Byla 2-388-280/2007

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei,

2dalyvaujant ieškovės Jurgos Zinkevičiūtės atstovui adv. G. Zavtrakovui, atsakovo AB „Panevėžio energija“ atstovui V.Vaitekūnui, bankrutavusios J. Zinkevičiūtės įmonės administratoriaus UAB „VPT“ įgaliotam asmeniui E. Pranskėčiui

3žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Jurgos Zinkevičiūtės ieškinį atsakovui AB „Panevėžio energija“, tretieji asmenys bankrutavusi Jurgos Zinkevičiūtės individuali įmonė, J. K., dėl 1740 Lt grąžinimo ir

Nustatė

5Jurga Zinkevičiūtė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti AB „Panevėžio energija“ grąžinti ieškovei 2007 m. vasario 26 d. Jurgos Zinkevičiūtės jai pervestą 1740 Lt sumą Jurgos Zinkevičiūtės įmonės įsiskolinimui likviduoti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Jurgos Zinkevičiūtės individualiai įmonei iškelta bankroto byla, kurios turtas administratoriui nebuvo perduotas, nes įmonė turto ir lėšų neturėjo. Ieškovė, kaip bankrutavusios įmonės savininkė, iš savo asmeninių lėšų 2007-02-26 už bankrutavusią Jurgos Zinkevičiūtės individualią įmonę pavedimu tiesiogiai padengė 1740 Lt įsiskolinimą kreditoriui AB „Panevėžio energija“. Tai patvirtina grynųjų pinigų priėmimo kvitas. AB „Panevėžio energija“ pagal 2007-02-27 administratoriaus prašymą be teisinio pagrindo 2007-03-15 pervedimu pervedė gautą 1740 Lt sumą į bankrutavusios įmonės sąskaitą. Mokėjimo pavedime buvo nurodyta, jog mokėtojas yra Jurga Zinkevičiūtė, kuri patenkino reikalavimą iš savo asmeninių, o ne iš bankrutuojančios individualios įmonės lėšų. Todėl nei Jurga Zinkevičiūtė, nei kreditorius, priimdamas kreditorinio reikalavimo patenkinimą iš asmens, tiesiogiai atsakingo už įmonės skolas, CK 6.50 str. ir Įmonių bankroto įstatymo nepažeidė. AB „Panevėžio energija“ savo prašymu 2006-09-01 nutartimi įtraukta į kreditorių sąrašą. Nepaisant to, kad Jurga Zinkevičiūtė įmonės skolą sumokėjo, AB „Panevėžio energija“ 2006-11-28 pardavė kreditorinį reikalavimą J. K.. Apie parduotą kreditorinį reikalavimą mokėjimo metu ieškovė nežinojo, nes į bankroto bylos nagrinėjimą nebuvo įtraukta. Ieškovės teisės, teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai yra pažeisti. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms AB „Panevėžio energija“ privalo grąžinti jai sumokėtus pinigus – 1740 Lt.

6Atsiliepime į ieškinį bankrutavusios Jurgos Zinkevičiūtės individualios įmonės administratorius su ieškiniu nesutiko ir prašo jį atmesti dėl šių motyvų: 1. Ieškovė ieškinyje nenurodo savo atsiskaitomosios sąskaitos banke numerio ir banko rekvizitų. 2. Už ieškovę ieškinį pasirašo jos atstovė, nenurodydama priežasties, dėl kurios pati ieškovė, kaip dalyvaujantis asmuo, negalėjo pasirašyti pateikiamo dokumento. 3. Įmonė lėšų turėjo ir sumokėjo antstolei A. J. 3000 Lt, o ne asmeniškai ieškovė. Įmonė nebeturėjo teisės dengti savo finansinių prievolių, o šias lėšas turėjo perduoti administratoriui, nors apie tai ieškovė, kaip įmonės savininkė buvo informuota raštu. 4. Ieškovė, atlikdama mokėjimą atsakovui, pažeidė įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnį“ kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka“. 2007-02-26, pavedimo dieną, dar nebuvo patenkintas pirmos eilės VSDFV Kėdainių skyriaus kreditorinis reikalavimas, kurį ieškovė padengė po bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo, todėl šios lėšos buvo grąžintos įmonei, o VSDFV Kėdainių skyriaus kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas 2006-09-01 teismo nutartimi, kurios ieškovė neskundė. Ieškovės lėšos, sumokėtos už įmonę, priskirtinos įmonei ir jos turi būti naudojamos įmonės reikmėms. Gautos iš atsakovo lėšos panaudotos įmonės administravimo išlaidoms dengti ir grąžinti ieškovei nebeįmanoma. 5. Ieškovė užvilkino bankroto bylą, pradelsė daugiau kaip du mėnesius administratoriui perduoti įmonės dokumentus, informacijos apie kreditorius ir savo turtą iš viso nepateikė, dėl jos kaltės kelis kartus padidėjo administravimo sąmata. 6. Ieškovė į administratorių dėl įmonės kreditorių nesikreipė, teismas nutartimi patvirtinęs naują kreditorių, administratoriaus neįpareigojo apie tai pranešti savininkei, pati ieškovė į teismą nesikreipė, kad susipažintų su įmonės bankroto byla, kurioje yra ir jos reikalaujama pateikti skolos pardavimo sutartis. 7. Apie teises ir pareigas ieškovei buvo pranešta administratoriaus įsakymais, kuriuos ieškovė gavo ir pasirašė asmeniškai, todėl ieškovės „teisės, teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai“ nebuvo pažeisti. 8. Ieškovė nepagrįstai reikalauja iš atsakovo jos už įmonę sumokėtų pinigų, kadangi atsakovas juos pagrįstai grąžino bankrutavusiai įmonei administravimo išlaidų dengimui.

7Atsakovas AB „Panevėžio energija“ su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad jokių sutarčių ar susitarimų su Jurga Zinkevičiūte, išskyrus sutartį su Jurgos Zinkevičiūtės individualia įmone dėl apmokėjimo, nebuvo sudarę, tai gautas iš jos lėšas įskaitė kaip Jurgos Zinkevičiūtės individualios įmonės mokėjimą, nes individualios įmonės savininkas turi teisę paimti įmonės kasoje esančius pinigus. Patenkinę administratoriaus prašymą, pervedė gautas lėšas į bankrutavusios įmonės sąskaitą, nes bankrutavusios įmonės administravimas perduotas bankroto administratoriui. Atsakovas negali būti atsakovu šioje byloje, nes trečiajam asmeniui įvykdžiusiam prievolę už skolininką, jam pereina susijusios su skolininku kreditoriaus teisės.

8Tretysis asmuo J. KLumbys atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko. Priežasčių nenurodė, jam pranešta tinkamai.

9Ieškovė dublike su atsakovo bei trečiojo asmens atsiliepimais į ieškinį nesutinka. Nurodo, kad AB „Panevėžio energija“ turėjo informuoti ieškovę Jurgą Zinkevičiūtę apie kreditorinio reikalavimo perleidimą J. K. ir jai nebepriklausiančius pinigus grąžinti mokėtojai Jurgai Zinkevičiūtei. Atsakovas neturėjo jokio pagrindo manyti, kad pervedamos buvo Jurgos Zinkevičiūtės įmonės lėšos ar kad ši įmonė atliko mokėjimus, kadangi tuo metu įmonė buvo bankrutuojanti, todėl jos savininkė nebegalėjo paimti pinigų iš įmonės kasos. Atsakovė neturėjo teisės pervesti gautų pinigų į bankrutuojančios Jurgos Zinkevičiūtės individualios įmonės sąskaitą, nežinodama Jurgos Zinkevičiūtės valios. Atsakovė gautus pinigus , kurie jai nebepriklausė, privalėjo grąžinti ieškovei, kadangi mokėjimo metu atsakovė nebebuvo bankrutuojančios Jurgos Zinkevičiūtės individualios įmonės kreditore. Jurga Zinkevičiūtė yra fizinis asmuo, todėl ieškinyje jos atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris ir banko rekvizitai nenurodyti. Ieškovė pagal atstovavimo sutartį buvo įgaliojusi advokatę pasirašyti ieškinį. Mano, jog trečiojo asmens argumentai apie mokėjimus antstolei ir antstolės veiksmus nesusiję, nagrinėjamos bylos dalyku ir ginčo objektu. Ieškovė skolas kreditoriams padengė iš asmeninių lėšų, todėl Įmonių bankroto įstatyme numatytos kreditorinių reikalavimų eilės nepažeidė. Ieškovė į bankrutuojančios Jurgos Zinkevičiūtės individualios įmonės bankroto bylą nebuvo įtraukta, todėl apie kiekvieną bankroto byloje įvykstantį veiksmą nebuvo informuojama. Nurodo, jog pats mokėjimas asmeninių lėšų negalėjo pavirsti įmonės lėšomis. Trečiojo asmens pateikti asmeninės praktikos administruojant bankrutuojančias įmones pavydžiais vadovautis nėra pagrindo, kadangi jie nėra teisminiai precedentai. Ieškovė savo veiksmais bankroto bylos nevilkino, administravimo sąmata didėjo tik dėl paties administratoriaus veiksmų – neteisėtų prašymų AB „Panevėžio energija“ pervesti gautas lėšas į bankrutuojančios Jurgos Zinkevičiūtės individualios įmonės sąskaitą. Jei bankrutuojančios įmonės administratorius būtų veikęs vadovaudamasis sąžiningumo ir protingumo principais, ieškovę būtų informavęs apie kreditorių pasikeitimą.

10Tretysis asmuo bankrutavusios Jurgos Zinkevičiūtės individualios įmonės administratorius triplike su ieškovės dubliku nesutinka. Ieškovė, įvykdydama prievolę kreditoriui, aplenkdama administravimo sąmatą, pažeidė šią taisyklę ir prievolės esmę. Įmonės bankroto byloje lėšos reikalingos ne tik kreditorinių reikalavimų dengimui, bet ir įmonės likvidavimo procedūroms, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimui. Įmonės savininko teisės būti įtrauktam trečiuoju asmeniu bankroto byloje nenurodytos nei Įmonių bankroto įstatyme, nei tą įpareigojo administratorių teismas. Ieškovė turėjo tikslą padengti kreditorius reikalavimus, todėl įmonė, gavusi lėšas iš atsakovo įvykdė ieškovės valią – padengė kreditoriaus J. K. reikalavimą. Atsakovas pervedė lėšas į ieškovės įmonę, kuri yra jos turto balanse, dėl to ieškovės turtas nesumažėjo ir žala ieškovei nebuvo padaryta. Ieškovė, atlikdama mokėjimus antstolei įmonės vardu, pažeidė ĮBĮ 10 str. 7d. 9p. Ieškovė nesirūpino proceso ekonomiškumu, nepateikė informacijos apie turtą ir pasiūlymo sudaryti taikos sutartį, atsiskaitinėjo su kreditoriais be administratoriaus žinios. Trūkstant lėšų, negali būti atliekami veiksmai, susiję su įmonės likvidavimui, byla vilkinasi, todėl kreditoriai grąžino ieškovės lėšas įmonei likvidavimo procedūrų baigimui. Kreditoriai aiškiai nustatė informacijos teikimo tvarką, ieškovei buvo išsiųsta visa kreditorių susirinkimų medžiaga ir ji pati turėjo aktyviai domėtis įmonės bankroto eiga.

11Atsakovas AB „Panevėžio energija“ triplike su ieškovo dubliku nesutiko. Atsakovas su ieškove jokių teisinių santykių neturėjo, o CK nuostatos neįpareigoja pradinį kreditorių pranešti skolininkui apie reikalavimo perleidimą. Atsakovas gautus pinigus pagrįstai pervedė į bankrutuojančios Jurgos Zinkevičiūtės įmonės sąskaitą ir negali grąžinti ieškovei to, ko nebeturi.

12Ieškinys atmestinas ( CPK 268-270 str., CK 2.50 str. 4 d.)

13Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gegužės 29 dienos nutartimi Jurgos Zinkevičiūtės individualiai įmonei ( įm. kodas 6163245), esančiai Josvainių g. 39-18, Kėdainiai ir šios įmonės dalyviui Jurgai Zinkevičiūtei ( a.k. ( - ) iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „VPT“( įm. kodas 171386128) ( įgaliotas asmuo E. Pranskėtis) J. Zinkevičiūtė nutarties neskundė, atsiliepimo į ieškinį dėl bankroto bylos nepateikė. Byloje nustatyta, kad įmonės savininkė įstatymo ir teismo nutarties nustatyta tvarka laiku neperdavė įmonės administratoriui turto ir įmonės dokumentų. Įmonė nei turto, nei lėšų neturėjo.

14Panevėžio apygardos teismas, 2006 m. liepos 18 d. 2006 m. rugsėjo 1 d. ir 2006 m. gruodžio 19 nutartimis patvirtino kreditorių reikalavimus bendrai 3477,33 Lt sumai. Atsakovas AB „Panevėžio energija“ nėra įtraukta į bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašą, nes savo reikalavimo teises perleido J. K., kuris į įmonės kreditorių sąrašą įtrauktas minėta 2006 m. gruodžio 19 d. nutartimi. J. Zinkevičiūtės įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama nuo 2006 m. rugsėjo 1 dienos.

15Bankroto byla iškelta individualiai įmonei, kuri yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Nustatyta, kad įmonė nei turto, nei lėšų neturėjo, vadinasi įmonė negalėjo atsiskaityti su kreditoriais. Pagal CK 2.50 str. už įmones skolas pareigą atsiskaityti turi juridinio asmens dalyvis įmonės savininkė Jurga Zinkevičiūtė, kuri 2007 m. vasario 26 dieną grynųjų pinigų priėmimo kvitu AB SEB Vilniaus banke sumokėjo 1740 Lt atsakovui AB„Panevėžio energija“, Atsakovas AB „Panevėžio energija“ pinigų gavimo metu nebebuvo įmonės kreditoriumi, nes teismo nutartimi nebebuvo įtraukta į kreditorių sąrašą, nes savo reikalavimą jau buvo perleidęs J. K., teismas patvirtino reikalavimo perleidimą. Nepaisant to, atsakovas gautas lėšas administratoriaus reikalavimu pervedė į bankrutavusios J. Zinkevičiūtės įmonės sąskaitą, manydamas, kad gautos lėšos yra J. Zinkevičiūtės įmonės lėšos. Administratorius gautas lėšas panaudojo įmonės administravimui, nesutinka jų grąžinti J. Zinkevičiūtei. J. Zinkevičiūtė, prašydama šias lėšas priteisti jai iš atsakovo AB „Panevėžio energija“, tvirtina, kad atsakovas neturėjo teisės šių pinigų pervesti į bankrutavusios įmonės sąskaitą, todėl jai padarė žalą ir privalo grąžinti prašomą sumą.

16Ieškovė J. Zinkevičiūtė po to, kai buvo patvirtinti jos įmonės kreditorių reikalavimai ir pradėta J. Zinkevičiūtės įmonės likvidavimo procedūra, areštuotas ir varžytinėse pardavinėjamas jos butas, padengė vienasmeniškai visų kreditorių reikalavimus, siekdama išvengti buto pardavimo. Vieni kreditoriai gautas lėšas pervedė administratoriui , kaip šiuo atveju atsakovas, o kiti jų nepervedė. Po to, kai Panevėžio apygardos teismas nepriteisė administratoriui lėšų iš kreditoriaus UAB „Omnitel“, ieškovė nusprendė išreikalauti savo sumokėtas lėšas iš atsakovo. Per tą laiką parduotas jos būstas, teisme ginčijamos varžytinės. Tokia padėtis susidarė dėl to, kad J. Zinkevičiūtė ir jos įmonės administratorius nebendradarbiavo, neteikė vienas kitam bankroto byloje reikšmingos informacijos, elgėsi vienasmeniškai, nesiskaitydami su turimomis teisėmis ir pareigomis. Iškilo konfliktinė situacija, kurios pasekoje nėra galimybės išspręsti ginčo taikiai.

17Teismas pripažįsta, kad atsakovas AB „Panevėžio energija“ nebeturėjo teisės pasilikti iš J. Zinkevičiūtės jos pervestų 1740 Lt, nes neturėjo galiojančio reikalavimo nei įmonei, nei jos savininkei, nors CK 6.106 str. d. nurodo, kad jeigu apie reikalavimo perleidimą skolininkui nepranešta, laikoma, kad prievolės įvykdymas pradiniam kreditoriui yra tinkamas. Pagal įstatymo prasmę atsakovas turėjo lėšas perduoti naujam kreditoriui, tai būtų buvę teisėta. Šiuo konkrečiu atveju AB „Panevėžio energija“, neperduodama gautų pinigų naujam kreditoriui J. K., turėjo suderinti ir su mokėtoja kaip elgtis su jos pervestomis lėšomis, o ne besąlygiškai vykdyti įmonės administratoriaus reikalavimą, nes negalima pripažinti, kad čia buvo bankrutavusios įmonės lėšos, tai buvo įmonės savininkės J. Zinkevičiūtės lėšos, ji tuo metu turėjo teisę savo lėšomis disponuoti, draudimų nebuvo, nes skolų išieškojimas buvo nukreiptas į jos butą. Ji savo lėšas skyrė kreditorių skoloms dengti, o ne administravimo išlaidoms atlyginti. Tačiau, remiantis tuo, kad pagal CK 2.50 str. 4 d. už individualios įmonės skolas atsako ir jos dalyviai, kad gautos lėšos panaudotos būtent įmonės administravimo išlaidoms dengti ( dėl to ginčo nėra), kad LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 19 p. administratoriui suteikia teisę gauti duomenis apie įmonininko turimą turtą, kad būtų galima nukreipti skolų išieškojimą, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principu ( CK 1.5 str. 3 d.), daro išvadą, kad priteisti prašomą sumą iš atsakovo AB „Panevėžio energija“ nėra teisinio pagrindo. Bet kokiu atveju įmonininkė, šiuo atveju ieškovė Jurga Zinkevičiūtė, turimas lėšas, jeigu į jas galima nukreipti išieškojimą, turi skirti savo įmonės kreditorių reikalavimams ir administravimo išlaidoms dengti, nes pati pripažįsta, kad įmonė nei turto nei lėšų neturi. Jei tų lėšų ir kito turto skirta per daug, jos turi būti grąžinamos, bet grąžinti turi ne atsakovas, o įmonės administratorius, kuris ginčo pinigus faktiškai gavo ir kuris turi teisę teismo ir kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka tomis lėšomis disponuoti. Be to, ir CK 6.239 str. nustato, kad jeigu be pagrindo įgijęs turto asmuo AB („Panevėžio energija“) šį turtą neatlygintinai perduoda trečiajam asmeniui ( administratoriui), tai pareiga jį grąžinti pereina trečiajam asmeniui.

18Atsižvelgiant į pasakytą, daroma išvada, kad Jurga Zinkevičiūtė nepagrįstai reikalauja 1740 Lt grąžinimo iš AB „Panevėžio energija“ , jos ieškinys atmetamas. Pagal CPK 93 str. 1 d. ir pagal CPK 98 str. ir 92 str. iš ieškovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovui ir valstybei.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,

Nutarė

20Ieškovės Jurgos Zinkevičiūtės ieškinį atsakovui AB „Panevėžio energija“, tretiesiems asmenims atsakovo pusėje bankrutavusiai J. Zinkevičiūtės įmonei ir J. K. dėl 1740 Lt grąžinimo atmesti.

21Priteisti iš Jurgos Zinkevičiūtės ( a.k. ( - ) 300 Lt advokato pagalbos išlaidų atsakovui AB „Panevėžio energija“ ir 45,45 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovės Jurgos Zinkevičiūtės atstovui adv. G. Zavtrakovui,... 3. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Jurgos Zinkevičiūtės ieškinį... 5. Jurga Zinkevičiūtė ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti AB... 6. Atsiliepime į ieškinį bankrutavusios Jurgos Zinkevičiūtės individualios... 7. Atsakovas AB „Panevėžio energija“ su ieškiniu nesutinka, prašo... 8. Tretysis asmuo J. KLumbys atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo... 9. Ieškovė dublike su atsakovo bei trečiojo asmens atsiliepimais į ieškinį... 10. Tretysis asmuo bankrutavusios Jurgos Zinkevičiūtės individualios įmonės... 11. Atsakovas AB „Panevėžio energija“ triplike su ieškovo dubliku nesutiko.... 12. Ieškinys atmestinas ( CPK 268-270 str., CK 2.50 str. 4 d.)... 13. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gegužės 29 dienos... 14. Panevėžio apygardos teismas, 2006 m. liepos 18 d. 2006 m. rugsėjo 1 d. ir... 15. Bankroto byla iškelta individualiai įmonei, kuri yra neribotos civilinės... 16. Ieškovė J. Zinkevičiūtė po to, kai buvo patvirtinti jos įmonės... 17. Teismas pripažįsta, kad atsakovas AB „Panevėžio energija“ nebeturėjo... 18. Atsižvelgiant į pasakytą, daroma išvada, kad Jurga Zinkevičiūtė... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,... 20. Ieškovės Jurgos Zinkevičiūtės ieškinį atsakovui AB „Panevėžio... 21. Priteisti iš Jurgos Zinkevičiūtės ( a.k. ( - ) 300 Lt advokato pagalbos... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...