Byla e2A-644-252/2016
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių. Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. e2-2297-837/2016 pagal UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovams S. K. ir S. Č. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2ieškovė prašė priteisti iš atsakovų solidariai 736,24 Eur skolą, 625,47 Eur palūkanas, 277,91 delspinigius, 226,21 Eur palūkanų delspinigius, 127,33 Eur ikiteismines skolos išieškojimo išlaidas, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 10,5 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės sumos (736,24 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš atsakovų ieškovės naudai visas patirtas bylinėjimo išlaidas bei grąžinti žyminio mokesčio permoką 12 Eur. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Ieškovė nurodė, kad 2006-01-21 AB „Swedbank“ ir S. K. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 06-003924-VA pagal kurią AB „Swedbank“ S. K. suteikė kreditą. Prievolės atsiskaityti su kreditoriumi įvykdymą užtikrino S. Č. 2006-01-21 laidavimo sutartimi Nr. 06-003924-LA1. S. K. ir S. Č. įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas. Tačiau atsakovai netinkamai vykdė Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-003924-VA, todėl AB „Swedbank“ sutartį nutraukė. 2008-06-18 AB „Swedbank“ ir ieškovė UAB „Gelvora“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovei visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal sutartį. Ieškovė nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, tačiau atsakovas įsipareigojimų neįvykdė.

4Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-04-06 sprendimu už akių ieškovės ieškinys tenkintas iš dalies, priteista iš atsakovų S. Č. ir S. K. solidariai – 736,24 Eur skola, 10,5 proc. palūkanos nuo negrąžintos skolos (736,24 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 180,00 Eur palūkanų, 80,00 Eur delspinigių, 75,00 Eur palūkanų delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo 2016-02-26 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei po 12,10 Eur žyminio mokesčio UAB „Gelvora“ naudai.

5Teismas nurodė, kad CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal atsakovų su AB „Swedbank“ sudarytą sutartį Nr. 06-003924-VA atsakovai įsipareigojo mokėti 10,5 procentų dydžio metines palūkanas. Iš teismui pateikto palūkanų paskaičiavimo akto matyti, kad ieškovė pagal sutartį Nr. 06-003924-VA už laikotarpį nuo 2008-06-26 iki 2016-02-24 atsakovams paskaičiavo 601,05 Eur palūkanas (pagrindinė skola – 736,24 Eur), o reikalavimo perleidimu ieškovė įgijo teisę į AB „Swedbank“ paskaičiuotas palūkanas – 24,42 Eur.

6Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju tarp AB „Swedbank“ ir atsakovų sudarytų sutarčių, atsakovai už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį įsipareigojo mokėti 0,10 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius. Ieškovės paskaičiavimu pagal sutartį Nr. 06-003924-VA už laikotarpį nuo 2008-06-26 iki 2009-06-21 sudaro 225,17 Eur palūkanų delspinigių, o reikalavimo perleidimu ieškovė įgijo teisę į AB „Swedbank“ paskaičiuotus palūkanų delspinigius – 1,04 Eur, t.y. iš viso 226,21 Eur palūkanų delspinigių. Ieškovės paskaičiavimu pagal sutartį Nr. 06-003924-VA už laikotarpį nuo 2008-06-26 iki 2009-06-21 sudaro 265,05 Eur delspinigių, o reikalavimo perleidimu ieškovė įgijo teisę į AB „Swedbank“ paskaičiuotus delspinigius – 12,86 Eur, t.y. iš viso 277,91 Eur delspinigių.

7Teismas, atsižvelgęs į tai, kad nagrinėjamu atveju pirminis kreditorius ir atsakovas buvo sudarę vartojimo kredito sutartį, todėl sprendė, jog teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos ir delspinigiai nėra nepagrįstai dideli. Vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, teismas padarė išvadą, kad ieškovės prašomos priteisti 625,47 Eur palūkanos, 226,21 Eur palūkanų delspinigiai bei 277,91 Eur delspinigiai laikytini neprotingai dideliais. Teismas atsižvelgė į tai, kad prašoma priteisti palūkanų, delspinigių ir palūkanų delspinigių suma (1129,59 Eur) žymiai viršija skolos sumą (736,24 Eur), sutartis sudaryta juridinio asmens ir fizinio asmens – vartotojo, kuris turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų; atsižvelgė į tai, kad reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta 2008-06-18, tačiau dėl skolos priteisimo į teismą kreiptasi tik 2016-02-24; kad didžioji dalis prašomų priteisti palūkanų ir delspinigių ieškovės paskaičiuota jau po reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, motyvus bei į teismų praktiką, teismas sprendė, jog palūkanos sudarančios 625,47 (601,05 Eur + 24,42 Eur), sumą mažintinos iki 180,00 Eur, delspinigiai sudarantys 277,91 Eur (265,05 Eur + 12,86 Eur), sumą mažintini iki 80,00 Eur, palūkanų delspinigiai sudarantys 226,21 Eur (225,17 Eur + 1,04 Eur), sumą mažintini iki 75,00 Eur. Tokia palūkanų, delspinigių ir palūkanų delspinigių suma, teismo vertinimu, laikyta pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti abiejų šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

8Teismas nurodė, kad Procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, nėra dvigubos palūkanos CK 6.37 straipsnio 4 dalies prasme. Netesybos ir (arba) palūkanos pagal įstatymą ar sutartį skaičiuojamos iki bylos iškėlimo teisme, išskyrus šalių susitarime ar įstatyme numatytus atvejus, kai palūkanos (netesybos) skaičiuojamos iki visiško prievolės įvykdymo (pvz., CK 6.874 straipsnis). Konstatavo, kad ieškovės reikalavimas priteisti mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas įstatymu bei tenkinamas.

9Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Gelvora“ skundžia Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-04-06 sprendimą už akių, prašo sprendimą dalyje dėl atmesto ieškovės reikalavimo priteisti 625,47 Eur palūkanų panaikinti ir papildomai priteisti 625,47 Eur palūkanų, taip pat visas bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

10Ieškovė nurodo, kad nesutinka su teismo sprendimu toje dalyje, kurioje atmestas prašymas priteisti 625,47 Eur palūkanas, teigia, kad palūkanos nepriteistos neteisėtai ir nepagrįstai dėl sekančių motyvų. CK. 6.261 str. nustatyta, kad palūkanos yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai, kuriuos, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą. Apeliantės manymu, vartojimo kredito sutartyje Nr. 06-003924-VA numatytos 10,5 proc. dydžio sutartinės (pelno) palūkanos neprieštarauja nei įstatymams, nei protingumo bei sąžiningumo principams. Teigia, kad teismas, mažindamas priteistų palūkanų dydį, vadovaujantis CK 6.288 str., turėjo nustatyti, kad egzistavo esminė šalių nelygybė, sudaranti pagrindą modifikuoti šalių sudarytų sutarčių sąlygas, t. y. sumažinti sutartinių palūkanų dydį. Pažymi, kad esminė šalių nelygybė turi būti sutarties sudarymo metu, o ne jos vykdymo ar pabaigos momentu. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas esminės šalių nelygybės sutarties sudarymo metu, spręsdamas klausimą dėl palūkanų dydžio pagrįstumo, nekonstatavo. Nurodo, kad šioje byloje metinė kredito grąžinimo norma sudaro 24,39 proc. per metus, tai yra daug mažesnis dydis už numatytąjį įstatyme, todėl nesant kitų argumentų, patvirtinančių jo nepagrįstumą, teismas neturėjo teisinio pagrindo laikyti palūkanas neprotingai didelėmis ir pažeidžiančiomis sąžiningumo ir teisingumo principus. Ieškovė atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovai teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į ieškinį, prieštaravimų nepateikė, nebuvo reiškiama reikalavimų dėl šalių sudarytų kredito sutarčių sąlygų dėl palūkanų normos modifikavimo. Nepaisant to, kad tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis ir atsakovai kaip vartotojai yra silpnesnioji sandorio šalis, tačiau ši aplinkybė nėra pagrindas mažinti sutartyje numatytas palūkanas. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ši papildoma apsauga nesudaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanda. Nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovė nesiėmė priemonių išieškoti skolą, negynė savo pažeistų teisių bei tai laikė priežastimi mažinti iš priteistinas palūkanas. Nurodo, kad ji atliko ikiteisminius skolos išieškojimo veiksmus, t.y. neregistruotu paštu siuntė pranešimus dėl įsiskolinimo, bendravo su atsakovais telefonu, todėl nėra pagrindo mažinti palūkanas.

11Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

12Pagal CPK 320 str. 1 d., bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apeliantės nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

13Tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, jeigu yra tinkamai atskleista bylos esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; Hirvisaari v. Finland, no 4968/99, judgerment of 27 september 2001, par 30; Van de Huk v. Neatherlands judgement of 19 April 1994, Series An. 288, p 20 par. 61; kt.).

14Taigi, teismas, įvertinęs bylos rašytinių įrodymų visumą, procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus (CPK 185 str.), kaip minėta, nenustatęs absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.), iš esmės pritardamas pirmosios instancijos teismo motyvams, kurių nekartoja, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino tiek procesinės, tiek materialinės teisės normas, visapusiškai įvertino šiai bylai teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 176 str., 263 str., 320 str., 327 str.).

15Kadangi apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis, todėl jų nebekartoja ir pasisako tik dėl teisiškai reikšmingų apeliacinio skundo argumentų.

16Apeliantės argumentai susiję su tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino prašomas priteisti sutartines palūkanas, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 176 str., 185 str.).

17Byloje nustatyta, kad 2006-01-21 Vartojimo kredito sutartimi Nr. 06-003924-VA AB „Swedbank“ atsakovui S. K. suteikė 8000 Lt vartojimo kreditą laikotarpiui iki 2008-12-27. Sutartimi nustatyta 10,5 proc. palūkanų norma (b. l. 24). Atsakovams nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, bankas kredito sutartį nutraukė ir 2008-06-18 Reikalavimo perleidimo sutartimi visas reikalavimo teises į atsakovo nesumokėtas sumas – 740,41 Lt skolą, 10,5 proc. palūkanas, 44,4 Lt delspinigių, perleido naujam kreditoriui UAB „Gelvora“ (b. l. 17, 5-16, 27). Už kredito gavėjo prievoles pagal nurodytą kredito sutartį laidavo atsakovas S. Č. ( b.l. 24, 26). 2016-01-05 raštu AB „Swedbank“ patvirtino, kad 2009-06-26 reikalavimas į S. K. skolą pagal 2006-01-21 kredito sutartį Nr. 06-003924-VA ir reikalavimas į S. Č. skolą pagal 2006-01-21 laidavimo sutartį Nr. 06-003924-LA1 buvo perleisti UAB „Gelvora“ pagal 2008-06-18 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-12 ir laikomi solidaria prievole (b.l. 29).

18Apeliantė nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria 445,47 Eur suma sumažinta jos prašyta priteisti palūkanų 625,47 Eur suma. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, konstatavo, jog, ieškovės prašomos priteisti 625,47 Eur palūkanos, 226,21 Eur palūkanų delspinigiai bei 277,91 Eur delspinigiai laikytini neprotingai dideliais. Teismas atsižvelgė į tai, kad prašoma priteisti palūkanų, delspinigių ir palūkanų delspinigių suma (1129,59 Eur) žymiai viršija skolos sumą (736,24 Eur), sutartis sudaryta juridinio asmens ir fizinio asmens – vartotojo, kuris turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, o reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta 2008-06-18, tačiau dėl skolos priteisimo į teismą kreiptasi tik 2016-02-24, tad didžioji dalis prašomų priteisti palūkanų ir delspinigių ieškovės paskaičiuota jau po reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo.

19Kaip matyti iš bylos duomenų – išrašo iš AB „Swedbank“ bylų priėmimo – perdavimo aktas prie 2008-06-18 reikalavimo perleidimo sutarties surašytas 2008-06-26 (b.l. 17), o į teismą naujasis kreditorius su reikalavimu atsakovams kreipėsi tik 2016-02-24 (b.l. 2), taigi tokiu būdu „užaugindamas“ net daugiau nei maksimalias 5 metų laikotarpio (CK 1. 125 straipsnio 9 dalis) sutartines palūkanas iki 625,47 Eur. Vien iš pateikto palūkanų paskaičiavimo akto matyti, kad ieškovė pagal sutartį Nr. 06-003924-VA už laikotarpį nuo 2008-06-26 iki 2016-02-24 atsakovams paskaičiavo 601,05 Eur palūkanų, o reikalavimo perleidimu ieškovė įgijo teisę į AB „Swedbank“ paskaičiuotas palūkanas – 24,42 Eur (b.l. 19). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovės UAB „Gelvora“ veiksmus be jokių pateisinamų priežasčių daugiau nei 8 metus nesikreipti į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovų, tai kad atsakovas S. K. 2006-01-21 Vartojimo kredito sutartyje Nr. 06-003924-VA laikytinas vartotoju, t. y. silpnesniąja sutarties šalimi, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą ginti atsakovą ir mažinti ieškovės prašomas priteisti palūkanas, nes būtent ieškovė elgėsi nesąžiningai atsakovo atžvilgiu, tiek metų nesiimdama priemonių skolai išsiieškoti. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad teismas turėjo teisę mažinti priskaičiuotas palūkanas ir atsižvelgdamas į CK 1.125 str. nuostatas, kurios teigia, kad palūkanų išieškojimui taikomas penkerių metų ieškininės senaties terminas. Atsakovams neginčijant ieškinio(jie nepateikė atsiliepimo) teismas šia įstatymo norma nesivadovavo, bet priimdamas sprendimą rėmėsi teisingumo ir protingumo bei sąžiningumo kriterijais ir mažino be teisinio pagrindo užaugintų palūkanų dydį..

20Virš aptartais motyvais ir padarytomis išvadomis apeliacinės instancijos teismas pripažįsta nepagrįstais ieškovės UAB „Gelvora“‘ apeliacinio skundo motyvus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, sumažinti prašomų priteisti palūkanų sumą, nes nagrinėjamos apeliacine tvarka civilinės bylos atveju pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą ieškovės UAB „Gelvora“ prašomas priteisti palūkanas sumažinti.

21Nors ieškovė apeliaciniu skundu akcentuoja, kad šioje byloje metinė kredito grąžinimo norma sudaro 24,39 proc. per metus, t.y. toks dydis yra daug mažesnis už numatytąjį Vartojimo kredito įstatyme, tačiau, minėta, pirmosios instancijos teismas prašomas priteisti sutartines palūkanas sumažino faktiškai dėl to, kad be pateisinamų priežasčių per neprotingai ilgą laiką ieškovei galimai tyčia nesikreipiant į teismą buvo padidinta reikalaujama priteisti palūkanų suma.

22Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškovės UAB „Gelvora“ apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

23Kadangi ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, jos prašymas priteisti visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas negali būti tenkinamas.

24Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. ieškovė prašė priteisti iš atsakovų solidariai 736,24 Eur skolą, 625,47... 3. Ieškovė nurodė, kad 2006-01-21 AB „Swedbank“ ir S. K. sudarė vartojimo... 4. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-04-06 sprendimu už akių ieškovės... 5. Teismas nurodė, kad CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už... 6. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju tarp AB „Swedbank“ ir atsakovų... 7. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad nagrinėjamu atveju pirminis kreditorius ir... 8. Teismas nurodė, kad Procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo teismo... 9. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Gelvora“ skundžia Panevėžio miesto... 10. Ieškovė nurodo, kad nesutinka su teismo sprendimu toje dalyje, kurioje... 11. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 12. Pagal CPK 320 str. 1 d., bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 13. Tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama, jog... 14. Taigi, teismas, įvertinęs bylos rašytinių įrodymų visumą, procesiniuose... 15. Kadangi apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo... 16. Apeliantės argumentai susiję su tuo, kad pirmosios instancijos teismas... 17. Byloje nustatyta, kad 2006-01-21 Vartojimo kredito sutartimi Nr. 06-003924-VA... 18. Apeliantė nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria 445,47 Eur suma... 19. Kaip matyti iš bylos duomenų – išrašo iš AB „Swedbank“ bylų... 20. Virš aptartais motyvais ir padarytomis išvadomis apeliacinės instancijos... 21. Nors ieškovė apeliaciniu skundu akcentuoja, kad šioje byloje metinė kredito... 22. Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad... 23. Kadangi ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, jos prašymas priteisti visas... 24. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 25. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendimą už...