Byla 2S-565-159/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo P. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1483-838/2012 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui P. P. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012-07-24 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir juo prašė įpareigoti atsakovą P. P. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo – įpareigoti atsakovą per vieną mėnesį likviduoti savavališkos statybos, dėl kurios 2008-01-18 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 12, padarinius – nugriauti administracinį pastatą, garažą su stogine, sandėlį, esančius adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę. Jeigu atsakovas šių įpareigojimų neįvykdys teismo nustatytu terminu – leisti ieškovei pačiai nugriauti administracinį pastatą, garažą su stogine, sandėlį, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo (b. l. 3–6).

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-10-26 sprendimu už akių ieškinį tenkino. Įpareigojo atsakovą P. P. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius Statybos įstatymo nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, o jei šio įpareigojimo neįvykdys per nustatytą terminą, atsakovas privalo per vieną mėnesį likviduoti savavališkos statybos, dėl kurios 2008-01-18 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 12, padarinius – nugriauti administracinį pastatą, garažą su stogine, sandėlį, adresu ( - ), ir sutvarkyti statybvietę.

4Nurodė, kad jeigu atsakovas P. P. neįvykdys šių įpareigojimų nustatytu terminu, tokiu atveju ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos įgis teisę atlikti statybos padarinių pašalinimą – pašalinti pastatytą administracinį pastatą, garažą su stogine, sandėlį ir sutvarkyti statybvietę, išieškant visas patirtas išlaidas iš atsakovo P. P. (b. l. 30–31).

52012-11-21 priimtas atsakovo P. P. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Juo atsakovas prašė panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-10-26 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Nurodė, kad atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė dėl savo teisinio neišprusimo, tačiau atsiliepimas pateiktas 2012-10-26, t. y. tą pačią dieną, kaip ir priimtas sprendimas už akių. Be to, sprendimas už akių nepagrįstas ir neteisėtas, nes neįvertintos visos bylai reikšmingos aplinkybės, t. y. neįvertinta tai, jog nėra suformuotas žemės sklypas, ant kurio stovi statiniai. Pripažįsta, jog neturi statybą leidžiančio dokumento, tačiau kad nebūtų užkirstas kelias į teisingą teismo procesą, prašo peržiūrėti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės (b. l. 38–75).

6Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-12-20 nutartimi atsakovo P. P. pareiškimo dėl 2012-10-26 sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Priteisė iš atsakovo P. P. 143 Lt žyminio mokesčio valstybei. Atsakovas teismo nustatytą terminą atsiliepimui pateikti praleido ir atsiliepimą pateikė šešiomis dienomis vėliau, t. y., jau pasibaigus atsiliepimo pateikimo terminui. Atsižvelgdamas į tai, kad terminas atsiliepimui pateikti praleistas ne dėl objektyvių aplinkybių, o atsakovo nurodytos aplinkybės (teisinis neišprusimas) negali būti pripažįstamos svarbiomis, ir nors atsakovo atsiliepimas buvo pateiktas tą pačią dieną, tačiau vėliau negu priimtas sprendimas už akių, teismas pripažino, jog turėjo pagrindą priimti sprendimą už akių. Teismas nustatė, kad atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo dėstomos aplinkybės yra abstrakčios, argumentai nenuoseklūs, nekonkretūs. Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai negali paneigti teismo išvados apie statybos savavališkumą. Teismas konstatavo, kad aplinkybės, dėl kurių buvo pažeistos atsakovo teisės ar interesai, neįrodytos, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b. l. 92–94).

7Atskiruoju skundu atsakovas P. P. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo

82012-12-20 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-10-26 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Nurodo, kad nenusišalino nuo bylos nagrinėjimo, atsiliepimo į ieškinį nepateikė ne dėl tyčinių veiksmų ar sąmoningo siekimo užvilkinti bylą. Mano, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas turėjo informacijos apie sprendimo už akių priėmimo dieną atsakovo pateiktą atsiliepimą į ieškinį. Dėl aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nurodo, kad dar 1992 m. jam buvo suteiktas ir perduotas žemės sklypas gamybinei bazei statyti, buvo sudarytas gen. planas, suderintas su Klaipėdos r. vyr. architekte, Klaipėdos r. Dovilų apylinkės agrarinės reformos tarnyba, Klaipėdos r. valdybos žemėtvarkos tarnyba, Klaipėdos priešgaisrine tarnyba ir kt. kompetentingomis institucijomis. Atsakovas iš esmės visus statybos leidimui būtinus dokumentus turėjo, todėl statybos darbus vykdė faktiškai nepažeisdamas norminių teisės aktų. Šiuo metu vienintelis apribojimas, trukdantis atsakovui gauti statybą leidžiantį dokumentą, yra tai, jog žemės sklypas, ant kurio pastatyti statiniai, nėra suformuotas teisės aktų nustatyta tvarka. Nesant suformuoto žemės sklypo, atsakovas negali parengti projektinės dokumentacijos, pagal kurią būtų išduodamas statybos leidimas. Atsakovas negali daryti įtakos žemėtvarkos projekto parengimui, nes tai turi atlikti kompetentingos institucijos, dėl to atsakovas objektyviai negalės gauti statybą leidžiančio dokumento per tris mėnesius (b. l. 98–102).

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-12-20 nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas nevykdė pareigos per įstatyme nustatytą terminą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį. Atsakovo nurodytos aplinkybės, iš kurių matyti, jog 1991–1992 m. laikotarpiu buvo atliekami tam tikri su žemės sklypo formavimu susiję veiksmai, leidžiant statyti gamybinę bazę, neturi įtakos sprendimo už akių teisėtumui, nes neįrodo, jog atsakovas turėjo statybos leidimą ir statyba nėra savavališka. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012-05-21 sprendimu administracinėje byloje Nr. 2-1483-838/2012 atmetė P. P. skundą dėl 2010-02-17 sprendimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, todėl atsakovo vykdytų statybų savavališkumo faktas laikytinas prejudicine aplinkybe. Nurodo, kad teisė kreiptis dėl statybos įteisinimo atsakovui atsiras ne nuo sprendimo įsiteisėjimo, o jau egzistuoja nuo 2010-10-01, kai buvo priimtos Statybos įstatymo pataisos. Atsakovas nepateikia įrodymų, kad yra kreipęsis dėl žemės sklypo suformavimo į atitinkamas valstybės institucijas (b. l. 109–111).

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti apelianto pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 str.). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nustatyti šie du esminiai turinio reikalavimai: pareiškėjas privalo nurodyti aplinkybes, liudijančias atsiliepimo į ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, bei nurodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, taip pat turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes (CPK 287 str. 2 d. 3, 4 p.). Pagal CPK 288 straipsnio 4 dalį, teismas nagrinėdamas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, sprendžia dėl bent vienos iš šių dviejų sąlygų buvimo – ar šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui; ar byloje galėjo būti priimtas sprendimas už akių. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenustatė nė vienos sprendimo už akių peržiūrėjimą lemiančios sąlygos egzistavimo.

14Dėl atsiliepimo į ieškinį nepateikimo

15Vadovaujantis CPK 142 straipsnio 1 dalies nuostatomis atsakovas privalėjo pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 20 dienų terminą (b. l. 20). Ieškinio kopija ir jo priedai atsakovui P. P. buvo įteikti asmeniškai 2012-09-28 (b. l. 29), terminas atsiliepimui į pareikštą ieškinį pateikti pasibaigė 2012-10-18. Atsakovas atsiliepimą į pareikštą ieškinį pateikė 2012-10-26, t. y. sprendimo už akių priėmimo dieną, šį terminą praleidęs septynias dienas.

16Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga – tai svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu tinkamai atlikti procesinį veiksmą. Sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji, todėl spręsdamas klausimą, ar suinteresuoto asmens nurodytos termino praleidimo priežastys yra svarbios, teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, yra palikta teismo diskrecijai. Nagrinėjamu atveju atsakovas terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti yra praleidęs nežymiai, atsiliepimas į ieškinį pateiktas sprendimo už akių priėmimo dieną, atsiliepimo pateikimo metu atsakovui apie priimtą teismo sprendimą už akių nebuvo žinoma, todėl apeliacinės instancijos teismas turi pagrindo manyti, jog pakankamai nežymus termino praleidimas šiuo atveju gali būti pateisinamas, be to, priimtas teismo sprendimas už akių eliminavo atsakovo galimybę būti išklausytam teisme, priimtu sprendimu už akių buvo pažeistas rungimosi, šalių procesinio lygiateisiškumo principas (CPK 12, 17 str.).

17Dėl įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui

18Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nurodė, kad atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo dėstomos aplinkybės yra abstrakčios, argumentai nenuoseklūs, nekonkretūs. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.

19Pirmosios instancijos teismas iš esmės neanalizavo atsakovo nurodytų aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, t. y., kad nesant suformuoto žemės sklypo, atsakovas negali parengti projektinės dokumentacijos, pagal kurią būtų išduodamas statybos leidimas, atsakovas objektyviai negalės gauti statybą leidžiančio dokumento per tris mėnesius, taip pat nevertino aplinkybių, iš kurių matyti, jog 1991–1992 m. laikotarpiu buvo atliekami tam tikri su žemės sklypo formavimu susiję veiksmai. Be to, atsakovas P. P. apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, kad 2013-01-23 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrių su prašymu išnuomoti P. P. valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), skirtą administraciniam pastatui, garažui ir sandėliui eksploatuoti (CPK 314 str.).

20Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju sprendimas už akių negalėjo būti priimtas (CPK 288 str. 4 d. 1, 2 p.).

21Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Teismas sprendžia, kad negalima daryti išvados, jog nagrinėjamu atveju apeliantui buvo užtikrinta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Esant šioms aplinkybėms Klaipėdos rajono apylinkės teismo

222012-12-20 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.) – atsakovo

23P. P. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tenkintinas, naikintinas Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-10-26 sprendimas už akių ir civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintinas iš esmės (CPK 288 str. 3 d. 2 p.).

24Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas

Nutarė

25Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo P. P. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tenkinti. Panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 26 d. sprendimą už akių, civilinės bylos nagrinėjimą atnaujinti iš esmės, bylą perduoti nagrinėti Klaipėdos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 3. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-10-26 sprendimu už akių ieškinį... 4. Nurodė, kad jeigu atsakovas P. P. neįvykdys šių įpareigojimų nustatytu... 5. 2012-11-21 priimtas atsakovo P. P. pareiškimas dėl sprendimo už akių... 6. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-12-20 nutartimi atsakovo P. P.... 7. Atskiruoju skundu atsakovas P. P. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo... 8. 2012-12-20 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės –... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti apelianto... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 13. Pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nustatyti šie du... 14. Dėl atsiliepimo į ieškinį nepateikimo... 15. Vadovaujantis CPK 142 straipsnio 1 dalies nuostatomis atsakovas privalėjo... 16. Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga – tai svarbios... 17. Dėl įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo už akių... 18. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nurodė, kad atsakovo... 19. Pirmosios instancijos teismas iš esmės neanalizavo atsakovo nurodytų... 20. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju... 21. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 22. 2012-12-20 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337... 23. P. P. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tenkintinas,... 24. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais, teismas... 25. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį panaikinti...