Byla 2-223-550/2014
Dėl paskolos, komisinio mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui G. L. dėl paskolos, komisinio mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo G. L. 400,00 Lt paskolą, 40,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 717,20 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54,00 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad 2010-11-10 su atsakovu sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu paskolino atsakovui 400,00 Lt iki 2010-12-10, numatant 40,00 Lt palūkanas už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis).Atsakovaspaskolos laiku negrąžino, todėl atsakovui, vadovaujantis paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2. punktu, paskaičiuoti delspinigiai už 163 dienas, iš viso 717,20 Lt. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Teismo pranešimas ir ieškinys atsakovui įteikti tinkamai 2014-01-10 CPK 123 str. 3 d. numatyta tvarka (mamai V. L.). Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų ir ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, jog 2010-11-10 ieškovas UAB „4finance“ ir atsakovas G. L. sudarė paskolos sutartį, remiantis kuria ieškovas atsakovui suteikė 400,00 Lt paskolą iki 2010-12-10, o atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei sumokėti 40,00 Lt palūkanas (paskolos komisinį mokestį) (SMScredit.lt paskolos sutartis, 2010-11-10 mokėjimo nurodymas). Ieškovo teigimu, atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto termino neįvykdė ir negrąžino 400,00 Lt paskolos bei nesumokėjo 40,00 Lt palūkanų. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą prievolės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas įvykdymą, atsakovas nepateikė.

6Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo terminas yra pasibaigęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovas įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžino ieškovui 400,00 Lt paskolą ar bent jos dalį bei sumokėjo 40,00 Lt palūkanas, ieškovui iš atsakovo priteistina 400,00 Lt negrąžinta paskola ir 40,00 Lt palūkanos (paskolos komisinis mokestis) (CK 6.213 str. 1 d.).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo717,20 Lt delspinigių už prievolės įvykdymo termino praleidimą. CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu.Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti exofficio(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

8Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punkte nurodyta, kad paskolos gavėjui uždelsus sumokėti bet kurį paskolos sutartyje nustatytą mokėjimą, paskolos gavėjas įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties neįvykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 365 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (717,20 Lt) beveik du kartus viršija neįvykdytos prievolės dydį (440 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Mažindamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia į tai, kad netesybas galima sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie savo patirtus nuostolius, tačiau kaip matyti iš bylos duomenų, paskolos grąžinimo terminas baigėsi prieš daugiau nei trejus metus, taigi visą šį laikotarpį atsakovas naudojosi ieškovo pinigais neatlygintinai. Neabejotina, kad atsakovui negrąžinant paskolos, ieškovas negalėjo šių pinigų naudoti savo tiesioginėje veikloje, skolinti kitiems asmenims už tai gaunant atlygį (palūkanas), taigi ieškovas patyrė nuostolių prarastų pajamų pavidalu. Todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, CK 6.73 str. 2 d., delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 358,60 Lt. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

9Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-01-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Šioje byloje ieškovas patyrė 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 54,00 Lt žyminis mokestis.

11Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10,00 Lt sumos, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d).

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo G. L., a. k. ( - ) 400,00 Lt (keturis šimtus litų) negrąžintos paskolos, 40,00 Lt (keturiasdešimt litų) komisinio mokesčio (palūkanų), 358,60 Lt (tris šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 60 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-01-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Informuoti:

17- atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nepateikus prieštaravimo nurodytu terminu, teismo sprendimas įsiteisėja.

18- ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai