Byla e2-380-620/2018
Dėl turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, atsakovas R. S., trečiasis asmuo AB „Swedbank“

1Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės T. G. patikslintą ieškinį dėl turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, atsakovas R. S., trečiasis asmuo AB „Swedbank“.

2Teismas

Nustatė

3Atsakovui R. S. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123, 142 straipsnių tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

4Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas patikslintas ieškinys laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas visiškai.

5Ieškovė nurodo ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė T. G. su atsakovu R. S. turi bendrą vaiką, t.y. 2004 m. sausio 11 d. gimusią dukrą E. S.. Ieškovė 2007-04-25 Pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2R-1012 kartu su atsakovu nusipirko dviejų kambarių butą, unikalus ( - ), esantį ( - ), dėl kurio įsigijimo 2007-05-08 su kreditoriumi AB „Swedbank“ pasirašė Kredito sutartį Nr. ( - ), remiantis kuria kreditorius jiems suteikė 50 000 Lt dydžio kreditą būstui pirkti. Po būsto įsigijimo kurį laiką ieškovė su atsakovu gyveno faktinėje šeimoje, vedė bendrą ūkį ir gyveno santuokinį gyvenimą, tačiau 2010 m. sausio 29 d. atsakovas su buvusiu darbdaviu nutraukė darbo sutartį, pasiėmė išeitinę išmoką ir nustojo dirbti, tuo pačiu pradėdamas vesti netinkamą gyvenimo būdą, t.y. girtauti ir veltėdžiauti. Nuo 2012 m. gruodžio mėnesio atsakovas nustojo teikti išlaikymą dukrai, dėl ko visa dukros išlaikymo našta teko ir iki šiol tenka ieškovei. 2013 m. rugsėjo 24 d. Rokiškio r. apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr.2-791-233/2013 priteisė iš atsakovo dukrai E. S. išlaikymą periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją bei 1980 Lt išlaikymo įsiskolinimą, tačiau atsakovas priteisto išlaikymo nemoka, dėl ko ieškovė yra kreipusis į antstolės Irenos Bakšienės kontorą dėl priverstinio teismo sprendimo vykdymo. Iki 2013-01-15 paskolą kreditoriui AB „Swedbank“ pagal Kredito sutartį Nr. ( - ) mokėjo atsakovas ir iš jo sąskaitos buvo sumokėta 2471,89 Eur paskolos suma. Ieškovė savo gaunamas pinigines lėšas tuo laikotarpiui leisdavo komunalinėms paslaugoms apmokėti, maistui pirkti, drabužiams įsigyti ir kitiems bendriems poreikiams patenkinti, kadangi tuo laikotarpiu su atsakovu vedė bendrą ūkį. Nuo 2013-01-16 paskolą kreditoriui AB „Swedbank“ moka tik ieškovė ir iki 2017-03-13 iš jos sąskaitos yra sumokėta 3107,96 Eur paskolos suma. Tuo tarpu atsakovas šiuo laikotarpiui visiškai neprisideda nei prie komunalinių paslaugų apmokėjimo, nei maisto pirkimo, t.y. nuo 2012 m. gruodžio mėnesio ji su atsakovu nebeveda jokio bendro ūkio. 2017-03-13 dienai šalių skola bankui sudarė 8901,15 Eur (ir palūkanos) ir ją ir toliau bankui dengia tik ieškovė. Be to, atsakovas tapo agresyvus ir pradėjo jos atžvilgiu naudoti tiek fizinį, tiek psichologinį smurtą. 2013-05-28 atsakovas ją išplūdo necenzūriniais asmens orumą žeminančiais žodžiais, be to, kumščiu sudavė jai vieną smūgį į galvą ir, suėmęs už dilbių, tampė po butą, taip sukeldamas fizinį skausmą. Už šį nusikaltimą atsakovas buvo nuteistas 2014-01-16 Rokiškio r. apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-12-128/2014. 2015 m. gegužės 8 d. atsakovas bute sugriebė jai už kairės rankos, tampė ją po kambarį, šaukė ir grasino, kad ji nebegyvensiu. Atsakovas ir toliau nesiliauja ir nuolat jos atžvilgiu naudoja psichologinį smurtą, rodo jos atžvilgiu įvairius grasinimus išreiškiančius gestus, kolioja ir įvairiai užgaulioja.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.80 str. 1 d. įtvirtinta bendraturčio teisė reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Nagrinėjamu atveju svarbi yra aplinkybė, kad šalių bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdomas butas yra nedalus, jis yra dviejų skirtingų plotų kambarių, turi vieną koridorių, vieną virtuvę, vieną vonios kambarį ir vieną tualetą. Padalinti šio buto į du atskirus nekilnojamojo turto objektus (butus) techniškai yra neįmanoma. Buto vertė Nekilnojamojo turto registro duomenimis sudaro 9730 Eur. Ieškovės vertinimu, buto reali rinkos vertė yra panaši, tačiau, esant ginčui, ieškovė svarstys galimybę užsakyti atlikti individualų nekilnojamojo turto vertinimą.

7Ieškovė siūlo, jos nuomone, abiems pusėms priimtiniausią atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantą, kuriuo prašys priskirti ieškovės asmeninėn nuosavybėn visą aukščiau nurodytą butą, o atsakovui iš ieškovės priteisti kompensaciją pinigais. Kadangi buto rinkos vertė sudaro 9730 Eur, todėl atsakovui priklausančios 1/2 dalies vertė sudaro 4865 Eur.

8Kadangi šalys ginčo būstui pirkti yra paėmę 14481 Eur kreditą, iš kurių atsakovas yra sumokėjęs 2471,89 Eur, iš atsakovo priteistina pusės kredito dydžio sumos, iš jos atėmus kitos šalies sumokėtą dalį, t.y. 4768,61 Eur ((14481 Eur : 2 - 2471,89 Eur). Nors atsakovas pagal šalių su banku pasirašytą Kredito sutartį yra sumokėjęs 4466,48 Eur palūkanų, o ieškovė 1543,20 Eur palūkanų, t.y. atsakovo sumokėta palūkanų suma yra 2923,28 Eur didesnė, todėl ieškovė turėtų sumokėti atsakovui pusę šios sumos, t.y. 1461,64 Eur. Esant priešpriešinėms piniginėms prievolės, jos įskaitytinos (CK 6.130 str.), todėl atidalijant bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdomo turto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, ieškovė turėtų sumokėti atsakovui 1558,03 Eur (4865 Eur - 4768,61 Eur + 1461,64 Eur). Atsižvelgiant į tai, ieškovė prašo atidalinti ieškovės su atsakovu bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdomo buto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, priskiriant ieškovės nuosavybėn visą butą, unikalus ( - ), esantį ( - ), o atsakovui iš ieškovės priteisiant 1558,03 Eur piniginę kompensaciją.

9Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė teismo sprendimą priimti savo nuožiūra. Jis taip pat nurodė, kad atsakovas R. S. ir ieškovė T. G. 2007-05-08 su banku sudarė kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią buvo suteiktas 14481 Eur (50.000,00 Lt) kreditas. Šios paskolos sutarties prievolių įvykdymo užtikrinimui ieškovas hipotekos lakštu bankui įkeitė butą su rūsiu, adresu ( - ).Ši sutartis apdrausta UAB „Būsto paskolų draudimas“.

10Bendrosios nuosavybės teisė yra kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 str.). Įstatymas numato bendraturčiams dvi galimybes įgyvendinti savo teises, naudojantis turtu, priklausančiu bendrąja daline nuosavybe – tai arba jo dalies atidalijimas, ar tvarkos, nustatančios naudojimąsi jo dalimi, nustatymas. CK 4.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Šio straipsnio prasme atidalijimas reiškia daikto teisinio režimo ir bendraturčio statuso pasikeitimus. Šiuo būdu įgyvendinus bendraturčio kaip savininko teises, pasibaigia jo su kitais bendraturčiais turima bendroji dalinė nuosavybė.

11Nagrinėjamu atveju ieškovės interesais būtina atidalinti jos turtą iš bendrosios nuosavybės, kadangi atsakovas neprisideda prie bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo buto išlaikymo, priežiūros, taip pat nuo 2013-01-16 nemoka paskolos kreditoriui AB „Swedbank“ (b. l. 20), kuris suteikė paskolą šio būsto įsigijimui. Kol būstas šalims neatidalintas, yra pažeidžiami ieškovės interesai racionaliai valdyti ir naudoti jai priklausantį turtą. Be to, ieškovė nurodė ir iš byloje esančių Rokiškio rajono apylinkės teismo 2014-01-16 nuosprendžio (b. l. 21), Panevėžio Apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros nutarimo (b. l. 23) matyti, kad atsakovas smurtavo ieškovės atžvilgiu ir iškeikė ją necenzūriniais žodžiais jų namuose, esančiuose( - ) todėl ieškovė nebeveda su atsakovu bendro ūkio ir nori atsidalinti jų turimą turtą.

12Ieškovė nurodo, kad šalių bendrosios dalinės nuosavybės teise turimas butas yra nedalus, jo padalinti į du atskirus nekilnojamojo turto objektus (butus) techniškai yra neįmanoma, kadangi jis yra dviejų skirtingų plotų kambarių, turi vieną koridorių, vieną virtuvę, vieną vonios kambarį ir vieną tualetą. Bendraturtis, siekdamas atidalyti jam tenkančią dalį, turi įrodyti, kad jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas yra priimtiniausias ir kad kiti bendraturčiai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti kitokius atidalijimo iš bendrosios nuosavybės variantus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2005; kt.). Daiktas negali būti dalijamas taip, kad po jo padalijimo atsidalijusių savininkų teisių įgyvendinimas būtų neproporcingai apsunkintas įvairiais suvaržymais ar kitų asmenų teisėmis į atidalytąją daikto dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2007; kt.).

13Ieškovės prašomas atidalinti jos su atsakovu bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdomas turtas yra butas, esantis ( - ). Visiems yra žinoma (CPK 182 str. 1 p.), kad butas turi tik vieną karšto ir šalto vandens, dujų vamzdyno įvadą, po vieną suteiktų komunalinių paslaugų kiekį fiksuojantį prietaisą, vieną įėjimą į butą su bendrojo naudojimo patalpomis (koridoriumi, virtuve, tualetu, vonia ir t.t.), ir natūra, nepadarant neproporcingos žalos nekilnojamajam daiktui, atidalinti ieškovo nekilnojamojo daikto dalį, ją pertvarkant taip, kad šio daikto dalimi realiai būtų galima naudotis kaip atskiru daiktu ir netrukdant kitiems bendrasavininkiams naudotis likusia daikto dalimi pagal paskirtį (CK 4.82 str. 2 d.), neįmanoma.

14Kai daikto atidalijimas natūra be neproporcingos žalos jo paskirčiai neįmanomas, daiktas yra nedalus, vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais už jų dalį, atitinkančią tikrąją atidalijamos dalies vertę (CK 4.6 str. 2 d., 4.80 str. 2 d.). Paprastai ji yra teisinga, jeigu atitinka daikto rinkos kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-466/2008). Teismas, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinęs kiekvieno iš atidalijamų bendraturčių poreikį dalijamam daiktui, galimybę įsigyti kitą tokį daiktą, išmokėti kompensaciją kitiems atidalijamiems bendraturčiams, kitas reikšmingas aplinkybes, turi spręsti, kuriam iš bendraturčių būtų teisinga priteisti kompensaciją pinigais.

15Nagrinėjamu atveju ieškovės ir atsakovo turto dalys bendrojoje nuosavybėje yra lygios (po ½ dalį), tačiau atsižvelgtina į tai, kad prašomame atidalinti bute ieškovė gyvena kartu su nepilnamete šalių dukterimi E. S., gim. 2004-01-11. Iš atsakovo Rokiškio rajono apylinkės teismo 2013-09-24 sprendimu yra priteistas išlaikymas dukrai E. S. periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės ir išlaikymo įsiskolinimas (b. l. 17-18), tačiau atsakovas jo nemoka, 2017-03-01 dienai susidarė 2386,75 Eur skola (b. l. 19). Iš AB „Swedbank“ banko pažymos matyti, kad atsakovas nuo 2013-01-15 taip pat nebemoka paskolos ir palūkanų kreditoriui AB „Swedbank“ (b. l. 20). Ieškovė teismui pateikė 2010-01-29 susitarimą dėl darbo sutarties Nr. 3/k nutraukimo, iš kurios matyti, kad su atsakovu R. S. nuo 2010-02-02 buvo nutraukta darbo sutartis (b. l. 14). Iš minėtų duomenų galima spręsti, kad atsakovas šiuo metu yra sunkioje finansinėje padėtyje, kuri jam neleistų ieškovei išmokėti kompensaciją pinigais, jei atidalinant turtą, butas būtų priskirtas atsakovo asmeninėn nuosavybėn. Be to, atsakovas jokių prieštaravimų įstatymų nustatyta tvarka ir terminais šioje byloje nepareiškė, nesiūlė kitokio turto atidalijimo būdo, nereiškė prieštaravimų dėl buto vertės.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, kad nekilnojamojo turto atidalinimo natūra būdas neatitiktų šalių interesų ir prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) bei būtų pagrindas kilti naujiems bendraturčių ginčams. Dėl to teismas sprendžia, kad reikalavimas atidalinti buto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, ieškovei priteisiant visą butą, o atsakovui priteisiant kompensaciją pinigais, yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Šioje byloje ieškovė buto ir atitinkamai prašomos atidalinti buto dalies vertę nustatė pagal duomenis, esančius Nekilnojamojo turto registre.

18Lietuvos Aukščiausiasis teismas išaiškino, kad turto rinkos kaina gali būti nustatoma remiantis viešų registrų duomenimis, ekspertų išvadomis bei bet kuriais įrodymais, kuriais remdamasis teismas suformuoja savo įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2008; 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-353/2014). Be to, nors teismo praktikoje pabrėžiama, kad individualaus turto vertinimo išvados yra tikslesni turto vertės įrodymai už Nekilnojamojo turto registro duomenis, tačiau turto vertės nustatymas pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą vidutinę turto rinkos vertę kasacinio teismo praktikoje pripažįstamas tinkamu ir leistinu turto vertės nustatymo būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447-611/2016).

19Kaip matyti iš išrašo iš VĮ Registrų centro (b. l. 6) viso buto vidutinė rinkos vertė pagal verčių žemėlapius, galiojanti nuo 2017-01-01 yra 9730 Eur. Nesant ginčo dėl vidutinės rinkos vertės, taip pat pateiktų kitų įrodymų apie vidutinę buto, esančio ( - ), vertę, darytina išvada, kad VĮ Registrų centre užfiksuoti duomenys apie vidutinę ginčo buto rinkos vertę atitinka šio buto rinkos kainą. Todėl atsižvelgiant į tai, atidalinus ieškovės ir atsakovo buto dalis iš bendrosios dalinės nuosavybės, ieškovei priteisiant visą butą, atsakovui iš ieškovės priteistina 4865 Eur kompensacija (9730 Eur : 2).

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-09-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3- 403/2012, išaiškino, jog Kredito sutarties šalys - solidariosios skolininkės, todėl jų prievolės tarpusavyje yra lygios (CK 6.6 straipsnio 1 dalis), todėl pareiga sumokėti likusią nesumokėtą kredito sumą, nors ir lieka solidari šalių prievolė prieš banką, bet iš esmės tenka asmeniui, kuriam atitenka butas, nes Kredito sutarties vykdymas užtikrintas buto hipoteka. Tokios aplinkybės sudaro pagrindą priteisti asmeniui, kuriam tenka būstas, pusę kredito sumos, iš jos atėmus kitos šalies sumokėtą dalį (CK 6.9 straipsnio 1 dalis). Iš 2007-05-08 Kredito sutarties Nr. ( - ) (b. l. 15-16) ir AB „Swedbank“ banko pažymos (b. l. 20) matyti, kad ieškovė ir atsakovas yra paėmę 14481 Eur (50 000 Lt) paskolą iki 2027-05-08 minėtam butui, esančiam ( - ), įsigyti. Atsakovas yra sumokėjęs 2471,89 Eur kredito, todėl iš jo ieškovei priteistina pusę kredito sumos, iš jos atėmus jo sumokėtą dalį, t.y. 4768,61 Eur ((14481 Eur/2)- 2471,89 Eur).

21Atsakovas yra sumokėjęs 4466,48 Eur palūkanų, o ieškovė 1543,20 Eur palūkanų, t.y. atsakovo sumokėta palūkanų suma yra 2923,28 Eur didesnė, todėl ieškovė turėtų sumokėti atsakovui pusę šios sumos, t.y. 1461,64 Eur. Esant priešpriešinėms piniginėms prievolės, jos įskaitytinos (CK 6.130 str.), todėl iš ieškovės atsakovui priteistina 1558,03 Eur kompensacija ((4865 Eur +1461,64 Eur) - 4768,61 Eur).

22Tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.), kurias sudaro 75 Eur žyminis mokestis.

23Iš atsakovo priteistina 4,29 Eur teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

24Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškovės T. G. patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

26Atidalinti ieškovei T. G., asmens kodas ( - ) priklausančią ½ dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo turto – buto, unikalus ( - ), esančio ( - ) ir ieškovei T. G. priteisti visą butą natūra.

27Priteisti atsakovui R. S., asmens kodas ( - ) iš ieškovės T. G., asmens kodas ( - ) 1558,03 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt aštuonių eurų 03 ct) kompensaciją už ieškovei atitenkančią buto dalį.

28Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 75 Eur žyminio mokesčio atsakovei T. G., asmens kodas ( - )

29Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 4,29 Eur (keturis eurus 29 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybei priteistas išlaidas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pasirinktą surenkamąją sąskaitą (gavėjo kodas – 188659752; bylinėjimosi išlaidų kodas – 5660).

30Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

31Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Loreta Kukelkienė,... 2. Teismas... 3. Atsakovui R. S. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 4. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas... 5. Ieškovė nurodo ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė T. G.... 6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.80 str. 1 d.... 7. Ieškovė siūlo, jos nuomone, abiems pusėms priimtiniausią atidalijimo iš... 8. Kadangi šalys ginčo būstui pirkti yra paėmę 14481 Eur kreditą, iš kurių... 9. Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 10. Bendrosios nuosavybės teisė yra kelių savininkų teisė valdyti, naudoti... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovės interesais būtina atidalinti jos turtą iš... 12. Ieškovė nurodo, kad šalių bendrosios dalinės nuosavybės teise turimas... 13. Ieškovės prašomas atidalinti jos su atsakovu bendrosios dalinės nuosavybės... 14. Kai daikto atidalijimas natūra be neproporcingos žalos jo paskirčiai... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovės ir atsakovo turto dalys bendrojoje nuosavybėje... 16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, kad nekilnojamojo turto... 17. Šioje byloje ieškovė buto ir atitinkamai prašomos atidalinti buto dalies... 18. Lietuvos Aukščiausiasis teismas išaiškino, kad turto rinkos kaina gali... 19. Kaip matyti iš išrašo iš VĮ Registrų centro (b. l. 6) viso buto vidutinė... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-09-27 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 21. Atsakovas yra sumokėjęs 4466,48 Eur palūkanų, o ieškovė 1543,20 Eur... 22. Tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos patirtos... 23. Iš atsakovo priteistina 4,29 Eur teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų,... 24. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 25. Ieškovės T. G. patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Atidalinti ieškovei T. G., asmens kodas ( - ) priklausančią ½ dalį iš... 27. Priteisti atsakovui R. S., asmens kodas ( - ) iš ieškovės T. G., asmens... 28. Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 75 Eur žyminio mokesčio... 29. Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 4,29 Eur (keturis eurus 29 ct)... 30. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 31. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...