Byla 2YT-614-979/2016
Dėl antstolės veiksmų

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Akmuva“ skundą suinteresuotiems asmenims UAB „Adampolis“, antstolei Angelei Kvaraciejienei dėl antstolės veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Akmuva“ pateikė skundą dėl antstolės Angelės Kvaraciejienės procesinių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0133/15/02750, kuriuo skundžia 2015 m. gruodžio 15 d. patvarkymą Nr. S-15031937 „Dėl turto arešto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 658 straipsnio 2 dalimi vykdomoje byloje Nr. 0133/15/02750“. Nurodo, kad antstolė areštavo turtą nepraėjus 10 dienų terminui reikalavimui geruoju įvykdyti, areštavo turtą, kurio vertė keliasdešimt kartų viršija arešto mastą, analogiški veiksmai kartojasi ne pirmą kartą, nebuvo būtinybės taikyti areštą pareiškėjo atžvilgiu, nes skolos suma, lyginant su pareiškėjo finansine padėtimi ir valdomu turtu, yra maža. Antstolė Angelė Kvaraciejienė 2016 m. sausio 11 d. d. patvarkymu Nr. S-16000596 skundą atsisakė tenkinti. Nurodė, kad antstolis, vadovaudamasis CPK 634 straipsnio 2 dalimi, privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Antstolė, manydama, kad yra pavojus, jog skolininkas gali turtą paslėpti, išsiuntusi raginimą geruoju sumokėti skolą, areštavo skolininkui priklausantį turtą – automobilį, kurio vertė viršija turto arešto sumą. Taip pat antstolė neturi galimybės areštuoti tik dalį automobilio, be to, kontoroje vykdoma ir daugiau vykdomųjų dokumentų dėl nedidelių skolų išieškojimo, tačiau vykdomos bylos nebaigtos, nes skolininko sąskaitoje nėra pakankamai pinigų.

3Suinteresuotas asmuo UAB „Adampolis“ atsiliepimo į antstolės patvarkymą nepateikė.

4Pareiškėjas bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti pranešimais bei viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

5Skundas netenkintinas.

6Teismui pateikta vykdomoji byla Nr. 0133/15/02750 patvirtina, kad UAB „Adampolis“ 2015 m. gruodžio 10 d. antstolės Angelės Kvaraciejienės kontorai pateikė vykdyti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 7 d. išduotą vykdomąjį raštą dėl 1 620,81 Eur skolos, 145,86 Eur delspinigių, 8,3 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą 1 766,67 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. rugsėjo 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš UAB „Akmuva“ (v. b. l. 2). Antstolė 2015 m. gruodžio 11 d. patvarkymu Nr. S-15031675, patikrinusi ir patvirtinusi, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, priėmė vykdyti išieškotojo pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. e2-24960-877 (v. b. l. 7). Antstolė 2015 m. gruodžio 11 d. surašė raginimą Nr. S-15031677 įvykdyti sprendimą, kuriuo paragino skolininką UAB „Akmuva“ per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti 1 806,67 Eur skolą ir 77,00 Eur vykdymo išlaidas (v. b. l. 6). Raginime taip pat nurodė, kad skolininkui neįvykdžius raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu ir neapmokėjus vykdymo išlaidų, bus taikomos CPK 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. antstolė pradės priverstinio vykdymo procesą. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas skolininkui įteikti 2015 m. gruodžio 15 d. (v. b. l. 49). Antstolė raginimą įvykdyti sprendimą 2015 m. gruodžio 18 d. taip pat paskelbė specialiame interneto tinkalalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyta tvarka (v. b. l. 44). Antstolė 2015 m. gruodžio 14 d. atliko užklausas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (v b. l. 10-8), Nekilnojamojo turto registre (v. b. l. 11-31), Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre (v. b. l. 32-38). Antstolė 2015 m. gruodžio 15 d., atsižvelgdama į tai, kad ieškinio suma yra didelė, vadovaudamasi CPK 658 straipsnio 2 dalimi, priėmė patvarkymą Nr. S-15031937 areštuoti UAB „Akmuva“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą (v. b. l. 48), surašė turto arešto aktą, nurodydama turto arešto mastą 1 806,67 Eur, apribojo disponavimo teisę į transporto priemonę MAN TGA 18.460, unikalus Nr. ( - ) (v. b. l.41-42), perdavė turto arešto aktą Centrinei hipotekos įstaigai (v. b. l. 40), išsiuntė skolininkui UAB „Akmuva“ turto arešto aktą (v. b. l. 43), kurį skolininkas gavo 2015 m. gruodžio 22 d. (v. b. l. 50).

7Pareiškėjas UAB „Akmuva“ skundžia antstolės procesinį dokumentą - patvarkymą 2015 m. gruodžio 15 d. patvarkymą Nr. S-15031937 „Dėl turto arešto, vadovaujantis CPK 658 straipsnio 2 dalimi vykdomoje byloje Nr. 0133/15/02750“. Pareiškėjas skunde teigia, kad antstolė areštavo turtą nepraėjus 10 dienų terminui reikalavimui geruoju įvykdyti, areštavo turtą, kurio vertė keliasdešimt kartų viršija arešto mastą, analogiški veiksmai kartojasi ne pirmą kartą, nebuvo būtinybės taikyti areštą pareiškėjo atžvilgiu, nes skolos suma, lyginant su pareiškėjo finansine padėtimi ir valdomu turtu, yra maža.

8Skundas atmestinas.

9Pagal CPK 594 straipsnį antstolio procesinės veiklos kontrolę atlieka teismas, todėl nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų, teismas patikrina ir vertina skundžiamo antstolio procesinio veiksmo teisėtumą ir pagrįstumą.

10Pareiškėjas teigia, kad antstolė areštavo UAB „Akmuva“ turtą, nors nebuvo suėjęs 10 dienų terminas reikalavimui geruoju įvykdyti sprendimą, todėl pritaikytas pareiškėjo turtui areštas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį antstoliui suteikta savarankiško veikimo teisė atitinkamai nuspręsti dėl skolininko turto arešto momento. Antstolio sprendimas dėl skolininko turto arešto priėmimo nevaržomas informacijos apie raginimo įvykdyti sprendimą skolininkui įteikimą gavimo, ar raginime nurodyto termino įvykdyti prievolę pasibaigimo (CPK 657 str., 658 str.), todėl antstoliui, 2015 m. gruodžio 11 d. priėmus patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir tą pačią dieną priėmus ir išsiuntus skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, antstolio veiksmas – areštuoti pareiškėjo turtą – negali būti traktuojamas kaip jo teisių pažeidimas, teikiantis pagrindą panaikinti turto arešto aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 5d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2012). Pažymėtina, kad priimtas teismo sprendimas vykdymui jau yra įsiteisėjęs ir pareiškėjas žino savo pareigą įvykdyti teismo sprendimą. Antstolė, įvertinusi teismo sprendimo įvykdymo riziką (prieš skolininką vykdoma daugiau išieškojimų), pagrįstai pasinaudojo jam CPK 658 straipsnio 2 dalyje nustatyta teise ir areštavo skolininko turtą nelaukdama 10 dienų termino raginimui įvykdyti. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad taikyti turto areštą nebuvo jokio pagrindo, nes skolos suma, palyginti su pareiškėjo finansine padėtimi ir valdomu turtu yra maža. Pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie pareiškėjo galimybę iš karto sumokėti priteistą sumą. CPK nedetalizuoja, kokios būtent aplinkybės rodo galimą teismo sprendimo neįvykdymo arba apsunkinto įvykdymo pavojų. Pagal formuojamą vieningą teismų praktiką didelės sumos reikalavimas pripažįstamas realia grėsme, padidinančia būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-673/2009, 2008-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, ir kt.). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad per raginime nustatytą terminą pareiškėjas sprendimo neįvykdė ir nepradėjo vykdyti net dalimis, nors pritaikytas areštas tokių veiksmų atlikti jam netrukdė. Nepagrįsta pareiškėjo nurodyta aplinkybe, kad antstolė neturėjo teisės areštuoti turtą, kurio vertė keliasdešimt kartų viršija areštuotino turto mastą. CPK 677 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad antstolis negali aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Nagrinėjamu atveju antstolė, surašydama turto arešto aktą, apribojo disponavimo teisę į vieną transporto priemonę, nors pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenis skolininko vardu yra registruota ir daugiau transporto priemonių. Akivaizdu, kad nėra galimybės areštuoti tik dalį transporto priemonės, nes tokiu atveju bus užkirstas kelias į galimą transporto priemonės realizavimą. Taigi darytina išvada, kad išankstinis turto areštas apribojant pareiškėjo galimybę disponuoti transporto priemone buvo taikomas pagrįstai, nepažeidžiant CPK 658 straipsnio 2 dalies nuostatų.

11Apibendrinant tai, kad išdėstyta, darytina išvada, kad antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0133/15/02750, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, todėl esant nurodytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad pareiškėjo skundo argumentai ir motyvai nesudaro pagrindo konstatuoti jo neteisėtumo, todėl skundas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335, 510, 513 straipsniais,

Nutarė

13atmesti pareiškėjo UAB „Akmuva“ skundą dėl antstolės Angelės Kvaraciejienės veiksmų.

14Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Angelei Kvaraciejienei vykdomąją bylą Nr. 0133/15/02750.

15Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai