Byla 2S-1577-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Andžej Maciejevski, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškojo individualios J. B. įmonės „Elisiejus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4186-640/2010 pagal ieškovo individualios J. B. įmonės „Elisiejus“ ieškinį atsakovui AB Turto bankui dėl išlaidų, susijusių su turto pagerinimu, priteisimo, trečiasis asmuo Lietuvos techninio sporto draugija.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas individuali J. B. įmonė „Elisiejus“ prašė priteisti iš atsakovo AB Turto bankas 70 613,56 Lt išlaidų, susijusių su turto, esančio ( - ), Pasvalio m., pagerinimu atlyginimą, 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo individualios J. B. įmonės „Elisiejus“ trečiojo asmens Lietuvos techninio sporto draugijos naudai 2 500 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 14,28 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

5Ieškovas individuali J. B. įmonė „Elisiejus“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Kadangi terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas, prašė jį atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių: skundžiamas sprendimas, priimtas 2010 m. birželio 22 d., nebuvo išsiųstas, kaip tai numato CPK 275 str., todėl ieškovas 2010-07-23 kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą dėl sprendimo įteikimo. Sprendimą gavo 2010-07-29, ieškojo teisinės pagalbos ir per protingą terminą pateikė apeliacinį skundą.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartimi netenkino ieškovo individualios J. B. įmonės „Elisiejus“ prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimo paduoti; atsisakė priimti ieškovo individualios J. B. įmonės „Elisiejus“ apeliacinį skundą bei grąžino jį padavusiam asmeniui. Nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą 2010-06-08 teismo nutartimi teismo sprendimo priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas, taigi ieškovas apie teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo laiką žinojo, tačiau jo išklausyti neatvyko. Atsižvelgiant į tai, nebuvo teisinio pagrindo priėmus bei paskelbus teismo sprendimą jo nuorašą siųsti ieškovui, nes nuorašas siunčiamas nedalyvavusioms teismo posėdyje, o ne atidėto teismo sprendimo paskelbime šalims. Dėl priimto sprendimo ieškovas kreipėsi tik 2010-07-29, t.y. bylos išnagrinėjimo rezultatu nesidomėjo ilgą laiką. Kadangi ieškovas terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido be svarbių priežasčių, dėl jo paties kaltės, nėra teisinio pagrindo jį atnaujinti.

7Atskiruoju skundu ieškovas individuali J. B. įmonė „Elisiejus“ prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą patenkinti, atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti. Nurodė, kad yra senyvo amžiaus, sergantis žmogus, dėl ligos negalėjo dalyvauti atidėtame teismo sprendimo paskelbimo posėdyje. 2010-06-22 16.45, kai turėjo būti skelbiamas sprendimas, jis paskelbtas nebuvo. Ieškovas negalėjo ilgiau laukti, todėl teismo paprašė sprendimą atsiųsti paštu, nes dėl sveikatos būklės negali kas dieną iš Pasvalio raj. važinėti į teismą Vilniuje. Teismo sprendimo negavo ir tokiu būdu buvo pažeistos jo teisės. Apeliacinio skundo pateikimo termino praleidimas dėl ligos ir nuolatinio gydymosi pripažintinas svarbia priežastimi ir terminas apeliaciniam skundui paduoti atnaujintinas.

8Ieškovo individualios J. B. įmonės „Elisiejus“ atskirasis skundas tenkintinas.

9Apeliacine tvarka yra skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai (įsakymai, nutartys), išskyrus CPK nustatytus atvejus (LR CPK 301 str. 1 d.). LR CPK 305 straipsnyje įtvirtinta, jog apeliacinį skundą gali paduoti visi byloje dalyvaujantys asmenys. Kaip ir kiekviena procesinė teisė, apeliacijos teisė įgyvendinama LR CPK nustatyta tvarka, kuria reglamentuojami ir įstatymo nustatyti terminai procesiniams veiksmams atlikti. LR CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per trisdešimt dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą, suteikiama galimybė ir procesinė teisė motyvuotai prašyti šį terminą atnaujinti. LR CPK 307 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Ši specialioji įstatymo nuostata detalizuoja LR CPK 78 straipsnio 1 dalyje numatytą bendrąją taisyklę, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą arba teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Galimybė atnaujinti terminą atskleidžia ir jo paskirtį, t.y. drausminti, bet ne užkirsti kelią pasinaudoti procesinėmis teisėmis. Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta LR CPK 78 straipsnyje - tai svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu tinkamai atlikti procesinį veiksmą. Ar termino praleidimo priežastis yra svarbi, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos faktines aplinkybes, taip pat į tai, kad kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta teisė į teisingą teismą. Vienas iš teisingo teismo aspektų yra asmeniui pasiekiama galimybė apskųsti apeliacine tvarka teismo sprendimą, ši galimybė įgyvendinama per įstatymo nustatytą terminą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad praleidus apeliacinio apskundimo terminą svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 3 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-863/2002, 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis c. b.Nr. 3K-3-800/2001 ir kt.).

10Iš 2010-06-08 teismo posėdžio protokolo matyti, kad posėdyje dalyvavo ieškovo atstovas advokatas Valentinas Baltrūnas, taigi darytina išvada, kad ieškovas turėjo būti informuotas, kad šiame posėdyje teisėja nutarė sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėti 2010-06-22 val. 16:45. Atsižvelgiant į tai ir remiantis CPK 275 str. 1 d., ieškovui teismo sprendimo nuorašas, nesant jo reikalavimo, neturėjo būti siunčiamas. Apeliantas aplinkybės, kad žinojo apie teismo sprendimo paskelbimą, neginčijo, tačiau teigė prašęs teismo atsiųsti jam sprendimą, nes dėl ligos pats į teismą atvažiuoti negali. Į bylą pateikti 2010-09-07, 2010-09-09 medicininiai pažymėjimai (t. 2, b. 163, 166), 2010-09-07 Pasvalio rajono glaukoma sergančiųjų „Šviesos“ bendrijos pirmininkės pažyma (t.2, b. 165) patvirtina, kad apeliantas yra ligotas, be to, kaip pats nurodė, senyvo amžiaus, taigi jo galimybės atvykti į teismą Vilniuje iš Pasvalio rajono gauti sprendimą yra ribotos.

11Teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-486-640/2010 priimtas 2010 m. birželio 22 d. Byloje esantis ieškovo prašymas (t.2, b. 147) patvirtina, kad jis 2010-07-29 kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo atsiuntimo. Aplinkybė, kad ieškovas praėjus neilgam laiko tarpui, t.y. 1 mėnesiui, kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo gavimo, jį gavęs tuoj pat ėmė rūpintis apeliacinio skundo pateikimu ir jau 2010-08-23 pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti bei patį apeliacinį skundą, vadinasi, bylos eiga domėjosi ir savo procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo, taip pat aplinkybė, kad ieškovo galimybės tinkamai realizuoti savo teises dėl amžiaus ir sveikatos būklės yra apsunkintos, leidžia termino apeliaciniam skundui pateikti praleidimo priežastis vertinti kaip svarbias bei terminą apeliaciniam skundui paduoti atnaujinti. Teisėjų kolegija pažymi, kad formalus įstatymo taikymas neatsižvelgiant šalies pastangas ir galimybes gauti teismo sprendimą neatitiktų CK 1.5 straipsnyje įtvirtinto teisingumo principo, neužtikrintų šalies teisės į apeliaciją, kai iš bylos duomenų matyti, kad asmuo šia teise nepiktnaudžiavo, o ja tinkamai nepasinaudojo dėl svarbių priežasčių.

12Esant išdėstytiems argumentams, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, netinkamai taikė civilinio proceso teisės normas ir neteisingai išsprendė ieškovo individualios J. B. įmonės „Elisiejus“ prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, todėl nutartis naikintina, terminas ieškovo individualios J. B. įmonės „Elisiejus“ apeliaciniam skundui dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimo atnaujintinas. Kadangi apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas (CPK 315 str. 1 d.), apeliacinio skundo priėmimo klausimas perduotinas tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 3 punktu, 339 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti.

15Atnaujinti terminą ieškovo individualios J. B. įmonės „Elisiejus“ apeliaciniam skundui dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimo paduoti.

16Perduoti ieškovo individualios J. B. įmonės „Elisiejus“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 22 d. sprendimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai