Byla 2-1578-297/2014
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora” ieškinį atsakovui E. L. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo E. L. skolą: 1) pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-049734-EG 511,32 Lt skolos, 322,12 Lt palūkanų, 724,54 Lt delspinigių, 321,38 Lt palūkanų delspinigių, 1362,34 Lt ieškovo patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso 3 241,70 Lt, taip pat 15 % dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (511,32 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-092895-GV 3287,46 Lt skolos, 1866,16 Lt palūkanų, 4686,13 Lt delspinigių, 1927,53 Lt palūkanų delspinigių, 1362,34 Lt ieškovo patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso 13 129,62 Lt, taip pat 12,5 % dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (3287,46 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) bylinėjimosi išlaidas - 491,00 Lt žyminį mokestį ir visas kitas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Teismas išsiuntė atsakovui E. L. ieškinio ir jo priedų kopijas bei teismo pranešimą apie atsakovo pareigą pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį ieškovo nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu – ( - ). Atsakovas atsisakė priimti procesinius dokumentus, tai pažymėta pašto darbuotojo pažymoje (b. l. 42). CPK 124 str. 2 d. numato, kad atsisakymas priimti procesinį dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo prilyginamas procesinio dokumento įteikimui, todėl laikytina, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2014-04-07.

4Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Esant CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d. nustatytoms sąlygoms, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Ieškovas ieškiniui pagrįsti pateikė 2009-05-21 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54 (b. l. 7-18) ir išrašą iš skolų priėmimo-perdavimo akto prie šios sutarties (b. l. 31), 2006-07-17 „Swedbank“, AB (buvęs pavadinimas AB „Hansabankas“) ir E. L. sudarytą EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-049734-EG (b. l. 19-20), 2006-11-20 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-092895-GV (b. l. 21-22), 2009-10-06 „Swedbank“, AB pranešimus dėl skolos (b. l. 23, 24, 25, 26), UAB „Gelvora” 2009-10-29 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 27, 28, 29, 30), 2014-02-25 delspinigių skaičiavimo aktą (b. l. 32), palūkanų skaičiavimo aktą (b. l. 33), palūkanų delspinigių skaičiavimo aktą (b. l. 34), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (b. l. 35). Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2006-07-17 ir 2006-11-20 sudarytų sutarčių pagrindu tarp banko „Swedbank atsakovo priteistina skola ieškovui: pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-049734-EG pagrindinė skolos suma – 511,32 Lt ir 322,12 Lt palūkanos, pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-092895-GV pagrindinė skolos suma – 3 287,46 Lt ir 1 866,16 Lt palūkanos.

7Ieškovas, remdamasis 2006-07-17 EGO kortelės su kredito limitu sutartimi Nr. 06-049734-EG, yra paskaičiavęs delspinigius po 0,1 % už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną už laikotarpį nuo 2009-10-26 iki 2013-09-10 (1415 dienų), t. y. 723,01 Lt delspinigių, (b. l. 32), prie šios sumos pridėta reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta delspinigių suma – 1,53 Lt, ir iš viso ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 724,54 Lt delspinigių bei 321,38 Lt palūkanų delspinigių už laikotarpį nuo 2009-10-26 iki 2013-09-10 (už 1415 dienų). 2006-11-20 Vartojimo kredito sutarties Nr. 06-092895-GV pagrindu ieškovas paskaičiavo už laikotarpį nuo 2009-10-26 iki 2013-09-10 (1415 dienų) 4 648,47 Lt delspinigių, skaičiuojant po 0,1 % už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (b. l. 32), prie šios sumos pridėta reikalavimo perleidimo sutartyje nurodyta delspinigių suma – 37,66 Lt ir iš viso ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 4 686,13 Lt delspinigių bei 1 920,30 Lt palūkanų delspinigių už laikotarpį nuo 2009-10-26 iki 2013-09-10 (už 1415 dienų), pridėjus reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytą palūkanų delspinigių sumą – 7,23 Lt, palūkanų delspinigiai iš viso sudaro 1 927,53 Lt.

8Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tuo atveju, jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra aiškiai per didelės, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiama nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-290/2007). Nagrinėjamoje byloje teismas, atsižvelgdamas į tai, kad sutartys sudarytos tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – vartotojo, kuris yra silpnesnioji sandorio šalis, delspinigius prašoma priteisti už ilgesnį nei už 3 metų laikotarpį, delspinigių suma yra didesnė nei skola, sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir yra mažintini vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., kur numatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Tuo pagrindu delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų, tai yra 92,04 Lt (511,32 Lt*0,1 %*180 dienų = 92,04 Lt) delspinigių, 57,98 Lt palūkanų delspinigių (322,12* 0,1 %*180 dienų = 57,98 Lt) pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-049734-EG ir 591,74 Lt delspinigių (3 287,46 Lt*0,1 %*180 dienų = 591,74 Lt) bei 335,91 Lt palūkanų delspinigių (1 866,16 Lt*0,1 %*180 dienų = 335,91 Lt) pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-092895-GV.

9Ieškovas CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p. pagrindu prašė priteisti jam iš atsakovo ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas – po 1 362,34 Lt už kiekvieną sutartį, t. y. iš viso 2 724,68 Lt. Nurodė, kad šias išlaidas sudaro telefoniniai skambučiai, darbuotojo darbo užmokestis, dokumentų spausdinimas, pranešimai Lietuvoje, užklausos ir pan. (b. l. 35), tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (CPK 178 str.). Be to, teismas įvertina tai, kad ieškovas vykdo ūkinę - komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl ieškovo išlaidos tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.).

10Iš atsakovo priteistinos prašomos 15 procentų dydžio mokėjimo funkciją atliekančios metinės palūkanos nuo negrąžintos 511,32 Lt kredito sumos, skaičiuotinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visos kredito sumos grąžinimo, pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-049734-EG ir 12,5 procentų dydžio mokėjimo funkciją atliekančios metinės palūkanos nuo negrąžintos 3287,46 Lt kredito sumos, skaičiuotinos nuo bylos iškėlimo teisme iki visos kredito sumos grąžinimo, pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-092895-GV. Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos pagal abi sutartis, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d., 6.872 , 6.874 str. 1 d.).

11Ieškovas, paduodamas teismui ieškinį, sumokėjo 491,00 Lt dydžio žyminį mokestį, kurį prašė priteisti iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., b. l. 42). Remiantis CPK 93 str. 1 d., 2 d., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys patenkinamas priteisiant jam 7 064,73 Lt (43,15 % visų reikalavimų), todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 212 Lt žyminio mokesčio. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl šios išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 263 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Gelvora”, įmonės kodas 125164834, buveinės adresas Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 7, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074 AB SEB bankas, b. k. 70440, iš atsakovo E. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), skolą pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 06-049734-EG : 511,32 Lt (penkis šimtus vienuolika litų 32 ct) skolos, 322,12 Lt (tris šimtus dvidešimt du litus 12 ct) palūkanų, 92,04 Lt (devyniasdešimt du litus 4 ct) delspinigių, 57,98 Lt (penkiasdešimt septynis litus 98 ct) palūkanų delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (983,46 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 % dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (511,32 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat skolą pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-092895-GV: 3287,46 Lt (tris tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 46 ct) skolos, 1 866,16 Lt (tūkstantį aštuonis šimtus šešiasdešimt šešis litus 16 ct) palūkanų, 591,74 Lt (penkis šimtus devyniasdešimt vieną litą 74 ct) delspinigių, 335,91 Lt (tris šimtus trisdešimt penkis litus 91 ct) palūkanų delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (6081,27 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 12,5 % dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (3 287,46 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 212 Lt (du šimtus dvylika litų) žyminio mokesčio.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai