Byla 2A-238-661/2014
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, įpareigojimo pakeisti darbo sutarties nutraukimo pagrindą ir neturtinės žalos atlyginimo, teismas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Alvydas Barkauskas (pranešėjas), kolegijos teisėjai Liuda Uckienė ir Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2dalyvaujant sekretorei Sonatai Aidukei ir Eglei Čeponienei,

3apelianto (atsakovo) UAB „Psyops Media“ atstovei V. J.

4ieškovų A. P. ir E. B. atstovei advokatei D. J.,

5liudytojui A. J.,

6žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Psyops Media“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų A. P. ir E. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Psyops Media“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, išeitinės išmokos ir vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, įpareigojimo pakeisti darbo sutarties nutraukimo pagrindą ir neturtinės žalos atlyginimo, teismas

Nustatė

7I Ginčo esmė

8Ieškovai A. P. ir E. B. prašė: pripažinti darbo sutarčių nutraukimą neteisėtu; priteisti iš atsakovo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitines išmokas, vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir po 5000 Lt neturtinę žalą; įpareigoti atsakovą pakeisti darbo sutarties nutraukimo pagrindą, nurodant, kad šalių darbo sutartys nutrauktos teismo sprendimu; taip pat įpareigoti atsakovą skubiai įvykdyti sprendimo dalį dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio priteisimo.

9Ieškovai nuo 2012 m. lapkričio 22 d. dirbo pas atsakovą apdailininkais; darbus atlikinėjo Anykščių rajone, Burbiškio kaime rekonstruojamuose dvaro rūmuose. Ieškovai nurodė, kad atsakovas vėluodavo atsiskaityti už atliktus darbus, nemokėjo žodžiu sutartų darbo užmokesčio priedų. Anot ieškovų, 2013 m. kovo 28 d. po pietų į objektą atvykus bendrovės direktoriui L. J., ieškovai jo pasiteiravo, kodėl nemokami ir kada bus išmokėti priedai; šis klausimas akivaizdžiai supykdė L. J. ir jis ieškovams pasakė, kad šie bus atleisti iš darbo, jeigu drįsta kelti tokius klausimus. Ieškovų teigimu, 2013 m. kovo 29 d. darbų vykdytojas A. J. nurodė ieškovams, kad šie atleisti iš darbo už kenkimą įmonei. Ieškovų nuomone, jie be teisėto pagrindo atleisti iš darbo, pravaikštų nepadarė. Ieškovai nurodė, kad jie negali būti grąžinami į ankstesnį darbą, nes, susidarius konfliktinei situacijai, jiems gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti. Be to, ieškovai pažymėjo, kad atsakovas šiurkščiai pažeidė darbo įstatymus, su ieškovais elgėsi nesąžiningai, piktnaudžiavo savo kaip darbdavio padėtimi, todėl ieškovai buvo sukrėsti, patyrė dvasinę skriaudą, daug išgyvenimų ir nepatogumų. Be to, anot ieškovų, jie darbdavio viešai pažeminti, todėl pablogėjo jų reputacija.

10Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir paskirti ieškovams po 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos sumos priteisiant atsakovui. Anot atsakovo, ieškovų nebuvimas darbe 2013 m. kovo 15 d. užfiksuotas tarnybiniuose pranešimuose, kuriuose nurodyta ir tai, kad ieškovai atsisakė rašyti pasiaiškinimus. Kadangi ieškovų atleidimas iš darbo teisėtas ir pagrįstas, tai, anot atsakovo, nepagrįstais laikytini ieškovų teiginiai dėl neturtinės žalos; be to, ieškovai jokiais įrodymais nepagrindė savo teiginių dėl neturtinės žalos. Parengiamajame teismo posėdyje atsakovo atstovas nurodė, kad ieškovai iš darbo atleisti tik už 2013 m. kovo 15 d. pravaikštą (b. l. 114).

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir nusprendė pripažinti neteisėtais ieškovų A. P. ir E. B. atleidimus iš darbo pagal uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymus, atitinkamai, Nr. B-163 ir Nr. B-162; priteisti ieškovui A. P. iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ 950 (devynis šimtus penkiasdešimt) Lt išeitinės išmokos ir po 52,75 Lt (penkiasdešimt du litus 75 ct) vienos dienos vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos, t. y. 2013 m. kovo 29 d., iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Priteisti ieškovui E. B. iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ 874,24 Lt (aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis litus 24 ct) išeitinės išmokos ir po 48,54 Lt (keturiasdešimt aštuonis litus 54 ct) vienos dienos vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos, t. y. 2013 m. kovo 29 d., iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Kitą ieškinio dalį atmesti.

13Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju atsakovo (darbdavio) atstovas parengiamajame teismo posėdyje nurodė, kad ieškovai atleisti iš darbo tik už 2013 m. kovo 15 d. pravaikštą. Tokį ieškovų atleidimo faktinį pagrindą nurodė bendrovės direktorius, kuris ir pasirašė įsakymus dėl ieškovų atleidimo iš darbo. Teismas sprendė, kad atsakovas neįrodė teisiškai reikšmingos aplinkybės, jog ieškovai kovo 15 d. darbe nebuvo būtent visą darbo dieną (pamainą) ir padarė išvadą, kad ieškovų nebuvimas darbe pusę dienos (pamainos), kaip toks, negali būti vertinamas kaip DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punkte įtvirtintas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Konstatavęs ieškovų atleidimo iš darbo neteisėtumą, teismas detaliau nesprendė, kaip teisiškai mažareikšmių šalių nurodytų argumentų, susijusių su drausminės nuobaudos skyrimo tvarka, konstatavo, kad vien tik darbuotojų (ieškovų) pasiaiškinimų nepareikalavimas (jeigu toks ieškovų nurodomas faktas ir pasitvirtintų) savaime nelemtų paskirtos drausminės nuobaudos nepagrįstumo. Ir priešingai, aptariamų pasiaiškinimų pareikalavimas ir darbuotojų (ieškovų) atsisakymas pateikti pasiaiškinimus (jeigu tokie faktai būtų pasitvirtinę) savaime nelemtų paskirtos drausminės nuobaudos teisėtumo ir (arba) pagrįstumo.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą –atmesti ieškinį.

16Apeliantas nurodė, kad jis nesutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir mano jog:

171) pirmosios instancijos teismas vienašališkai vertino tik ieškovų pateiktus paaiškinimus bei ieškovų naudai liudijusius liudytojų parodymus, pažeidė CPK 175-185 str. įtvirtintas įrodymus bei įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, dėl ko buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas teismo sprendimas. Teismas vertindamas liudytojų V. P., R. S. bei G. L. parodymus, neatsižvelgė ir nevertino aplinkybės, jog minėti asmenys yra buvę apelianto darbuotojai, kurie pateikdami melagingus parodymus siekia piktybiškai pakenkti apeliantui jo reputacijai. Minėti asmenys bei ieškovai, t.y. jie visi, 2013-03-15 nebuvo darbo vietoje 2013 m. kovo 15 dieną (pamainą). Šį faktą patvirtina brigadininko - tiekėjo A. J. tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, jog V. P., R. S., G. L., A. P. bei E. B. nebuvo darbe 2013-03-15, apie neatvykimą į darbą bei neatvykimo priežastis nepranešė nei apelianto administracijai, nei statybos vadovui V. P. ar brigadininkui - tiekėjui A. J., taip pat ir statybos vadovo V. P. tarnybinis pranešimas. Skundžiamą sprendimą priėmęs teismas turėjo kritiškai ir objektyviai įvertinti minėtų asmenų parodymus.

182) teismas, vertindamas liudytojų parodymus, neatsižvelgė į apelianto pateiktus rašytinius įrodymus, o būtent į tai, kad apelianto direktorius sudarė komisiją, kuri buvo įpareigota pareikalauti iš ieškovų raštu pasiaiškinti dėl nebuvimo darbe 2013-03-15 visą dieną, tačiau ieškovai atsisakė tai daryti. Skundžiamą sprendimą priėmęs teismas, vertindamas Ieškovų pateiktų paaiškinimų patikimumą, neatsižvelgė į apelianto pateiktus rašytinius įrodymus, iš kurių matyti, jog ieškovai jau ne pirmą kartą pažeidžia darbo drausmę. Minėtos aplinkybės kelia pagrįstų abejonių tiek dėl ieškovų, tiek dėl buvusių apeliantų parodymų patikimumo.

19Ieškovai pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį, kuriame nurodė, jog nesutinka su skundu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovai iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir padarytomis išvadomis.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

21teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovo apeliacinio skundo ribose. Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl ieškovų atleidimo iš darbo pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą.

23Dėl darbuotojo neatvykimo į darbą kvalifikavimo kaip šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo (DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktas)

24Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukta, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Nutraukti darbo sutartį remiantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu galima tik esant darbo drausmės pažeidimui, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai (DK 235 straipsnio 1 dalis). Pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punktą šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbuotojo neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Taigi tam, kad būtų konstatuotas DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatytas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, turi būti nustatytas šių teisiškai reikšmingų faktų visetas: 1) darbuotojo neatvykimo į darbą per visą darbo dieną (pamainą) faktas; 2) neatvykimo į darbą be svarbių priežasčių faktas. DK nepateiktas priežasčių, kurios laikytinos svarbiomis neatvykimo į darbą priežastimis, sąrašas, todėl priežasčių svarbos vertinimo klausimas priskirtinas teismo diskrecijai, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, esant ginčui teisme, pareiga įrodyti, kad darbuotojas neatvyko į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą), tenka darbdaviui (atsakovui), o pareiga įrodyti neatvykimo į darbą priežastis ir jų svarbą – darbuotojui (ieškovui) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. J. v. UAB AKTKC, bylos Nr. 3K-3-657/2005; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. U. v. UAB „Grizenta“, bylos Nr. 3K-3-349/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. K. v. UAB „Multisauga“, bylos Nr. 3K-3-601/2009).

25Nagrinėjamu atveju atsakovo (darbdavio) atstovas parengiamajame teismo posėdyje pirmosios instancijos teisme nurodė, kad ieškovai atleisti iš darbo tik už 2013 m. kovo 15 d. pravaikštą. Tokį konkretų ieškovų atleidimo faktinį pagrindą nurodė bendrovės direktorius, kuris ir pasirašė įsakymus dėl ieškovų atleidimo iš darbo. Byloje esančiuose tarnybiniuose pranešimuose nurodyta, jog ieškovai nebuvo ir 2013 kovo 28 d. (b.l. 60-61). Taigi, galima spręsti, jog darbo santykiai tarp darbdavio (apelianto) ir ieškovų tęsėsi toliau, t.y. nuo 2013 m. kovo 15 d. iki 2013 m. kovo 29 d. Be to, V. P., R. S. bei G. L. parodymais nustatyta, kad ieškovai nurodytą dieną – 2013 m. kovo 15 d. ir 2013 m. kovo 28 d. darbo vietoje buvo iki pietų, t. y. darbe buvo pusę dienos (pamainos).

26Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apklaustas darbų vykdytojas A. J. nurodė, kad 2013 m. kovo 15 d. iš ryto buvo išvykęs, o į darbo vietą atvyko po pietų, ieškovų darbe nebuvo, dėl to jis padarė išvadą, jog ieškovų darbo vietoje nebuvo nuo pat ryto. Iš byloje esančių liudytojų apklausų, kurie tiesiogiai matė ieškovus darbo vietoje, matyti, jog įmonėje buvo susiklosčiusi įtempta situacija tarp darbdavio ir ieškovų dėl vėlavimo mokėti sutartą darbo užmokestį. Kaip nurodo ieškovai tikrosios atleidimo priežastys buvo ne nurodyta 2013 m. kovo 15 d. pravaikšta, tačiau ieškovų kategoriška pozicija – ginčas su darbdaviu (apeliantu), įvykęs 2013 m. kovo 28 d. dėl darbo užmokesčio. Kolegija įvertinusi byloje esančius liudytojų parodymus (b.l. 113-114, 122-126), taip pat ir A. J. parodymus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovai 2013 m. kovo 15 d. darbo vietoje buvo iki pietų, t. y. darbe buvo pusę dienos (pamainos), atsakovas neįrodė teisiškai reikšmingos aplinkybės, jog ieškovai kovo 15 d. darbe nebuvo visą darbo dieną (pamainą), dėl to padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovų nebuvimas darbe pusę dienos (pamainos), kaip toks, negali būti vertinamas kaip DK 235 straipsnio 2 dalies 9 punkte įtvirtintas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.

27Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

28atsakovo apeliacinį skundą atmesti.

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos... 2. dalyvaujant sekretorei Sonatai Aidukei ir Eglei Čeponienei,... 3. apelianto (atsakovo) UAB „Psyops Media“ atstovei V. J.... 4. ieškovų A. P. ir E. B. atstovei advokatei D. J.,... 5. liudytojui A. J.,... 6. žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Psyops... 7. I Ginčo esmė... 8. Ieškovai A. P. ir E. B. prašė: pripažinti darbo sutarčių nutraukimą... 9. Ieškovai nuo 2012 m. lapkričio 22 d. dirbo pas atsakovą apdailininkais;... 10. Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir paskirti ieškovams po 20 000 Lt baudą... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu... 13. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju atsakovo... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 16. Apeliantas nurodė, kad jis nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 17. 1) pirmosios instancijos teismas vienašališkai vertino tik ieškovų... 18. 2) teismas, vertindamas liudytojų parodymus, neatsižvelgė į apelianto... 19. Ieškovai pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį, kuriame nurodė,... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, ... 21. teisiniai argumentai ir išvados... 22. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 23. Dėl darbuotojo neatvykimo į darbą kvalifikavimo kaip šiurkštaus darbo... 24. Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukta,... 25. Nagrinėjamu atveju atsakovo (darbdavio) atstovas parengiamajame teismo... 26. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apklaustas darbų vykdytojas A. J.... 27. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. atsakovo apeliacinį skundą atmesti.... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą palikti...