Byla 2S-249-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Andžej Maciejevski, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuotų asmenų UAB „Erelio akis“ ir J. G. atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-814-75/2010 pagal antstolės Terezos Gerasimovič pareiškimą dėl baudos skyrimo suinteresuoti asmenys UAB „Erelio akis“, J. G..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Antstolė T. Gerasimovič 2010-04-08 pateikė pareiškimą dėl baudos skyrimo, prašydama paskirti UAB „Erelio akis“ vadovei J. G. už antstolio reikalavimų nevykdymą maksimalią baudą. Nurodė, kad antstolės T. Gerasimovič kontoroje įvykdytas VSDFV Vilniaus skyriaus direktoriaus 2008-05-08 sprendimas Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo iš skolininko N. Rogelevič IĮ išieškotojo VSDFV Vilniaus skyriaus naudai (vykdomoji byla Nr. ( - )). Skolininkui 2008-09-24 išsiųstas siūlymas dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo geruoju, tačiau skolininkas to nepadarė. 2008-10-07 kontora kreipėsi su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų priteisimo į teismą. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2008-10-21 nutartimi priteisė iš skolininko 1321,06 Lt vykdymo išlaidų antstolės T. Gerasimovič kontoros naudai. Nustačius, kad N. Rogelevič IĮ direktorė N. K. dirba UAB „Erelio akis“, kuriai 2009-07-28 išsiųstas patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. ( - ). Patvarkymas 2009-07-29 įteiktas bendrovės direktorei J. G.. 2010-02-18 UAB „Erelio akis“ išsiųstas patvarkymas dėl duomenų pateikimo, kuriuo buvo prašoma pateikti duomenis apie atliktus išskaitymus ir nurodyti pervedimo vėlavimo priežastis, kuris įteiktas J. G.. (LR CPK 585 str. 2 d., 593 str.).

4Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2010-06-09 nutartimi skyrė UAB „Erelio akis“ vadovei J. G. už antstolio reikalavimų nevykdymą 400 Lt baudą. Teismas nurodė, jog UAB „Erelio akis“ vadovė J. G. dėl neaiškių priežasčių vengė vykdyti antstolio patvarkymus, nors antstolės siųsti patvarkymai J. G. buvo įteikti tinkamai (b. l. 116, 119). Nėra pagrindo skirti LR CPK 585 str. 2 d. numatytą maksimalią baudą, kadangi antstolio reikalavimų nevykdymo sistemiškumas nagrinėjamu atveju nėra nustatytas, be to, J. G. už antstolio reikalavimų nevykdymą bauda skiriama pirmą kartą (LR CPK 585 str. 2 d., 593 str.).

5Suinteresuotas asmuo UAB „Erelio akis“ direktorius D. G. ir J. G. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010-06-09 nutartį skirti UAB „Erelio akis“ vadovei J. G. už antstolio reikalavimų nevykdymą 400 Lt baudą. Nurodė, kad nuo 2009-09-24 bendrovei „Erelio akis“ vadovauja D. G. (UAB „Erelio akis“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas). J. G. yra buvusi bendrovės vadovė, todėl negalėjo vykdyti jokių antstolės patvarkymų. N. K. trumpą laiką dirbo UAB „Erelio akis“, vėliau buvo išėjusi motinystės atostogų, po kurių parašė pareiškimą ir savo noru buvo atleista iš darbo. Antstolės išieškojimo metu UAB „Erelio akis“ N. K. jokių piniginių išmokų nemokėjo, tad ir piniginių lėšų išskaitymo iš skolininkės darbo užmokesčio bei kitų lėšų prilygintų išmokų vykdyti negalėjo. Apie tai antstolės T. Gerasimovič kontora buvo informuota. Be to, bendrovės „Erelio akis“ finansinė padėtis yra kritiška.

6Antstolė T. Gerasimovič nepateikė atsiliepimo į atskirąjį skundą.

7Apeliacinis procesas pagal suinteresuoto asmens UAB „Erelio akis“, atstovaujamo direktoriaus D. G., atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010-06-09 nutarties nutrauktinas. Atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria paskiriama bauda fiziniam asmeniui, gali paduoti tik tas fizinis asmuo, kuriam bauda paskirta. Apeliacinis procesas nutraukiamas, jeigu apeliacinėje instancijoje paaiškėja, kad atskirąjį skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jį paduoti. Suinteresuotas asmuo UAB „Erelio akis“, atstovaujamas direktoriaus D. G., pateikdamas atskirąjį skundą, nepateikė notarine tvarka išduoto įgaliojimo vesti bylą ir apskųsti teismo nutartis nustatyta tvarka J. G. vardu, be to, pati J. G. yra pasirašiusi atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010-06-09 nutarties. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šie duomenys sudaro teisinį pagrindą nutraukti apeliacinį procesą pagal suinteresuoto asmens UAB „Erelio akis“, atstovaujamo direktoriaus D. G., atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010-06-09 nutarties (LR CPK 57 str. 2 d., 107 str. 2 d., 315 str. 2 d. 2 p., 335 str.).

8Suinteresuoto asmens J. G. atskirasis skundas atmestinas.

9Įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę teismui, nustačius, kad asmuo nevykdo antstolio reikalavimo, skirti tokiam asmeniui įstatyme nustatyto dydžio baudą. Antstolis vykdymo procese privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas būtų realiai įvykdytas (LR CPK 634 str. 2 d.), nes antstolis privalo būti aktyvus vykdymo procese. Įstatymų leidėjas nenumatė galimybės juridiniam asmeniui ar jo vadovui, arba akcininkui pačiam spręsti, nenuginčijus antstolio reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo, apie priežastis, dėl kurių jis gali nevykdyti antstolio reikalavimo.

10Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal viešo registro duomenis UAB „Erelio akis“ direktore nuo 2005-05-06 iki 2009-09-29 buvo J. G., kuri nuo 2006-02-01 yra UAB „Erelio akis“ vienintelė akcininkė. Juridinių asmenų registre nurodyta, kad nuo 2009-09-29 UAB „Erelio akis“ direktoriumi yra D. G. (b.l. 19-23).

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolės 2009-07-27 patvarkymas dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. ( - ) buvo išsiųstas 2009-07-28 (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 108) ir 2009-07-29 buvo įteiktas (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 116) skolininkės darbdavio UAB „Erelio akis“ (adresu ( - )) direktorei J. G..

12Antstolės 2010-02-18 patvarkymas dėl duomenų pateikimo UAB „Erelio akis“ buvo išsiųstas tuo pačiu adresu ( - ) (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 118), ir įteiktas 2010-02-22 (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 119) asmeniškai J. G.. J. G. neginčijo faktų, jog minėti patvarkymai jai buvo įteikti.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad antstolės 2009-07-27 patvarkymas dėl piniginių lėšų išieškojimo ir 2010-02-18 patvarkymas dėl duomenų pateikimo UAB „Erelio akis“ nėra nuginčyti ar panaikinti nustatyta tvarka, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo jais abejoti ir remiasi.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolės 2009-07-27 patvarkymo dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. ( - ) 2009-07-29 įteikimo metu UAB „Erelio akis“ direktorė buvo J. G., todėl ji yra atsakinga už tai, kad gavusi antstolės patvarkymą, neinformavo antstolės, kad UAB „Erelio akis“ N. K. jokių piniginių išmokų nemokėjo ir piniginių lėšų išskaitymo iš skolininkės darbo užmokesčio bei kitų lėšų prilygintų išmokų vykdyti negalėjo (b.l. 11, 12). Toks J. G., kaip tuometinės UAB „Erelio akis“ direktorės neveikimas, sukūrė teisines pasekmes ir teisinį pagrindą skirti jai baudą iki 1000 Lt dydžio. Apeliantė J. G. nepateikė rašytinių įrodymų, kad ji, 2009-07-29 gavusi 2009-07-27 patvarkymą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. ( - ), būdama UAB „Erelio akis“ direktore, operatyviai informavo antstolę dėl negalėjimo vykdyti patvarkymą, tuo sukliudydama antstolei operatyviai tęsti vykdymo veiksmus.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad 2010-02-18 patvarkymą dėl duomenų pateikimo, adresuotą UAB „Erelio akis“, 2010-02-22 (vykdomoji byla Nr. ( - ) 58, b.l. 119) įteikus asmeniškai J. G., kuri nuo 2006 m. yra vienintelė UAB „Erelio akis“ akcininkė (b.l. 13, 19-23) ir per 5 dienas nuo jo gavimo nepateikė informacijos apie iš N. K. atliktus išskaitymus ar vėlavimo priežastis. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad tokie neteisėti J. G. veiksmai, nepateikiant antstolės reikalaujamos informacijos, sukėlė teisines pasekmes ir sudarė teisinį pagrindą skirti baudą už antstolio teisėto reikalavimo nevykdymą J. G., kaip vienintelei UAB „Erelio akis“ akcininkei.

16Pati J. G., kaip vienintelė UAB „Erelio akis“ akcininkė, kritiškai nevertina savo elgesio dėl pareigos iki 2010-03-01 pateikti informaciją apie iš N. K. atliktus išskaitymus ar vėlavimo priežastis, imasi antstolės procesinės veiklos kontrolės, kuri pagal kompetenciją yra priskirta apylinkės teismui, bet ne įmonės akcininkui (LR CPK 594 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad J. G., kaip vienintelė UAB „Erelio akis“ akcininkė, manydamas, kad antstolės nustatytas 5 dienų terminas duomenims pateikti yra per trumpas, nesikreipė į antstolę su prašymu pratęsti šį terminą, tuo parodydama, kad yra pasyvi teisinių santykių dalyvė, kuris nėra suinteresuota operatyviu vykdymo procesu ir antstolio teisėtų reikalavimų vykdymu. Byloje nėra duomenų, kad J. G., būdama vienintelė UAB „Erelio akis“ akcininkė, dėl svarbios priežasties nepateikė antstolei informacijos apie iš N. K. atliktus išskaitymus ar vėlavimo priežastis. Byloje nėra duomenų, kad J. G., būdama vienintelė UAB „Erelio akis“ akcininkė, neturėjo objektyvių galimybių įvykdyti pareigą iki 2010-03-01 pateikti antstolei informaciją.

18Teisėjų kolegija daro išvadą, jog tokie J. G., kaip vienintelės UAB „Erelio akis“ akcininkės, veiksmai padarė žalą vykdymo procesui, trukdė vykdyti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą, todėl buvo teisinis pagrindas paskirti J. G. 400 Lt baudą, nes byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad iki 2010-03-01 nebuvo įvykdyta pareiga pateikti informaciją antstolei dėl nuo J. G., kaip UAB „Erelio akis“ akcininkės, valios nepriklausančių priežasčių. Teisėjų kolegija pažymi, kad 400 Lt bauda pagal CPK 585 str. 2 d. neviršija sankcijoje numatyto baudos vidurkio. Nagrinėjamoje byloje skirtina baudinio pobūdžio procesinė teisinė sankcija už pareigos pateikti informaciją antstolei nevykdymą užtikrina antstolės teisėtų reikalavimų privalomumą ir teisingumo vykdymą šalyje, taigi ir viešąjį interesą.

19Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, nes byloje nėra pareikštas skundas dėl antstolės veiksmų. Bylos nagrinėjimo dalykas yra susijęs su J. G. veiksmais, nevykdant antstolės teisėtų reikalavimų. Teisėjų kolegija, vertindama paskirtą baudą, konstatuoja, kad 400 Lt baudos dydis atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Teisėjų kolegija pažymi, kad ši bauda paskirta asmeniškai J. G., kaip fiziniam asmeniui, todėl UAB „Erelio akis“ finansinė padėtis neturi teisinės reikšmės fiziniam asmeniui paskirtos baudos dydžiui. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas palikti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010-06-09 nutartį iš esmės nepakeistą, pašalinant iš nutarties rezoliucinės dalies žodžius: „UAB „Erelio akis“ vadovei“, nes bauda paskirta asmeniškai J. G., kaip fiziniam asmeniui, kuri šiuo metu nėra UAB „Erelio akis“ direktorė. Toks rašymo apsirikimo ištaisymas užtikrina proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus ir neblogina apeliantės padėties (CPK 2 str., 7 str., 8 str., 276 str., 302 str., 338 str.). Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir naujai pateiktų rašytinių įrodymų dėl N. K. atleidimo nuo 2010-06-07 iš darbo (b.l. 8-10), kaip nesusijusių su šios bylos nagrinėjimo dalyku ir neturinčių teisinės reikšmės baudos skyrimui (LR CK 1.5 str., 2.45 str.; LR akcinių bendrovių įstatymas; CPK 2 str., 7 str., 8 str., 18 str., 313 str., 314 str. 320 str., 328 str., 334 str., 338 str., 510 str., 585 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, J. G. turi pareigą atlyginti valstybės naudai procesinių dokumentų įteikimo išlaidas: 9 Lt (b.l. 5) - pirmosios instancijos teisme ir 8,40 Lt (b.l. 18) - apeliacinės instancijos teisme (CPK 92 str., 96 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 str. 5 d., 337 str. 1 p., 338 str., kolegija

Nutarė

21Apeliacinį procesą pagal suinteresuoto asmens UAB „Erelio akis“ atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. nutarties nutraukti.

22Palikti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartį iš esmės nepakeistą, pašalinant iš nutarties rezoliucinės dalies žodžius: „UAB „Erelio akis“ vadovei“.

23Priteisti iš J. G. 17,40 Lt (septyniolika litų 40 ct) bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Antstolė T. Gerasimovič 2010-04-08 pateikė pareiškimą dėl baudos skyrimo,... 4. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2010-06-09 nutartimi skyrė UAB... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Erelio akis“ direktorius D. G. ir J. G. pateikė... 6. Antstolė T. Gerasimovič nepateikė atsiliepimo į atskirąjį skundą.... 7. Apeliacinis procesas pagal suinteresuoto asmens UAB „Erelio akis“,... 8. Suinteresuoto asmens J. G. atskirasis skundas atmestinas.... 9. Įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę teismui, nustačius, kad asmuo... 10. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal viešo registro duomenis UAB... 11. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolės 2009-07-27 patvarkymas dėl... 12. Antstolės 2010-02-18 patvarkymas dėl duomenų pateikimo UAB „Erelio akis“... 13. Teisėjų kolegija pažymi, kad antstolės 2009-07-27 patvarkymas dėl... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad antstolės 2009-07-27 patvarkymo dėl... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2010-02-18 patvarkymą dėl duomenų pateikimo,... 16. Pati J. G., kaip vienintelė UAB „Erelio akis“ akcininkė, kritiškai... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad J. G., kaip vienintelė UAB „Erelio akis“... 18. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog tokie J. G., kaip vienintelės UAB... 19. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, nes byloje nėra pareikštas... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 str. 5 d., 337 str. 1 p., 338 str.,... 21. Apeliacinį procesą pagal suinteresuoto asmens UAB „Erelio akis“... 22. Palikti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. nutartį... 23. Priteisti iš J. G. 17,40 Lt (septyniolika litų 40 ct) bylinėjimosi išlaidų...