Byla 2-8146-512/2012
Dėl žalos regreso tvarka priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant atsakovo UAB ,,Transpaulė“ atstovei advokato padėjėjai I. A., žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui UAB „Transpaulė“, tretiesiems asmenims A. Š., UADB „ERGO Lietuva“ dėl žalos regreso tvarka priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 21551,28 Lt nuostolių atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 647,00 Lt žyminį mokestį bei 140,50 Lt už pateikiamų priedų vertimą į valstybinę kalbą; priteisti iš atsakovo 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad Vokietijoje 2010-08-16 dėl A. Š. kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu Lietuvos Respublikoje registruota, transporto priemone „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), buvo apgadinta kita transporto priemonė „Kia Carnival travel“, valstybinis Nr. ( - ). A. Š. dirbusio UAB „Transpaulė“ ir eismo įvykio metu ėjusio darbines pareigas, civilinė atsakomybė vairuojant Lietuvos Respublikoje registruotą transporto priemonę „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numato Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau - TPVCAPD) įstatymo 4 str. l d. ir 41 str. 8 d. nuostatos. Eismo įvykio dieną atsakovas buvo transporto priemonės „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), naudotojas pagal lizingo sutartį, t.y. atsakingas už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą asmuo. Eismo įvykio valstybės - Vokietijos nacionalinis draudikų biuras DEUTSCHES B?RO GR?NE KARTE E.V., vadovaudamasis Biurų tarybos Bendradarbiavimo nuostatais (3 ir 5 str.), sureguliavęs žalą ir išmokėjęs eismo įvykio metu patirtų nuostolių atlyginimą, pateikė transporto priemonės registracijos valstybės – Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui, t.y. ieškovui, reikalavimus 6241,68 EUR (21551,28 Lt) sumai. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas eismo įvykis įvyko Vokietijoje (kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurios nacionalinis draudikų biuras pasirašė Bendradarbiavimo nuostatus) ir kad jo metu žala buvo padaryta Lietuvos Respublikoje registruota, bet transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu nedrausta, transporto priemone, yra akivaizdu, kad ieškovas privalėjo apmokėti Vokietijos nacionalinio draudikų biuro pateiktus aukščiau minėtus reikalavimus dėl žalos atlyginimo, nes tokia ieškovo pareiga yra įtvirtinta ieškovui privalomuose vykdyti teisės aktuose: TPVCAPD įstatyme (17 str. 5 d.) ir Biurų tarybos Bendradarbiavimo nuostatuose (5 str.). Taigi, ieškovas, gavęs Vokietijos nacionalinio draudikų biuro reikalavimus sumokėti 6241,68 EUR (21551,28 Lt) dėl transporto priemone „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), padarytos žalos, sumokėjo Vokietijos nacionaliniam draudikų biurui 6241,68 EUR (21551,28 Lt). Kadangi Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, galiojančiu Vokietijoje, atsakovas neatlygino neapdrausta transporto priemone padarytos žalos tiesiogiai nukentėjusiam asmeniui, be to, nukentėjęs eismo įvykyje asmuo žalos atlyginimą gavo iš eismo įvykio vietos valstybės – Vokietijos nacionalinio draudikų biuro, tai ieškovas, sumokėdamas Vokietijos nacionaliniam draudikų biurui jo reikalaujamą sumą, atlygino atsakovui priklausančia transporto priemone padarytą žalą bei su šios žalos administravimu susijusias administravimo išlaidas ir įgijo teisę reikalauti išmokėtos sumos iš atsakovo, kaip atsakingo už draudimo sutarties sudarymą, asmens remdamasis šiomis teisės normomis: TPVCAPD įstatymo 17 ir 23 str. nuostatomis. Ieškovas, įgyvendindamas jam įstatymo suteiktą regreso teisę, raštu kreipėsi į atsakovą, reikalaudamas sumokėti ieškovui Vokietijos nacionaliniam draudikų biurui sumokėtus 21551,28 Lt dėl transporto priemone „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), padarytos žalos atlyginimo. Iki ieškinio teismui pateikimo dienos atsakovas reikalaujamos sumos ieškovui nesumokėjo ir nepateikė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento, suteikiančio draudimo apsaugą eismo įvykio dienai Vokietijoje.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nesutinka su ieškiniu, prašo atmesti. Nurodo, kad automobilis „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), eismo įvykio metu buvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir tai įrodo 2010-03-18 sudaryta įprastinė TPVCAPD sutartis su UADB „Ergo Lietuva“ Nr. 02-1283870 ir įprastinės TPVCAPD sutarties liudijimas Nr. 5180575. Draudimo sutartis galiojo iki 2011-03-18, o eismo įvykis įvyko 2010-08-16, tokiu būdu eismo įvykio metu automobilis „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ) buvo apdraustas. Vadovaujantis TPVCAPD įstatymo 17 str. l d. l p., Biuras moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims, kai žala padaryta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neapdrausta transporto priemone, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Vadovaujantis TPVCAPD įstatymo 23 str. l d., Biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 str. l d. l p. Kadangi automobilis „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), buvo apdraustas, manytina, kad ieškovas nepagrįstai įvykdė Vokietijos biuro reikalavimą sumokėti 21551,28 Lt žalą, todėl nepagrįstai reikalauja iš atsakovo ją sumokėti regreso tvarka. Be to, ieškovas neteisingai įvertino eismo įvykio aplinkybes ir padarė neteisingą išvadą, kad dėl eismo įvykio yra kaltas A. Š.. Automobilio vairuotojo kaltė yra nustatoma pagal tai, ar transporto priemonę vairavęs asmuo pažeidė Kelių eismo taisykles. Eismo įvykio dieną automobilį „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), vairavo atsakovo darbuotojas A. Š.. Ieškovo pateiktoje deklaracijoje A. Š. nėra nurodytas įvykio kaltininku, deklaracija nėra pasirašyta eismo įvykyje dalyvavusių asmenų, todėl ji negali būti pripažinta A. Š. kaltės įrodymu. Jokių kitų dokumentų, įrodančių A. Š. kaltę, ieškovas teismui nepateikė. Tai, kad A. Š. kaltės nėra įrodo ir tai, kad dėl šio eismo įvykio jam nebuvo taikytos nei administracinė, nei baudžiamoji atsakomybė. LR TPVCAPD įstatymo 16 str. l d. nustatyta, kad atsakingas draudikas arba Biuras moka išmoką, jeigu transporto priemonės valdytojui dėl padarytos žalos nukentėjusiam trečiajam asmeniui atsiranda civilinė atsakomybė. Kadangi šiuo atveju, nei A. Š. kaltė dėl eismo įvykio, nei kitos civilinės atsakomybės sąlygos nėra įrodytos, civilinė atsakomybė negali būti taikoma nei A. Š., nei atsakovui kaip automobilio „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), naudotojui, nes jie nėra atsakingi už šios žalos atlyginimą. Be to, atsakovas nurodo, kad ieškovas, reikalaudamas priteisti 21551,28 Lt dydžio nuostolius, nenurodo, kas sudaro jo reikalaujamų atlyginti nuostolių sumą, iš ieškovo pateiktų dokumentų nustatyti žalos dydžio nėra įmanoma. Taip pat nėra pateikta dokumentų, įrodančių žalos padarymo faktą, automobiliui „Kia Carnival travel“, valstybinis Nr. ( - ), padarytų sugadinimų nustatymą, tų sugadinimų remonto faktą, remonto kainą, remonto apmokėjimo jį atlikusiai įmonei bei Vokietijos biuro išmokos nukentėjusiam asmeniui faktą. Savo ieškinyje ieškovas nurodo, kad pagrindinis teisės aktas, kuriuo vadovaujasi žaliosios kortos valstybių nacionaliniai draudikų biurai sprendžiant eismo įvykių metu patirtos žalos reguliavimo, atlyginimo bei tarpusavio atsiskaitymo už atlygintas žalas klausimus yra Biurų tarybos Vidaus nuostatai. Vidaus nuostatų 5 str. yra nurodytos išlaidų atlyginimo sąlygos, kurios nustato kokios išlaidos ir kokiu pagrindu yra atlyginamos. Tačiau ieškovas nepateikė šias sąlygas įrodančių dokumentų, todėl neįmanoma nustatyti jo reikalaujamo atlyginti nuostolio dydžio pagrįstumo. Tame pačiame straipsnyje nustatytas ir biuro prašymo atlyginti išlaidas pateikimo terminas, t.y. vieneri metai nuo paskutinio nukentėjusiam asmeniui sumokėto mokėjimo dienos. Kadangi ieškovas šį mokėjimą pagrindžiančių dokumentų byloje nepateikė, nėra galimybės nustatyti, ar Vokietijos biurui išmoką ieškovas išmokėjo teisėtai, t. y. nepažeisdamas nustatyto termino. Visos aukščiau išdėstytos aplinkybės įrodo, atsakovas nėra atsakingas už ieškovo prašomą priteisti žalą, todėl ieškinio patenkinimas šioje byloje būtų neteisėtas ir nepagrįstas.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovui pranešta tinkamai. Gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

5Atsakovo atstovė teismo posėdyje nesutinka su pareikštu patikslintu ieškiniu, prašo patikslintą ieškinį atmesti atsiliepime į ieškinį bei atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodytų motyvų pagrindu.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2010-03-18 tarp UADB „Ergo Lietuva“ ir atsakovo UAB „Transpaulė“ buvo sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 02-1283870, kuria buvo apdrausta automobilio „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), valdytojų civilinė atsakomybė (b.l. 66-67). Pagal draudimo sutartį draudimo įmoką atsakovas turėjo įmokėti draudimo sutarties 1.5.2 p. nustatyta tvarka (iki 2010-03-20) (b.l. 66). Atsakovui laiku nesumokėjus draudimo įmokos, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis buvo nutraukta nuo 2010-03-20 (b.l. 111).

82010-08-16 Vokietijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), vairuojamas atsakovo darbuotojo A. Š. susidūrė ir apgadino automobilį „Kia Carnival travel“, valstybinis Nr. ( - ) (b.l. 31-32). Ieškovas dėl eismo įvykio metu padarytos žalos iš viso išmokėjo 6241,68 EUR (21551,28 Lt) dydžio draudimo išmoką (b.l. 48-51). Atsakovui 2011-10-28 buvo pateikta pretenzija dėl 21551,28 Lt žalos regreso tvarka atlyginimo (b.l. 141). Atsakovas į ieškovo pateiktą pretenziją atsakė raštu (b.l. 144). Minėtu raštu atsakovas pareikalavo ieškovo pateikti padarytą žalą pagrindžiančius dokumentus (b.l. 144) Ieškovas 2011-12-12 raštu pateikė atsakovui eismo įvykio faktą bei žalos dydį patvirtinančius dokumentus, tačiau padarytos žalos atsakovas vis tiek neatlygino (b.l. 145).

9Draudimo sutartis yra rizikos sutartis, pagal kurią draudikas perima iš draudėjo nuostolių atsiradimo riziką; be to, tai yra fiduciarinė, t. y. grindžiama jos šalių didžiausio tarpusavio pasitikėjimo principu (lot. uberrimae fidei), sutartis; dėl to draudimo sutarties šalys privalo būti viena kitai absoliučiai atviros ir atskleisti viena kitai visą informaciją, kuri gali būti reikšminga šiai sutarčiai sudaryti bei jos sąlygoms nustatyti ir vykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2000; 2001-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-397/2001; 2003-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-546/2003). Įvardyti draudimo sutarties ypatumai lemia didesnę šios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis (LR CK 6.38 str. 3 d.), taip pat didesnį atidumą ir rūpestingumą viena kitos atžvilgiu. Transporto priemonių draudimą reglamentuoja Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas (toliau – ir TPVCAPD įstatymas). Vienas transporto priemonių draudimo bruožų yra jo privalomumas. Tokiu draudimu siekiama užtikrinti nukentėjusiųjų nuo transporto priemonių ir asmenų, naudojančių jas, turtines teises ir interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255/2010).

10Pažymėtina, kad, skirtingai nuo kitų draudimo sutarčių rūšių, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimas nesiejamas su draudimo įmokos sumokėjimu. Pagal TPVCAPD įstatymo 11 str. 6 d., draudikas negali atsisakyti mokėti draudimo išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo. Draudimo sutarties įsigaliojimo momentas ir terminas, iki kurio pabaigos draudėjas turi sumokėti draudimo įmoką, nustatomi draudimo sutartyje. Draudėjui nustatytu terminu draudimo įmokos nesumokėjus, draudimo apsauga galios, tačiau, esant tam tikroms įstatyme nustatytoms aplinkybėms, draudėjui gali kilti pareiga sugrąžinti draudikui šio už draudėją tretiesiems asmenims sumokėtas draudimo išmokas.

11Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d. nustatyta, kad jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

12Kaip minėta anksčiau, iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2010-03-18 tarp UADB „Ergo Lietuva“ ir atsakovo UAB „Transpaulė“ buvo sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 02-1283870. Sutarties 1.3 punkte šalys nustatė sutarties galiojimo pradžią, t. y. kad sutartis pradeda galioti nuo 2010-03-20, 00.00 val., iki 2011-03-19, 00.00 val. Sutarties 1.5 punkte – draudimo įmokos dydį ir jos mokėjimo tvarką, pagal kurią bendra draudimo įmoka už pagal Sutartį teikiamą 12 mėnesių draudimo apsaugą yra 387,00 Lt, o draudimo įmokos terminas – iki 2010-03-20. Sutarties 1.7 punkte šalys susitarė, kad šiai sutarčiai taikomos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatos. Kaip matyti iš ieškovo pateikto išrašo pagal atliktą draudimo sutarčių ir liudijimų duomenų paiešką, draudiko UAB „ERGO Lietuva“ ir draudėjo UAB „Transpaulė“ transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis buvo nutraukta 2010-03-20, nesumokėjus draudimo įmokos pagal sutartį 387,00 Lt. 2010-08-16 Vokietijoje įvyko eismo įvykis, dėl kurio kaltu pripažintas atsakovo vairuotojas. Pažymėtina, kad draudiko prievolė mokėti draudimo išmoką siejama su privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties galiojimu. Šiai prievolei atsirasti reikšmės turi ne reikalavimo išmokėti draudimo išmoką (pvz., neturtinei žalai atlyginti) ar neigiamų turtinių padarinių, kuriuos reikalaujama kompensuoti, atsiradimo momentas, bet draudžiamojo (eismo) įvykio, dėl kurio atsiranda valdytojo civilinė atsakomybė, momentas. Draudikas moka draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu draudžiamasis įvykis įvyksta draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu (Standartinių draudimo sutarties sąlygų 6 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad remiantis TPVCAPD duomenų bazės duomenimis, transporto priemonės „Renault Master“, valstybinis Nr. ( - ), transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis buvo nutraukta, draudimo išmoką sumokėjo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras. Vadovaujantis TPVCAPD įstatymo 17 str. l d. l p., Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras moka išmoką dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje padarytos žalos pagal teisės aktus kitos Europos Sąjungos valstybės narės (kurios nacionalinis draudikų biuras pasirašė Bendradarbiavimo nuostatus), jeigu kaltininkas, kurio transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, yra neapsidraudęs transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; taip pat ieškovas moka išmokas ir kitais atvejais, vykdydamas Bendradarbiavimo nuostatų reikalavimus. Vadovaujantis TPVCAPD įstatymo 23 str. l d., Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 str. l d. l p. Atgręžtinis Draudikų biuro reikalavimas pagal TPVCAPDĮ 17 str. 1 d. 1 p. suponuoja dviejų skolininkų solidariąją atsakomybę: asmens, atsakingo už eismo įvykį, bei TPVCAPDĮ 4 str. 2 d. nurodyto asmens, neįvykdžiusio pareigos apdrausti savo ir kitų asmenų civilinę atsakomybę valdant atitinkamą transporto priemonę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad TPVCAPDĮ 23 str. 1 d. suteikta Biurui teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-10-07 nutartį byloje Nr. 3K-7-300/2010).

13Teismas atkreipia dėmesį į atsakovo argumentus, jog vadovaujantis TPVCAPD įstatymo 11 str. 6 dalimi, draudikas negali atsisakyti mokėti išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų. TPVCAPD įstatymo 16 str. 2 dalyje nustatyta, kad atsakingas draudikas moka išmoką nukentėjusiajam trečiajam asmeniui, kai transporto priemonės valdytojui atsirado civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo naudojant transporto priemonę, nepaisant to, ar valdytojas vykdė draudimo sutarties sąlygas. Esant šioms aplinkybėms, atsakovo nuomone, nepriklausomai nuo to, ar atsakovas vykdė draudimo sutarties sąlygas, draudimo išmoką nukentėjusiajam asmeniui turėjo išmokėti draudikas.

14Vertinant byloje esančius duomenis, pažymėtina, kad eismo įvykis Vokietijoje įvyko ne per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku turėjo sumokėti draudimo įmoką, bet praėjus beveik penkiems mėnesiams po numatyto termino, kuomet draudimo įmoka turėjo būti sumokėta, o jos nesumokėjus, draudimo sutartis buvo nutraukta. T.y. eismo įvykis įvyko jau nutraukus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį. Todėl draudikas UAB „ERGO Lietuva“, nutraukus minėtą sutartį, nebeturėjo pareigos draudėjui UAB „Transpaulė“ mokėti draudimo išmoką.

15Teismas pažymi, kad TPVCAPD įstatymo 11 str. 7 d. nustatytų padarinių (draudėjo pareiga grąžinti draudėjui draudimo išmoką) atsiradimas yra siejamas su tam tikrų sąlygų buvimu: 1) draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą; 2) per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba 3) žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį. Tokiu būdu įstatyme įtvirtinta draudiko pareiga mokėti nukentėjusiam trečiajam asmeniui išmoką net ir tais atvejais, kai draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, tačiau kartu nustatyta draudiko teisė reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos sumokėtas sumas. Tokiu teisiniu reguliavimu, atsižvelgiant į draudimo teisinių santykių atlygintinį pobūdį ir draudimo sutarties, kaip rizikos sutarties, prasmę, yra siekiama užtikrinti draudiko teisėtų interesų apsaugą bei pašalinti galimybę draudėjui piktnaudžiauti. Tokiu būdu draudėjas drausminamas, nes, draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėdamas draudimo įmokos už teikiamą draudimo apsaugą, jis prisiima su tuo susijusią riziką, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas, išmokėjęs nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo išmoką, įgis į draudėją atgręžtinio reikalavimo teisę.

16Civilinė atsakomybė už padarytą žalą atsiranda tik pažeidus teisės normas ir nustačius bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas, be kurių civilinė atsakomybė iš viso neatsiranda, t.y. neteisėtą veiką, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį tarp pažeidėjo ir priešingų teisei veiksmų (neveikimo) ir žalos nukentėjusiajam atsiradimo ir asmens kaltę (LR CK 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.) Lietuvos Respublikos TPVCAPD įstatymo 16 str. numatyta, kad atsakingas draudikas arba Biuras moka išmoką, jeigu transporto priemonės valdytojui dėl padarytos žalos nukentėjusiam trečiajam asmeniui atsiranda civilinė atsakomybė. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas nesutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis dėl įvykusio eismo įvykio ir atsakovo darbuotojo kaltės, dėl nuostolių dydžio bei kitų nuostolių atlyginimo aplinkybių. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, ieškovas, reikšdamas reikalavimą dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo, pateikė teismui iš Vokietijos nacionalinio draudikų biuro gautus dokumentus su paskaičiuota eismo įvykio metu padarytos žalos suma (b.l. 26-30), pranešimą apie eismo įvykį, kuriame nurodytos įvykio aplinkybės (b.l. 31-32), taip pat dokumentus, patvirtinančius ieškovo atliktus mokėjimus Vokietijos nacionaliniam draudikų biurui. Ieškovas nurodė, kad reikalaujamos žalos dydį – 21551,28 Lt (6241,68 EUR) sudaro Vokietijos nacionaliniam draudikų biurui kompensuotos išlaidos: 3916,25 EUR apgadintos transporto priemonės remonto išlaidos, 25 EUR vienkartinė išmoka pagal Vokietijos nacionalinę teisę, 566,50 EUR ekspertizės išlaidos, 63,00 EUR papildomos eksperto išlaidos, 295,00 EUR kompensacija už transporto priemonės prastovą, 561,80 EUR išlaidos už teisininko pagalbą, 814,13 EUR žalos administravimo mokestis. Visoms šioms išlaidoms pagrįsti ieškovas teismui pateikė reikiamus dokumentus. Pažymėtina, kad draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis turi būti nustatomas, atsižvelgiant į eismo įvykio kaltininko neteisėtus veiksmus, kaltę, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, pažeidimu atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes. Reiškiant regresinį reikalavimą asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, nepakanka įrodyti draudimo išmokų fakto, bet būtina įrodinėti, ar atitinkamas draudimo išmokų dydis yra susijęs priežastiniu ryšiu su žalą padariusio asmens veiksmais (eismo įvykiu) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos teisėjų kolegijos 2010-02-23 nutartis civilinėje byloje AAS „Gjensidige Baltic“ v. G. B., bylos Nr. 3K-3-78/2010). Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovo darbuotojo kaltė dėl padaryto eismo įvykio nustatyta byloje pateikta eismo įvykio medžiaga, be to, ieškovas teismui pateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių draudimo išmokos išmokėjimo fakto ir jos dydžio pagrįstumą.

17Teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus visų nustatytų faktinių aplinkybių kontekste daro išvadą, jog esant šioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl 21551,28 Lt nuostolių atlyginimo regreso teise iš atsakovo UAB „Transpaulė“ yra visiškai pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas.

18LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas, šiuo atveju 6 procentų dydžio metines palūkanas, už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl yra pagrindas iš atsakovo UAB „Transpaulė“ priteisti ieškovo naudai 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, jog ieškovo ieškinys yra tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 647,00 Lt žyminio mokesčio, 417,60 Lt už pateiktų priedų vertimą į valstybinę kalbą.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 275, 279, 410 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš UAB „Transpaulė“, į.k. 141916866, Vingio g. 16, Klaipėda, 21551,28 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos – 21551,28 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-03-22 iki sprendimo visiško įvykdymo, 647,00 Lt žyminio mokesčio, 417,60 Lt išlaidų už pateiktų priedų vertimą į valstybinę kalbą, ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, į.k. 125709291, buveinė – Algirdo g. 38, Vilnius, naudai.

23Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovas ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nesutinka su... 4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir... 5. Atsakovo atstovė teismo posėdyje nesutinka su pareikštu patikslintu... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad... 8. 2010-08-16 Vokietijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis „Renault... 9. Draudimo sutartis yra rizikos sutartis, pagal kurią draudikas perima iš... 10. Pažymėtina, kad, skirtingai nuo kitų draudimo sutarčių rūšių,... 11. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 12. Kaip minėta anksčiau, iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2010-03-18... 13. Teismas atkreipia dėmesį į atsakovo argumentus, jog vadovaujantis TPVCAPD... 14. Vertinant byloje esančius duomenis, pažymėtina, kad eismo įvykis... 15. Teismas pažymi, kad TPVCAPD įstatymo 11 str. 7 d. nustatytų padarinių... 16. Civilinė atsakomybė už padarytą žalą atsiranda tik pažeidus teisės... 17. Teismas, vertindamas byloje surinktus įrodymus visų nustatytų faktinių... 18. LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270,... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš UAB „Transpaulė“, į.k. 141916866, Vingio g. 16, Klaipėda,... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...