Byla 2S-963-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1326-759/2010 pagal ieškovų Ukmergės rajono savivaldybės, UAB „Dainavos energetika“, UAB „Ukmergės šiluma“ ieškinį atsakovams UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Miesto energija“ dėl teismo nutarties išaiškinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė kreipėsi į teismą su 2010-09-21 prašymu išaiškinti, kad pagal Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį Ukmergės rajono savivaldybei perduodamas valdyti visas UAB „Miesto energija“ faktiškai valdomas Ukmergės rajono šilumos ūkio kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, įskaitant, bet nepasiribojant turtą, nurodytą 2009-12-31 UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąraše, 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąraše, tame tarpe ir:

41. Šilumos tinklai, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), su visais pagerinimo darbais, atliktais 2010-06-20 vykdant projektą Nr. ( - ) „Šilumos tinklų rekonstrukcija ( - ) gatvėje, Ukmergėje.” Visi pagerinimai, atlikti vykdant šį projektą, yra neatsiejama šilumos tinklų, unikalus Nr. ( - ), dalis. Kartu turi būti perduodama ir dokumentacija pagal pateiktą dokumentacijos „Šilumos tinklų rekonstrukcija ( - )gatvėse, Ukmergėje“, sąrašą.

52. Šilumos tinklai, unikalus Nr. ( - ), kartu su visais pagerinimo darbais, atliktais vykdant projektą Nr. ( - ) „Šilumos tinklų rekonstravimas ( - )" ir 2010-01-29 „Rangos darbų pirkimo“ sutartį Nr. 39 tarp UAB „Miesto energija“ ir rangovo UAB „Statybos montavimo darbai“. Taip pat ir visais pagerinimo darbais, kurie bus atlikti pagal šį projektą bei sutartį. Visi pagerinimo darbai vykdant šį projektą bei sutartį yra neatsiejama šilumos tinklų, unikalus Nr. ( - ), dalis. Rekonstrukcija 2010-09-20 nėra baigta, todėl ši nuostata taikytina ir visiems darbams, kurie bus atlikti ateityje vykdant šią rekonstrukciją, ir kurie bus nustatyta tvarka perduoti UAB ”Miesto energija”. Nurodė, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010-04-20 priėmė sprendimą Nr. 7-82 „Dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališko nutraukimo, kuriuo nusprendė vienašališkai nutraukti 2000-12-20 sutartį LR CK 6.217 str. pagrindu. Savivaldybė iki sutarties pabaigos bei 2010-05-31 raštu kreipėsi į UAB „Miesto energija“ dėl šilumos ūkio turto perdavimo savivaldybei, tačiau atsakovai UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Miesto energija“ nuo 2010-05-31 kategoriškai atsisako perduoti savivaldybės įgaliotiems atstovams rajono šilumos ūkio turtą. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010-05-31 nutartimi savivaldybės prašymą patenkino iš dalies ir nutarė nedelsiant perduoti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą pagal 2009-12-31 UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą. 2010-06-01 Ukmergės rajono savivaldybė teismo nutartį vykdymui pateikė antstolei J. B., o 2010-06-04 pateikė antstolei V. L.. Savivaldybei imantis teisėtų priemonių perimti valdyti visą Ukmergės rajono šilumos ūkio turtą ir organizuoti šilumos tiekimą vartotojams, tapo žinoma apie atsakovų veiksmus, trukdant organizuoti šilumos tiekimą vartotojams. Per laikotarpį nuo 2009-12-31, t.y. nuo UAB „Miesto energija“ sąrašų sudarymo iki faktinių antstolių veiksmų turtą perimant iš UAB „Miesto energija“: atliekamo 2010 m. birželio-rugsėjo mėn. UAB „Miesto energija“ keitė sąrašuose nurodyto perimamo turto apimtį.

6Atsakovas UAB „Miesto energija“ pateikė prieštaravimus, prašydamas ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės 2010-09-21 prašymą Nr. (6.21)-18-2190 dėl 2010-05-31 nutarties išaiškinimo atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovo prašymas dėl 2010-05-31 nutarties išaiškinimo pateiktas ir ruošiamas nagrinėti, pažeidžiant esminius civilinio proceso principus. 2010-07-26 Ukmergės rajono apylinkės teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1326-759/2010, kuria civilinę bylą perdavė nagrinėti pagal teismingumą, t.y. Vilniaus apygardos teismui. Ukmergės rajono apylinkės teismas, gavęs Ukmergės rajono savivaldybės prašymą civilinėje byloje Nr. 2-1326-759/2010 dėl 2010-05-31 Ukmergės rajono apylinkės teismo nutarties išaiškinimo, taip pat turėjo persiųsti šį prašymą nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Atsakovas akcentuoja į tai, kad 2010-09-29 posėdyje ieškovo prašymą dėl 2010-05-31 nutarties išaiškinimo nagrinės teisėjas E. Pašilis, kuris yra perdavęs nagrinėti civilinę bylą kitam teisėjui, t.y. teisėjai S. Bielskienei ir civilinės bylos Nr. 2-1326-759/2010 daugiau nenagrinėja. Nutartis gali būti išaiškinta, jeigu yra neaiškiai suformuluota jos rezoliucinė dalis ir dėl to nėra aišku, kaip turi būti vykdoma ši nutartis. Tuo tarpu ieškovas, prašydamas išaiškinti, siekia 2010-05-31 nutarties pakeitimo tokiu būdu, kuriuo bus pakeistas turto sąrašuose nurodytas turtas į kitą turtą, taip ištaisant tariamai anksčiau padarytas technines klaidas. Ieškovas 2010-09-21 prašymu faktiškai prašo pakeisti 2010-05-31 Ukmergės rajono apylinkės teismo nutarties turinį, išeiti už byloje, kurioje priimta aiškinama nutartis, ribų. Teismui patenkintus 20101-09-21 ieškovo prašymą dėl 2010-05-31 Ukmergės rajono apylinkės teismo nutarties išaiškinimo, bus pažeistas nutarties išaiškinimo tikslas. Lietuvos apeliacinis teismas 2010-09-23 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1421/2010, uždraudęs Ukmergės rajono savivaldybei pačiai ar per kitus asmenis perimti UAB „Miesto energija“ pagal 2000-12-20 šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį valdomus bei nuosavybės teise priklausančius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos/tiekimo įrenginius iki sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010 įsiteisėjimo, priėmė sprendimą netrukdyti tęsti 2000-12-20 šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vykdymą.

7Ieškovai UAB „Dainavos energetika“, UAB „Ukmergės šiluma“ ir atsakovas UAB „Energijos taupymo centras“ atsiliepimų į prašymą dėl teismo nutarties išaiškinimo nepateikė.

8Atsakovas UAB „Miesto energija“ 2010-09-29 pateikė prašymą, pareikšdamas nušalinimą teisėjui E. Pašiliui dėl civilinės bylos Nr. 2-1326-759/2010 nagrinėjimo, prašydamas šį prašymą nagrinėti LR CPK nustatyta tvarka ir jį tenkinti.

9Ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė 2010-12-20 pateikė teismui prašymą dėl 2010-09-21 prašymo dėl teismo 2010-05-31 nutarties išaiškinimo, informuodamas teismą, kad klausimas, susijęs su savivaldybės 2010-09-21 prašyme dėl teismo 20140-05-31 nutarties išaiškinimo nurodytu objektu buvo išspręstas, todėl, vadovaujantis LR CPK 139 str. 1 d., ieškovas atsiima 2010-09-21 prašymą Nr. (6.21)-18-2190 dėl teismo 2010-05-31 nutarties išaiškinimo.

10Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010-12-29 nutartimi nutarė pagal 2010-09-21 ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės prašymą Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties civilinėje byloje 2-1326-759/2010 neišaiškinti. Nurodė, kad pagal LR CPK 278 str. 2 d. sprendimą išaiškinti leidžiama, jeigu jis dar neįvykdytas, pagal 2010-09-21 ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės prašymą Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartis civilinėje byloje 2-1326-759/2010 neišaiškintina, atsižvelgiant į ieškovo 2010-12-16 prašymą, kuriame nurodoma, kad klausimas, susijęs su Ukmergės rajono savivaldybės 2010-09-21 prašyme nurodytais objektais buvo išspręstas, todėl ieškovas atsiima 2010-09-21 prašymą. Kadangi šis sprendimas nesukurs jokių teisių ir pareigų, nesukels jokių pasekmių atsakovui UAB „Miesto energija“ ir tokiu atveju teisėjas negali būti šališkas atsakovo atžvilgiu, 2010-09-28 UAB „Miesto energija“ prašymas dėl teisėjo E. Pašilio nušalinimo civilinėje byloje 2-1326-759/2010 nespręstinas ( LR CPK 69 str., 278 str. 2 d.).

11Atsakovas UAB „Miesto energija“ pateikė atskirąjį skindą, prašydama panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-12-29 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1326-759/2010, ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidė LR CPK 68 str. įtvirtintą pareiškimo dėl nušalinimo išnagrinėjimo tvarką. Atsižvelgiant į tai, kad byloje buvo gautas UAB „Miesto energija“ pareiškimas dėl teisėjo E. Pašilio nušalinimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis LR CPK 68 str., pirmiausia turėjo išspręsti UAB „Miesto energija“ prašymą dėl teisėjo nušalinimo ir tik po to spręsti kitus su bylos nagrinėjimu susijusius procesinius veiksmus, įskaitant Ukmergės rajono savivaldybės prašymą dėl 2010-09-21 prašymo atsiėmimo klausimą. Teismas prašymo dėl teisėjo nušalinimo nenagrinėjo, bet atliko kitus procesinius veiksmus, kurie nelaikytini neatidėliotinais, t.y. išnagrinėjo Ukmergės rajono savivaldybės prašymą dėl 2010-09-21 prašymo atsiėmimo. Ukmergės rajono savivaldybės 2010-09-16 prašymo nenagrinėjimas gali sukelti UAB „Miesto energija“ teisines pasekmes. UAB „Miesto energija“ interesas gali būti priešingas, t.y. atsakovas gali būti suinteresuotas, kad Ukmergės rajono savivaldybės 2010-09-16 prašymas dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties išaiškinimo būtų išnagrinėtas. Ukmergės rajono apylinkės teismas privalėjo spręsti teisėjo nušalinimo klausimą ir tik po to atlikti kitus procesinius veiksmus. Nurodyti argumentai patvirtina, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-12-29 nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina ir klausimas iš naujo perduotinas nagrinėti pirmosios instancijos teismui (LR CPK 68 str., 337str. 3 d.).

12Kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė atsileipimų į atskirąjį skundą.

13Atskirasis skundas tenkintinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad viena iš asmens teisės į tinkamą teismo procesą garantijų yra užtikrinimas, kad šalių ginčą nagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Konstitucijos 109 str. 2 dalyje, CPK 21 str. įtvirtinta viena iš esminių asmens teisių ir laisvių užtikrinimo garantijų – teisė į nepriklausomą ir nešališką teismą. Konstitucinis Teismas 2001-02-12 nutarime konstatavo, kad asmens konstitucinė teisė, jog jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia tai, kad bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti abejonių; teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių pagrindinė garantija, būtina teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga.

14Įstatymas numato, kad kol nėra išspręstas klausimas dėl teisėjo nušalinimo, byloje gali būti atliekami tik neatidėliotini procesiniai veiksmai (pavyzdžiui, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas arba įrodymų užtikrinimas). Teisėjo nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas arba jų paskirtas teisėjas nedelsdami, bet ne vėliau kaip per tris dienas nuo nušalinimo pareiškimo dienos. Jeigu nušalinimas pareiškiamas teismo pirmininkui, nušalinimo klausimą sprendžia didžiausią teisėjo darbo stažą turintis to teismo teisėjas. Tais atvejais, kai teisme nėra pakankamo skaičiaus teisėjų, nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamas aukštesniosios pakopos teismas. Klausimas dėl teisėjo nušalinimo išsprendžiamas rašytinio proceso tvarka, išklausius nušalinamo teisėjo.

15Byloje nustatyta, kad ieškovas pateikė Ukmergės rajono apylinkės teismui 2010-09-21 prašymą išaiškinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį, ir 2010-12-16 prašymą Nr. (6.21)-18-2993, vadovaujantis LR CPK 139 str. 1 d., atsiimti 2010-09-21 prašymą išaiškinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį.

16Atsakovas UAB „Miesto energija“ 2010-09-29 pateikė raštišką prašymą, pareikšdamas nušalinimą teisėjui E. Pašiliui dėl civilinės bylos Nr. 2-1326-759/2010 nagrinėjimo, prašydamas šį prašymą nagrinėti LR CPK nustatyta tvarka ir jį tenkinti.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nušalinimas teisėjui E. Pašiliui, kuris yra Ukmergės rajono apylinkės teismo pirmininkas, buvo pateiktas 2010-09-29, tačiau iki 2010-12-29 CPK nustatyta tvarka nebuvo išspręstas. Neišsprendus UAB „Miesto energija“ 2010-09-29 pateikto raštiško prašymo, kuriuo pareikštas nušalinimas teisėjui E. Pašiliui dėl civilinės bylos Nr. 2-1326-759/2010 nagrinėjimo, negalėjo būti nagrinėjamas ieškovo pateiktas 2010-12-16 prašymas Nr. (6.21)-18-2993, vadovaujantis LR CPK 139 str. 1 d., atsiimti 2010-09-21 prašymą išaiškinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį, nes klausimas dėl procesinio prašymo atsiėmimo nėra priskirtinas prie neatidėliotinų procesinių veiksmų.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad tik išnagrinėjus teisėjui E. Pašiliui, kuris yra Ukmergės rajono apylinkės teismo pirmininkas, pareikštą nušalinimą CPK 69 str. 1 d. tvarka, buvo galima spręsti ieškovo prašymo atsiėmimo klausimą.

19Skundžiamos pirmosios instancijos teismo 2010-12-29 nutarties įžanginėje dalyje nurodyta, jog Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas E. Pašilis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės 2010-09-21 prašymą dėl teismo 2010-05-31 nutarties išaiškinimo, 2010-09-28 atsakovo UAB „Miesto energija“ prašymą, ir 2010-12-16 ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės prašymą. Tai, kad teisėjas, kuriam pareikštas nušalinimas, pats išnagrinėjo klausimą dėl jo nušalinimo, yra absoliutus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindas, kadangi klausimą dėl teisėjo nušalinimo išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas (LR CPK 69 str. 1 d., 329 str. 2 d. 1 p., 338 str.).

202010-12-20 ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė pateikė teismui raštą dėl 2010-09-21 prašymo dėl teismo 2010-05-31 nutarties išaiškinimo, informuodamas teismą, kad klausimas, susijęs su savivaldybės 2010-09-21 prašyme dėl teismo 20140-05-31 nutarties išaiškinimo nurodytu objektu buvo išspręstas, todėl vadovaujantis LR CPK 139 str. 1 d. atsiima 2010-09-21 prašymą Nr. (6.21)-18-2190 dėl teismo 2010-05-31 nutarties išaiškinimo.

21LR CPK 139 str. numato, jog ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė procesinio dokumento nuorašo atsakovui, turi teisę atsiimti pateiktą procesinį prašymą. Vėliau atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą.

22Šiuo atveju byloje nėra atsakovų sutikimo dėl ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės 2010-09-21 prašymo atsiėmimo. Ukmergės rajono apylinkės teismas skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodė, jog ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės 2010-12-16 prašymas tenkintinas, o rezoliucinėje dalyje nurodė, jog teismas nutarė pagal 2010-09-21 ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės prašymą Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties civilinėje byloje 2-1326-759/2010 neišaiškinti. Teisėjų kolegija pažymi, kad procesinio prašymo atsiėmimą teismas įformina nutartimi, kuria procesinį prašymą palieką nenagrinėtą.

23Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas procesinius veiksmus atliko, nesilaikydamas civilinio proceso kodekso įtvirtinto reglamentavimo. Šiuo atveju klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes šių esminių procesinių pažeidimų (CPK 68 str. 1 d., 139 str.) negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas. Tai negali būti pripažįstama formaliais pažeidimais, nes yra kliūtis išnagrinėti bylą iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 328 str.), atsižvelgiant į tai, kad šiomis aplinkybėmis apeliantas grindžia savo atskirąjį skundą (CPK 3 str., 15 str., 68 str., 329 str. 1 d., 2 d. 1 p., 338 str.). Tai sudaro teisinį pagrindą panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-12-29 nutartį ir perduoti ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės 2010-09-21 prašymą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties išaiškinimo nagrinėti iš naujo Ukmergės rajono apylinkės teismui, siekiant neriboti byloje dalyvaujančių asmenų teisių į apeliaciją (LR CPK 7 str., 313 str., 320 str., 328 str., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nevertina kitų argumentų, nes skundžiama nutartis naikinama visa apimtimi (LR CPK 69 str. 1 d., 320 str., 329 str. 2 d. 1 p.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

25Panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį ir perduoti ieškovo Ukmergės rajono savivaldybės 2010 m. rugsėjo 21 d. prašymą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties išaiškinimo nagrinėti iš naujo Ukmergės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė kreipėsi į teismą su 2010-09-21... 4. 1. Šilumos tinklai, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), su visais pagerinimo... 5. 2. Šilumos tinklai, unikalus Nr. ( - ), kartu su visais pagerinimo darbais,... 6. Atsakovas UAB „Miesto energija“ pateikė prieštaravimus, prašydamas... 7. Ieškovai UAB „Dainavos energetika“, UAB „Ukmergės šiluma“ ir... 8. Atsakovas UAB „Miesto energija“ 2010-09-29 pateikė prašymą,... 9. Ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė 2010-12-20 pateikė teismui prašymą... 10. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010-12-29 nutartimi nutarė pagal... 11. Atsakovas UAB „Miesto energija“ pateikė atskirąjį skindą, prašydama... 12. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė atsileipimų į atskirąjį... 13. Atskirasis skundas tenkintinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad viena iš... 14. Įstatymas numato, kad kol nėra išspręstas klausimas dėl teisėjo... 15. Byloje nustatyta, kad ieškovas pateikė Ukmergės rajono apylinkės teismui... 16. Atsakovas UAB „Miesto energija“ 2010-09-29 pateikė raštišką prašymą,... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nušalinimas teisėjui E. Pašiliui, kuris... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad tik išnagrinėjus teisėjui E. Pašiliui,... 19. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo 2010-12-29 nutarties įžanginėje... 20. 2010-12-20 ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė pateikė teismui raštą... 21. LR CPK 139 str. numato, jog ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė procesinio... 22. Šiuo atveju byloje nėra atsakovų sutikimo dėl ieškovo Ukmergės rajono... 23. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas procesinius... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p., kolegija... 25. Panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį...