Byla e2-1365-661/2019
Dėl sumokėto avanso ir netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Barkauskas,

2sekretoriaujant Martai Ribinskienei,

3dalyvaujant ieškovo S. V. atstovui advokatui K. B.,

4atsakovo UAB „Auto Lider” atstovui advokatui R. K.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. V. ieškinį atsakovui UAB „Auto Lider“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų L. V., dėl sumokėto avanso ir netesybų priteisimo.

6Teismas

Nustatė

71.

8Ieškovas S. V. prašo iš atsakovo UAB „Auto Lider” priteisti 21000 Eur sumokėto avanso, 21000 Eur baudos, 915,60 Eur delspinigių, 627,12 Eur palūkanų. Iš viso priteisti 43542,72 Eur; 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

92.

10Ieškovas S. V. nurodė, kad kartu su sutuoktine trečiuoju asmeniu L. V. ir atsakovas UAB „Auto Lider” 2017 m. rugpjūčio 10 d. sudarė preliminariąją sutartį dėl nekilnojamųjų daiktų - 242,35 kv.m. bendrojo ploto gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir tuo pačiu adresu esančio 15 arų bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo.

113.

12Sudarytos sutarties 1 punktu šalys susitarė sudaryti pagrindinę nekilnojamųjų daiktų pirkimo- pardavimo sutartį ne vėliau, kaip iki 2017 m. gruodžio 1 d. Iki nustatyto termino, sutartis sudaryta nebuvo dėl atsakovo kaltės.

134.

14Preliminarios sutarties 13 punkte atsakovas patvirtino, kad namas ir žemės sklypas nėra niekam išnuomotas, perduotas panaudai ar kitaip apsunkintas jo pardavimas ar pirkėjo naudojimo, valdymo ar disponavimo teisės, kad jis nėra areštuotas ir jam neuždėti jokie draudimai ar apribojimai. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo iš pateikiamo nekilnojamojo turto registro, žemės sklypui nuo 2016 m. gruodžio 1 d. buvo įregistruota hipoteka. Apie šį faktą atsakovas sutartyje nenurodė, ieškovo neinformavo, kaip ir nepateikė jokių duomenų apie tai, kad hipotekos kreditorius duos sutikimą perleisti nuosavybės teisę į daiktą.

155.

16Praėjus vos mėnesiui po preliminariosios sutarties sudarymo dienos, tai yra 2017 m. rugsėjo 13 d. namui ir žemės sklypui buvo įregistruotas areštas. Turto arešto mastas - 34000 Eur. Apie šį faktą, turintį esminės reikšmės sutarties vykdymui, atsakovas ieškovo neinformavo. Šalys ikisutartiniuose santykiuose privalo būti sąžiningos ir atskleisti viena kitai visas reikšmingas aplinkybes, galinčias turėti įtakos šalių įsipareigojimų vykdymui. Toks atsakovo elgesys vienareikšmiškai vertintinas kaip nesąžiningas. Tai, kad areštas turtui buvo taikytas praėjus nedideliam laiko tarpui po preliminariosios sutarties sudarymo, rodo, kad atsakovas finansinių sunkumų turėjo jau iki preliminariosios sutarties sudarymo ir turėjo suprasti, kad jo turtas, neatsiskaičius su kreditoriumi, bus areštuotas. Nepaisant to, atsakovas apie tai ieškovo prieš sudarant preliminariąją sutartį neinformavo.

176.

18Faktą, kad namui ir žemės sklypui yra taikomas areštas ieškovas sužinojo tik 2017 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, likus labai mažai laiko iki termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pabaigos. Artėjant terminui sudaryti pagrindinę sutartį, ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų, reikalingų sutarčiai sudaryti. 2017 m. lapkričio 20 d. su nekilnojamojo turto bendrove UAB “OBER-HAUS” buvo sudaryta turto vertinimo paslaugų sutartis dėl perkamo nekilnojamojo turto įvertinimo. Turto vertinimo ataskaitą ieškovas gavo 2017 m. lapkričio 22 d. ir tuo pačiu sužinojo, kad turtui yra pritaikytas areštas. Dėl šios priežasties AB SEB bankas atsisakė finansuoti turto įsigijimą. Apie tai buvo informuotas atsakovo vadovas R. L., kuris pažadėjo atsiskaityti su kreditoriumi UAB “Skolų valdymo partneris”, kad būtų išregistruotas areštas, tačiau iki termino sutarčiai sudaryti pabaigos to nepadarė.

197.

20Kita priežastis nulėmusi sutarties pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymą buvo tai, kad atsakovas neįvykdė esminių preliminariosios sutarties sąlygų. Pagal sutarties 3 punktą atsakovas iki pagrindinės sutarties sudarymo įsipareigojo atlikti statybinius darbus, o būtent: pamatų termopagerinimo darbus; sureguliuoti vidinio kanalizacijos vamzdyno nuolydžius; „inkaruoti” skirtingų blokelių susidūrimo vietas; prieš tinkuojant užglaistyti plytelių klijais išorinių sienų vertikalias siūles; įleisti į sieną elektros laidus; apšiltinti praplatinus skylę garažo stogo vamzdį ir kanalizacijos alsuoklį; sumontuoti rozetes, prieš tai užtaisius blokelio skyles; užtepti klijais šiltinimo medžiagos apačią; apšiltinti garažo durų angos perimetrą; po palangėmis ir stogo apskardinimu tolygiai paskirstyti izoliacinį sluoksnį; vidines pertvaras sumontuoti su sąramomis; aplink namo perimetrą įrengti vandens nulašėjimo juostelę; pašalinti stogo dangos įrengimo trūkumus; 2-ajame namo aukšte įrengti šildomas grindis; įrengti betoninius laiptus į 2-ąjį namo aukštą; įrengti židinio kaminą; ištinkuoti namo vidų; suformuoti sklypo reljefą; sukloti trinkeles įvažiavimui ir aplink namą; įrengti tvorą.

218.

22Taigi, šalys preliminarioje sutartyje sutarė, kad parduodamas turtas turi atitikti tam tikrus kokybės reikalavimus, o būtent iki pagrindinės sutarties sudarymo, pardavėjas turi atlikti nurodytus darbus, kad parduodamas turtas atitiktų pirkėjo lūkesčius. Šių savo pagal preliminariąją sutartį prisiimtų įsipareigojimų atsakovas neįvykdė.

239.

24Nuo pat sutarties sudarymo dienos darbai vyko lėtai, buvo atliekami nekokybiškai, juos reikėdavo perdarinėti, šalinti defektus. Nors darbus atsakovas įsipareigojo atlikti savo lėšomis, tačiau nuolat reikalaudavo iš ieškovo pinigų atliekamiems darbams, motyvuodamas tuo, kad jam trūksta lėšų darbų atlikimui. Ieškovas, pagrįstai tikėdamasis sudaryti pagrindinę sutartį ir pasitikėdamas atsakovu, finansavo dalį darbų, kuriuos atsakovas turėjo atlikti savo lėšomis. Nepaisant to, iki termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pabaigos, atsakovas neatliko darbų, numatytų preliminariosios sutarties 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.17, 3.18, 3.19 punktuose, o kitus darbus atliko nekokybiškai. Iki pat termino pagrindinei sutarčiai sudaryti atsakovas neorganizavo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, kas įrodo, jog darbai buvo atlikti ne visi, o tie, kurie atlikti — nekokybiški. Pažymėtina, kad darbų atlikimo aktas yra reikšmingas namo pirkėjo teisių apsaugai kaip pirkėjo patvirtinimas, kad namo kokybė jį tenkina ir pagrindinė sutartis gali būti sudaryta. Faktą dėl nekokybiškai atliktų darbų patvirtina ir 2018 m. sausio 25 d. antstolio V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 116-18-1510.

2510.

26Net ir pasibaigus preliminariai sutarčiai, tai yra, 2018 m. sausio 18 d. ieškovas, vis dar tikėdamasis sudaryti nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kreipėsi į atsakovą, prašydamas nurodyti, kada bus išregistruoti areštai turtui ir kada atsakovas užbaigs darbus, kuriuos buvo įsipareigojęs atlikti pagal preliminariąją sutartį. Nepaisant to, atsakovas 2018 m. sausio 22 d. pateikė formalų atsakymą, esą pats ieškovas yra kaltas dėl sutarties nesudarymo, tačiau nenurodė nei kada bus nuimti areštai nuo turto, nei kada atliks nebaigtus darbus. Toks atsakovo elgesys vienareikšmiškai rodo jo nesuinteresuotumą sutarties sudarymu.

2711.

28Ieškovo manymu, išdėstytų faktinių aplinkybių visuma leidžia vertinti, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo pasirašyta dėl pardavėjo - atsakovo, kaltės.

2912.

302018-05-21 sprendimu už akių teismas iš dalies patenkino ieškovo S. V. ieškinį ir iš atsakovo UAB „Auto lider“ priteisė 21000 Eur sumokėto avanso, 21000 Eur baudos, 915,60 Eur delspinigių, 627,12 Eur sutartinių palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 1716 eurų.

3113.

32Atsakovas 2018 m. birželio 20 d. prašė sprendimą už akių peržiūrėti. Atsakovas taip pat nurodė, kad UAB „Auto lider“ nesutinka su ieškovo teiginiais, jog Gyvenamasis namas bei Žemės sklypas nebuvo parduoti ieškovui dėl bendrovės kaltės. Atvirkščiai, Gyvenamasis namas bei Žemės sklypas nebuvo parduoti ieškovui ir jo bendrininkei-pirkėjai L. V. bei šalių sudaryta 2017 m. rugpjūčio 10 d. preliminarioji sutartis (toliau – „Preliminari sutartis“) nebuvo įvykdyta dėl ieškovo S. V. bei jo bendrininkės-pirkėjos L. V. kaltės.

3314.

34Vilimas ir L. V. tik 2018-01-18 raštu, praėjus daugiau nei 1,5 mėn. nuo Preliminarioje sutartyje numatyto termino pabaigos, nurodė sutartinių įsipareigojimų nupirkti Gyvenamąjį namą ir Žemės sklypą iki 2017 m. gruodžio 01 d. nevykdymo priežastį – neva bankas atsisakė išduoti paskolą. Tačiau Preliminarioje sutartyje nebuvo numatyta, jog Žemės sklypą ir Gyvenamąjį namą S. V. ir L. V. pirks tik skolintomis lėšomis, nenumatyta, kad paskolos negavimas gali būti priežastis įsipareigojimo pirkti nevykdymui. Tokios sąlygos nebuvo aptartos. Sutarties sąlygos jos šalims turi įstatymo galią (Civilinio kodekso 6.189 str. 1 d.).

3515.

36Preliminarios sutarties sudarymo metu Žemės sklypas ir Gyvenamasis namas nebuvo areštuoti, apie galimus areštus UAB „Auto Lider“ nebuvo žinoma. Areštas buvo taikytas jau po Preliminarios sutarties sudarymo – 2017 m. rugsėjo 13 d. (arešto dokumentai gauti dar vėliau). UAB „Auto lider“ nedelsiant ėmė spręsti šią problemą – su išieškotoju (kreditoriumi) ir antstoliu buvo sutarta, jog Gyvenamąjį namą ir Žemės sklypą bus leista parduoti sumokant pardavimo kainą į antstolio sąskaitą. 2017 m. lapkričio 15 d. antstolis priėmė atitinkamą patvarkymą, leidžiantį pardavimą. Šių aplinkybių patvirtinimui UAB „Auto lider“ pateikė turto arešto aktą ir 2017 m. lapkričio 15 d. antstolio patvarkymą (kopijas). Taigi, įvykdyti Preliminarią sutartį nustatytu terminu (sudaryti pagrindinę sutartį) nebuvo jokių kliūčių.

3716.

38Priešingai, S. V. ir L. V. laiku nepranešė UAB „Auto Lider“ apie iškilusias problemas banke, jų nesprendė, neieškojo kitų abiem šalims priimtinų būdų sutarčiai įvykdyti, ar vykdymo terminui pratęsti, sutarties sąlygoms pakeisti (Civilinio kodekso 6.200 str.).

3917.

40Ieškovas ieškinio pareiškime nepaneigė šių UAB „Auto lider“ nurodytų aplinkybių. Ieškovas taip pat nepateikė 2018-01-22 pretenzijos priedų - turto arešto akto ir 2017 m. lapkričio 15 d. antstolio patvarkymo (kopijos pridedamos). Tačiau apie antstolio suteiktą leidimą parduoti Gyvenamąjį namą ir Žemės sklypą nurodyta ieškovo pateiktame 2017 m. lapkričio 17 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (33 b.l.). Ieškinio pareiškime nenurodyta, kodėl ieškovas nepasinaudojo šiuo leidimu iki 2017 m. gruodžio 01 d.

4118.

422018-01-18 rašte S. V. ir L. V. buvo priminta, kad nesudarius pagrindinės Žemės sklypo ir Gyvenamojo namo pirkimo-pardavimo sutarties per Preliminarioje sutartyje numatytą terminą, Preliminari sutartis teisiškai neteko galios (Civilinio kodekso 6.165 str. 5 d.). Tačiau UAB „Auto Lider“ neatsisakė parduoti Gyvenamąjį namo ir Žemės sklypo tokiomis sąlygomis, kokios buvo numatytos Preliminarioje sutartyje. S. V. ir L. V. buvo pasiūlyta konstruktyviai, bendradarbiaujant ir kooperuojantis išspręsti kilusius klausimus ir nesklandumus - artimiausiu metu susisiekti su UAB „Auto Lider“ vadovu tam, kad aptarti galimų esamos situacijos sprendimų galimybes.

4319.

44Į šį 2018-01-18 raštą S. V. ir L. V. jokio atsakymo nepateikė, o susiekus telefonu – atsisakė pirkti Gyvenamąjį namą ir Žemės sklypą tokiomis sąlygomis, kokios buvo numatytos Preliminarioje sutartyje bei ėmė reikšti nerealius reikalavimus dėl kompensacijų.

4520.

46Tokiomis aplinkybėmis, UAB „Auto lider“ pagrįstai laikė, kad S. V. ir L. V. pažeidė Preliminariąją sutartį – atsisakė sudaryti pagrindinę Gyvenamojo namo ir Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, nesudarė šios pagrindinės sutarties per Preliminarioje sutartyje numatytą terminą.

4721.

48Preliminarios sutarties 10 punkte buvo numatyta, kad jeigu Pagrindinė sutartis nustatytu terminu nesudaroma dėl pirkėjų kaltės, pirkėjai įsipareigoja sumokėti pardavėjui sumokėto avanso dydžio baudą, šis reikalavimas patenkinamas iš pirkėjo sumokėto avanso. Taigi, nesudarius Pagrindinės sutarties dėl pirkėjų kaltės, atsirado pirkėjų S. V. ir L. V. piniginė prievolė sumokėti pardavėjui UAB „Auto Lider“ Preliminarios sutarties 10 punkte numatytą baudą.

4922.

50Kadangi ši pirkėjų piniginė prievolė buvo priešpriešinė prievolė pardavėjo UAB „Auto Lider“ tokio paties dydžio piniginei prievolei grąžinti gautą 21 000 Eur Gyvenamojo namo ir Žemės sklypo kainos avansą nesudarius Pagrindinės sutarties, paminėtais pagrindais UAB „Auto lider“ 2018-03-15 pranešimu (pridedamas) pranešė S. V. ir L. V., jog įskaito (Civilinio kodekso 6.130 str., 6.131 str.) savo reikalavimą dėl Preliminarios sutarties 10 punkte numatytos 21 000 Eur baudos sumokėjimo pagal Preliminarios sutarties 10 punkto sąlygas su priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu/prievole dėl 21 000 Eur Gyvenamojo namo ir Žemės sklypo kainos avanso grąžinimo.

5123.

52Be to, S. V. ir L. V., elgdamiesi neteisėtai, negrąžino UAB „Auto lider“ gautų Gyvenamojo namo raktų ir dokumentų - statybos projekto, statybos leidimo, kadastrinių matavimų bylos, kitų Namo statybos dokumentų, reikalingi statybos užbaigimo įforminimui. 2018-03-26 raštu UAB „Auto lider“ pareiškė S. V. ir L. V. reikalavimą dėl šių raktų ir dokumentų grąžinimo. Jokio atsakymo į šį reikalavimą iš S. V. ar L. V. nebuvo gauta.

5324.

54Ieškovas nepateikė su ieškinio pareiškimu paminėto pranešimo apie įskaitymą, reikalavimo dėl raktų ir dokumentų grąžinimo. Ieškinio pareiškime nutylėta apie paminėtas svarbias aplinkybes ir aiškią UAB „Auto lider“ poziciją dėl S. V. ir L. V. kaltės neįvykdžius Preliminarios sutarties.

55Ieškinys tenkintinas visiškai

56Nustatytos faktinės bylos aplinkybės

5725.

58Rašytiniai įrodymai patvirtina, ieškovas S. V. kartu su sutuoktine trečiuoju asmeniu L. V. ir atsakovas UAB “Auto Lider” 2017 m. rugpjūčio 10 d. sudarė preliminariąją sutartį dėl nekilnojamųjų daiktų - 242,35 kv.m. bendrojo ploto gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir tuo pačiu adresu esančio 15 arų bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo.

5926.

60Sudarytos sutarties 1 punktu šalys susitarė sudaryti pagrindinę nekilnojamųjų daiktų pirkimo- pardavimo sutartį ne vėliau, kaip iki 2017 m. gruodžio 1 d. tačiau iki nustatyto termino, sutartis sudaryta nebuvo.

6127.

62Preliminarios sutarties 13 punkte atsakovas patvirtino, kad namas ir žemės sklypas nėra niekam išnuomotas, perduotas panaudai ar kitaip apsunkintas jo pardavimas ar pirkėjo naudojimo, valdymo ar disponavimo teisės, kad jis nėra areštuotas ir jam neuždėti jokie draudimai ar apribojimai. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo iš pateikiamo nekilnojamojo turto registro, žemės sklypui nuo 2016 m. gruodžio 1 d. buvo įregistruota hipoteka. Apie šį faktą atsakovas sutartyje nenurodė, ieškovo neinformavo, kaip ir nepateikė jokių duomenų apie tai, kad hipotekos kreditorius duos sutikimą perleisti nuosavybės teisę į daiktą.

6328.

64Praėjus mėnesiui po preliminariosios sutarties sudarymo dienos, tai yra 2017 m. rugsėjo 13 d. namui ir žemės sklypui buvo įregistruotas areštas. Turto arešto mastas - 34000 Eur. Apie šį faktą, turintį esminės reikšmės sutarties vykdymui, atsakovas ieškovo neinformavo.

6529.

662017 m. lapkričio 20 d. su nekilnojamojo turto bendrove UAB “OBER-HAUS” buvo sudaryta turto vertinimo paslaugų sutartis dėl perkamo nekilnojamojo turto įvertinimo. Turto vertinimo ataskaitą ieškovas gavo 2017 m. lapkričio 22 d. ir tuo pačiu sužinojo, kad turtui yra pritaikytas areštas. Dėl šios priežasties AB SEB bankas atsisakė finansuoti turto įsigijimą. Apie tai buvo informuotas atsakovo vadovas R. L., kuris pažadėjo atsiskaityti su kreditoriumi UAB “Skolų valdymo partneris”, kad būtų išregistruotas areštas, tačiau iki termino sutarčiai sudaryti pabaigos to nepadarė.

6730.

68Ieškovas 2018 m. sausio 18 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas nurodyti, kada bus išregistruoti areštai turtui ir kada atsakovas užbaigs darbus, kuriuos buvo įsipareigojęs atlikti pagal preliminariąją sutartį. Atsakovas 2018 m. sausio 22 d. pateikė atsakymą, kuriame nurodė jog dėl pagrindinės sutarties nesudarymo yra kaltas ieškovas.

6931.

70Ieškovas taip pat pateikė 2018 m. sausio 25 d. antstolio V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 116-18-1510, įrodinėdamas nekokybiškai atliktus antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo darbus.

71Teisiniai argumentai

7232.

73Byloje sprendžiamas ginčas dėl kieno kaltės buvo atsisakyta sudaryti pagrindinę ginčo turto pirkimo-pardavimo sutartį ir dėl pagrindinės sutarties nesudarymo pasekmių. Ieškovas įrodinėja šioje byloje, jog ginčo turto pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl pardavėjo - atsakovo, kaltės.

7433.

75Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį grindžia dviem pagrindais: Turto vertinimo ataskaita, kurią ieškovas gavęs 2017 m. lapkričio 22 d. sužinojo, kad ginčo turtui yra pritaikytas areštas. Dėl šios priežasties AB SEB bankas atsisakė finansuoti turto įsigijimą ir kitu pagrindu – atsakovas neįvykdė esminių preliminariosios sutarties sąlygų. Pagal sutarties 3 punktą atsakovas iki pagrindinės sutarties sudarymo įsipareigojo atlikti statybinius darbus, o būtent: pamatų termopagerinimo darbus; sureguliuoti vidinio kanalizacijos vamzdyno nuolydžius; „inkaruoti” skirtingų blokelių susidūrimo vietas; prieš tinkuojant užglaistyti plytelių klijais išorinių sienų vertikalias siūles; įleisti į sieną elektros laidus; apšiltinti praplatinus skylę garažo stogo vamzdį ir kanalizacijos alsuoklį; sumontuoti rozetes, prieš tai užtaisius blokelio skyles; užtepti klijais šiltinimo medžiagos apačią; apšiltinti garažo durų angos perimetrą; po palangėmis ir stogo apskardinimu tolygiai paskirstyti izoliacinį sluoksnį; vidines pertvaras sumontuoti su sąramomis; aplink namo perimetrą įrengti vandens nulašėjimo juostelę; pašalinti stogo dangos įrengimo trūkumus; 2-ajame namo aukšte įrengti šildomas grindis; įrengti betoninius laiptus į 2-ąjį namo aukštą; įrengti židinio kaminą; ištinkuoti namo vidų; suformuoti sklypo reljefą; sukloti trinkeles įvažiavimui ir aplink namą; įrengti tvorą.

7634.

77Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CPK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis).

7835.

79CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. S. tikroji ūkinė bendrija „Autovėjas“ v. UAB „Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Č.-Š. v. UAB „Pakruojo parketas“, bylos Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Taigi preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmų rezultatas ar pan., dėl kurių įgijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. O. v. L. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-166/2011; kt.).

8036.

81Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį šalys įsipareigoja joje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnis). Vienas esminių preliminariosios sutarties bruožų yra terminas, iki kurio turi būti sudaryta pagrindinė sutartis (CK 6.165 straipsnio 3 dalis). Pagrindinės sutarties sudarymo terminas, kaip ir kitos sutarties sąlygos, nustatomas suderinus šalių valią, vadovaujantis sutarties laisvės principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2011; kt.). Pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. Toks teisinis reguliavimas nereiškia, kad pasibaigus šalių sutartam terminui pagrindinės sutarties sudaryti nebegalima, esant suderintai šalių valiai pagrindinė sutartis gali būti sudaryta ir vėliau.

8237.

83Nagrinėjamu atveju Sudarytos sutarties 1 punktu šalys susitarė sudaryti pagrindinę nekilnojamųjų daiktų pirkimo- pardavimo sutartį ne vėliau, kaip iki 2017 m. gruodžio 1 d. Iki nustatyto termino. Tačiau pagrindinė sutartis nurodytu terminu nebuvo sudaryta.

8438.

85Teismas įvertinęs preliminarios sutarties turinį bei byloje pateiktus ieškovo įrodymus, sprendžia jog ieškovas įrodė aplinkybę, jog atsakovas buvo nesąžiningas, nurodydamas preliminarios sutarties 13 punkte, kad namas ir žemės sklypas nėra niekam išnuomotas, perduotas panaudai ar kitaip apsunkintas jo pardavimas ar pirkėjo naudojimo, valdymo ar disponavimo teisės, kad jis nėra areštuotas ir jam neuždėti jokie draudimai ar apribojimai.

8639.

87Atsakovas preliminarioje sutartyje nenurodė, jog ginčo žemės sklypui nuo 2016 m. gruodžio 1 d. buvo įregistruota hipoteka. Apie šį faktą atsakovas sutartyje nenurodė, ieškovo neinformavo, kaip ir nepateikė jokių duomenų apie tai, kad hipotekos kreditorius duos sutikimą perleisti nuosavybės teisę į daiktą. Byloje esantys įrodymai – VĮ registro centras pranešimas, patvirtina faktą, jog ginčo turtas po preliminarios sutarties sudarymo, praėjus vos mėnesiui – 2017-09-13 buvo areštuotas. Šios siurprizinės aplinkybės iš esmės galėjo nulemti tiek galimybę iki nurodytos šalių datos sudaryti pagrindinę sutartį bei ieškovui gauti reikiamo dydžio finansavimą iš banko. To nepaneigė, jokiais įrodymais ir atsakovas. Vien šio pagrindo pakanka patenkinti ieškinį, konstatuojant atsakovo kaltę dėl atsisakymo sudaryti pagrindinę ginčo turto pirkimo-pardavimo sutartį.

8840.

89Byloje taip pat atsakovas nepaneigė ir kitų preliminarios sutarties nuostatų neįvykdymo – dėl netinkamai atliktų arba neatliktų statybos darbų. Atsakovas nepateikė rašytinių įrodymų apie tinkamai įvykdytus darbus, numatytus pagal sutarties 3 punktą, o pateikti atsakovo rašytiniai įrodymai ir liudytojo E. Š. paaiškinimai nepaneigė fakto, jog sutarti darbai nebuvo atlikti, arba buvo atlikti ne visi. Kaip nurodo ieškovas, pagrįstai tikėdamasis sudaryti pagrindinę sutartį ir pasitikėdamas atsakovu, finansavo dalį darbų, kuriuos atsakovas turėjo atlikti savo lėšomis. Nepaisant to, iki termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pabaigos, atsakovas neatliko darbų, numatytų preliminariosios sutarties 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.17, 3.18, 3.19 punktuose, o kitus darbus atliko nekokybiškai. Iki pat termino pagrindinei sutarčiai sudaryti atsakovas neorganizavo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, kas įrodo, jog darbai buvo atlikti ne visi, o tie, kurie atlikti — nekokybiški.

9041.

91Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas nebendradarbiavo preliminarios sutarties vykdymo metu. Sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, sutarties šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, t. y. padėti viena kitai vykdyti sutartimi prisiimtas pareigas (CK 6.38, 6.200 straipsniai). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal įstatymą pareigą bendradarbiauti turi tiek skolininkas, tiek kreditorius, jie turi padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties, informuoti vienas kitą apie atsiradusias sąlygas, susijusias su prievolės vykdymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB Vilkaviškio agrotiekimas v. J. N., byla Nr.3K-3-406/2008; 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje A.R. įmonė ,,Anūkėlis“ v. UAB Sonex group , byla Nr. 3K-3-487/2008).

9242.

93Nagrinėjamoje byloje, faktą, kad namui ir žemės sklypui yra taikomas areštas ieškovas sužinojo tik 2017 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, likus labai mažai laiko iki termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pabaigos. Bylos medžiaga patvirtina, jog artėjant terminui sudaryti pagrindinę sutartį, ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų, reikalingų sutarčiai sudaryti. 2017 m. lapkričio 20 d. su nekilnojamojo turto bendrove UAB “OBER-HAUS” buvo sudaryta turto vertinimo paslaugų sutartis dėl perkamo nekilnojamojo turto įvertinimo. Turto vertinimo ataskaitą ieškovas gavo 2017 m. lapkričio 22 d. ir tuo pačiu sužinojo, kad turtui yra pritaikytas areštas. Dėl šios priežasties AB SEB bankas atsisakė finansuoti turto įsigijimą. Apie tai buvo informuotas atsakovo vadovas R. L., kuris pažadėjo atsiskaityti su kreditoriumi UAB “Skolų valdymo partneris”, kad būtų išregistruotas areštas, tačiau iki termino sutarčiai sudaryti pabaigos to nepadarė.

9443.

95Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog net ir pasibaigus preliminariai sutarčiai, tai yra, 2018 m. sausio 18 d. ieškovas, vis dar tikėdamasis sudaryti nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, kreipėsi į atsakovą, prašydamas nurodyti, kada bus išregistruoti areštai turtui ir kada atsakovas užbaigs darbus, kuriuos buvo įsipareigojęs atlikti pagal preliminariąją sutartį. Nepaisant to, atsakovas 2018 m. sausio 22 d. pateikė formalų atsakymą, kuriame nurodė, jog pats ieškovas yra kaltas dėl sutarties nesudarymo, tačiau nenurodė nei kada bus nuimti areštai nuo turto, nei kada atliks nebaigtus darbus.

9644.

97Bylos medžiaga bei atsakovo elgesys patvirtina, jog atsakovas nedėjo jokių pastangų sudaryti pagrindinę ginčo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal faktinių aplinkybių ir rašytinių įrodymų visetą teismas sprendžia, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl pardavėjo - atsakovo kaltės.

98Dėl nuostolių atlyginimo

9945.

100CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo taisyklių, tačiau įtvirtinta sutarties šalies atsakomybė tuo atveju, jeigu ši nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Preliminariajai sutarčiai netaikytinos bendrosios sutarčių nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo reglamentuojančios teisės normos, įtvirtintos CK 6.217 straipsnyje, nes jos nereglamentuoja ikisutartinių teisinių santykių. CK 6.217 straipsnis taikytinas tais atvejais, kai jau yra sudaryta pagrindinė sutartis. Preliminarioji sutartis pažeidžiama, jei jos šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, todėl privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad preliminariosios sutarties pažeidimo santykius reglamentuoja CK 6.165 straipsnio 4 dalis, o teismas, taikydamas nurodytą teisės normą, vadovaujasi CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtintais principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Albonita“ v. UAB ,,Kauno saulėtekis“, bylos Nr. 3K-3-592/2007; 2011 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. O. v. L. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-166/2011; kt.).

10146.

102Pagal kasacinio teismo praktiką tuo atveju, kai preliminarioji sutartis neįgyvendinama ir pagrindinė sutartis nesudaroma, pardavėjas netenka teisinio pagrindo disponuoti jam perduotais pinigais ir jie turi būti grąžinami arba priteisiami ieškovui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 straipsnio 1, 2 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Obelynė“ v. M. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-534/2011; kt.).

10347.

104Kaip minėta, neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, civilinė atsakomybė kyla tai šaliai, kuri elgėsi nesąžiningai ir yra kalta dėl sutarties nesudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Preliminarios sutarties 11 punktu šalys susitarė, kad sutarties nesudarius dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas ne vėliau, kaip per 5 dienas įsipareigoja grąžinti pirkėjui visą sumokėto avanso sumą ir sumokėti pirkėjui tokio pačio dydžio baudą. Sutarties sudarymo metu, ieškovas sumokėjo atsakovui 21000 Eur avansą. Šį faktą patvirtina preliminariosios sutarties 7 punktas. Kadangi terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti buvo nustatytas iki 2017 m. gruodžio 1 d., todėl atsakovas ieškovui ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 6 d. privalėjo grąžinti 21000 gauto avanso ir sumokėti tokio pačio dydžio baudą, iš viso - 42000 Eur. Atsakovas to neįvykdė, todėl ši suma priteistina iš atsakovo teismo sprendimu.

10548.

106Konstatavus, kad UAB „Auto Lider” praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš jo ieškovui priteistinos 5 proc. (penkių procentų) dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.; 6.210 str. 1 d.).

10749.

108Šalys preliminarios sutarties 12 punktu susitarė, kad pardavėjui vėluojant grąžinti avansą, sumokėti baudą, pardavėjas įsipareigoja mokėti pirkėjui 0,02proc. uždelsto mokėjimo sumos dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną. Šiuo atveju, atsakovas pareigos grąžinti avansą ir sumokėti baudą nevykdo 109 dienas, todėl iš jo priteistina 915,60 Eur delspinigių (42000 Eur x 0,02% x 109 d.).

109Dėl bylinėjimosi išlaidų

11050.

111Ieškovui S. V. iš atsakovo UAB „Auto Lider” priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 916 euru žyminio mokesčio, 2320 eurų už advokato K. B. teisinę pagalbą rengiant ieškinį, atsiliepimą į prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kitų prašymų parengimą, pasirengimą ir atstovavimą teisme (LR CPK 79 str., 93 str.). Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių.

112Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270str. str., teismas

Nutarė

113ieškinį patenkinti visiškai

114Priteisti ieškovui S. V., a.k. ( - ) iš atsakovo UAB „Auto Lider“, į. k. 302911453, 21000 Eur sumokėto avanso, 21000 Eur baudos, 915,60 Eur delspinigių, 627,12 Eur sutartinių palūkanų, 5 pros. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-03-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 916 eurų žyminio mokesčio bei 2320 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

115Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. sekretoriaujant Martai Ribinskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo S. V. atstovui advokatui K. B.,... 4. atsakovo UAB „Auto Lider” atstovui advokatui R. K.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. V.... 6. Teismas... 7. 1.... 8. Ieškovas S. V. prašo iš atsakovo UAB „Auto Lider” priteisti 21000 Eur... 9. 2.... 10. Ieškovas S. V. nurodė, kad kartu su sutuoktine trečiuoju asmeniu L. V. ir... 11. 3.... 12. Sudarytos sutarties 1 punktu šalys susitarė sudaryti pagrindinę... 13. 4.... 14. Preliminarios sutarties 13 punkte atsakovas patvirtino, kad namas ir žemės... 15. 5.... 16. Praėjus vos mėnesiui po preliminariosios sutarties sudarymo dienos, tai yra... 17. 6.... 18. Faktą, kad namui ir žemės sklypui yra taikomas areštas ieškovas sužinojo... 19. 7.... 20. Kita priežastis nulėmusi sutarties pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties... 21. 8.... 22. Taigi, šalys preliminarioje sutartyje sutarė, kad parduodamas turtas turi... 23. 9.... 24. Nuo pat sutarties sudarymo dienos darbai vyko lėtai, buvo atliekami... 25. 10.... 26. Net ir pasibaigus preliminariai sutarčiai, tai yra, 2018 m. sausio 18 d.... 27. 11.... 28. Ieškovo manymu, išdėstytų faktinių aplinkybių visuma leidžia vertinti,... 29. 12.... 30. 2018-05-21 sprendimu už akių teismas iš dalies patenkino ieškovo S. V.... 31. 13.... 32. Atsakovas 2018 m. birželio 20 d. prašė sprendimą už akių peržiūrėti.... 33. 14.... 34. Vilimas ir L. V. tik 2018-01-18 raštu, praėjus daugiau nei 1,5 mėn. nuo... 35. 15.... 36. Preliminarios sutarties sudarymo metu Žemės sklypas ir Gyvenamasis namas... 37. 16.... 38. Priešingai, S. V. ir L. V. laiku nepranešė UAB „Auto Lider“ apie... 39. 17.... 40. Ieškovas ieškinio pareiškime nepaneigė šių UAB „Auto lider“ nurodytų... 41. 18.... 42. 2018-01-18 rašte S. V. ir L. V. buvo priminta, kad nesudarius pagrindinės... 43. 19.... 44. Į šį 2018-01-18 raštą S. V. ir L. V. jokio atsakymo nepateikė, o susiekus... 45. 20.... 46. Tokiomis aplinkybėmis, UAB „Auto lider“ pagrįstai laikė, kad S. V. ir L.... 47. 21.... 48. Preliminarios sutarties 10 punkte buvo numatyta, kad jeigu Pagrindinė sutartis... 49. 22.... 50. Kadangi ši pirkėjų piniginė prievolė buvo priešpriešinė prievolė... 51. 23.... 52. Be to, S. V. ir L. V., elgdamiesi neteisėtai, negrąžino UAB „Auto lider“... 53. 24.... 54. Ieškovas nepateikė su ieškinio pareiškimu paminėto pranešimo apie... 55. Ieškinys tenkintinas visiškai... 56. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 57. 25.... 58. Rašytiniai įrodymai patvirtina, ieškovas S. V. kartu su sutuoktine... 59. 26.... 60. Sudarytos sutarties 1 punktu šalys susitarė sudaryti pagrindinę... 61. 27.... 62. Preliminarios sutarties 13 punkte atsakovas patvirtino, kad namas ir žemės... 63. 28.... 64. Praėjus mėnesiui po preliminariosios sutarties sudarymo dienos, tai yra 2017... 65. 29.... 66. 2017 m. lapkričio 20 d. su nekilnojamojo turto bendrove UAB “OBER-HAUS”... 67. 30.... 68. Ieškovas 2018 m. sausio 18 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas nurodyti,... 69. 31.... 70. Ieškovas taip pat pateikė 2018 m. sausio 25 d. antstolio V. Č. faktinių... 71. Teisiniai argumentai... 72. 32.... 73. Byloje sprendžiamas ginčas dėl kieno kaltės buvo atsisakyta sudaryti... 74. 33.... 75. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį grindžia dviem pagrindais: Turto... 76. 34.... 77. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 78. 35.... 79. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių... 80. 36.... 81. Preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį šalys... 82. 37.... 83. Nagrinėjamu atveju Sudarytos sutarties 1 punktu šalys susitarė sudaryti... 84. 38.... 85. Teismas įvertinęs preliminarios sutarties turinį bei byloje pateiktus... 86. 39.... 87. Atsakovas preliminarioje sutartyje nenurodė, jog ginčo žemės sklypui nuo... 88. 40.... 89. Byloje taip pat atsakovas nepaneigė ir kitų preliminarios sutarties nuostatų... 90. 41.... 91. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas nebendradarbiavo... 92. 42.... 93. Nagrinėjamoje byloje, faktą, kad namui ir žemės sklypui yra taikomas... 94. 43.... 95. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog net ir pasibaigus... 96. 44.... 97. Bylos medžiaga bei atsakovo elgesys patvirtina, jog atsakovas nedėjo jokių... 98. Dėl nuostolių atlyginimo... 99. 45.... 100. CK 6.165 straipsnyje nenustatyta preliminariosios sutarties nutraukimo... 101. 46.... 102. Pagal kasacinio teismo praktiką tuo atveju, kai preliminarioji sutartis... 103. 47.... 104. Kaip minėta, neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius... 105. 48.... 106. Konstatavus, kad UAB „Auto Lider” praleido terminą įvykdyti piniginę... 107. 49.... 108. Šalys preliminarios sutarties 12 punktu susitarė, kad pardavėjui vėluojant... 109. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 110. 50.... 111. Ieškovui S. V. iš atsakovo UAB „Auto Lider” priteistinos bylinėjimosi... 112. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270str. str., teismas... 113. ieškinį patenkinti visiškai... 114. Priteisti ieškovui S. V., a.k. ( - ) iš atsakovo UAB „Auto Lider“, į. k.... 115. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...