Byla 2-413/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (pranešėja), Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas) ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų P. R. ir V. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-394-39/2008 pagal ieškovų P. R. ir V. B. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, trečiais asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Leotina“, dėl žalos, padarytos neteisėtais prokuratūros veiksmais, atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas V. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 276 000 Lt žalos atlyginimo, padarytos neteisėtais specialios valstybės institucijos (prokuratūros) veiksmais atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo 1995 m. rugpjūčio 23 d. iki visiško sprendimo įvykdymo, įpareigojant Generalinė prokuratūrą ir Teisingumo ministeriją įvykdyti sprendimą.

5Ieškovas P. R. taip pat teismui pateikė ieškinį bei patikslintą ieškinį, kuriais prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 416 000 Lt žalos atlyginimo, padarytos neteisėtais specialios valstybės institucijos (prokuratūros) veiksmais atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo 1995 m. rugpjūčio 23 d. iki visiško sprendimo įvykdymo, įpareigojant Generalinę prokuratūrą ir Teisingumo ministeriją įvykdyti sprendimą.

6Ieškovai V. B. ir P. R. nurodė, kad 1994 m. gruodžio 12 d. su UAB ,,Leotina“ sudarė sutartis dėl atitinkami 400 t ir 1000 t benzino A-76 pirkimo. Vėliau paaiškėjo, kad UAB ,,Leotina“ 1995 m. sausio 16 d. nupirko benziną iš kompanijos ,,Admiral Trading Limited“ po to, kai paaiškėjo, kad ankstesnė kompanijos partnerė – R. Lisovskio personalinė įmonė nepajėgi sumokėti mokesčius į valstybės biudžetą už įvežtą į Lietuvą benziną. Muitinės departamentui leidus krovinį peradresuoti ir pratęsus muitinių procedūrų atlikimo terminą, Vilniaus miesto VPK ENTS minėtą krovinį sulaikė ir nusiuntė į VĮ ,,Lietuvos kuras“ saugoti. Dėl benzino įvežimo buvo iškelta baudžiamoji byla pagal nusikaltimą, numatytą 1961 m. BK 312 straipsnyje požymius. Vilniaus apygardos prokuroro 1995 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu sulaikytas benzinas buvo realizuotas.

7Generalinė prokuratūra su ieškovų pareikštais ieškiniais nesutiko ir prašė juos atmesti. Taip pat prašė bylą sustabdyti, iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla kasacine tvarka, kuri turėtų būti prijungta prie šios civilinės bylos.

8Teisingumo ministerija su ieškovų reikalavimais nesutiko, prašė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka išnagrinės generalinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gegužės 3 d. nuosprendžio V. S. ir V. B. , išteisintų pagal BK 199 str. 1 d., baudžiamojoje byloje.

9Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 27 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-1961-39/2005 pagal ieškovų P. R. ir V. B. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Generalinės prokuratūros ir Teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo sustabdė, iki kasacine tvarka bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-4/2004.

10Vilniaus apygardos teismas 2007 m. liepos 17 d. nutartimi atnaujino civilinę bylą Nr. 2-1424-39/2007.

11Teismo posėdžio metu 2008 m. sausio 29 d. Generalinės prokuratūros atstovė prašė 1964 m. CPK 239 straipsnio pagrindu sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol neišnagrinėta baudžiamoji byla dėl J. P. , nes yra teisėjo nutartis išskirti bylą J. P. . J. P. atžvilgiu senatis negalioja, nes jis slapstosi. Taip pat nurodė, jog kyla abejonių, ar nėra suklastota 1995 m. sausio 16 d. sutartis dėl benzino pirkimo-pardavimo (t. 3, b. l. 32-35).

12Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 29 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-394-39/2008 pagal ieškovų P. R. ir V. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos, padarytos neteisėtais specialios valstybės institucijos (prokuratūros) veiksmais, atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Leotina“, sustabdė, iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje, išskirtoje dėl J. P. . Teismas nurodė, kad šioje byloje ginčas vyksta dėl baudžiamojoje byloje 1995 m. rugpjūčio 23 d. prokuroro nutarimu realizuoto kontrabandinio benzino. Baudžiamojoje byloje Nr. 1-4/2004 kaltinamieji V. S. ir V. B. buvo išteisinti. Vilniaus apygardos teismo 2004 m. vasario 9 d. nutartimi (t. 2, b. l. 3) baudžiamojoje byloje 1-4/2004 nutarta dėl J. P. bylą išskirti ir jos nagrinėjimą atidėti, iki bus surastas kaltinamasis. Teismo teigimu, kaltinamojoje išvadoje (prijungtos baudžiamosios bylos Nr. 1-4/2004 t. 17, b. l. 54-57) yra pareikštas įtarimas J. P. dėl 1995 m. sausio 16 d. oficialaus dokumento – sutarties tarp R. Lisovskio PĮ ir UAB „Leotina“ suklastojimo. Teismas sprendė, kad kol nėra išnagrinėta baudžiamoji byla dėl J. P. ir nėra konstatuota, ar benzinas buvo gabentas kontrabanda, civilinės bylos negalima išnagrinėti, nes galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje, išskirtoje dėl J. P. , turės prejudicinę reikšmę nagrinėjant civilinę bylą. Taip pat teismas nurodė, kad ieškinys teisme gautas 1994 m. rugsėjo 1 d., todėl byla nagrinėjama vadovaujantis 1964 m. CPK normomis, 1964 m. CPK 239 straipsnyje įtvirtinti privalomi bylos sustabdymo pagrindai, todėl civilinė byla Nr. 2-394-39/2008 sustabdoma 1964 m. CPK 239 straipsnio 4 punkto pagrindu.

13Ieškovai P. R. ir V. B. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės. Skunde nurodo, kad CPK 239 straipsnyje, kurio pagrindu teismas sustabdė bylą yra nurodoma, jog teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Tačiau jokia byla baudžiamąja tvarka nėra nagrinėjama. Baudžiamoji byla, kurioje buvo kaltinami V. S. , V. B. ir J. P. , yra baigta. Jokia kita byla dėl J. P. nėra nagrinėjama, nes J. P. pasislėpė ir iki šiol nerastas. Be to, šiuo pagrindu teismas jau buvo sustabdęs bylą, o 2007 m. liepos 17 d. nutartimi ją atnaujino ir paskyrė nagrinėti. Teismas nurodė, kad baudžiamojoje byloje Nr. 1-4/2004 nuosprendis galutinai įsiteisėjo, todėl byla atnaujinama. Esant tokioms aplinkybėms, teismas neturėjo pakartotinai sustabdyti bylą tuo pačiu pagrindu.

14Atsakovui Lietuvos Respublikai atstovaujančios Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

17Pagal 1964 m. CPK 239 straipsnio 4 punktą, kurio pagrindu pirmosios instancijos teismas sustabdė šios bylos nagrinėjamą, teismas privalo sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ir administracine tvarka. Analogiškai privalomąjį bylos sustabdymą apibrėžia ir šiuo metu galiojančio CPK 163 straipsnio 3 punktas.

18Pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2007; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006 ir kt. bylos), CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu civilinė byla privalo būti sustabdyta tik tuo atveju, jeigu šio punkto reikalavimus atitinkanti baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme.

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sustabdė civilinę bylą pagal ieškovų P. R. ir V. B. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Generalinės prokuratūros ir Teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo, iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje, išskirtoje dėl J. P. , motyvuodamas tuo, kad kaltinamojoje išvadoje yra pareikštas įtarimas J. P. dėl 1995 m. sausio 16 d. oficialaus dokumento – sutarties tarp R. Lisovskio PĮ ir UAB „Leotina“ suklastojimo ir kol nėra išnagrinėta baudžiamoji byla dėl J. P. , šios civilinės bylos negalima išnagrinėti, nes galutinis procesinis sprendimas baudžiamojoje byloje, išskirtoje dėl J. P. , turės prejudicinę reikšmę nagrinėjant šią civilinę bylą.

20Tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje pripažįstama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje S. M. v. AB „Hansa-LTB“; bylos Nr. 3K-3-1106/2003; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Lavisos garantas“ v. R. L. individuali įmonė; bylos Nr. 3K-3-620/2004; 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje AS „Super FM“ v. UAB „Laisvoji banga“; bylos Nr. 3K-3-411/2005; CPK komentaras. Autorių kolektyvas. I dalis. Vilnius: Justitia, 2004, p. 380), kad civilinės bylos nagrinėjimas CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu stabdomas tada, kai tarp nagrinėjamos bylos ir kitos bylos yra toks ryšys, jog pirmosios bylos negalima nagrinėti tol, kol nebus išnagrinėta kita byla. Toks ryšys yra tada, kai tarp bylų yra prejudicinis ryšys, t. y. sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokias atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje byloje (CPK 182 str. 2 p.). Tačiau prejudicinę galią turi tik teismo sprendimas ar nuosprendis, o ne ikiteisminio tyrimo institucijų procesiniai dokumentai.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2004 m. vasario 9 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1-4/2004 dėl J. P. bylos nagrinėjimas atidėtas, iki bus surastas kaltinamasis (t. 2, b. l. 3). Pirmosios instancijos teismo posėdžio 2008 m. sausio 29 d. metu atsakovo Generalinės prokuratūros atstovė nurodė, kad šiuo metu įtariamasis J. P. nėra surastas (t. 3, b. l. 32-35). Šios aplinkybės patvirtina, kad baudžiamoji byla Nr. 1-4/2004 dėl J. P. šiuo metu nėra nagrinėjama teisme baudžiamojo proceso tvarka. Dėl to šiuo atveju 1964 m. CPK 239 straipsnio 4 punktas buvo taikomas netinkamai, nes nebuvo teisinio pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimo. Nepagrįstas civilinės bylos sustabdymas nesiderina su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimais ir juos aiškinančia Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika dėl teismo pareigos užtikrinti spartų procesą (Herbst v. Germany, judgment of 11 January 2007, no. 20027/02, § 78; Stork v. Germany, judgment of 13 July 2006, no. 38033/02, § 44, kt.). Be pagrindo užtęsiamas bylos išnagrinėjimas neatitinka civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.), civilinio proceso koncentruotumo principo (CPK 7 str.).

22Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė 1964 m. CPK 239 straipsnio 4 punktą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos šios teisės normos aiškinimo ir taikymo praktikos, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra naikintina ir byla perduotina Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš esmės.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas V. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ieškiniu,... 5. Ieškovas P. R. taip pat teismui pateikė ieškinį bei patikslintą ieškinį,... 6. Ieškovai V. B. ir P. R. nurodė, kad 1994 m. gruodžio 12 d. su UAB... 7. Generalinė prokuratūra su ieškovų pareikštais ieškiniais nesutiko ir... 8. Teisingumo ministerija su ieškovų reikalavimais nesutiko, prašė sustabdyti... 9. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 27 d. nutartimi civilinę bylą Nr.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. liepos 17 d. nutartimi atnaujino civilinę... 11. Teismo posėdžio metu 2008 m. sausio 29 d. Generalinės prokuratūros atstovė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 29 d. nutartimi civilinę bylą Nr.... 13. Ieškovai P. R. ir V. B. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 14. Atsakovui Lietuvos Respublikai atstovaujančios Lietuvos Respublikos... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 17. Pagal 1964 m. CPK 239 straipsnio 4 punktą, kurio pagrindu pirmosios... 18. Pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sustabdė civilinę bylą... 20. Tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje pripažįstama (Lietuvos... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2004 m. vasario 9 d.... 22. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 24. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 29 d. nutartį panaikinti ir perduoti...