Byla 2A-710-33/2007
Dėl nuomos sutarties nutraukimo, nuomos mokesčio priteisimo ir iškeldinimo bei atsakovės L. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-06-01 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Jono Pesliako, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Audriui Stonkui, atsakovei L. S. , atsakovės atstovei advokatei L. B. , teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ieškinį atsakovams L. S. ir E. A. , tretiesiems asmenims UAB „Laukininkų valda“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos tarnybai, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“ dėl nuomos sutarties nutraukimo, nuomos mokesčio priteisimo ir iškeldinimo bei atsakovės L. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-06-01 sprendimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama nutraukti buto, esančio Budelkiemio g. 12-3, Klaipėdoje, nuomos sutartį, sudarytą su L. S. , priteisti iš atsakovės L. S. 1 467,18 Lt gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio, iškeldinti atsakovus L. S. , E. A. ir atsakovės nepilnametį sūnų V. S. iš minėto buto į kambarį bendrabutyje, esantį ( - ). Nurodė, kad atsakovė mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas bei gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio nemoka, gautas gyventojų skundas dėl atsakovų gyvenimo būdo, keliamo triukšmo, neteisėto elektros energijos prisijungimo. Į savivaldybę kviečiama pasirašyti nuomos sutarties, atsakovė neatvyksta, niekur nedirba, nerodo jokios iniciatyvos išlaikyti būstą, sumokėti įsiskolinimus. Savivaldybės socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų, išnuomotų socialiai remtiniems asmenims (šeimoms), nuomos sutarčių sudarymo, jų nutraukimo klausimams sudarytos komisijos sprendimu nutarta iškeldinti atsakovę su sūnumis į kambarį bendrabutyje Minijos g. 129-54, Klaipėdoje.

3Atsakovai nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Trečiasis asmuo UAB „Laukininkų valda“ atsiliepimu į ieškinį sutiko su ieškinio reikalavimais. Nurodo, kad nuo 2004-12-01 iki 2006-11-30 atsakovė už komunalinius patarnavimus nemokėjo. Pažymi, kad visi mokesčiai priteisiami teisminiu būdu.

5Trečiasis asmuo - AB „Klaipėdos vanduo“ – atsiliepimu į ieškinį sutiko su ieškinio reikalavimais.

6Klaipėdos mieto apylinkės teismas ieškinį tenkino iš dalies: nutraukė buto, esančio Budelkiemio g. 12-3, Klaipėdoje, nuomos sutartį, sudarytą tarp ieškovės ir atsakovės L. S. , nutarė iškeldinti atsakovus L. S. , E. A. ir atsakovės nepilnametį sūnų V. S. su visais jiems priklausančiais daiktais iš buto į kambarį bendrabutyje, esantį Minijos g. 129-58, Klaipėdoje, iš atsakovų priteisė bylinėjimosi išlaidas. Kitus ieškinio reikalavimus atmetė. Nurodė, kad atsakovė, būdama pagrindinė patalpų nuomininkė, nepasirašė gyvenamosios patalpos nuomos sutarties. Ieškovė pasiūlė pagrindinei nuomininkei atsakovei L. S. suteikti mažesnio ploto gyvenamąją patalpą bei kompensuoti atsakovės skolas, susidariusias dėl nuomos mokesčių bei mokesčių už komunalinius patarnavimus, nemokėjimo. Teismas nurodė, kad už gyvenamosios patalpos nuomą nuomininkas moka nuomos mokestį (buto nuompinigius) ne vėliau kaip iki kito, po išgyventojo, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos, jeigu šalių susitarimu nenustatytas kitas terminas. Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka (LR CK 6.583 str. 1 d ir 2 d.). Nuomininkas nuomos mokesčius ir komunalinių paslaugų mokesčius moka Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 18 ir 19 punktuose nustatytais terminais. Iš byloje esančių įrodymų teismas nustatė, kad atsakovė nuolat nesumokėdavo visų mokesčių už komunalinių paslaugų teikimą bei nuomos mokesčio. Gyvenamąsias patalpas administruojanti bendrovė bei komunalinių paslaugų teikėjai nuolat kreipiasi į teismą dėl skolų išieškojimo iš atsakovės. Pažymėjo, kad ieškovei pateikus ieškinį atsakovams dėl nuomos sutarties nutraukimo, nuomos mokesčio priteisimo ir iškeldinimo, atsakovė pradėjo mokėti nuomos bei komunalinių paslaugų mokesčių įsiskolinimus, nuo bylos iškėlimo teisme sumokėjo nuomos mokestį bei dalį mokesčių už komunalinius patarnavimus. Teismas nustatė, kad atsakovė pažeidė gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sąlygas mokėti nuompinigius bei mokesčius už komunalinius patarnavimus, o atsakovas E. A. trukdo normaliai gyventi kitiems asmenims, todėl ieškovės ieškinį tenkino (LR CK 6.583 str. ir 6.611 str.). Pažymėjo, kad atsakovė turi nepilnametį vaiką, todėl ieškovė suteikia atsakovei kitą gyvenamąją patalpą.

7Atsakovė L. S. Klaipėdos apygardos teismui padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-06-01 sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Teismas nepakankamai įsigilino į bylos esmę, netyrė svarbių bylai dokumentų, neišsiaiškino visų aplinkybių, todėl dėl skubotų ir nepagrįstų išvadų priėmė neteisingą sprendimą. Nurodo, kad pateikti dokumentai nėra pakankamas pagrindas daryti išvadą, kad atsakovė yra sudariusi minėto buto nuomos sutartį, nes nuomos sutartis atsakovės nėra pasirašyta. Teismas turėjo nustatyti atsakovės teisinę padėtį ginčo bute ir koks dokumentas patvirtina, kad ji yra šio buto nuomininkė. Paaiškina, kad nuomos sutartis, yra dvišalis sandoris, kuris įsigalioja tik sutarties šalims pasirašius, kadangi nebuvo sudaryta nuomos sutartis, neatsirado ir mokesčių mokėjimo pareigos, todėl ieškovo pasirinktas teisinis pagrindas, t.y. LR CK 6.611 str., netinkamas. Teismas nepagrįstai atsakovę pripažino nuomininke, nes tokio reikalavimo ieškovė nereiškė. Pažymi, kad jokio įpareigojimo pasirašyti nuomos sutartį atsakovė nėra gavusi. Teismui pateikti dokumentai nėra pakankamas pagrindas tenkinti ieškinio dalį dėl nuomos sutarties nutraukimo ir dėl iškeldinimo. Nurodo, kad atsakovė nebuvo įspėta LR CK 6.480 str. nustatyta tvarka, nesant įspėjimo arba jo terminui nesuėjus, ieškovas neturi reikalavimo teisės, todėl ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtas. Teismas neištyrė, į kokią konkrečią patalpą atsakovės šeima perkeliama, ar ten pakankamas plotas trims šeimos nariams, ar galima gyventi be patogumų, tuo pažeidė nepilnamečio vaiko interesus, įtvirtintus Jungtinių Tautų vaiko teisių apsaugos konvencijoje. Teismas nusprendė iškeldinti atsakovę su šeima į Klaipėdos miesto savivaldybei priklausantį kambarį be pastarosios dalyvavimo byloje, nes atsakovei kelia abejonių Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos tinkamumas šioje byloje, nes savivaldybės tarybos kompetencija šioje byloje sulyginama su visos savivaldybės kompetencija.

8Ieškovė atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą nurodo, kad su išdėstytais argumentais ir motyvais nesutinka, jie yra nepagrįsti, todėl apeliacinis skundas negali būti tenkinamas. Nurodo, kad ieškovė ne kartą registruotu raštu kvietė apeliantę pasirašyti nuomos sutarties. Teismui pateikti įspėjimai, kad apeliantei nesumokėjus įsiskolinimų bus kreipiamasi į teismą dėl iškeldinimo. Pagal LR vaiko teisių pagrindų įstatymo 4 str. 7 p. vaiko teises turi užtikrinti jo tėvai, todėl apeliantė turėjo rūpintis būsto išlaikymu, o ne savivaldybė. Pažymi, kad šeima iškeldinama suteikiant kitą gyvenamąją vietą, todėl vaiko interesai nepažeisti.

9Daugiau atsiliepimų negauta.

10Bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu šalys pateikė teismui ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, atstovaujamos VšĮ „Klaipėdos butai“ direktorės Polės Maskeliūnienės, ir atsakovų L. S. bei E. A. pasirašytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir bylą nutraukti.

11Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo tenkintinas.

12LR CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi. Iš pateiktos tarp šalių 2007-10-04 sudarytos taikos sutarties sąlygų matyti, kad sutartis neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms bei viešajam interesui, taikiai sutarta dėl ginčo esmės ir bylinėjimosi išlaidų, teisinės pasekmės žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o byla nutrauktina (LR CPK 326 str. 1 d. 5 p., 293 str. 5 p.). Šalims išaiškintina LR CPK 293 str. numatytos bylos nutraukimo pasekmės.

13Sudarius taikos sutartį 75 proc. mažintinas pirmosios instancijos teismo priteistas žyminio mokesčio dydis (LR CPK 87 str. 2 d.). Iš atsakovų priteistina po 25 Lt žyminio mokesčio valstybei.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o byla nutrauktina (LR CPK 326 str. 1 d. 5 p.).

15Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331 str.,

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-06-01 sprendimą panaikinti.

17Patvirtinti ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, atstovaujamos VšĮ „Klaipėdos butai“ direktorės Polės Maskeliūnienės, ir atsakovų L. S. bei E. A. sudarytos taikos sutarties sąlygas:

181. ieškovas atsisako reikalavimo iškeldinti L. S. , asmens kodas ( - ), E. A. , gim. ( - ), V. S., gim. ( - ). iš buto, ( - ), į butą, adresu ( - );

192. ieškovas atsisako savo reikalavimo nutraukti buto, adresu ( - ), nuomos sutartį su atsakove L. S. ;

203. atsakovai sutinka su ieškovo reikalavimu priteisti nesumokėtą 525,72 Lt nuomos mokesčio įsiskolinimą už buto, adresu ( - ), nuomą, skolą padengiant šios sutarties 4.2 punkte nustatyta tvarka;

214. atsakovė L. S. įsipareigoja:

224.1. per 14 dienų po šios taikos sutarties patvirtinimo atvykti į VšĮ „Klaipėdos butai“, adresu Taikos pr. 66, Klaipėda, pasirašyti gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), neterminuotą nuomos sutartį;

234.2. ne vėliau, kai per 6 mėnesius:

244.2.1. padengti visą 525,72 Lt įsiskolinimą už gyvenamosios patalpos nuomą, susidariusį iki šios sutarties pasirašymo;

254.2.2. pateikti prašymą ir dokumentus Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl vienkartinės pašalpos skoloms už šilumos, elektros energiją, šaltą vandenį, dujas ir kitas komunalines paslaugas skyrimo ir sudaryti atsiskaitymo grafikus dėl susidariusių skolų komunalinių paslaugų tiekėjams sumokėjimo.

264.3. po šios taikos sutarties patvirtinimo mokėti einamųjų mėnesių mokesčius už patalpų, adresu ( - ), nuomą ir komunalines paslaugas;

275. šalys atsisako savo reikalavimų viena kitai dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo;

286. atsakovams nevykdant pasirašytos taikos sutarties sąlygų, teismo nutartis vykdoma priverstinai, nutraukiant su atsakove L. S. buto, ( - ), nuomos sutartį, iškeldinant visus atsakovus su šeimos nariais iš gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ir išieškant iš atsakovės L. S. 525,72 Lt nuomos mokesčio įsiskolinimą.

29Civilinę bylą nutraukti.

30Priteisti iš atsakovės L. S. 25 Lt žyminio mokesčio valstybei.

31Priteisti iš atsakovo E. A. 25 Lt žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama nutraukti buto, esančio Budelkiemio... 3. Atsakovai nepateikė atsiliepimo į ieškinį.... 4. Trečiasis asmuo UAB „Laukininkų valda“ atsiliepimu į ieškinį sutiko su... 5. Trečiasis asmuo - AB „Klaipėdos vanduo“ – atsiliepimu į ieškinį... 6. Klaipėdos mieto apylinkės teismas ieškinį tenkino iš dalies: nutraukė... 7. Atsakovė L. S. Klaipėdos apygardos teismui padavė apeliacinį skundą,... 8. Ieškovė atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą nurodo, kad su... 9. Daugiau atsiliepimų negauta.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu šalys pateikė teismui... 11. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo tenkintinas.... 12. LR CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali... 13. Sudarius taikos sutartį 75 proc. mažintinas pirmosios instancijos teismo... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 15. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331 str.,... 16. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-06-01 sprendimą panaikinti.... 17. Patvirtinti ieškovės Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, atstovaujamos... 18. 1. ieškovas atsisako reikalavimo iškeldinti L. S. , asmens kodas ( -... 19. 2. ieškovas atsisako savo reikalavimo nutraukti buto, adresu ( - ),... 20. 3. atsakovai sutinka su ieškovo reikalavimu priteisti nesumokėtą 525,72 Lt... 21. 4. atsakovė L. S. įsipareigoja:... 22. 4.1. per 14 dienų po šios taikos sutarties patvirtinimo atvykti į VšĮ... 23. 4.2. ne vėliau, kai per 6 mėnesius:... 24. 4.2.1. padengti visą 525,72 Lt įsiskolinimą už gyvenamosios patalpos... 25. 4.2.2. pateikti prašymą ir dokumentus Klaipėdos m. savivaldybės... 26. 4.3. po šios taikos sutarties patvirtinimo mokėti einamųjų mėnesių... 27. 5. šalys atsisako savo reikalavimų viena kitai dėl patirtų bylinėjimosi... 28. 6. atsakovams nevykdant pasirašytos taikos sutarties sąlygų, teismo nutartis... 29. Civilinę bylą nutraukti.... 30. Priteisti iš atsakovės L. S. 25 Lt žyminio mokesčio valstybei.... 31. Priteisti iš atsakovo E. A. 25 Lt žyminio mokesčio valstybei....