Byla 2-1068/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Rimvydo Norkaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo valstybinės akcinės bendrovės Tarptautinio oro uosto „Ryga“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-230-881/2012 pagal ieškovo BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ ieškinį atsakovams „Air Baltic Corporation“ A/S ir valstybinei akcinei bendrovei Tarptautiniam oro uostui „Ryga“, tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais uždaroji akcinė bendrovė „ŽIA valda“ ir uždaroji akcinė bendrovė „VA REALS“, valstybės institucija, teikianti išvadą byloje, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsakovų „Air Baltic Corporation“ A/S ir valstybinės akcinės bendrovės Tarptautinio oro uosto „Ryga“ (toliau – oro uostas „Ryga“) veiksmus dėl draudžiamo susitarimo ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje neteisėtais ir prieštaraujančiais Europos Bendrijos steigimo sutarties 81, 82 straipsniams; priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų 199 830 000 Lt nuostolių. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, tokio arešto nepakankant – lėšas, uždraudžiant turtą, lėšas perleisti tretiesiems asmenims bei jais disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti jį ir iš jo kylančias teises; uždrausti atsakovams, jų vadovams, darbuotojams, bet kokiais veiksmais vykdyti neteisėtą susitarimą, kuriuo atsakovui „Air Baltic Corporation“ A/S oro uoste „Ryga“ yra suteikiamos nuolaidos bei uždrausti atsakovui oro uostui „Ryga“, jų vadovams, darbuotojams, bet kokiu veiksmu teikti, tęsti, leisti naudotis ir pan. atsakovui „Air Baltic Corporation“ A/S bet kuriomis nuolaidomis oro uoste „Ryga“; uždrausti atsakovui „Air Baltic Corporation“ A/S, jų vadovams, darbuotojams, bet kokiais veiksmais naudotis, priimti, gauti ir pan., iš atsakovo tarptautinio oro uosto „Ryga“ bet kurias nuolaidas.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino.

6Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones pakeitė - areštavo atsakovams priklausantį, tiek pas atsakovus, tiek pas kitus asmenis esantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą bei turtines teises taip, kad bendra atsakovų areštuoto turto vertė neviršytų ieškinio sumos – 199 830 000 Lt ir panaikino pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria, neviršijant ieškinio sumos, areštuotas „Air Baltic Corporation“ A/S filialui Lietuvoje priklausantis tiek pas jį, tiek pas kitus asmenis esantis nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas bei turtinės teisės, taip pat nutarties dalį, kuria, neviršijant ieškinio sumos, areštuotos atsakovų Air Baltic Corporation“ A/S, „Air Baltic Corporation“ A/S filialo Lietuvoje ir oro uosto „Ryga“ lėšos, esančios bankų sąskaitose ir nutarties dalį, kuria uždrausta atsakovams „Air Baltic Corporation“ A/S, „Air Baltic Corporation“ A/S filialui Lietuvoje ir oro uostui „Ryga“, jų vadovams, bet kuriems darbuotojams, bet kokiais veiksmais (veikimu, neveikimu) vykdyti susitarimą, pagal kurį atsakovui „Air Baltic Corporation“ A/S oro uoste „Ryga“ yra suteikiamos nuolaidos, taip pat uždrausta atsakovui oro uostui „Ryga“, jo vadovams, bet kuriems darbuotojams, bet kokiu veiksmu (veikimu, neveikimu) teikti, tęsti teikimą, leisti naudotis atsakovui „Air Baltic Corporation“ A/S, jos filialams bet kokiomis nuolaidomis oro uoste „Ryga“, bei uždrausta atsakovui „Air Baltic Corporation“ A/S, jos filialams, jų vadovams, bet kuriems darbuotojams, bet kokiais veiksmais (veikimu, neveikimu) naudotis, priimti, gauti bet kokias nuolaidas iš atsakovo Tarptautinio oro uosto „Ryga“.

7Atsakovai pateikė teismui prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugo priemones. Nurodė, kad ieškinyje reiškiami reikalavimai yra prima facie nepagrįsti, nes atsakovas oro uostas „Ryga“ yra atleistas nuo bet kokių nukentėjusių trečiųjų asmenų reikalavimų atlyginti nuostolius, nes šioje byloje nagrinėjamas nuolaidas visoms oro uoste „Ryga“ veikiančioms oro bendrovėms taikė privalomai vykdydamas Latvijos Respublikos norminius aktus ir neturėjo galimybės jų netaikyti. Ieškovai neįrodė prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apimties, nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų teisingumo, proporcingumo, ekonomiškumo ir lygiateisiškumo principus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas Latvijos Respublikos subjektams sukėlė Latvijos Respublikos Vyriausybės susirūpinimą, todėl 2008 m. spalio 1 d. Latvijos Respublikos Užsienio reikalų ministerija Lietuvos Respublikos ambasadai įteikė notą, kuria išreiškiamas oficialus susirūpinimas dėl atsakovų turto arešto. Latvijos Respublikos Vyriausybė pažymėjo, kad tokie veiksmai neskatina šalių ekonominio bendradarbiavimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kenkia iki šiol buvusiam sėkmingam ir intensyviam dviejų šalių ekonominiam bendradarbiavimui, menkina Lietuvos Respublikos, kaip patrauklios užsienio investicijoms valstybės, įvaizdį. Tokiu būdu pažeidžiamas viešasis interesas. Atsakovo nuomone, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad oro uostas ,,Ryga“ nuo ieškinio pateikimo teismui dienos būtų ėmęsis kokių nors veiksmų, dėl kurių jo turtas sumažėtų ar pablogėtų finansinė padėtis ir taip būtų siekiama išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovas nesiėmė ir neketina imtis jokių veiksmų, nes įmonė yra valdoma Latvijos Respublikos Vyriausybės, o visi veiksmai, susiję su turto statuso pakeitimais yra reguliuojami Latvijos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių turto išeikvojimo ir prevencijos įstatymo. Latvijos Respublikos 2005 m. liepos 16 d. įstatymo ,,Dėl valstybės ir savivaldybės turto privatizavimo užbaigimo ir privatizavimo sertifikatų naudojimo“ 17 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad valstybinė akcinė bendrovė oro uostas ,,Ryga“ bei šios įmonės akcijos negali būti privatizuotos ar paimamos, o tai reiškia, kad nėra rizikos ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Sprendimo įvykdymui nėra grėsmės ir dėl to, kad numatoma oro uosto plėtra, todėl jos finansinės galimybė ateityje tik didės, oro uosto ,,Ryga“ pelnas per pirmą 2011 metų ketvirtį buvo 814 665 Latai, t. y. net ir krizės metu išaugo.

8I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi atsakovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmetė, motyvuodamas, tuo, kad Lietuvos apeliacinis teismas, revizavęs Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį, preliminariai jau įvertino ieškinio pagrįstumą ir atsakovų argumentus dėl viešojo intereso pažeidimo bei sprendė, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi iki šiol nėra pasikeitęs nei ieškinio dalykas, nei ieškinio pagrindas, teismas laikė, kad atsakovai neįrodė, jog egzistuoja pagrindas tenkinti atsakovų prašymą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas oro uostas „Ryga“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - panaikinti laikinąsias apsaugos priemones jo turtui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas pažeidė CPK 183, 185 ir 291 straipsnių nuostatas, nes nepasisakė dėl Europos Komisijos bei Europos Teisingumo teismo praktikos, kuria remiantis oro uostas „Ryga“ yra atleistas nuo nuostolių atlyginimo, kurie galėjo atsirasti oro uostui „Ryga“ vykdant privalomuosius valstybės nurodymus; neįvertino BAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ ieškinio prima facie pagrįstumo ir masto pagrįstumo, ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, teisingumo principo pažeidimo, LR Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo, proporcingumo, ekonomiškumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimo.

132. Teismas nepagrįstai nesivadovavo Europos Komisijos bei Europos Teisingumo Teismo praktika - Europos Teisingumo Teismo byla C-198/01, kurioje nurodyta, kad įmonė, pažeidusi sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius, yra atleista nuo trečiųjų asmenų reikalavimų atlyginti žala dėl pažeidimo, jeigu šis pažeidimas įvykdytas įmonei įgyvendinant privalomus teisės aktus. Apeliantas atsakovui „Air Baltic Corporation“ A/S taikė nuolaidas vadovaudamasis privalomais Latvijos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Be to, nuolaidos buvo taikomos visoms Rygos teritorijoje veikiančioms oro transporto bendrovėms.

143. Teismas nepagrįstai prima facie nevertino ieškinio reikalavimų pagrįstumo, nurodant, kad šiuo klausimu jau buvo pasisakyta. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo, panaikinimo neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios ir ankstesniuose teismų procesiniuose sprendimuose dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateikti išaiškinimai nesaisto laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą nagrinėjantį teismą. Todėl teismas turėjo iš naujo įvertinti ieškinio prima facie pagrįstumą. Be to, žemesnės instancijos teismas šioje proceso stadijoje neturi realios galimybės prima facie įvertinti bankrutavusio ieškovo reikalavimų, todėl laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos.

154. Ieškovas remiasi tik prielaidomis apie galimą neteisėtą atsakovų susitarimą ir jo pagrindu suteiktas nuolaidas, jų dydį, panaudojimą, nuolaidų gavėjus, atsakovų finansinius rezultatus. 2009 m. kovo 2 d. ieškovas prašė atsakovo oro uosto „Ryga“ pateikti informaciją apie visas 2004 - 2008 m. atsakovui „Air Baltic Corporation“ A/S suteiktas nuolaidas, jų dydį, panaudojimą, tarpusavio susirašinėjimus, raštus, pranešimus, laiškus, lydraščius ir kt. Taip pat prašė pateikti informaciją apie visas 2004 - 2008 m. oro uosto „Ryga“ atsakovui „Air Baltic Corporation“ A/S ir kitoms Latvijos Respublikos valstybės įmonėms, institucijoms, organizacijoms ir kt. suteiktas nuolaidas, jų dydį, panaudojimą, apie visus atsakovo „Air Baltic Corporation“ A/S per 2004 - 2008 m. iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto ir oro uosto „Ryga“ vykdytus oro skydžius, įskaitant, bet neapsiribojant visomis bilietų kainomis kiekvienam keleiviui visais maršrutais, vidutines mėnesinių bilietų kainas, kiekvieno skrydžio sąnaudas, lėktuvo krėslų kiekvieno skrydžio užimtumą ir kt., informaciją apie finansinę veiklą ir rezultatus 2004 - 2008 m., įskaitant informaciją apie visas pajamas ir išlaidas, gautas nuolaidas, paskolas, pinigų pervedimus, investicijas ir pan. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas neturi jokių duomenų ieškinio reikalavimams pagrįsti.

165. Ieškovo reikalavimai prima facie yra nepagrįsti ir neįrodomi. Apeliantas, apskaičiuodamas mokestį už teikiamas paslaugas, laikėsi, vykdė ir įgyvendino Latvijos Respublikos norminių aktų reikalavimus, t. y. veikė ir veikia viešosios teisės srityje. Todėl dėl atlyginimo yra atsakinga Latvijos Respublika.

176. Ieškovo nuostolių suma yra nepagrįsta ir neparemta jokiais byloje surinktais įrodymais. Ieškovo atsakovams adresuotas prašymas dėl informacijos pateikimo patvirtina, kad ieškovas nežino apie nuolaidų egzistavimą, jų dydį ir teikimą. Ieškinio reikalavimų ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių apimties nepagrįstumą paneigia ir trečiųjų asmenų AB „ŽIA Valda“, AB „VA Reals“ savarankiški reikalavimai dėl 302 130 000 Lt atsakovams ir ieškovui. Tokiu būdu tretieji asmenys patvirtina, kad jie patyrė nuostolius dėl šioje byloje nagrinėjamų aplinkybių, o ne ieškovas, todėl teismas prima facie neturėjo pagrindo išvadai, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina ir/ar yra pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktas faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas.

187. Latvijos Respublikos Konkurencijos tarybos 2006 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr. 134, kuriuo buvo konstatuotas konkurencijos taisyklių pažeidimas vykdant oro uosto „Ryga“ veiklą, 2009 m. liepos 20 d. yra panaikintas, Rygos apygardos administraciniam teismui nutraukus administracinę bylą Nr. A42591906.

197. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarauja viešajam interesui. Tokio masto turto areštas iš esmės kenkia Lietuvos Respublikos bei Latvijos Respublikos santykiams bei paneigia Lietuvos Respublikos deklaruojamą gerų santykių su kaimynais prioritetą, taip pat sudaro Lietuvos Respublikos, kaip nepatrauklios investicijoms valstybės, įvaizdį.

208. Teismas nevertino atsakovo argumentų, susijusių pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimties pagrįstumu. Byloje nėra įrodymų, kurie bent iš dalies patvirtintų bankrutavusios įmonės prašomos priteisti sumos apskaičiavimo teisingumą. Nebuvo pateikti skaičiavimai dėl ieškovo negautų pajamų dydžio.

219. Teismas nevertino teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės. Ieškovas nepateikė duomenų, kad atsakovas nuo ieškinio pateikimo dienos ar šiuo metu ketina imtis kokių nors veiksmų dėl kurių sumažėtų turto apimtis ar pablogėtų atsakovų finansinė padėtis ir taip būtų siekiama išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Latvijos Respublikos 2005 m. liepos 16 d. įstatymo 17 str. 1 P nustatyta, kad oro uosto „Ryga“ ir šios valstybinės įmonės akcijos negali būti privatizuotos ar paimamos. Tai reiškia, kad nėra rizikos, jog atsakovas gali perleisti nuosavybės teise priklausantį turtą. Visuotinai žinoma, kad atsakovas oro uostas „Ryga“ pradėjo plėtrą pritraukdamas svarbius, įtakingus investuotojus, o tai reiškia, kad jam priklausanti nuosavybė akivaizdžiai didėja. Be to, oro uostas „Ryga“, vykdydamas veiklą pasaulinės krizės metu, sugebėjo išlikti pelninga įmone.

2210. Ieškovas nėra suinteresuotas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir prašymas jas taikyti buvo tik kaip spaudimo priemonė, nes ieškovas iki 2012 m. sausio mėn. nesiėmė priemonių, kad laikinosios apsaugos priemonės butų realiai realizuotos, t. y. per tris metus nesikreipė į kompetentingas Latvijos Respublikos institucijas, kad būtų areštuotas atsakovo turtas.

2311. Teismas pažeidė CPK 147 straipsnio 6 dalį, nes ieškovas per protingą terminą po laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo nesikreipė į antstolį dėl nutarties įgyvendinimo.

2412. Teismas pažeidė proporcingumo, ekonomiškumo ir lygiateisiškumo principus. Atsakovas yra stabiliai veikianti valstybinė akcinė bendrovė, kurios veikla susijusi ir su viešojo intereso tenkinimu. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo pažeisti oro uosto „Ryga“ ir trečiųjų, byloje nedalyvaujančių, asmenų teisėti interesai gauti viešas paslaugas, nes oro uosto „Ryga“ veikla iš esmės galėtų būti sustabdyta.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir netenkinti apelianto prašymo dėl papildomų įrodymų prijungimo. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

261. Teismas nebūtinai turi pasisakyti dėl kiekvieno atsakovo argumento.

272. Apeliantas nepagrįstai vadovaujasi Europos Teisingumo Teismo praktika, nurodydamas, kad atsakovas nėra atsakingas už žalos atlyginimą, nes atsakovo atleidimas nuo atsakomybės pirmosios instancijos teismo dar nėra spręstas, todėl šiuo pagrindu negali būti sprendžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo klausimas.

283. Teismas pagrįstai vadovavosi byloje priimtais procesiniais sprendimais dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo.

294. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškinys prima facie nepagrįstas. Ieškovo nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitinka viešąjį interesą ir teisingumo principą. Teismas tinkamai įvertino procesinio klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes, o nustatęs, kad yra grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, pagrįstai atmetė prašymą panaikinti atsakovo turto areštą.

305. Atsakovas nepateikė duomenų, kad ieškinio suma jam nebėra didelė, nenurodė, kokiu būdu laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia atsakovo ir trečiųjų, byloje nedalyvaujančių, asmenų teisėtus interesus.

316. Prašo neprijungti prie bylos papildomų įrodymų, nes jie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui ir šių įrodymų pateikimo būtinybė neiškilo vėliau.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33CPK 149 straipsnio 1, 3 dalyse įtvirtinta, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi. Kai teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės apriboja, pažeidžia ar suvaržo byloje nedalyvaujančių asmenų teises, šie asmenys turi teisę bylą iš esmės nagrinėjančiam teismui pateikti prašymus panaikinti jiems taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

34Atsakovai pateikė teismui prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugo priemones. Prašymą grindė preliminariu (prima facie) ieškinio reikalavimų neįvertinimu, nes atsakovas Oro uostas „Ryga“ yra atleistas nuo bet kokių nukentėjusių trečiųjų asmenų reikalavimų atlyginti nuostolius; ieškovai neįrodė prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apimties; nėra grėsmės ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų teisingumo, proporcingumo, ekonomiškumo ir lygiateisiškumo principus; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukėlė Latvijos Respublikos Vyriausybės susirūpinimą, todėl 2008 m. spalio 1 d. Latvijos Respublikos Užsienio reikalų ministerija Lietuvos Respublikos ambasadai įteikė notą, kuria išreiškiamas oficialus susirūpinimas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, be to tokie Lietuvos veiksmai neskatina šalių ekonominio bendradarbiavimo; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje kenkia sėkmingam ir intensyviam dviejų šalių ekonominiam bendradarbiavimui, menkina Lietuvos Respublikos įvaizdį, tokiu būdu pažeidžiamas viešasis interesas; atsakovas Oro uostas ,,Ryga“ yra valdoma Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių turto išeikvojimo ir prevencijos įstatymu, todėl ieškovui palankaus sprendimo įvykdymui nėra grėsmės, be to numatoma oro uosto plėtra, todėl jos finansinės galimybė ateityje tik didės, Oro uosto ,,Ryga“ pelnas per pirmą 2011 metų ketvirtį buvo 814 665 Latai, t. y. net ir krizės metu išaugo.

35Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartyje, priimta civilinėje byloje Nr. 2-949-2008, revizuodamas Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį, kuria ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti atsakovų atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, konstatavo, kad ieškovo ieškinio argumentai ir kartu su ieškiniu pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą manyti, jog ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo galėtų būti tenkinamas. Būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindžia ir Latvijos Respublikos konkurencijos tarybos 2006 m. lapkričio 22 d. sprendimas dėl atsakovo Latvijos įmonės „Air Baltic Corporation“ A/S gaunamų neteisėtų nuolaidų ir pažeidžiančių konkurenciją veiksmų (civilinė byla Nr. 2-3096-578/2008, 2 t., 27-47 b. l.). Tokio nutarimo priėmimo faktas vertintinas kaip įrodymas, prima facie patvirtinantis reiškiamų ieškinio reikalavimų galimą pagrįstumą. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad tokia faktinė padėtis, kai valstybės teisės akto pagrindu yra reglamentuojama nuolaidų teikimo tvarka subjektams, valdomiems pačios valstybės, taip pat yra pagrindas vertinti kaip prima facie įrodymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškiniui užtikrinti. Aplinkybė, kad reikalavimas pareikštas atsakovams, kaip solidariems skolininkams, lėmė teisinį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ir turtines teises, neviršijant bendros 199 830 000 Lt ieškinio sumos.

36Taigi, apeliacinės instancijos teismas jau yra preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pagrįstumą ir konstatavęs, kad jų įvykdymo užtikrinimui yra teisinis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas teisingai nurodo, kad teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakeitimo, panaikinimo neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios ir ankstesni teismų procesiniai sprendimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesaisto laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, panaikinimo klausimą nagrinėjančio teismo, tačiau ši taisyklė turi išimtį – išskyrus kai pakartotiniai prašymai taikyti, pakeisti ar panaikinti laikinąsias apsaugos priemones grindžiami analogiškais teisiniais ar faktiniais argumentais.

37Minėta, kad prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones turi būti pagrįstas. Nagrinėjamu atveju, atsakovų prašymas grindžiamas analogiškais teisiniais ar faktiniais argumentais, kurie Lietuvos apeliacinio teismo jau buvo įvertinti 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi, revizuojant Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį. Apeliantas, pateikęs atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, taip pat dėsto tuos pačius argumentus ir samprotavimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįstumo ir netikslingumo, Lietuvos Respublikos įvaizdžio, Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos santykių ir atsakovų atsakomybės nebuvimo ir neturėjimo galios priimti sprendimų dėl aviakompanijos kainų. Tokie abstraktūs apelianto argumentai negali būti teisiniu pagrindu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

38Teismas gali panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu išnyksta teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, t. y. atsiranda naujos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą manyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebėra būtinas. Įrodyti, kad išnyko teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, t. y. atsirado laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrindą sudarančios aplinkybės, turi atsakovas, kurio atžvilgiu taikytos tokios priemonės (CPK 12, 178 straipsniai). Atsakovui neįrodžius, kad yra pagrindas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, teismas prašymą turėtų atmesti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-407/2011).

39Tiek su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, tiek su atskiruoju skundu nepateikti įrodymai, kurie leistų daryti išvadą, kad išnyko teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė ar atsakovų nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštas, kuriuo uždrausta parduoti, dovanoti, mainyti ar kitaip perleisti šį turtą bei iš jo kylančias teises, iš esmės apriboja atsakovų veiklą. Būtina pažymėti, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovams nebuvo apribota teisė naudotis šiuo turtu savo veikloje, nebuvo areštuotos atsakovų piniginės lėšos. Be to, pasak apelianto, Latvijos Respublikos Įmonių registro 2011 m. gegužės 5 d. pažymos Nr. 7-3-57954 duomenimis, atsakovo oro uosto „Ryga“ turtas nėra areštuotas. Šios aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai pažeidžia apelianto interesus, viešąjį interesą ar trečiųjų, byloje nedalyvaujančių, asmenų teises.

40Nors apeliantas ir pateikė naujesnius finansinės būklės duomenis, tačiau nepateikė jokių aktualių finansinės padėties stabilumo įrodymų. Byloje nėra esminių faktinių aplinkybių pasikeitimą patvirtinančių įrodymų, kurie nebūtų įvertinti įsiteisėjusia teismo nutartimi. Aplinkybė, kad apeliantas, apskaičiuodamas mokestį už teikiamas paslaugas, laikėsi, vykdė ir įgyvendino Latvijos Respublikos norminių aktų reikalavimus, t. y. veikė ir veikia viešosios teisės srityje, nėra teisiškai reikšminga, nes šis klausimas bus sprendžiamas nagrinėjant atsakovo atsakomybės klausimą. Tai, kad Latvijos Respublikos konkurencijos taryba pasirašė administracinę sutartį Nr. 14-AL administracinėje byloje Nr. A42591906 ir byla nutraukta išnykus ginčo dalykui, taip pat nepaneigia būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes sprendžiant dėl atsakovų atsakomybės bus vertinama byloje pateiktų įrodymų visuma.

41Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą, nesirėmė Europos Teisingumo Teismo praktika, kurioje aptariami atsakovo atsakomybę šalinantys pagrindai. Byloje aktualios teisės aiškinimo ir taikymo praktikos taikymas yra nagrinėjamos bylos dalykas, o sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo byla nėra nagrinėjama iš esmės, taip pat nėra išsamiai vertinamas nuostolių apskaičiavimo būdas ir dydis, kurie sudaro faktinį ieškinio pagrindą ir dalyką, dėl kurių pagrįstumo bus pasisakyta išsprendus bylą iš esmės.

42Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

43Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino teisės normas, o atskirojo skundo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

44Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB „flyLAL-Lithuanian Airlines“ ieškiniu kreipėsi į teismą,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartimi pirmosios... 7. Atsakovai pateikė teismui prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008... 8. I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi atsakovų prašymą dėl... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas oro uostas „Ryga“ prašo Vilniaus apygardos... 12. 1. Teismas pažeidė CPK 183, 185 ir 291 straipsnių nuostatas, nes nepasisakė... 13. 2. Teismas nepagrįstai nesivadovavo Europos Komisijos bei Europos Teisingumo... 14. 3. Teismas nepagrįstai prima facie nevertino ieškinio reikalavimų... 15. 4. Ieškovas remiasi tik prielaidomis apie galimą neteisėtą atsakovų... 16. 5. Ieškovo reikalavimai prima facie yra nepagrįsti ir neįrodomi. Apeliantas,... 17. 6. Ieškovo nuostolių suma yra nepagrįsta ir neparemta jokiais byloje... 18. 7. Latvijos Respublikos Konkurencijos tarybos 2006 m. lapkričio 22 d.... 19. 7. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieštarauja viešajam interesui.... 20. 8. Teismas nevertino atsakovo argumentų, susijusių pritaikytų laikinųjų... 21. 9. Teismas nevertino teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės. Ieškovas... 22. 10. Ieškovas nėra suinteresuotas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir... 23. 11. Teismas pažeidė CPK 147 straipsnio 6 dalį, nes ieškovas per protingą... 24. 12. Teismas pažeidė proporcingumo, ekonomiškumo ir lygiateisiškumo... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „flyLAL-Lithuanian... 26. 1. Teismas nebūtinai turi pasisakyti dėl kiekvieno atsakovo argumento.... 27. 2. Apeliantas nepagrįstai vadovaujasi Europos Teisingumo Teismo praktika,... 28. 3. Teismas pagrįstai vadovavosi byloje priimtais procesiniais sprendimais dėl... 29. 4. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškinys prima facie nepagrįstas.... 30. 5. Atsakovas nepateikė duomenų, kad ieškinio suma jam nebėra didelė,... 31. 6. Prašo neprijungti prie bylos papildomų įrodymų, nes jie galėjo būti... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. CPK 149 straipsnio 1, 3 dalyse įtvirtinta, kad laikinosios apsaugos priemonės... 34. Atsakovai pateikė teismui prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008... 35. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. gruodžio 31 d. nutartyje, priimta... 36. Taigi, apeliacinės instancijos teismas jau yra preliminariai įvertinęs... 37. Minėta, kad prašymas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones turi būti... 38. Teismas gali panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu... 39. Tiek su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, tiek su... 40. Nors apeliantas ir pateikė naujesnius finansinės būklės duomenis, tačiau... 41. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad teismas, spręsdamas... 42. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 43. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 44. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą....