Byla 2-1421/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Alės Bukavininienės

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 4 d. nutarties, kuria teismas netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010, iškeltoje pagal ieškovų UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybei dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5Ieškovai ieškiniu prašė: pripažinti neteisėtu 2000 m. gruodžio 20 d. ieškovų ir atsakovo sudarytos SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališką nutraukimą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nuo 2010 m. gegužės 30 d.; įpareigoti atsakovą vykdyti 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį natūra; priteisti iš atsakovo ieškovui UAB „Miesto energija“ 131 172,51 Lt kompensaciją už laikotarpį nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. sausio 1 d.; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškiniu taip pat buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. 7-82 vykdymą ir uždrausti atsakovui atlikti visus veiksmus, kuriais būtų trukdoma tiekti karštą vandenį ir šilumos energiją Ukmergės rajono savivaldybės vartotojams bei perimti UAB „Miesto energija“ priklausantį turtą iki šios bylos dėl minėto sprendimo panaikinimo išnagrinėjimo. Ieškovai nurodė, kad nuo 2010 m. gegužės 30 d. nutraukus 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį bus nutrauktas šilumos ir karšto tiekimas Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose. Šių teritorijų gyventojams, valstybinėms institucijoms nebebus tiekiama šiluma ir karštas vanduo, nes šioje teritorijoje niekas be UAB „Miesto energija“ neturi licenzijos ir pajėgumų tiekti šilumą ir karštą vandenį. Tokiu atveju nukentėtų viešasis interesas.

7Prašymas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartimi netenkintas. Apeliacine tvarka nutartis nebuvo apskųsta.

82010 m. birželio 1 d. gautas savo esme analogiškas prašymas – uždrausti atsakovui pačiam ar per kitus asmenis perimti UAB „Miesto energija“ pagal 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį valdomus bei jai nuosavybės teise priklausančius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos/tiekimo įrenginius iki sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo. Nurodyta, kad atsakovas atlieka aktyvius veiksmus, nukreiptus į ieškovui perduoto ar priklausančio turto perėmimą, bei siekia nutraukti šilumos energijos tiekimą rajono gyventojams ir įstaigoms.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 4 d. nutartimi ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Šį sprendimą teismas grindė tuo, kad pareikštas ieškinys yra dėl pripažinimo. Ši aplinkybė lemia tai, kad byloje nagrinėtinos aplinkybės ir ginčo dalykas yra tik tai, ar šalių sutartis nutraukta teisėtai / neteisėtai. Tai reiškia, jog net ir patenkinus tokio pobūdžio reikalavimą priverstinis ieškovams palankaus sprendimo vykdymas apskritai nebus reikalingas, dėl to pripažinti, kad sprendimas bus neįvykdytas ar jo vykdymas pasunkės, nėra jokio pagrindo. Tuo tarpu laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik esant pagrįstai tikimybei dėl galimų sprendimo tinkamo vykdymo komplikacijų. Teismas taip pat nurodė, kad neturi pagrindo manyti, kad atsakovas – institucija, kurios pareiga yra rūpintis viešųjų paslaugų (šilumos energijos tiekimo užtikrinimu) savivaldybės teritorijoje teikimu savo veiksmais siektų nutraukti šilumos energijos tiekimą gyventojams ir įstaigoms (kaip nurodo ieškovai), ir konstatuoti, jog sutarties nutraukimo faktas pažeidžia viešąjį interesą. Kartu teismas atkreipė dėmesį, kad Ukmergės rajono apylinkės teisme jau yra ginčas dėl minėtosios sutarties nutraukimo pasekmių bei yra išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas. Tai reiškia, kad ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinimo atveju priimta nutartis prieštarautų galiojančiai apylinkės teismo nutarčiai.

102010 m. birželio 14 d. ieškovai pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010. Apeliantai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 4 d. nutartį ir priimti naują nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui Ukmergės rajono savivaldybei pačiam ar per kitus asmenis perimti ieškovo UAB „Miesto energija“ pagal 2000 m. gruodžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės, UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Ukmergės energija“ sudarytą SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį valdomus bei jai nuosavybės teise priklausančius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos/ tiekimo įrenginius iki sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010 įsiteisėjimo. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

111. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovų pareikštas ieškinys dėl pripažinimo ir kad nebus reikalingas jo priverstinis vykdymas, yra nepagrįsta. Ieškovai yra pareiškę du pagal procesinį tikslą skirtingus reikalavimus: dėl pripažinimo ir dėl priteisimo (t. y. ieškovai prašė teismo įpareigoti atsakovą vykdyti sutartį natūra). Būtent ieškinio dalies dėl priteisimo vykdymas gali būti apsunkintas, jei bus nepritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

122. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nevertino byloje esančių įrodymų ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą, jog laikinosios apsaugos priemonės yra nebūtinos.

133. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui įvykdžius sutartį bus nutrauktas šilumos energijos tiekimas Ukmergės rajone, o tai pažeis viešąjį interesą.

144. Vilniaus apygardos teismo išvada, kad patenkinus ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones bus priimti prieštaringi sprendimai, yra nepagrįsta, nes Ukmergės rajono apylinkės teismo buvo taikytos tik laikinosios apsaugos priemonės iki ieškiniui teismui pateikimo, nebuvo pateikto reikalavimo vykdyti sutartį natūra, o, tuo tarpu, šioje byloje ieškovai yra pateikę atskirus, savarankiškus reikalavimus, kurie turi būti sprendžiami atskirai nuo Ukmergės rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos.

152010 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ rašytiniai paaiškinimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1421/2010.

162010 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti Ukmergės rajono savivaldybės paaiškinimai į ieškovų 2010 m. rugsėjo 15 d. rašytinius paaiškinimus.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginčas tarp šalių nesprendžiamas, o tik atsižvelgiama, ar prašomos taikyti priemonės susijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais, ar jos iš tiesų gali užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą, ar egzistuoja reali grėsmė, kad netaikius šių priemonių būtų nebeįmanoma arba labai sudėtinga įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą (CPK 144 str. 1 d.).

19Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad ieškovai UAB „Energijos taupymo centras“ ir UAB „Miesto energija“ ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu 2000 m. gruodžio 20 d. sutarties vienašališką nutraukimą, įpareigoti atsakovą vykdyti 2000 m. gruodžio 20 d. sutartį natūra, priteisti iš atsakovo ieškovui UAB „Miesto energija“ 131 172,51 Lt kompensaciją (b. l. 31psl.). Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 4 d. nutartimi konstatavo, kad ieškinys yra tik dėl pripažinimo ir kad patenkinus tokio pobūdžio reikalavimą priverstinis ieškovams palankaus sprendimo įvykdymas nebus nebūtinas. Ši aplinkybė iš dalies lėmė tai, kad Vilniaus apygardos teismas netaikė laikinųjų apsaugos priemonių.

20Įvertinus išdėstytas aplinkybes yra darytina išvada, kad Vilniaus apygardos teismas spręsdamas, ar taikyti laikinąsias apsaugos priemones, visiškai nevertino to, kad ieškinyje yra pareikšti reikalavimai dėl sutarties įvykdymo natūra ir dėl kompensacijos priteisimo. Kaip teisingai nurodo apeliantas, šie Vilniaus apygardos teismo nevertinti ieškinio reikalavimai yra kitos teisinės prigimties nei ieškinio reikalavimas dėl sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Tai reiškia, kad, teismui patenkinus ieškovų reikalavimus dėl sutarties įvykdymo natūra ir kompensacijos priteisimo ir atsakovui nepatenkinus šių reikalavimų gera valia, šie reikalavimai bus priverstinai vykdomi CPK VI dalyje nustatyta tvarka. Taigi Teisėjų kolegija daro išvadą, jog Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai nevertino ieškinyje pareikštų reikalavimų dėl sutarties įvykdymo natūra ir kompensacijos priteisimo bei nepagrįstai nesirėmė šia aplinkybe spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

21Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme, viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę.

22Nagrinėjamos bylos kontekste viešuoju interesu yra laikytinas šilumos energijos tiekimas fiziniams bei juridiniams asmenims, įstaigoms bei organizacijoms Ukmergės rajone. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, kad licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje. Iš bylos medžiagos matyti, kad licenciją tiekti šilumos energiją Ukmergės rajone turi UAB „Miesto energija“. Tai reiškia, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir 2000 m. gruodžio 20 d. sutarties pagrindu atsakovui perėmus UAB „Miesto energija“ turtą, būtų nutrauktas šilumos energijos tiekimas Ukmergės rajone bei tuo būtų pažeistas viešasis interesas. Byloje nėra duomenų, jog Ukmergės rajono savivaldybė imtųsi konkrečių veiksmų siekdama užtikrinti nenutrūkstamą šilumos energijos tiekimą Ukmergės rajone. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Vilniaus apygardos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes ir konstatavo, jog netaikant laikinųjų apsaugos priemonių nebus pažeistas viešasis interesas.

23Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 4 d. nutartį panaikinti.

26Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui Ukmergės rajono savivaldybei ( - ) pačiam ar per kitus asmenis perimti UAB „Miesto energija“ pagal 2000 m. gruodžio 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Energijos taupymo centras“, UAB „Ukmergės energija“ sudarytą SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį valdomus bei jai nuosavybės teise priklausančius bei nuomojamus šilumos energijos gamybos / tiekimo įrenginius iki sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5827-178/2010 įsiteisėjimo.

27Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 4. Teisėjų kolegija... 5. Ieškovai ieškiniu prašė: pripažinti neteisėtu 2000 m. gruodžio 20 d.... 6. Ieškiniu taip pat buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones -... 7. Prašymas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 18 d. nutartimi... 8. 2010 m. birželio 1 d. gautas savo esme analogiškas prašymas – uždrausti... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 4 d. nutartimi ieškovų prašymo... 10. 2010 m. birželio 14 d. ieškovai pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 11. 1. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovų pareikštas ieškinys... 12. 2. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nevertino byloje esančių įrodymų... 13. 3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui įvykdžius... 14. 4. Vilniaus apygardos teismo išvada, kad patenkinus ieškovų prašymą... 15. 2010 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti UAB „Miesto... 16. 2010 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti Ukmergės rajono... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ginčas... 19. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad ieškovai UAB „Energijos... 20. Įvertinus išdėstytas aplinkybes yra darytina išvada, kad Vilniaus apygardos... 21. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 22. Nagrinėjamos bylos kontekste viešuoju interesu yra laikytinas šilumos... 23. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų... 25. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 4 d. nutartį panaikinti.... 26. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui Ukmergės... 27. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...