Byla A2.6.-488-732/2015
Dėl ženklo ir kelio sankasos apgadinimo VĮ „Utenos Regiono Keliai“ padaryta 275,81 Eur žala (b.l.30), kurią D. B. LR ATPK 37 str. tvarka įpareigotina atlyginti per du mėnesius nuo nutarimo paskelbimo dienos

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, D. B. nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo D. B., a.k. ( - ), gim. ( - ), LR pilietės, pagrindinio išsilavinimo, nedirbančios, gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

2D. B. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame nurodyta, kad ji 2015 m. rugsėjo 21 d., 13,33 val., kelio Raudondvaris-Giedraičiai-Molėtai, 37,19 km, Molėtų raj., neturinti teisės vairuoti transporto priemones, neblaivi (2,65% girtumas), vairavo automobilį AUDI A6, valst. Nr. ( - ), kelio vingyje neatsižvelgė į kelio ir meteorologines sąlygas, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkusi į kelio ženklą, bei pakelėje augusius medžius, apvirto. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, sugadintas D. K. priklausantis automobilis, kelio sankasa, kelio ženklas ir medžiai. Jos veiksmai administracinio teisės pažeidimo protokole kvalifikuoti teisingai, kaip pažeidimai, numatyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 127 str. 3 d., 129 str., nes ji pažeidė KET 14 p. reikalavimus.

3D. B. į teismo posėdį neatvyko. Apie neatvykimo priežastį nieko nepranešė. Darytina išvada, jog ji į teismo posėdį neatvyko be pateisinamos priežasties.

4D. B. kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu, policijos pareigūno tarnybiniu pranešimu apie pažeidimą, policijos informacinės sistemos duomenimis, asmens blaivumo testu, D. B., T. B.-Skebienės, A. D. paaiškinimais, eismo įvykio schema ir priedais prie jos.

5D. B. girta, neturėdama teisės vairuoti transporto priemonių, vairavo kitam asmeniui priklausantį automobilį, jo nesuvaldė, atsitrenkė į pakelės medžius, kuriuos nulaužė, apgadino svetimą automobilį, kelio ženklą, kelio sankasą. Dėl ženklo ir kelio sankasos apgadinimo VĮ „Utenos Regiono Keliai“ padaryta 275,81 Eur žala (b.l.30), kurią D. B. LR ATPK 37 str. tvarka įpareigotina atlyginti per du mėnesius nuo nutarimo paskelbimo dienos.

6Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į tai, kad atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, jog D. B. yra pirmiau padariusi nusikaltimą ir turi teistumą (b.l.23-25).

7D. B. skirtini sankcijose numatyti bausmės vidurkiai ir baudos bendrintinos apėmimo būdu. Automobilis AUDI A6, valst. Nr. ( - ) nekonfiskuotinas, nes D. B. be savininko žinios savavališkai pasiėmė svetimą automobilį. Paskelbus nutarimą automobilis grąžintinas jo tesėtam savininkui D. K..

8Vadovaudamasis LR ATPK 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

9D. B., a.k. ( - ), pripažinti kalta pagal LR ATPK 127 str. 3 d. ir skirti 1520 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų dvidešimties eurų) baudą be automobilio konfiskavimo. Pripažinti kaltu pagal 129 str. ir skirti 1303Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų trijų eurų) baudą be automobilio konfiskavimo. Baudas subendrinti apėmimo būdu ir galutinę nuobaudą paskirti 1520 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų dvidešimties eurų) baudą be automobilio konfiskavimo.

10Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo baudą per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundą nepatenkinimo dienos privalo sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, įmokos kodas 1001, mokėjimo pavedime būtinai nurodant pažeidimo identifikacinį kodą (ROIK) 15051775664.

11Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis ATPK 313 str. 3 d. po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo atidėjimo ir išdėstymo klausimus sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

12Įpareigoti D. B. per du mėnesius nuo nutarimo įteisėjimo dienos atlyginti VĮ „Utenos Regiono Keliai“ 275,81 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt penkis Eur 81 cnt), pinigus pervedant į ats.s. Nr. LT947181100000345022 AB Šiaulių bankas, banko kodas 183604563.

13Automobilį AUDI A6, valst. Nr. ( - ), po nutarimo paskelbimo grąžinti savininkui D. K., a.k.( - ), gyv. ( - ).

14Nutarimo kopijas išsiųsti D. B., D. K. ir VĮ „Utenos Regiono Keliai“.

15Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai