draudimo išmoką 459,34 Eur sumai, todėl įgyjo teisę reikalauti šios žalos atlyginimo regreso tvarka iš asmens, atsakingo už žalą. Draudžiamojo įvykio metu atsakovei nuosavybės teise priklausė 46/100 dalys gyvenamojo namo, todėl atsakovė, kaip gyvenamojo namo bendraturtė turėjo pareigą tinkamai prižiūrėti turtą, proporcingai jai priklausančiai turto daliai, prisidėti prie bendro daikto išlaikymo, taip pat atsakyti už jai nuosavybės teise priklausiusiu turtu sukeltą žalą proporcingai jai priklausančia dalimi (Civilinio kodekso 4.76 straipsnis). Atsakovė savo prievolės tinkamai prižiūrėti turtą nevykdė, iš terasos prasisunkęs vanduo apliejo žemiau esančias patalpas, todėl šiam turtui buvo padaryta žala, atsakovės, kaip statinio savininkės kaltė preziumuojama, tokiu būdu pripažintina egzistuojant visas deliktinės civilinės atsakomybės taikymo atsakovei sąlygas (Civilinio kodekso 6.245 -6.249 straipsniai, 6.263 straipsnis, 6.266 straipsnio 1 dalis).

15Esant nustatytoms aplinkybėms, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistinas 211,30 Eur žalos atlyginimas proporcingai atsakovei priklausančio turto daliai.

16Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (Civilinio kodekso 6.210 straipsnio l dalis), todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis, 70,08 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 85,08 Eur (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 259 straipsniais, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Priteisti iš atsakovės L. J. 211,30 Eur (du šimtai vienuolika Eur 30 ct) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 211,30 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-08-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 85,08 Eur (aštuoniasdešimt penki Eur 08 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB ,,Lietuvos draudimas“ naudai.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovės priteisti 211,30 Eur... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Civilinio proceso kodekso... 4. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. K. pateikė... 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovas nedalyvavo, ieškovės atstovui neatvykus... 6. Teismo posėdyje atsakovė nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą, datą ir... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Formaliai įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus (Civilinio proceso... 9. Draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje... 10. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 11. Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą... 12. Kasacinio teismo praktikoje išiaškintina, jog terasa, kaip atitinkamai... 13. Atsakovė atsiliepimo, atitinkančio įstatymo reikalavimus, ar įrodymų,... 14. Formaliai ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių... 15. Esant nustatytoms aplinkybėms, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas yra... 16. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 17. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 259... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovės L. J. 211,30 Eur (du šimtai vienuolika Eur 30 ct)... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...