Byla e2-848-284/2017
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui R. Ž. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „Bendras finansavimas“ pateiktu teismui ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo R. Ž. 659,51 Eur negrąžintos paskolos, 149,23 Eur nesumokėtų palūkanų, 39,36 Eur administravimo mokesčio, 23,77 Eur mokėjimo palūkanų, 10,76 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad pagal 2016 m. sausio 17 d. atsakovo R. Ž. ieškovės administruojamoje platformoje www.gosavy.com elektroniniu būdu pateiktą Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_71014 pagrindu įvyko asmenų, norinčių skolinti pinigus aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintųjų sąskaitų į atsakovo sąskaitą, t.y. tarp atsakovo ir skolintųjų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 71014, atsakovui suteikta 850 Eur dydžio paskola namų remontui 24 mėnesių terminui už 28 procentų metines palūkanas. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti Vartojimo kredito mokėjimų grafike numatyta tvarka. Tačiau atsakovas sutartinių įsipareigojimų laiku ir tinkamai neįvykdė, todėl ieškovas įgijo teisę nutraukti sutartį, 2017 m. balandžio 27 d. pateikė atsakovui pranešimą dėl sutarties nutraukimo, pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius. Tačiau atsakovas įsiskolinimo nesumokėjo. Bendra įsiskolinimo suma pagal sutartį – 882,63 Eur.

5Ieškinyje ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų.

6Atsakovui ieškinio ir jo priedų patvirtintos kopijos su teismo pranešimu dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo įteikti tinkamai, tačiau atsakovas per teismo nustatytą 14 (keturiolikos) dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl sprendimas yra priimtinas už akių Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnyje nustatyta tvarka.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš ieškovo pateiktų įrodymų: ieškinyje išdėstytų aplinkybių, Vartojimo kredito Specialiųjų sąlygų – Paraiškos (ofertos), Vartojimo kredito Bendrųjų sąlygų, mokėjimo grafiko, įsiskolinimo paskaičiavimo lentelės, pranešimo, skolintojų lentelės, SAVY naudojimosi sutarties, nustatyta, kad atsakovas R. Ž. 2016 m. sausio 17 d. pateikė elektroniniu būdu Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_71014 ieškovės administruojamoje platformoje www.gosavy.com dėl 850 Eur dydžio vartojimo kredito, kurios pagrindu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 71014, atsakovui, sumokėjusiam 72,25 Eur vienkartinį sutarties sudarymo mokestį ir įsipareigojusiam kas mėnesį mokėti 2,26 Eur dydžio administravimo mokestį, suteikta 850 Eur dydžio paskola namų remontui 24 mėnesių terminui už 28 procentų metines palūkanas, kurią atsakovas pagal suformuotą Vartojimo kredito mokėjimų grafiką turėjo grąžinti iki 2018 m. sausio 15 d., mokėdamas grafike nustatyto dydžio kasmėnesines įmokas. Tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovas, pagrįstai, remdamasis sutarties specialiųjų sąlygų 2.13 punktu bei sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 punktu, nutraukė su atsakovu sudarytą sutartį ir apie tai 2017 m. balandžio 27 d. raštu pranešė atsakovui bei pareikalavo nedelsiant sumokėti visą kredito sumą, palūkanas, administravimo mokestį ir kitus pradelstus mokėjimus (baudas, delspinigius). Sutartis nutraukta, duomenų, kad atsakovas atsiskaitė, nėra.

10Atsakovas R. Ž., nevykdydamas sutartinių įsipareigojimų, pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos CK arba CK) 6.38 straipsnio 1 dalies bei 6.256 straipsnio nuostatas, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas yra laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis neįvykdo sutartyje numatytų sąlygų, bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6.205 straipsnis), todėl skolininkas turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius (CK 6.63 straipsnio 2 dalis), nes sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (delspinigius) (CK 6.71 straipsnis, 6.256 straipsnis).

11Kadangi atsakovas R. Ž. savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, sutartis nutraukta, todėl atsakovui kilo pareiga grąžinti visą kredito sumą, priklausančias mokėti palūkanas ir kitus mokėjimus pagal sutartį. Todėl ieškovui iš atsakovo R. Ž. priteistina 659,51 Eur negrąžintos paskolos, 149,23 Eur nesumokėtų palūkanų (nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos) ir 39,36 Eur administravimo mokesčio (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., sutarties bendrųjų sąlygų 4.1, 5.1, 7.4 p., sutarties specialiųjų sąlygų 2.4, 2.13 p).

12Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 10,76 Eur delspinigių bei 23,77 Eur mokėjimo palūkanų. Iš prie ieškinio pateiktų Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų matyti, kad jose nustatyta, jog už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti palūkanas, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito gavėjams (sutarties bendrųjų sąlygų 5.1, 5.4 p.), be to, numatyta, jog kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.1, 8.1.2 p.). Iš ieškovo prie ieškinio pateiktos įsiskolinimo paskaičiavimo lentelės matyti, kad delspinigiai ir mokėjimo palūkanos paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas iš esmės už tą patį laikotarpį. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius (2013-01-08 netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti mokėjimo palūkanos iš atsakovo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 71014 yra didesnės sumos, nei delspinigių suma, todėl delspinigiai įskaitytini į mokėjimo palūkanų sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo R. Ž. priteistina 23,77 Eur mokėjimo palūkanų. Tuo tarpu reikalavimas dėl 10,76 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovo atmestinas.

13Kadangi terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymo numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis), todėl iš atsakovo R. Ž. ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (871,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-07-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovo ieškinys pareikštas 882,63 Eur sumai, tačiau jis šiuo atveju tenkintinas 871,87 Eur sumoje, kas sudaro 98,78 procento ieškovo pareikštų reikalavimų. Ieškovo jo patirtas ir įrodymais pagrįstas bylinėjimosi išlaidas sudaro 20,00 Eur žyminio mokesčio ir 260,00 Eur advokato pagalbos išlaidų, viso – 280,00 Eur. Todėl ieškinį tenkinus iš dalies (98,78 proc.), iš atsakovo R. Ž. priteistina ieškovui 276,58 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo R. Ž., a. k. ( - ) gyvenančio ( - ), 659,51 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt devynis eurus ir 51 centą) negrąžintos paskolos, 149,23 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus ir 23 centus) nesumokėtų palūkanų, 39,36 Eur (trisdešimt devynis eurus ir 36 centus) administravimo mokesčio, 23,77 Eur (dvidešimt tris eurus ir 77 centus) mokėjimo palūkanų, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (871,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-07-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 276,58 Eur (du šimtus septyniasdešimt šešis eurus ir 58 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, buveinės adresas Vilnius, Vokiečių g. 20, naudai.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas R. Ž. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Pakruojo rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas UAB „Bendras Finansavimas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai