Byla e2-2575-1101/2020
Dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – notarė Nijolė Jokūbauskienė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė,

2sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,

3vertėjaujant Evelinai Narbut,

4dalyvaujant ieškovui V. O. ir jo atstovui advokatui Dmitrijui Aleksandrovui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. O. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai valstybės įmonės Turto banko, dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu; trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – notarė Nijolė Jokūbauskienė.

6Teismas

Nustatė

71.

8ieškovas V. O. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovas priėmė motinos J. O., mirusios ( - ), palikimą; 2) pripažinti negaliojančiu ( - ) notarės Nijolės Jokūbauskienės išduotą paveldėjimo teisės liudijimą; 3) nepriteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų.

92.

10Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas yra J. O., mirusios ( - ), sūnus. Mirties dieną J. O. asmeninės nuosavybės teise priklausė butas, esantis ( - ). Testamento J. O. nesudarė. Ieškovo teigimu, jis priėmė mamos palikimą per tris mėnesius pradėdamas faktiškai valdyti palikėjai priklausantį butą. Ieškovas nurodė, kad po mamos mirties jis gyveno ir iki šiol gyvena minėtame bute, naudodamasis ir prižiūrėdamas savo nuosavybę, apmokėdamas buto išlaikymo išlaidas. Priėmęs palikimą faktiniu valdymu, ieškovas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos nesikreipė į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo gavimo. ( - ) atsakovei buvo išduotas palikimo perėjimo valstybei liudijimas. Kadangi palikimas buvo ieškovo priimtas faktiniu valdymu ir priklausė ieškovui nuo palikimo atsiradimo dienos, valstybė neįgijo nuosavybės teisės į minėtą butą. Dėl šios priežasties ( - ) paveldėjimo teisės liudijimas yra niekinis, todėl turi būti pripažintas negaliojančiu.

113.

12Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ Turto banko, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo nesutinka ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2017 m. gegužės 3 d. raštu antstolis Rimantas Vižainiškis informavo atsakovę apie mirusios J. O. vardu registruotą ir po jos mirties nepriimtą palikimą – butą, esantį adresu ( - ). Šios informacijos pagrindu VĮ Turto bankas kreipėsi į Vilniaus miesto 42-ają notarų biurą, kuris ( - ) išdavė paveldėjimo teisės liudijimą. Trečiojo asmens paaiškinimais, ieškovas buvo informuotas apie gautą VĮ Turto banko prašymą, tačiau beveik du metus nesiėmė jokių veiksmų dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir tik po to, kai buvo išduotas palikimo perėjimo valstybei liudijimas, kreipėsi dėl jo ginčijimo. Toks ieškovo elgesys neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo VĮ Turto banko atstovai 2019 m. birželio 14 d. buvo nuvykę adresu ( - ), ir nustatė, kad bute gyvena ieškovas. VĮ Turto bankas, vykdydamas pirmiau nurodytas veiklas, susijusias su minėto buto registravimu, patyrė 62,13 Eur dydžio išlaidas. Administruodamas ginčo objektu esantį palikėjos J. O. palikimą bei kreipdamasis dėl palikimo priėmimo, VĮ Turto bankas jokių teisei priešingų veiksmų neatliko. Pasak atsakovės, teisiškai reikšminga aplinkybė, kad pats ieškovas aplaidžiai įgyvendino savo teises ir pažeidė CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus principus – laiku nesikreipė dėl palikimo priėmimo į notarą. Todėl akivaizdu, kad ( - ) palikimo perėjimo valstybei liudijimas VĮ Turto bankui, kaip valstybę atstovaujančiam subjektui, buvo išduotas pagrįstai. Nors ieškovas neprašo priteisti bylinėjimosi išlaidų, tačiau papildomai atkreiptinas dėmesy, kad ši civilinė byla inicijuota ne dėl atsakovės kaltų ar neatsargių veiksmų, todėl ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neturėtų būti priteisimos.

134.

14Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje – notarė Nijolė Jokūbauskienė, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

155.

16Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad ieškovas visą laiką gyveno minėtame bute, mokėjo mokesčius, tai reiškia, kad priėmė palikimą faktiniu valdymu ir buvo savininku nuo palikėjos mirties. Dėl šios priežasties palikimo priėmimo fakto liudijimas valstybei išduotas nepagrįstai. Iki mamos mirties ieškovas gyveno minėtame bute, ieškovo mama pasakė, kad butas bus paliktas jam, ieškovas galvojo, kad jis yra vienintelis paveldėtojas, po mamos mirties visą laiką gyveno minėtame bute ir iki šiol gyvena, mokėjo mokesčius, jokio kito nekilnojamojo turto neturi, jokių kitų pretendentų į butą nėra. 2019 metais VĮ Turto banko atstovai atvyko pas ieškovą ir pasakė, kad jis turi išsikraustyti. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad per tris mėnesius nuo palikėjos mirties ieškovas mokėjo komunalinius mokesčius. Paveldėjimo teisės liudijimas valstybei išduotas neteisėtai, kadangi tuo metu buvo savininkas buvo ieškovas, faktiškai priėmęs palikimą. Ieškovas apmokėjo VĮ Turto bankui jo nurodytas 62,13 Eur dydžio išlaidas.

176.

18Atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ Tiurto banko, atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime į ieškinį prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.

19Teismas

konstatuoja:

20Ieškinys tenkintinas.

217.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad palikėja J. O. mirė ( - ), būdama išsituokusi, mirties metu turėjo vieną sūnų – ieškovą V. O. (el. b. 12). Palikimo atsiradimo metu palikėjai priklausė butas, esantis ( - ) (el. b. 10-11). Palikėja testamento nepaliko; ieškovas, kaip įstatyminis palikėjos įpėdinis, su prašymu dėl palikimo priėmimo į notarą nesikreipė (el. b. l. 5). ( - ) išduotas palikimo perėjimo valstybei liudijimas, kuriame nurodyta, kad paveldimą turtą sudaro palikėjai J. O. priklausantis butas, esantis ( - ) (el. b. l. 37-38).

238.

24Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad po mamos J. O. mirties priėmė jos palikimą faktiniu valdymu, visą laiką gyvendamas minėtame bute, mokėdamas už jį komunalinius mokesčius, ir atitinkamai pripažinti ( - ) išduotas palikimo perėjimo valstybei liudijimą negaliojančiu, kadangi ieškovui esant minėto buto savininku, jis negalėjo būti išduotas.

259.

26Palikimas po J. O. mirties atsirado ( - ). Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Vienas iš būdų palikimui priimti – faktinis paveldimo turto valdymas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis). Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti, konstatuojamas tais atvejais, kai įpėdinis pradeda valdyti paveldimą turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.). Pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, įpėdinis laikomas priėmusiu visą palikimą.

2710.

28Pagal kasacinio teismo praktiką tuo atveju, kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą name po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame name, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; taip pat namo priežiūrą, prievolių, susijusių su namu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-657/2013; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147-687/2016).

2911.

30Ieškovo paaiškinimais, po mamos J. O. (palikėjos) mirties jis liko gyventi palikėjai nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame adresu ( - ), kuriame kartu su palikėja gyveno ir iki jos mirties. Ieškovo teigimu, minėtame bute jis gyvena iki šiol, moka už butą mokesčius. Šias ieškovo nurodytas aplinkybes patvirtina byloje pateikta priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją, tiektą butui, esančiam ( - ), ataskaita už laikotarpį nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2019 m. spalio 1 d., iš kurios matyti, kad ieškovas po palikėjos mirties mokėjo už elektros energiją, pirmas ieškovo mokėjimas ataskaitos duomenimis atliktas po palikėjos mirties nepraėjus 3 mėnesiams – 2004 m. sausio 12 d. (el. b. l. 15-19). Ieškovo nurodytą aplinkybę apie faktinį jo gyvenimą minėtame bute patvirtina ir atsakovės byloje pateiktas VĮ Turto banko sudarytas 2019 m. birželio 14 d. turto (buto, esančio ( - )) apžiūros aktas, kuriame nurodyta, kad bute gyvena ir juo naudojasi mirusiosios sūnus V. O., kuris informuotas apie galimybę ginčyti palikimo perėjimo valstybei liudijimą arba pareigą atlaisvinti patalpas (el. b. l. 39-40). Iš 2019 m. spalio 9 d. pažymos apie ieškovo deklaruotą gyvenamąją vietą, matyti, kad ieškovas nuo 1982 m. yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą bute, esančiame ( - ) (el. b. l. 9).

3112.

32Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovas po mamos J. O. mirties faktiškai savo aktyviais veiksmais pradėjo paveldimą turtą valdyti, todėl jis laikomas priėmusiu palikimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Bylos duomenimis, tuo metu, kai ieškovas priėmė palikimą faktiniu valdymu, kiti asmenys palikėjos palikimo nebuvo priėmę ir nepretendavo jo priimti.

3313.

34VĮ Registrų centro duomenimis butas, esantis ( - ) nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai pagal ( - ) palikimo perėjimo valstybei liudijimą (el. b. l. 10). CK 5.62 straipsnis nustato, kad valstybė turi teisę paveldėti turtą tik tuo atveju, jei palikėjas palieka turtą valstybei testamentu, palikėjas neturi įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą, nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo arba iš visų įpėdinių atimta paveldėjimo teisė. Šiuo atveju ginčo butas buvo priimtas ieškovo, kuris priėmė palikimą faktiniu valdymu. Ieškovas yra tinkamas subjektas ginčyti palikimo priėmimo teisėtumą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą (CK 5.8 straipsnis). Byloje konstatavus, kad ieškovas priėmė faktiniu valdymu palikėjos J. O. palikimą, yra pagrindas panaikinti ( - ). palikimo perėjimo valstybei liudijimą, kurio pagrindu valstybei perėjo palikėjai priklausęs butas, esantis ( - ) (CK 5.2 straipsnio 3 dalis, 5.8 straipsnis, 5.62 straipsnio 1 dalis).

3514.

36Ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, atsižvelgiant į tai, kad pats ieškovas prašė jų nepriteisti, taip pat į ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, 448 straipsniu,

Nutarė

38ieškinį patenkinti.

39Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovas V. O., asmens kodas ( - ) po mamos J. O., asmens kodas ( - ) mirties (( - )) faktiniais veiksmais priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą.

40Panaikinti palikimo perėjimo valstybei liudijimą, išduotą ( - )į J. O., asmens kodas ( - ) mirusios ( - )., turtą – butą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

41Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laura Matusevičiūtė,... 2. sekretoriaujant Dovilei Čekuolienei,... 3. vertėjaujant Evelinai Narbut,... 4. dalyvaujant ieškovui V. O. ir jo atstovui advokatui Dmitrijui Aleksandrovui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. 1.... 8. ieškovas V. O. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) nustatyti juridinę... 9. 2.... 10. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas yra J. O., mirusios ( - ), sūnus. Mirties... 11. 3.... 12. Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ Turto banko, atsiliepime į... 13. 4.... 14. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės... 15. 5.... 16. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė... 17. 6.... 18. Atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ Tiurto banko, atstovas... 19. Teismas... 20. Ieškinys tenkintinas. ... 21. 7.... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad palikėja J. O. mirė ( - ), būdama... 23. 8.... 24. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad po mamos J. O.... 25. 9.... 26. Palikimas po J. O. mirties atsirado ( - ). Kad įgytų palikimą, įpėdinis... 27. 10.... 28. Pagal kasacinio teismo praktiką tuo atveju, kai palikimą sudaro gyvenamasis... 29. 11.... 30. Ieškovo paaiškinimais, po mamos J. O. (palikėjos) mirties jis liko gyventi... 31. 12.... 32. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovas po mamos J. O. mirties... 33. 13.... 34. VĮ Registrų centro duomenimis butas, esantis ( - ) nuosavybės teise... 35. 14.... 36. Ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, atsižvelgiant į... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260... 38. ieškinį patenkinti.... 39. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovas V. O., asmens... 40. Panaikinti palikimo perėjimo valstybei liudijimą, išduotą ( - )į J. O.,... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...