Byla 2-311/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 7 d. nutarties, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, civilinėje byloje Nr. 2-1644-39/2007 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“, uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valdymo grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Universalios valdymo sistemos“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Tigesta“, uždarajai akcinei bendrovei „Penki kontinentai“, uždarajai akcinei bendrovei „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių titanas“, S. B. dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tigesta“ įgalioto asmens S. B. uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ vardu sudarytų susitarimų su uždarąja akcine bendrove „Penki kontinentai“, uždarąja akcine bendrove „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos ir uždarąja akcine bendrove „Šiaulių titanas“ pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

32007 m. sausio 11 d. ieškovai UAB „Kriptonika“, UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Tigesta“, UAB „Penki kontinentai“, UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, UAB „Šiaulių titanas“, S. B. dėl UAB „Tigesta“ įgalioto asmens S. B. UAB „Kriptonika“ vardu sudarytų susitarimų su UAB „Penki kontinentai“, UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos ir UAB „Šiaulių titanas“ pripažinimo negaliojančiais.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 5 d. nutartimi nustatė ieškovui UAB „Kriptonika“ terminą iki 2007 m. vasario 22 d. pašalinti ieškinio trūkumus ir pateikti ieškinį, atitinkantį CPK 111 straipsnio 6 dalies reikalavimus.

5Nutartyje nurodoma, kad ieškovą UAB „Kriptonika“ atstovauja advokatas A. Bandžius pagal 2005 m. balandžio 8 d. atstovavimo sutartį, kurios galiojimo terminas nenumatytas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos (CK 2.142 straipsnis). Atstovavimo sutartis yra pasibaigusi 2006 m. balandžio 8 d., todėl minėto atstovo ieškinys, paduotas UAB „Kriptonika“ vardu, neatitinka CPK 111 straipsnio 4 dalies reikalavimų.

6Nutartyje taip pat pažymėta, kad Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi nustatė, kad UAB „Kriptonika“ vardu jos administracijos vadovas A. S. veikia kartu su UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos. Teismas yra nurodęs, jog UAB „Kriptonika“ vadovo veiksmai turi būti suderinti su akcininku UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, tai yra jie turi veikti kartu. Teismas atkreipė dėmesį, jog šalinant ieškinio trūkumus UAB „Kriptonika“ privalėtų užtikrinti, jog ieškinį pasirašytų ne tik UAB „Kriptonika“ tinkamai įgaliotas atstovas arba administracijos vadovas A. S. , bet ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos atstovas.

7UAB „Kriptonika“ atstovas 2007 m. vasario 23 d. pateikė paaiškinimus dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 5 d. nutarties dėl ieškinio trūkumų šalinimo.

8Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 7 d. nutartimi priėmė ieškovų UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ ieškinį atsakovams UAB „Tigesta“, UAB „Penki kontinentai“, UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, UAB „Šiaulių titanas“, S. B. dėl UAB „Tigesta“ įgalioto asmens S. B. UAB „Kriptonika“ vardu sudarytų susitarimų su UAB „Penki kontinentai“, UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos ir UAB „Šiaulių titanas“ pripažinimo negaliojančiais. Teismas ieškovų UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ priimtus ieškinio reikalavimus išskyrė į atskirą civilinę bylą.

9Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 7 d. nutartimi ieškovo UAB „Kriptonika“ ieškinį atsakovams UAB „Tigesta“, UAB „Penki kontinentai“, UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, UAB „Šiaulių titanas“, S. B. dėl UAB „Tigesta“ įgalioto asmens S. B. UAB „Kriptonika“ vardu sudarytų susitarimų su UAB „Penki kontinentai“, UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos ir UAB „Šiaulių titanas“ pripažinimo negaliojančiais laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas konstatavo, jog ieškovas UAB „Kriptonika“ nustatytu terminu ieškinio trūkumų nepašalino.

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kriptonika“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 7 d. nutartį, kuria ieškovo UAB „Kriptonika“ vardu advokato Alberto Bandžiaus paduotas ieškinio pareiškimas laikytas nepaduotu, ir perduoti pirmosios instancijos teismui ieškovo UAB „Kriptonika“ ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

111)

12Teismas nepagrįstai pažymėjo, jog ieškovo vardu advokato A. Bandžiaus paduotas ieškinio pareiškimas neatitinka CPK 111 straipsnio 4 dalies reikalavimų. Ieškinio pareiškimo, kurį ieškovo vardu pasirašė advokatas A. Bandžius, įžanginėje dalyje nurodyti įstatymo reikalaujami duomenys, o prie ieškinio pateikta 2005 m. balandžio 8 d. sutartis, suteikianti atstovui teisę pareikšti ieškinius. Atstovavimo sutartis yra galiojanti, o jos pagrindu atsiradusios teisės ir pareigos nėra apibrėžtos tam tikru terminu. CK 2.142 straipsnio 1 dalies nuostata pavedimo sutarčiai neturi būti taikoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 7 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-54/2007). Ieškovui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir paskirti ieškovo turto administratoriai, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. sausio 12 d. nutartimi, Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 13 d. nutartimi ir to paties teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovo turto administratorių paskyrimai buvo pripažinti neteisėtais. Ieškovo turto administratoriai, ignoruodami CK 6.763 straipsnio 3 dalies nuostatą, pranešimais naikindavo ieškovo kitiems asmenims, tarp jų ir advokatui A. Bandžiui, suteiktus įgaliojimus. Tokie ieškovo turto administratorių veiksmai pripažinti niekiniais ir negalinčiais sukelti teisinių pasekmių. Kadangi ieškovo atstovui advokatui A. Bandžiui 2005 m. balandžio 8 d. atstovavimo sutartimi suteikti įgalinimai ieškinio pareiškimo metu nebuvo pasibaigę, darytina išvada, kad advokatas A. Bandžius galėjo pateikti ieškinio pareiškimą, nes tokia jo teisė buvo nustatyta atstovavimo sutartyje.

132)

14Teismas neteisingai aiškino Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį ir nepagrįstai išplėtė šios nutarties taikymo ribas. Pažymi, jog iš 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties motyvuojamosios dalies matyti, kad nutarties rezoliucinės dalies nuostata, jog laikinai, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje, ieškovo administracijos vadovas A. S. veikia tik kartu su UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, yra grindžiama CK 2.83 straipsnio 2 dalies nuostata dėl kiekybinio atstovavimo įmonės valdyme nustatymo. Kiekybinio atstovavimo taisyklės pažeidimu yra grindžiamas ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme pareikštas ieškinys, kurio įvykdymui užtikrinti ir buvo priimta 2006 m. gruodžio 6 d. nutartis. 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovo vadovui A. S. taikyti įgaliojimų suvaržymai nėra ir negali būti didesnės apimties nei pačios kiekybinio atstovavimo taisyklės taikymo apimtis. 2006 m. gruodžio 6 d. nutartis neriboja ir negali riboti ieškovo vadovų ir jo atstovų įgalinimų, susijusių su ieškovo interesų atstovavimu teismuose, įgyvendinimo. Tai patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis (bylos Nr. 3K-7-564/2007). Be to, nutarties rezoliucinėje dalyje pavartota „veikimo kartu“ sąvoka, paprastai vartojama asmenų ūkinėje–komercinėje veikloje, tačiau nevartojama apibūdinti asmens procesinę veiklą.

153)

16Ieškovo administracijos vadovui, kuris yra vienasmenis ieškovo valdymo organas, tenka pareiga atstovauti ieškovo interesams teisme. Tam tikro juridinio asmens dalyvis galėtų vesti juridinio asmens bylas tik tuo atveju, jeigu tokia teisė (pareiga) būtų įtvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentuose (CPK 55 straipsnio 1 dalis). Tokia juridinio asmens dalyvio teisė (pareiga) neatsiranda ir negali atsirasti teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu. UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos teisė (pareiga) atstovauti ieškovo interesams teismuose ieškovo steigimo dokumentuose nėra numatyta. UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos teisė vesti ieškovo bylas negali atsirasti ir neatsiranda Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties pagrindu.

174)

18Pagal ieškovo ieškinį UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos yra atsakovas, kurio pozicija nesutampa su ieškovo pozicija dėl bylos baigties. Todėl nuostata, jog ieškovo apsisprendimas pateikti ieškinio pareiškimą turi būti suderintas su UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, neatitinka CPK 17 straipsnyje įtvirtinto šalių procesinių teisių lygybės principo, nes, atsakovams atliekant tam tikrus procesinius veiksmus šioje byloje, jų derinti su ieškovu nereikia. Taip pat teismo nutartimi yra pažeidžiamas CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas.

195)

20Apeliacijos teisės įgyvendinimas negali būti priklausomas nuo kito byloje dalyvaujančio asmens, kurio teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi skiriasi nuo asmens, paduodančio apeliacinį (atskirąjį) skundą, nes priešingu atveju nepagrįstai apribojama asmens teisių ir teisėtų interesų gynyba.

216)

22Ieškovas yra asmuo, kuriam priklauso CPK 42 straipsnio 1 dalimi nustatyta teismo sprendimo ar nutarties apskundimo teisė, taip pat galimybė pagal CPK 38 straipsnio 1 dalį pavesti atstovui vesti bylą. Teismas turi užtikrinti, jog galimybė įgyvendinti šias teises būtų reali. Kadangi ieškovo vardu ieškinio pareiškimą padavė advokatas A. Bandžius, kuriam ieškovo suteikti įgalinimai leidžia ieškovo vardu pateikti ieškinio pareiškimą, darytina išvada, jog nutartimi yra paneigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta asmens teisė turėti ir pačiam savarankiškai pasirinkti advokatą. Nutartis neatitinka ir CPK 38 straipsnio 1 dalies, 42 straipsnio 1 dalies nuostatų.

23Ieškovų UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ atstovas pateikė prašymą dėl prisijungimo prie UAB „Kriptonika“ atskirojo skundo. Nurodo, jog palaiko atskirąjį skundą visais jame išdėstytais motyvais. Pažymi, jog UAB „Kriptonika“ atskirajame skunde išsakytą poziciją dėl UAB „Kriptonika“ atstovavimo galiojant Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarčiai patvirtino ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. balandžio 20 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-183/2007).

24Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovų UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos atstovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, jog atskirasis skundas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Reikalavimas, kad UAB „Kriptonika“ reiškiamas ieškinys ar pateikiama atstovavimo sutartis būtų pasirašyti ne tik UAB „Kriptonika“ įgalioto atstovo ar vadovo A. S. , bet ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos atstovo, yra teisėtas ir pagrįstas, nes toks reikalavimas nustatytas Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartyje. 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties rezoliucinėje dalyje sąvoka „veikia tik kartu“ apima bet kokį veikimą UAB „Kriptonika“ vardu, tai yra tiek materialinį, tiek procesinį bendrovės atstovavimą. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. sausio 30 d. nutartyje nurodė, jog prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties išaiškinimo pateikė advokatas A. Bandžius, tačiau teismui nepateikta atstovavimo sutartis, kuria veikti UAB „Kriptonika“ vardu ir interesais būtų pavedusi ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos. Teismas sprendė, jog prašymas paduotas neįgalioto asmens, todėl prašymą dėl nutarties išaiškinimo paliko nenagrinėtą. Atkreipia dėmesį, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra privalomos A. S. , o atskirojo skundo argumentai vertintini kaip nesąžiningas siekimas išvengti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, juolab kad atskirajame skunde iš esmės kvestionuojamas ne skundžiamos, bet Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties teisėtumas. Po Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties priėmimo, visais atvejais UAB „Kriptonika“ atstovavimas yra galimas tik administracijos vadovo A. S. ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos sutikimu.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo UAB „Šiaulių titanas“ atstovas prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Taip pat prašo paskirti A. S. ir advokatui A. Bandžiui baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pažymi, jog A. S. neturėjo teisės paduoti atskirojo skundo be UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos patvirtinimo ir šiuo skundu yra siekiama ne Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 7 d. nutarties peržiūrėjimo, o visiems privalomos, įsiteisėjusios ir neskundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties revizavimo. Procesiniuose dokumentuose, pasirašytuose tik A. S. ir/ar kitų asmenų, neturinčių įgaliojimo, patvirtinto ir A. S. , ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, nėra tinkamai išreikšta UAB „Kriptonika“ valia. Atkreipia dėmesį į tai, jog teismai civilinėse bei administracinėse bylose aiškindami ir taikydami 2006 m. gruodžio 6 d. nutartį, pripažįsta A. S. ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos dalyvavimą būtinu, todėl apeliacinės instancijos teismas, užtikrindamas jurisprudencijos tęstinumą ir spręsdamas analogiškus klausimus, turi atsižvelgti į ankstesnes teismų nutartis. Taip pat pažymi, jog UAB „Kriptonika“ turto administratoriaus veiksmai, kuriais buvo nutraukti A. Bandžiaus įgaliojimai veikti UAB „Kriptonika“ vardu, nėra nuginčyti. UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos jokios atstovavimo sutarties tarp advokato A. Bandžiaus ir UAB „Kriptonika“ nepatvirtino bei jokiam įgaliojimų atkūrimui nepritarė, todėl advokatas A. Bandžius UAB „Kriptonika“ vardu veikia ir ieškinį byloje padavė vadovaudamasis atstovavimo sutartimi, pagal kurią jo įgaliojimai nutraukti dar 2006 m. spalio mėnesį.

26Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovų UAB „Tigesta“ ir S. B. atstovas prašo nutraukti apeliacinį procesą, kadangi 2007 m. kovo 14 d. atskirasis skundas yra paduotas asmens, neturinčio tam teisės. Tuo atveju, jei teismas manytų, kad atskirasis skundas yra pateiktas tinkamai, prašo teismo jį atmesti kaip nepagrįstą bei palikti nepakeistą skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 7 d. nutartį. Atkreipia dėmesį, jog 2006 m. spalio 23 d. pranešimu dėl įgaliojimų panaikinimo UAB „Kriptonika“ turto administratorius, UAB „Tigesta“ įgaliotas asmuo S. B. informavo advokatą A. Bandžių, jog nuo 2006 m. spalio 23 d. yra panaikinami advokatui A. Bandžiui suteikti įgaliojimai veikti UAB „Kriptonika“ vardu. Apie advokato A. Bandžiaus įgaliojimų atšaukimą paskelbta ir 2006 m. spalio 31 d. dienraštyje „Respublika“. Jokių naujų susitarimų, kurių pagrindu advokatas A. Bandžius galėtų atstovauti UAB „Kriptonika“, nebuvo pateikta. Pažymi, jog Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos ne tik tada, kai UAB „Kriptonika“ administracijos vadovas A. S. įmonės vardu sudaro sandorius, tačiau ir kai priima bet kokius sprendimus, kurie pagal įstatymus yra priskiriami administracijos vadovo kompetencijai. Nurodo, jog 2007 m. kovo 14 d. atskirasis skundas yra pasirašytas tik UAB „Kriptonika“ vadovo A. S. , tai yra neturinčio teisės jį paduoti asmens, todėl apeliacinis procesas yra nutrauktinas.

27Atskirasis skundas tenkintinas.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis).

29Įstatymų leidėjas, siekdamas vienodai užtikrinti visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, nustatė minimalius kreipimosi į teismą reikalavimus (dokumentų formos ir turinio prasme), kurių nesilaikant, gali būti nustatytas terminas procesinio dokumento trūkumams pašalinti (CPK 138 straipsnis, 115 straipsnio 3 dalis). Pagal CPK 115 straipsnio 2 dalį, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Jei pareiškėjas teismo nustatytu terminu pašalina ieškinio trūkumus, ieškinys laikomas paduotu pradinę jo pateikimo teismui dieną; priešingu atveju ieškinys laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 138 straipsnis, 115 straipsnio 3 dalis).

30Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime akcentuota, kad Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai. Kaip jau pažymėta, ši iš Konstitucijos kylanti maksima reiškia, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi jau priimtų sprendimų analogiškose bylose. Esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus.

31Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 5 d. nutartimi nustatė ieškovui UAB „Kriptonika“ terminą pašalinti ieškinio trūkumus ir pateikti ieškinį, atitinkantį CPK 111 straipsnio 6 dalies reikalavimus. Nutartyje nurodoma, kad ieškovui UAB „Kriptonika“ atstovauja advokatas A. Bandžius pagal 2005 m. balandžio 8 d. atstovavimo sutartį, kurios galiojimo terminas sutartyje nenumatytas. Teismo nuomone, vadovaujantis CK 2.142 straipsniu tokia atstovavimo sutartis yra pasibaigusi 2006 m. balandžio 8 d., todėl ieškinys, pateiktas UAB „Kriptonika“ vardu, neatitinka CPK 111 straipsnio 4 dalies reikalavimų. Teismas atkreipė dėmesį, jog šalinant ieškinio trūkumus UAB „Kriptonika“ privalėtų užtikrinti, jog pagal Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartį ieškinį pasirašytų ne tik UAB „Kriptonika“ tinkamai įgaliotas atstovas arba administracijos vadovas A. S. , bet ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos atstovas (b. l. 2-3). Tas pats teismas 2007 m. kovo 7 d. nutartimi konstatavo, jog ieškovas UAB „Kriptonika“ nustatytu terminu ieškinio trūkumų nepašalino, ieškovo ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui (b. l. 32-33).

32Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog 2005 m. balandžio 8 d. atstovavimo sutarties pagrindu atsiradusios teisės ir pareigos nėra apibrėžtos tam tikru terminu, o CK 2.142 straipsnio 1 dalies nuostata atstovavimo sutarčiai negali būti taikoma.

33Iš 2005 m. balandžio 8 d. sudarytų teisinių paslaugų teikimo ir atstovavimo sutarčių matyti, kad jose nėra nurodytas galiojimo terminas (b. l. 9-10, 29). Šalių susitarimas dėl teisinių paslaugų teikimo reiškia pavedimo sutarties sudarymą CK 6.716 straipsnio 1 dalies, 6.756 straipsnio 1 dalies ir 6.763 straipsnio prasme. Jei advokatas klientui teisme atstovauja teisinių paslaugų sutarties, o ne įgaliojimo, išreiškiančio vienašalę atstovaujamo asmens valią (CK 1.63 straipsnio 3 dalis), pagrindu, advokato įgaliojimų terminas spręstinas pagal sutarčių galiojimą ir pasibaigimą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2007).

34Vadovaudamasi minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi teisėjų kolegija sprendžia, jog 2005 m. balandžio 8 d. atstovavimo sutarčiai, sudarytai tarp UAB „Kriptonika“ ir advokato A. Bandžiaus, CK 2.142 straipsnio 1 dalis nėra taikytina, o sutartis nėra laikytina pasibaigusia 2006 m. balandžio 8 d., siejant tai su vienerių metų praėjimu nuo sutarties sudarymo dienos. Vertinant šiuo teisiniu aspektu, atstovavimo sutartis, sudaryta ieškovo UAB „Kriptonika“ su advokatu A. Bandžiumi, paduodant aptariamą ieškinio pareiškimą buvo galiojanti, todėl teismui nebuvo pagrindo konstatuoti ieškinio trūkumą dėl šį procesinį dokumentą paduodančio asmens įgalinimų netinkamumo ir įpareigoti ieškovą šį trūkumą pašalinti. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 5 d. nutartyje ir 2007 m. kovo 7 d. nutartyje nenurodė jokių kitų UAB „Kriptonika“ ir atstovo advokato A. Bandžiaus atstovavimo teisinių santykių galimo pasibaigimo pagrindų, todėl teisėjų kolegija, vertindama Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 7 d. nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, dėl kitų atsiliepimuose į atskirąjį skundą minimų atstovavimo teisinių santykių galimo pasibaigimo aplinkybių nepasisako.

35Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su ieškovo argumentu, jog nuostata, kad pagal Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartį ieškovo UAB „Kriptonika“ paduotas ieškinys turi būti pasirašytas ne tik UAB „Kriptonika“ tinkamai įgalioto atstovo arba administracijos vadovo A. S. , bet ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos atstovo, yra nepagrįsta.

36Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006 m. spalio 18 d. nutartį ir ieškovo UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies. Teismas nustatė, kad laikinai, iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje, UAB „Kriptonika“ administracijos vadovas A. S. veikia tik kartu su ieškovu UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos (b. l. 27-28).

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. balandžio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007 nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartyje nėra nuspręsta dėl teisės kreiptis į teismą ribojimo, todėl darytina išvada, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos tik UAB „Kriptonika“ ūkinėje veikloje. UAB „Kriptonika“ įstatų 5.28 punkte nustatyta, kad bendrovės administracijos vadovas atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, taigi bendrovės administracijos vadovui, kaip bendrovės generaliniam įgaliotiniui, nėra reikalingas specialus įgaliojimas.

38Nors kai kuriomis ankstesnėmis žemesnės pakopos teismų nutartimis ir buvo sprendžiama, jog pagal Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismui procesinius dokumentus gali pateikti tik UAB „Kriptonika“ kartu su UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, tačiau kasacinio teismo įtvirtintas teisinis precedentas leidžia laikytis nuostatos, jog Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartyje nurodytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatytų apribojimų turi būti laikomasi tik ūkinėje UAB „Kriptonika“ veikloje. Šių argumentų pagrindu teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismo reikalavimas užtikrinti, jog UAB „Kriptonika“ vardu paduotą ieškinį pasirašytų ne tik UAB „Kriptonika“ įgaliotas atstovas arba administracijos vadovas A. S. , bet ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos atstovas, laikytinas nepagrįstu.

39Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo UAB „Šiaulių titanas“ atstovas prašo paskirti A. S. ir advokatui A. Bandžiui baudas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teisėjų kolegija sprendžia, jog toks prašymas negali būti tenkinamas. Suinteresuoti asmenys, manydami, kad jų teisės yra pažeistos arba ginčijamos, turi teisę kreiptis į teimą, o įrodymų, jog atskirasis skundas paduotas nesąžiningai, nėra.

40Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 7 d. nutartis, kuria ieškovo ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, motyvuojant šį procesinį veiksmą ieškinio trūkumų nepašalinimu, yra nepagrįsta.

41Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o UAB „Kriptonika“ vardu paduoto ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

43Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 7 d. nutartį, kuria UAB „Kriptonika“ ieškinys laikytas nepaduotu ir sugrąžintas padavusiam asmeniui.

44Ieškovo UAB „Kriptonika“ ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. 2007 m. sausio 11 d. ieškovai UAB „Kriptonika“, UAB „Kapitalo valdymo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 5 d. nutartimi nustatė ieškovui... 5. Nutartyje nurodoma, kad ieškovą UAB „Kriptonika“ atstovauja advokatas A.... 6. Nutartyje taip pat pažymėta, kad Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio... 7. UAB „Kriptonika“ atstovas 2007 m. vasario 23 d. pateikė paaiškinimus dėl... 8. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 7 d. nutartimi priėmė ieškovų UAB... 9. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 7 d. nutartimi ieškovo UAB... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kriptonika“ prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1)... 12. Teismas nepagrįstai pažymėjo, jog ieškovo vardu advokato A. Bandžiaus... 13. 2)... 14. Teismas neteisingai aiškino Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d.... 15. 3)... 16. Ieškovo administracijos vadovui, kuris yra vienasmenis ieškovo valdymo... 17. 4)... 18. Pagal ieškovo ieškinį UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos... 19. 5)... 20. Apeliacijos teisės įgyvendinimas negali būti priklausomas nuo kito byloje... 21. 6)... 22. Ieškovas yra asmuo, kuriam priklauso CPK 42 straipsnio 1 dalimi nustatyta... 23. Ieškovų UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB „Universalios valdymo... 24. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovų UAB „Penki kontinentai“ ir UAB... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo UAB „Šiaulių titanas“... 26. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovų UAB „Tigesta“ ir S. B.... 27. Atskirasis skundas tenkintinas.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Įstatymų leidėjas, siekdamas vienodai užtikrinti visiems asmenims teisę į... 30. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime... 31. Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 5 d. nutartimi... 32. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu,... 33. Iš 2005 m. balandžio 8 d. sudarytų teisinių paslaugų teikimo ir... 34. Vadovaudamasi minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi teisėjų... 35. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su ieškovo argumentu, jog... 36. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. balandžio 20 d. nutartyje... 38. Nors kai kuriomis ankstesnėmis žemesnės pakopos teismų nutartimis ir buvo... 39. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo UAB „Šiaulių titanas“... 40. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, jog Vilniaus... 41. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o UAB „Kriptonika“ vardu... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 7 d. nutartį, kuria UAB... 44. Ieškovo UAB „Kriptonika“ ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios...