Byla 2-29225-996/2018
Dėl darbo ginčo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Stanislovaitienė, sekretoriaujant Onai Virmauskienei, vertėjaujant Irinai Pikčilingienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Linlauras“ atstovams uždarosios akcinės bendrovės „Linlauras“ vadovui Broniui Žemaičiui, advokatui Adolfui Remeikiui, atsakovui V. K. (V. K.), jo atstovui advokatui Zigmantui Benečiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Linlauras“ ieškinį atsakovui V. K. (V. K.) dėl darbo ginčo.

3Teismas

Nustatė

4uždaroji akcinė bendrovė „Linlauras“ (toliau – ieškovė, darbdavė, įmonė) kreipėsi į teismą su ieškiniu V. K. (V. K.) (toliau – atsakovas, darbuotojas) (b. l. 1–2), kuriuo, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau – Darbo ginčų komisija) 2018 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. ( - ) darbo byloje Nr. ( - ) (toliau – sprendimas), prašė darbuotojo reikalavimus, teiktus Darbo ginčų komisijai ir jos patenkintus, atmesti bei priteisti jai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė paaiškino, kad pagal 2017 m. rugpjūčio 4 d. darbo sutartį Nr. 27 priėmė atsakovą į darbą santechniku, nustatant jam 400 Eur mėnesinę algą, mokamą pagal darbuotojo prašymą vieną kartą per mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos, iš užimamų santechniko pareigų atsakovas buvo atleistas dėl pravaikštų. Teigė, kad darbuotojui neatvykus į darbą 2018 m. birželio 1 d. ir 2018 m. birželio 4 d. įmonės direktorius jį įspėjo dėl galimo atleidimo iš darbo, tačiau išvadų darbuotojas nepadarė, 2018 m. birželio 5 d. išsiėmė nedarbingumą, o po to vėl darė pravaikštas. Ieškovės įsitikinimu, darbuotojas, kerštaudamas įmonės direktoriui už reikalavimą laikytis darbo drausmės, 2018 m. birželio 6 d. kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, prašydamas atnaujinti praleistą 3 mėnesių kreipimosi terminą ir išieškoti jam tariamai nesumokėtą darbo užmokestį už jo turėtas neapmokamas atostogas, išieškant jo naudai iš įmonės 1 000 Eur (atskaičius mokesčius). Ieškovės teigimu, darbuotojas Darbo ginčų komisijai melagingai nurodė, kad terminą jis praleidęs dėl to, kad darbdavė neva vis žadėjo išmokėti jam atlyginimą už laikotarpius, kai jis buvo neapmokamose atostogose, nes tokie pažadai darbuotojui nebuvo duoti ir įmonės direktoriaus negalėjo būti duodami, nes jis pats buvo neapmokamose atostogose tuo pačiu laikotarpiu kaip ir atsakovas. Pažymėjo, kad į neapmokamas atostogas atsakovas išėjo pagal žodinį susitarimą, nemokamose atostogose tiek darbuotojas, tiek įmonės direktorius buvo laikotarpiais nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d., nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2018 m. sausio 12 d., nuo 2018 m. sausio 15 d. iki 2018 m. vasario 15 d., nuo 2018 m. vasario 19 d. iki 2018 m. vasario 28 d., nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. Teigė, kad įmonė pilnai funkcionuoti ir veikti gali tik tada, kai darbą vienu metu atlieka trys įmonės darbuotojai, o nagrinėjamu atveju įmonė negalėjo pilnai funkcionuoti, dirbti ir atlikti užsakymus, nes vienas iš darbų atlikimui būtinų darbuotojų – T. S. (T. S.) tuo metu negalėjo dirbti, nes buvo nusipjovęs pirštą ir turėjo nedarbingumą, dėl šios priežasties įmonės vadovas ir atsakovas paėmė neapmokamas atostogas, dėl ko su Darbo ginčų komisijos sprendimu, kuriuo tenkintas darbuotojo prašymas dėl prastovos ne dėl darbuotojo kaltės pripažinimo, darbo užmokesčio, delspinigių išieškojimo, nesutinka, papildomai nurodydama, jog darbuotojui už darbą 2017 m. spalio mėn. sumokėjo 349 Eur pagal 2017 m. lapkričio 3 d. kasos išlaidų orderį, o Darbo ginčų komisija sprendimu pakartotinai šią sumą darbuotojui priteisė.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas įmonės vadovas papildomai paaiškino, kad jis dalyvavo atsakovui pasirašant 2017 m. spalio mėn. darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraštį, jis pats šį žiniaraštį pasirašymui ir darbo užmokesčio išmokėjimui nuvežė prie atsakovo namų, pasirašymas vyko automobilyje, tuo metu įmonės sąskaitoje pinigų nebuvo; laikotarpiu, kai buvo žymėtos nemokamos atostogos, atsakovas nedirbo, jam buvo suteiktos nemokamos atostogos; darbuotojui jis (įmonės vadovas) pasiūlė arba išeiti iš darbo, arba eiti nemokamų atostogų.

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas papildomai paaiškino, kad atsakovas žinojo situaciją, žinojo, kad jis yra nemokamose atostogose ir už jas jam darbo užmokestis nepriklauso.

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas (b. l. 145–148).

9Atsakovas paaiškino, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog jis laikotarpiais nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d., nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2018 m. sausio 12 d., nuo 2018 m. sausio 15 d. iki 2018 m. vasario 15 d., nuo 2018 m. vasario 19 d. iki 2018 m. vasario 28 d., nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. buvo neapmokomose atostogose, nes jis prašymo nerašė ir dėl neapmokamų atostogų nesitarė, darbdavė negalėjo suteikti jam darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl jo kaltės, todėl privalėjo siūlyti dirbti kitą darbą arba skelbti prastovą; sutinka su Darbo ginčų komisijos sprendimu; darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraštyje už 2017 m. spalio mėn. antroje grafoje prie jo pavardės yra ne jo parašas.

10Teismo posėdžio metu atsakovas papildomai paaiškino, kad 2017 m. spalio mėn. darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraščio nėra matęs, jo nepasirašė, jame nurodytas darbo užmokestis jam neišmokėtas, visada jam darbo užmokestis būdavo mokamas tik bankiniais pavedimais, niekada nėra buvę mokėjimų duodant pasirašyti darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraštį; su įmonės vadovu bendravo rusų kalba, bet lietuviškai supranta; visiškai sutinka su Darbo ginčų komisijos sprendime nurodytomis išieškoti sumomis, tarp jų ir su nurodytu išieškoti delspinigių dydžiu.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją.

12Ieškinys atmetamas.

13Byloje ginčas kilo dėl darbo užmokesčio mokėjimo.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad 2017 m. rugpjūčio 4 d. ieškovė ir atsakovas sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 27, pagal kurią atsakovas nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. pradėjo dirbti įmonėje santechniku, jam nustatytas 400 Eur darbo užmokestis, mokamas pagal prašymą vieną kartą per mėnesį iki kito mėnesio 15 d., nustatyta darbo laiko norma – 8 val. per dieną, 40 val. per savaitę, darbo sutartis nutraukta 2018 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 58 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu (b. l. 6–7); darbuotojas 2018 m. birželio 6 d. prašymu dėl darbo užmokesčio išieškojimo kreipėsi į Darbo ginčų komisiją (b. l. 8–9), kuri 2018 m. birželio 27 d. sprendimu nusprendė darbuotojo prašymą tenkinti – pripažino, kad darbuotojas nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d. ir nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2018 m. kovo 31 d. buvo prastovoje ne dėl darbuotojo kaltės, nusprendė išieškoti darbuotojui iš darbdavės 329 Eur (atskaičius mokesčius) darbo užmokestį už 2017 spalio mėn., 307,62 Eur darbo užmokestį už 2017 m. lapkričio mėn., 68,88 Eur ligos pašalpą ir darbo užmokestį už 2017 m. gruodžio mėn., 327,27 Eur darbo užmokestį už 2018 m. sausio mėn., 400 Eur darbo užmokestį už 2018 m. vasario mėn., 400 Eur darbo užmokestį už 2018 m. kovo mėn. bei 168,70 Eur delspinigius, sprendimo dalį dėl 400 Eur išieškojimo nukreipė vykdyti skubiai (b. l. 10–13).

15DK 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise.

16DK 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo sutartis ? darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį.

17DK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės ir darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo, darbdavys darbuotojui skelbia prastovą. Prastova gali būti skelbiama ir darbuotojų grupei.

18DK 47 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas darbo užmokestis už tą mėnesį negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma.

19Pagal DK 131 straipsnio 1 dalies 6 punktą, tikslinės atostogos yra nemokamos.

20Pagal DK 137 straipsnio 2 dalį, ilgiau negu vieną darbo dieną (pamainą) trunkančios nemokamos atostogos gali būti suteikiamos darbuotojo prašymu ir su darbdavio sutikimu.

21DK 147 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykiams nepasibaigus, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui, turinčiam darbo santykių, išmokami delspinigiai, kurių dydį tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, jeigu darbo teisės normos nenustato didesnio delspinigių dydžio. Delspinigių dydį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras tvirtina kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, atsižvelgdamas į Lietuvos statistikos departamento paskelbtą vartotojų kainų indeksą per praėjusius kalendorinius metus (lygindamas praėjusių metų gruodžio mėnesį su užpraeitų metų gruodžio mėnesiu). Darbdaviui iškėlus bankroto bylą arba pradėjus bankroto procedūrą ne teismo tvarka, delspinigių skaičiavimas nutraukiamas įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą arba nuo kreditorių susirinkimo, kuriame kreditoriai nutarė įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, dienos.

22Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2017 m. spalio mėn. iki 2018 m. balandžio mėn. atsakovui sumokėjimo, todėl būtent darbdavei kilo pareiga įrodyti, jog darbo užmokestį atsakovui ji už šį laikotarpį išmokėjo tinkamai.

23Iš bylos medžiagos (b. l. 6–7, 63–68, 77–86, 89–94) nustatyta, kad šalys buvo sulygusios 400 Eur mėnesinį darbo užmokestį atsakovui, mokamą pagal prašymą vieną kartą per mėnesį iki kito mėnesio 15 d., ieškovė už 2017 m. spalio mėn. atsakovui priskaičiavo 400 Eur darbo užmokestį, suma atskaičius mokesčius – 349 Eur, už 2017 m. lapkričio mėnesį atsakovui buvo priskaičiuotas 76,19 Eur darbo užmokestis, suma atsikaičius mokesčius – 69,33 Eur, 2017 m. lapkričio 8–30 d. darbuotojui buvo fiksuotos nemokamos atostogos, už 2017 m. gruodžio mėn. atsakovui priskaičiuotas 19,05 Eur darbo užmokestis ir 29,83 Eur ligos pašalpa, viso 48,88 Eur, suma atskaičius mokesčius – 47,17 Eur, 2017 m. gruodžio 1 d. atsakovui fiksuota nemokamų atostogų diena, nuo 2017 m. gruodžio 5 d. iki 2018 m. sausio 5 d. imtinai atsakovas buvo laikinai nedarbingas, nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2018 m. kovo 31 d. jam buvo fiksuojamos nemokamos atostogos, dėl ko darbo užmokestis už 2018 m. sausio–kovo mėn. jam nebuvo skaičiuojamas ir mokamas, už 2018 m. balandžio mėn. atsakovui buvo priskaičiuotas 401 Eur darbo užmokestis, suma atskaičius mokesčius atsakovui – 361,68 Eur.

24Ieškovė, įrodinėdama, jog priskaičiuotą 349 Eur darbo užmokestį už 2017 m. spalio mėn. atsakovui išmokėjo tinkamai, pateikė 2017 m. lapkričio 3 d. darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraštį Nr. 17/10 (b. l. 15), tačiau atsakovas šiame žiniaraštyje prie jo vardo ir pavardės esantį parašą ginčijo, teigė, kad šis parašas yra ne jo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė šalių ginčą nagrinėjant ikiteismine tvarka Darbo ginčų komisijai aukščiau nurodyto darbo užmokesčio žiniaraščio neteikė, priešingai, Darbo ginčų komisijai 2018 m. birželio 26 d. raštu patvirtino, jog atsakovui darbo užmokesčio už 2017 m. spalio mėn. nėra išmokėjusi (b. l. 111), įvertindamas tai, kad darbo santykių metu visais kitais mėnesiais darbo užmokestis atsakovui buvo mokamas bankiniu pavedimu, o ne grynaisiais pinigais (b. l. 113), tą patvirtino ir atsakovas teismo posėdžio metu, to neginčijo ir ieškovės atstovai, sprendžia, kad ieškovė neįrodė, jog 349 Eur darbo užmokestį už 2017 m. spalio mėn. atsakovui sumokėjo.

25Bylos medžiaga (b. l. 66, 113) patvirtina, kad atsakovui paskaičiuotas darbo užmokestis už 2017 m. lapkričio mėn. buvo jam sumokėtas 2017 m. gruodžio 20 d. (akivaizdu, kad mokėjimo pavedimo paskirtyje buvo klaidingai nurodyta mokėjimo paskirtis), ieškovė darbo užmokestį už 2018 m. balandžio mėn. atsakovui sumokėjo 2018 m. gegužės 21 d., 2018 m. birželio 4 d., 2018 m. birželio 25 d. bankiniais pavedimais, darbuotojui išmokėdama 20 Eur didesnį darbo užmokestį nei kad jos buvo priskaičiuotas, tuo tarpu įrodymų, kad priskaičiuotas darbo užmokestis ir ligos pašalpa už 2017 m. gruodžio mėn. atsakovui buvo išmokėtas byloje nėra.

26Apibendrindamas visa tai, kas išdėstyta aukščiau, bei įvertindamas 20 Eur darbo užmokesčio už 2018 m. balandžio mėn. permoką, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo principais, teismas darbuotojui iš ieškovės priteisia 329 Eur (atskaičius mokesčius) darbo užmokestį (349 Eur – 20 Eur) už 2017 m. spalio mėn., 48,88 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį ir ligos pašalpą už 2017 m. gruodžio mėn.

27Byloje tarp šalių taip pat kilo ginčas dėl nemokamų atostogų darbuotojui suteikimo pagrįstumo. Atsakovo teigimu, nemokamos atostogos jam buvo fiksuojamos nepagrįstai, nes jis nemokamų atostogų darbdavės neprašė, todėl teismo prašė pripažinti jam deklaruotas nemokamas atostogas prastova ne dėl darbuotojo kaltės ir priteisti jam darbo užmokestį už šiuos laikotarpius, su kuo ieškovė nesutiko, nurodydama, jog nemokamos atostogos atsakovui buvo suteiktos žodiniu šalių susitarimu. Pažymėtina tai, kad teismo posėdžio metu įmonės vadovas paaiškino, kad jis darbuotojui nurodė arba išeiti iš darbo, arba eiti nemokamų atostogų.

28Pabrėžtina, kad nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tik darbuotojo reikalavimu, darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas išeitų nemokamų atostogų, kai įmonėje nėra darbo, sumažėja darbo krūvis, ar kitais pagrindais, kai tenkinami ne darbuotojo, o pačios įmonės ar darbdavio tikslai. Nemokamų atostogų laikotarpiu nėra mokamas vidutinis darbo užmokestis ar kitos garantinės išmokos, todėl darbuotojui priverstinio nemokamų atostogų suteikimo negali lemti įmonės veiklos tikslai, darbo pobūdis, darbo santykių specifika ar panašios priežastys. Pagal DK 47 straipsnio 1 dalį pagrindinė prastovos ne dėl darbuotojo kaltės ypatybė yra ta, kad darbdavys dėl objektyvių priežasčių vienašališkai nevykdo įsipareigojimo suteikti darbuotojui sulygtą darbą, o darbuotojas būtent dėl šios priežasties nebegali vykdyti darbo sutartimi nustatytų savo įsipareigojimų. Tokios teismo išvados atitinka teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2014, Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-435-265/2018, Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1339-773/2018).

29Teismas sutinka su ieškove, kad DK nenumato privalomos rašytinės formos prašymo darbuotojo atostogoms suteikti, tačiau tuo atveju, jei darbdavė darbuotoją išleidžia į nemokamas atostogas nesant darbuotojo rašytinio prašymo, esant ginčui dėl darbuotojo valios suteikti jam nemokamas atostogas buvimo darbdavė prisiima sau pareigą įrodyti tokios darbuotojo valios buvimą.

30Nagrinėjamu atveju ieškovė į bylą pateikė tik atsakovo nepasirašytus prašymus dėl nemokamų atostogų jam suteikimo (b. l. 106–109), įmonės 2018 m. spalio 17 d., 18 d. rengtas pažymas apie darbuotojui suteiktas nemokamas atostogas (b. l. 158–159), taip pat aukščiau nurodytų nepasirašytų prašymų pagrindu priimtus įsakymus dėl nemokamų atostogų atsakovui suteikimo (b. l. 20–23, 87–88, 95–96), kurie, vėlgi, atsakovo nėra pasirašyti, nors šiuose įsakymuose ir paliekama vieta rašytiniam darbuotojo susipažinimo ir sutikimo patvirtinimui, todėl vien šie dokumentai neįrodo darbuotojo valios dėl nemokamų atostogų jam suteikimo, be to, šie prašymai ir jų pagrindu priimti įsakymai net ir neapima visų laikotarpių, kuomet atsakovui buvo deklaruotos nemokamos atostogos (b. l. 63, 67–68).

31Teismas nagrinėjamu atveju ypatingą dėmesį atkreipia į tai, kad pati ieškovė, įvardindama atsakovui suteikiamų nemokamų atostogų priežastį, nurodė tai, jog tiek atsakovas, tiek ieškovės direktorius nemokamose atostogose buvo dėl to, kad įmonė pilnai funkcionuoti ir veikti gali tik tada, kai darbą vienu metu atlieka trys įmonės darbuotojai, o nagrinėjamu atveju įmonė negalėjo pilnai funkcionuoti, dirbti ir atlikti užsakymus, nes vienas iš darbų atlikimui būtinų darbuotojų – T. S. (T. S.) tuo metu negalėjo dirbti, nes buvo nusipjovęs pirštą ir turėjo nedarbingumą. Šios ieškovės nurodomos aplinkybės patvirtina tai, kad įmonėje faktiškai egzistavo prastova dėl objektyvių priežasčių ne dėl darbuotojo kaltės, nes dėl kito įmonės darbuotojo nedarbingumo įmonė negalėjo užtikrinti atsakovui darbo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškovė nurodė, jog į nemokamas atostogas atsakovas išėjo šalių susitarimu, teismo posėdžio metu įmonės vadovas paaiškino, kad jis nurodė atsakovui arba išeiti iš darbo, arba eiti nemokamų atostogų, tačiau, kaip jau teismas nurodė aukščiau, nemokamos atostogos darbuotojui gali būti suteikiamos tik esant paties darbuotojo reikalavimui – prašymui jam suteikti tokias atostogas tenkinant jo, o ne įmonės, poreikius, todėl teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir ieškovės nurodytas atsakovui suteiktų nemokamų atostogų priežastis, daro išvadą, jog atsakovo valios gauti nemokamas atostogas nagrinėjamu atveju nebuvo, tokį poreikį (išleisti atsakovą į nemokamas atostogas) turėjo pati ieškovė – taip nesąžiningu būdu siekdama darbuotojo sąskaita sumažinti savo nuostolius dėl įmonėje faktiškai susiklosčiusios prastovos. Vien tai, kad, kaip teigė teismo posėdžio metu įmonės atstovas advokatas, atsakovas žinojo situaciją, žinojo, kad jis yra nemokamose atostogose, nepaneigia išvados, kad pats atsakovas nebuvo išreiškęs valios suteikti jam nemokamas atostogas, o jose buvo darbdavės paliepimu.

32Taigi, apibendrindamas visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovui nemokamos atostogos buvo suteiktos esant atsakovo valiai jomis pasinaudoti, dėl ko teismas laikotarpius, kuriais atsakovui buvo fiksuotos nemokamos atostogos, pripažįsta prastova ne dėl darbuotojo kaltės ir, vadovaudamasis DK 47 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 814, už prastovos laikotarpį atsakovui iš ieškovės priteisia 307,62 Eur (380 Eur : 21 d. d. x 17 d. d.) darbo užmokestį už 2017 m. lapkričio mėn., 20 Eur (380 Eur : 19 d. d. x 1 d. d.) darbo užmokestį už 2017 m. gruodžio mėn., 327,27 Eur (400 Eur : 22 d. d. x 18 d. d.) darbo užmokestį už 2018 m. sausio mėn., 400 Eur darbo užmokestį už 2018 m. vasario mėn., 400 Eur darbo užmokestį už 2018 m. kovo mėn.

33Taigi, pagal aukščiau padarytas išvadas, iš viso atsakovui iš ieškovės priteisiamas 329 Eur (atskaičius mokesčius) darbo užmokestis už 2017 m. spalio mėn., 307,62 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis už 2017 m. lapkričio mėn., 68,88 Eur (20 Eur + 48,88 Eur) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis ir ligos pašalpa už 2017 m. gruodžio mėn., 327,27 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis už 2018 m. sausio mėn., 400 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis už 2018 m. vasario mėn., 400 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis už 2018 m. kovo mėn.

34Atsižvelgdamas į tai, kad aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina, jog darbo užmokestis atsakovui nebuvo mokamas darbo sutartyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad už vėlavimo laiką sumokėti laiku darbo užmokestį darbuotojo naudai iš ieškovės turi būti priteisiami delspinigiai (DK 147 straipsnio 1 dalis). Teismo posėdžio metu atsakovas patvirtino, kad jį visiškai tenkina Darbo ginčų komisijos sprendimas, kuriame, be kita ko, priskaičiuota 168,70 Eur delspinigių suma už sprendime nurodytą laikotarpį, atlikto skaičiavimo teisingumo šalys neginčijo, todėl teismas atsakovui priteisiamų delspinigių sumos neperskaičiuoja ir už vėlavimą laiku sumokėti darbo užmokestį atsakovui iš ieškovės priteisia 168,70 Eur delspinigius.

35Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko, jog jie nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išsprendimui, nekeičiantys teismo padarytų išvadų.

36Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, remdamasis ištirtų bylos įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, vidiniu įsitikinimu, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, todėl jį tenkinti, vadovaujantis ieškovės nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo. Atsižvelgdamas į DK 231 straipsnio nuostatas, pagal kurias šaliai nesutinkant su Darbo ginčų komisijos priimtu sprendimu ir kreipusis į teismą su ieškiniu dėl darbo ginčo dėl teisės išnagrinėjimo teisme, teismas darbo ginčą dėl teisės nagrinėja iš esmės; Darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūrėjimo dalykas; teismo sprendimui darbo ginčo byloje įsiteisėjus, Darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios, teismas priteisia darbuotojui iš įmonės 329 Eur (atskaičius mokesčius) darbo užmokestį už 2017 m. spalio mėn., 307,62 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. lapkričio mėn., 68,88 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį ir ligos pašalpą už 2017 m. gruodžio mėn., 327,27 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2018 m. sausio mėn., 400 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2018 m. vasario mėn., 400 Eur (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2018 m. kovo mėn. ir 168,70 Eur delspinigius; teismo sprendimui įsiteisėjus Darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 282 straipsniu yra pagrindas teismo sprendimo dalį, neviršijančią vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio sumos – 400 Eur (neatskaičius mokesčių), nukreipti vykdyti skubiai.

38CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

39Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja CPK ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos).

40Atmetus ieškovės ieškinį nėra pagrindo spęsti bylinėjimosi išlaidų priteisimo jai klausimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

41Atsakovui teisinę pagalbą teikė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos paskirtas advokatas Zigmantas Benetis (b. l. 140–141), į bylą yra pateikta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2018 m. lapkričio 23 d. pažyma Nr. (2.16) NTP-7-7128 „Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų“, iš kurios matyti, kad teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą atsakovui patirta 197,21 Eur išlaidų (b. l. 168–169). Teismas įvertinęs CPK, Rekomendacijų nuostatas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumo laipsnį, šias išlaidas priteisia iš ieškovės į valstybės biudžetą, laikydamas, kad tokia suma yra adekvati nagrinėjamai bylai.

42Teismo patirtos 12,12 Eur pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios, pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalį, suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus – 12 Eur, priteisiamos į valstybės biudžetą iš ieškovės (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

43Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu teismas

Nutarė

44ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Linlauras“ ieškinį atmesti.

45Pripažinti, kad atsakovas V. K. (V. K.) (a. k. ( - )) uždarojoje akcinėje bendrovėje „Linlauras“ (į. k. 302639544) nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d. imtinai ir nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 2018 m. kovo 31 d. imtinai buvo prastovoje ne dėl darbuotojo kaltės.

46Priteisti atsakovui V. K. (V. K.) (a. k. ( - )) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Linlauras“ (į. k. 302639544) 329 Eur (trijų šimtų dvidešimt devynių eurų) (atskaičius mokesčius) darbo užmokestį už 2017 m. spalio mėn., 307,62 Eur (trijų šimtų septynių eurų ir šešiasdešimt dviejų euro centų) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2017 m. lapkričio mėn., 68,88 Eur (šešiasdešimt aštuonių eurų ir aštuoniasdešimt aštuonių euro centų) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį ir ligos pašalpą už 2017 m. gruodžio mėn., 327,27 Eur (trijų šimtų dvidešimt septynių eurų ir dvidešimt septynių euro centų) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2018 m. sausio mėn., 400 Eur (keturių šimtų eurų) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2018 m. vasario mėn., 400 Eur (keturių šimtų eurų) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį už 2018 m. kovo mėn. ir 168,70 Eur (vieno šimto šešiasdešimt aštuonių eurų ir septyniasdešimt euro centų) delspinigius.

47Teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. DGKS-3435 darbo byloje Nr. APS-36-11467 laikyti netekusiu galios.

48Sprendimo dalį dėl atsakovo V. K. (V. K.) naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Linlauras“ priteistos 400 Eur (keturių šimtų eurų) (neatskaičius mokesčių) sumos vykdyti skubiai.

49Priteisti valstybės naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Linlauras“ (į. k. 302639544) 12 Eur (dvylikos eurų) teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybei priteista suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina skubiai pateikti teismui.

50Priteisti valstybės naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Linlauras“ (į. k. 302639544) 197,21 Eur (vieno šimto devyniasdešimt septynių eurų ir dvidešimt vieno euro cento) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas. Valstybei priteista suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5630. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina skubiai pateikti teismui.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. uždaroji akcinė bendrovė „Linlauras“ (toliau – ieškovė, darbdavė,... 5. Ieškovė paaiškino, kad pagal 2017 m. rugpjūčio 4 d. darbo sutartį Nr. 27... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas įmonės vadovas papildomai... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas papildomai paaiškino, kad... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš... 9. Atsakovas paaiškino, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog jis laikotarpiais... 10. Teismo posėdžio metu atsakovas papildomai paaiškino, kad 2017 m. spalio... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas palaikė atsiliepime... 12. Ieškinys atmetamas.... 13. Byloje ginčas kilo dėl darbo užmokesčio mokėjimo.... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2017 m. rugpjūčio 4 d. ieškovė ir... 15. DK 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įgyvendindami savo teises ir... 16. DK 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo sutartis ? darbuotojo ir... 17. DK 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbdavys negali suteikti... 18. DK 47 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kalendorinį mėnesį, kurį... 19. Pagal DK 131 straipsnio 1 dalies 6 punktą, tikslinės atostogos yra nemokamos.... 20. Pagal DK 137 straipsnio 2 dalį, ilgiau negu vieną darbo dieną (pamainą)... 21. DK 147 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykiams nepasibaigus, kai... 22. Nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo ginčas dėl darbo užmokesčio už... 23. Iš bylos medžiagos (b. l. 6–7, 63–68, 77–86, 89–94) nustatyta, kad... 24. Ieškovė, įrodinėdama, jog priskaičiuotą 349 Eur darbo užmokestį už... 25. Bylos medžiaga (b. l. 66, 113) patvirtina, kad atsakovui paskaičiuotas darbo... 26. Apibendrindamas visa tai, kas išdėstyta aukščiau, bei įvertindamas 20 Eur... 27. Byloje tarp šalių taip pat kilo ginčas dėl nemokamų atostogų darbuotojui... 28. Pabrėžtina, kad nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tik darbuotojo... 29. Teismas sutinka su ieškove, kad DK nenumato privalomos rašytinės formos... 30. Nagrinėjamu atveju ieškovė į bylą pateikė tik atsakovo nepasirašytus... 31. Teismas nagrinėjamu atveju ypatingą dėmesį atkreipia į tai, kad pati... 32. Taigi, apibendrindamas visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas... 33. Taigi, pagal aukščiau padarytas išvadas, iš viso atsakovui iš ieškovės... 34. Atsižvelgdamas į tai, kad aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina, jog... 35. Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko,... 36. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 38. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 39. Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja CPK ir... 40. Atmetus ieškovės ieškinį nėra pagrindo spęsti bylinėjimosi išlaidų... 41. Atsakovui teisinę pagalbą teikė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 42. Teismo patirtos 12,12 Eur pašto išlaidos, susijusios su procesinių... 43. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 44. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Linlauras“ ieškinį atmesti.... 45. Pripažinti, kad atsakovas V. K. (V. K.) (a. k. ( - )) uždarojoje akcinėje... 46. Priteisti atsakovui V. K. (V. K.) (a. k. ( - )) iš ieškovės uždarosios... 47. Teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo... 48. Sprendimo dalį dėl atsakovo V. K. (V. K.) naudai iš ieškovės uždarosios... 49. Priteisti valstybės naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 50. Priteisti valstybės naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...