Byla e2SP-7067-860/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka spręsdamas pareiškėjų ( - ) ir ( - ) prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka,

Nustatė

31. Teisme gautas pareiškėjų ( - ) ir ( - ) prašymas patvirtinti jų 2018 m. gegužės 15 d. sudarytą taikos sutartį.

4Prašymas netenkintinas.

52. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

63. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-15 nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010, nurodyta, kad taikos sutarties esmė – tarpusavio kompromisas. Taikos sutarties sudarymas savaime reiškia, jog, pirma, tarp šalių yra kilęs konfliktas, antra, šalys siekia jį išspręsti. Be to, minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje konstatuota, kad derybiniame procese pasiekti susitarimai neturi faktų konstatuojamosios (o todėl ir prejudicinės) reikšmės, nes, minėta, šie susitarimai kompromisiniai ir ne visada atspindi tikrąją situaciją. Teismo patvirtinta taikos sutartis turi reikšmę šalių subjektinių teisių ir pareigų nustatymui, t.y. turi teises ir pareigas nustatančią reikšmę. Ji įformina šalių valią suderinti skirtingas pozicijas ir būti teisiškai šio suderinimo įpareigotomis.

74. Taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka teismas gali patvirtinti, jeigu nustato, kad dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama.

85. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai pateikė teismui prašymą tvirtinti taikos sutartį, nurodydami, kad tarp pareiškėjų susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai; nusprendė visus savo ginčus išspręsti taikiai. Tačiau prie prašymo nėra pateikti jokie dokumentai (sutartys ir pan.), įrodantys, jog tarp pareiškėjų yra susiklostę pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai, taip pat, kad tarp šalių būtų kilęs ginčas ir pan.

96. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnyje įtvirtinti procesinių dokumentų, teikiamų teismui, turinio reikalavimai, kurių dalyvaujantys byloje asmenys privalo laikytis. Atkreiptinas dėmesys, kad prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo yra nurodyti tik pareiškėjų pavadinimai ir įmonių kodai, tačiau nenurodyti buveinės adresai, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai ir kt. Pareiškėjai prašo siųsti procesinius dokumentus tiesiogiai vienam iš pareiškėjų ( - ), tačiau tokiu atveju prašyme turi nurodyti faktinę juridinio asmens veiklos vietą, kur teismas galėtų siųsti dokumentus.

107. Be to, Vilniaus regiono apylinkės teisme jau yra išduotas teismo įsakymas pagal kreditoriaus ( - ) pareiškimą dėl skolos priteisimo iš skolininko ( - ), civilinėje byloje Nr. ( - ). Šioje byloje yra pareikšti prieštaravimai. Jei šia taikos sutartimi siekiama taikiai išspręsti ginčą minėtoje byloje, tokiu atveju pareiškėjai turi kreiptis į teismą, prašyme nurodydami, į kurią bylą teikiama tvirtinti taikos sutartis.

118. Kartu teismas pažymi, kad nagrinėjant bylą CPK XXXIX skyriuje reglamentuota supaprastinto proceso tvarka, prašymo trūkumų šalinimo institutas netaikomas, nes tai turėtų neigiamą įtaką teismo proceso operatyvumui bei lemtų prašymo išnagrinėjimo termino, numatyto CPK 582 straipsnio 2 dalyje, pažeidimą.

12Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 579–582 straipsniais,

Nutarė

13pareiškėjų ( - ) ir ( - ) prašymo dėl taikos sutarties patvirtinimo netenkinti.

14Išaiškinti pareiškėjams, kad teismo atsisakymas patvirtinti taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka neatima iš jų teisės, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į teismą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai