Byla 2-313/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Treigiai“ akcininko atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ,,Treigia“ iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, uždarosios akcinės bendrovės ,,Treigiai“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-217-425/2008).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Treigiai“ akcininkas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti atsakovui UAB ,,Treigiai“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskirti UAB „Audersima“. Nurodė, kad įmonė nebegali atsiskaityti su kreditoriais, laiku išmokėti darbo užmokestį, įmonės pradelsti įsiskolinimai viršija pusę balansinio turto vertės, todėl įmonė yra nemoki.

5Panevėžio apygardos teismas 2008 m. kovo 14 d. nutartimi UAB ,,Treigiai“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė V. P. Nurodė, kad UAB ,,Treigiai“ 2008 m. sausio 31 d. balanso duomenimis bendrovė apskaitė kapitalo ir įsipareigojimų už 57 551 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 161 821 Lt, t.y. pradelsti įsipareigojimai daugiau negu du kartus viršija į balansą įrašyto turto vertės (b.l. 8-9). Teismo teigimu, byloje nėra duomenų, kad UAB ,,Treigiai“ vardu yra registruota nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, ar kad įmonė vykdytų kokią nors veiklą. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad UAB ,,Treigiai“ yra nemoki, nes neatsiskaito su kreditoriais praėjus daugiau kaip trims mėnesiams po įstatymu nustatyto termino įmonės įsipareigojimams įvykdyti, dėl apyvartinių lėšų trūkumo nebeturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais, mokėti darbo užmokesčio bei vykdyti kitų įsipareigojimų, todėl jai iškeltina bankroto byla (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 ir 2 p.). Taip pat teismas nurodė, kad ieškovas prašė UAB ,,Treigiai“ administratoriumi paskirti UAB „Audersima“, įmonę administruoti norą pareiškė ir V. P. Teismas įmonės administratoriumi paskyrė V. P., motyvuodamas tuo, jog V. P. nėra saistomas bankrutuojančios įmonės administratoriaus vadovo siūlymo būti paskiriamas administratoriumi , o taip pat nesaistomas įsipareigojimų kreditoriams, tai yra asmuo nesietinas nei su bankrutuojančia įmone, nei su jos kreditoriais.

6Ieškovas UAB „Treigiai“ akcininkas apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Treigiai“ administratoriumi paskirtas V. P., panaikinti ir išspręsti kalsimą iš esmės – UAB ,,Treigiai“ administratoriumi paskirti UAB ,,Audersima“. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas nutartyje neteisingai nurodė, kad ieškinį dėl UAB ,,Treigiai“ padavė įmonės direktorius. Ieškinį teismui padavė UAB ,,Treigiai“ vienintelis akcininkas S. K., kuris nėra administracijos vadovas. Įmonės savininkas yra suinteresuotas, kad būtų kruopščiai atliekama bankroto procedūra, išieškoma kuo daugiau turto bei atsiskaityta su visais kreditoriais.

82. Teismo diskrecijos teisė skiriant bankrutuojančios įmonės administratorių nėra absoliuti. Teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, privalo vadovautis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią tinkamam šio klausimo išsprendimui aplinkybę. Skundžiama teismo nutarties dalis dėl V. P. paskyrimo BUAB ,,Treigiai“ administratoriumi prieštarauja CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto normai, kuri numato, kad nutartyje turi būti nurodomi motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas, ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais teismas rėmėsi. Teismas administratorių paskyrė nei vieno iš ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų nesiūlomą kandidatūrą, nenurodydamas jokių administratoriaus pasirinkimo argumentų bei motyvų ir ieškovo pasiūlytos kandidatūros netinkamumo bei nepriimtinumo aplinkybių, todėl ji turėtų būti panaikinta remiantis CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktu. Be to, teismas nutartyje rėmėsi prielaida, kad UAB ,,Audersima“ yra sietina su bankrutuojančia įmone ir jos kreditoriais, tačiau prielaida nėra įrodymas.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia asmeniui, pateikiančiam pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, teisę pasiūlyti teismui administratoriaus kandidatūrą, kurią taip pat gali pateikti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnio pirmojoje dalyje išvardinti asmenys. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, jis, skirdamas bankroto administratorių, turi diskrecijos teisę bei gali laisvai jį pasirinkti iš kelių kandidatų, kurie atitinka ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus, suderinęs skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūrą su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. gegužės 16 d. nutartis AB „Žaliakalnio autotransportas” bankroto byloje, Nr. 3K-3-580/2001). Tokia teismui suteikta teisė užtikrina galimybę parinkti nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų.

11Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas UAB ,,Treigiai“ bankroto administratorius V. P. ĮBĮ nustatytus reikalavimus atitinka – teismui yra pateiktas V. P. sutikimas teikti UAB „Treigiai“ bankroto administravimo paslaugas (b.l. 17), Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotas leidimas, suteikiantis A. P. teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (b.l. 18), šio administratoriaus kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (b.l. 20). Aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtojoje dalyje, kurios būtų kliūtimi A. P. paskirti UAB „Treigiai“ administratoriumi, nėra. Atsižvelgiant į tai, kad A. P. atitinka visus bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatymo keliamus reikalavimus, bei į tai, kad bankrutuojančios įmonės administratoriaus skyrimas priklauso teismo diskrecijai, atskirojo skundo argumentas, jog teismas nepagrįstai neatsižvelgė į apelianto prašymą skirti bankroto administratorių, kurį siūlė vienintelis įmonės akcininkas, nėra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies dėl įmonės administratoriaus paskyrimo panaikinimui ir yra nepagrįstas.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl ĮBĮ yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamų reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

13Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

15Panevėžio apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai